Nyheter

Husk å melde inn resultatet ditt


Postet av: Per Inge 11.06.2018

Bøler IF Friidrett har svært gode refusjonsordninger. Medlemmer under 18 år får dekket all startkontingent. Det samme gjelder medlemmer over 18 år som deltar i banestevner. Når det gjelder mosjonsløp og lignende får medlemmer i Mosjonsgruppen dekket inntil kr 1.800,- i 2018, mens medlemmer i Satsningsgruppen får dekket inntil kr 500,- pr løp samt full dekning av Sentrumsløpet og Oslo Maraton.

Forutsetningen for å få refundert startkontingent er at oppnådde resultater rapporteres på http://www.bif-friidrett.no/index.php/resultater-2. Rapporterte resultater fører gjerne også til omtale på gruppens hjemmeside og Facebook-side. For å komme med i klubbens årlige resultatstatistikk, som utarbeides av sportslig leder, må den enkeltes resultater meldes inn slik som nevnt.

Vi anbefaler at rapporteringen skjer så snart som mulig etter gjennomført konkurranse.

Vi arbeider for øvrig med å etablere tilsvarende rapportering for banestevner.

Bakgrunnen for denne påminnelsen er at det er skuffende mange som ikke melder inn sine resultater.

Arnfinn Skjervold
Økonomiansvarlig