Nyheter

21.05.2020: Friidrettsforbundets oppdaterte retningslinjer - mosjonsløp og stevner


Postet av: Per Inge 21.05.2020

Friidrettsforbundet oppdaterer sine retningslinjer for friidrettsaktiviteter. De har den 15. mai oppdatert retningslinjene for mosjonsløp. Det er nå gitt rom for å arrangere mosjonsløp etter bestemte regler, og de nye reglene kan leses i sin helhet i det følgende dokumentet: Klikk her.

Forbundet har også oppdatert retningslinjene for konkurranser generelt - Klikk her.

For mosjonsløp gjelder følgende, som vi har trukket ut av ovennevnte dokument:

Spesielle smittevernstiltak for mosjonsløp:

- Arrangement kan avvikles på offentlig sted med inntil 10 deltakere i heat, under forutsetning av at det er oppnevnt smittevernsansvarlig (se punkt 4).

- 5 heat av maks 10 deltakere utgjør 1 gruppe med totalt 50 personer. (50 personer må beregnes i henhold til punkt 3, generelle smittevernstiltak).

- Avstand mellom heatene defineres av arrangøren for å unngå ansamlinger i løype og målområder.

- Arrangør kan avholde arrangementet for flere grupper, forutsatt at man fortløpende sikrer avstand mellom gruppene som ikke medfører flere enn 50 personer i startområdet og målområdet med mulighet for minimum 1 meters avstand.

- Løypen som benyttes må være av en slik utforming at man sikrer seg mot opphoping av mennesker i løypa; for eksempel unngå smal sti.

- Det skal settes ut desinfiserende middel både ved start- og målområde.

- Sekretariat for utlevering av startnummer skal tilrettelegges slik at 1-metergrensen kan overholdes. Sikkerhetsnåler til startnummer skal klargjøres av arrangør på forhånd, og disse deles ut sammen med startnummer. Startnummer skal være av typen engangsstartnummer.

- Arrangøren bør legge til rette for kommunikasjon via mobiltelefon (eller radio) mellom funksjonærer, slik at behov for fysisk kontakt reduseres.

- Fysiske medalje- og eller premieutdelinger skal unngås.

- Langesoner (både mat og drikke) er forbudt, men unntak for flaskevann som kan deles ut til deltakere av en ansvarlig person som bruker engangshansker.