Nyheter

God Jul og Godt Nytt År!


Per Inge Østmoen 21.12.2020

God Jul og Godt Nytt År! 

Styret i Bøler IF Friidrett ønsker God Jul og Godt Nytt År til alle klubbens medlemmer, aktive og ressursgruppemedlemmer, trenere, aktivitetsledere, tillitsvalgte og dugnadsdeltakere som har vært med å trekke lasset i det krevende året 2020. 

Vi ønsker også det samme for våre eksterne støttespillere og sponsorer, som har bidratt til å hjelpe oss gjennom et år med COVID-19-epidemi og betydelige utfordringer. Vi beklager å ha måttet avlyse Ulsrudvann Rundt og Bølerstafetten, noe vi gjorde i erkjennelse av at det var det riktige å gjøre gitt smittesituasjonen i samfunnet. Vi gjennomførte Nøklevann Rundt, som selv i redusert utgave ble en løperfest av godt merke. 

Epidemien, som er en pandemi som ikke har unngått å prege årets aktiviteter i Bøler, har imidlertid ikke kunnet stoppet oss. Våre medlemmer viser stor klubblojalitet, og oppslutningen om våre treningstilbud er jevn og høy. Vi takker alle foreldre for å ha stilt opp og fulgt opp med god motivasjon overfor sine barn. Vi er imponert over alle dere barn og unge som kommer til oss for å trene, og lover å gjøre vårt beste for å gi dere et best mulig, engasjerende, inkluderende og motiverende friidrettstilbud.

Trenerne våre har taklet situasjonen godt, og de er som før nøkkelpersoner som fortjener all mulig anerkjennelse for innsatsen de gjør for oss. Takk til alle dere trenere for den viktige funksjonen dere bidrar med.

Den store og aller mest positive nyheten i 2020 er naturlig nok at dette ble året da den lenge etterlengtede Friplassen ble til virkelighet på Haraløkka. Etter noen runder med tilpassinger og presiseringer må vi si oss fullstendig fornøyde med kvaliteten og funksjonaliteten på alle deler av anlegget. Banedekket, grunnarbeidet, tørrmuren, asfaltarbeidet og utstyrsparken er utført slik vi hadde ønsket oss. På grunn av Friplassen har Bøler IF Friidrett og resten av klubben fått en treningsarena som er funksjonell for både friidrett og andre disipliner, en skikkelig 60-meters bane er noe vi gjerne anbefaler utøvere i andre av klubbens idretter å ta i bruk. 

Når dette skrives er vinteren, om enn ikke vinterværet, kommet. Vintersolhvervet markerer vinterens dypeste tid samtidig som solen snur og viser veien mot vår og sommer. Våre aktiviteter pågår hele året, og selv om friidrettens høysesong nok er sommerhalvåret er det nå grunnlaget legges for mye utfoldelse, idrettsglede og prestasjoner gjennom sommeren. Vintermånedene som ligger foran oss er forberedelsen til et forhåpentligvis mer normalt år. 

Takk for idrettsåret 2020 - til lykke med idrettsåret 2021!