Nyheter

Oppfordring til alle trenere i Bøler IF - fra hovedstyret


Postet av: Per Inge 05.04.2022

Idrettens lover, regler og verdigrunnlag er viktig for at norsk idrett skal være en trygg arena. Idrettens regelverk og bestemmelser er en sentral del av fundamentet for norsk idrett. Gjennom et medlemskap i klubb aksepterer du dette.

Et medlemskap er frivillig.

En trener som ikke er medlem av klubben vil være underlagt samme regelverk i en hypotetisk juridisk sak, men har da i utgangspunktet ikke sluttet seg til idrettens regelverk og kan tenkes å stille svakere i gitte sammenhenger.

Vi oppfordrer alle trenere til å bli medlem av klubben og med det implisitt markere sin tilslutning til idrettens verdigrunnlag, regelverk og bestemmelser. Mange trenere er selvfølgelig allerede medlemmer i klubben. 

Årsmøtet 2022 i Bøler IF har introdusert et spesielt medlemskap, som har den laveste tillatte kontingentsats for våre trenere, som er kr. 50,- (eks adm.gebyr). De trenere som ikke er medlem av Bøler IF men som ønsker dette spesielle medlemskapet bes ta kontakt med Marius på post@bolerif.no.