Nyheter

Årsmøtet 2014 i Bøler IF Friidrett


Postet av: Per Inge 04.02.2014
På Bøler IF Friidretts årsmøte den 03.02.2014 var 10 stemmeberettigede møtt frem.

Valgene ga følgende resultat:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Ingrid Brastad, Jon Ilseng
Vararepresentant: Tore Olav Moe
Revisor: Jarle Lome
Valgkomite: Birgit Engelsen, Trond Olav Berg

Det ble ikke gjort endringer i trenings- og gruppeavgiften, men refusjonsordningene er forbedret. Disse satsene gjelder i 2014 (se også oppdaterte retningslinjer under eget menypunkt her på nettsiden):

Utøvere til og med 10 år: avgift kr 300,-. Får dekket startkontingent i alle konkurranser.

Utøvere fra 11 år til og med 14 år: avgift kr 500,- Får dekket startkontingent i alle konkurranser.

Utøvere fra 15 år til og med 17 år: avgift kr 700,- Får dekket startkontingent i alle konkurranser.

Ikke aktiv/støttemedlem: avgift kr 100,-. Fri deltagelse i Nøklevann Rundt og i stafetter.

Mosjonsgruppe: avgift kr 500,- Fri deltagelse i Nøklevann Rundt og i stafetter. Dekning av trening i Ekeberghallen. Inntil kr 1.500,- pr år i refusjon av startkontingent i baneløp og mosjonsløp, inkludert Sentrumsløpet og Oslo Maraton.

Satsningsgruppe: avgift kr 750,- Fri deltagelse i Nøklevann Rundt og i stafetter. Dekning av trening i Ekeberghallen. Inntil kr 300,- i refusjon for startkontingent pr. mosjonsløp samt fri deltagelse i Sentrumsløpet og Oslo Maraton. Full dekning av startkontingent i banestevner og mesterskap.

Barn og ungdom under 18 år samt satsningsgruppen får dekket helårslisensen til friidrettsforbundet dersom de deltar i banestevner og derfor må kjøpe slik lisens.

Fri deltagelse i fellestreninger er inkludert for alle betalende medlemmer.

Det er fortsatt dugnadsplikt i forbindelse med egne arrangementer.