Kontingenter, refusjoner mv


Medlemskontingenten besluttes av årsmøtet i Bøler IF. Den er for tiden kr 350,- for aktive over 18 år, kr 300,- for medlemmer under 18 år og kr 200,- for medlemmer av ressursgruppen.

Treningsavgiften besluttes av årsmøtet i Bøler IF Friidrett. Medlemmer under 20 år er delt i følgende grupper: under 10 år, og 10-19 år, med forskjellig størrelse på treningsavgiften. Deltagelse i eventuell satsningsgruppe for barn og ungdom medfører tilleggsavgift.

Det er halv kontingent og treningsavgift ved innmelding etter 1. september.

Treningsavgiften hvert år blir publisert etter at årsmøtet i Bøler IF avholdes. 

Treningsavgiften for 2022:

Utøvere under 10 år kr 460,-

10-19 år kr 805,-

Mosjonsgruppe kr 920,-

Satsningsgruppe kr 1.265,-

Ressursgruppemedlemmer kr 230,-

Refusjon av startkontingent

Alle betalende medlemmer kan delta gratis i klubbens egne arrangementer. Det er dugnadsplikt ved disse arrangementene. Klubben dekker startkontingenten for alle stafetter.

Ressursgruppemedlemmer får fri deltakelse i Nøklevann Rundt etter minst 3 timer med gjennomført dugnad.

Mosjonsgruppen får i 2022 dekket startkontingent for inntil kr 1.900,- i baneløp og mosjonsløp, inkludert Sentrumsløpet og Oslo Maraton.

Satsningsgruppen får i 2022 dekket startkontingent i Sentrumsløpet og Oslo Maraton, i banestevner og mesterskap samt inntil kr 800,- pr mosjonsløp. Dekning av reise og opphold til UM, NM junior, NM senior og veteranmesterskap skjer i henhold til retningslinjene (se her).

Aktive under 18 år får dekket startkontingent i alle konkurranser.

Forutsetningen for å få refundert startkontingent er at man benytter klubbtøy og oppnådde resultater blir innrapportert på eget skjema http://www.bif-friidrett.no/index.php/resultater-2


Fellestreninger

Alle aktive medlemmer kan delta gratis i gruppens fellestreninger. Medlemmer av ressursgruppen kan delta gratis i utendørs fellestreninger.

Lisens

Medlemmer fra og med 13 år må kjøpe helårslisens fra Norges Friidrettsforbund for å kunne delta i banestevner. Medlemmer under 18 år som deltar i banestevner og medlemmer i satsningsgruppen får refundert grunnlisensen. Lisens kjøpes her - klikk.

Klubbtøy

Ved representasjon i banestevner, terrengløp, mosjonsløp og stafetter skal klubbtøy benyttes. Klubbtøy kan bestilles
her. Klubbtøyet selges med betydelig rabatt. De som kvalifiserer seg til mesterskap får gratis konkurransetøy, se retningslinjene -
klikk her.