Nyheter

05.02.2018: Årsmøte i Bøler IF Friidrett


Postet av: Per Inge 06.02.2018

Den 05.02.2018 fant årsmøtet i Bøler IF Friidrett sted.

Ved valget fikk styret den følgende sammensetning:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Anette Rokne, Erik Oseth
Vararepresentanter: Tore Olav Moe, Anne Ilseng 

Ved første konstituerende styremøte 12.02.2018 fikk Hermann Bruun ansvaret som sportslig leder, Anette Rokne fikk ansvaret som materialforvalter (som allerede annonsert her).

Retningslinjene våre blir oppdatert ved hvert årsmøte, og de oppdaterte retningslinjene for 2018 kan leses her (klikk).