Nyheter

Friplassen kommer til Haraløkka


Postet av: Per Inge 15.02.2019

I flere år har vi nå varslet at Friplassen - en god og funksjonell idrettsbane tilpasset våre yngste som også inkluderer lengdegroper, høydehoppmuligheter og kulesektor og diverse treningsapparater - skal komme til Haraløkka. 

Nå ser det endelig ut til at disse planene realiseres i 2019.

Rimeligvis er det interesse for det kommende friidrettsanlegget, som vil øke våre muligheter til trening og også interne stevner for de yngste. Derfor legger vi nå ut en oversikt over det ferdige Haraløkka-anlegget som også inkluderer en beskrivelse av Friplassen. Klikk her for å se.