Parkering

Det er parkering på Haraløkka idrettsanlegg, ved Østmarksetra, skolegården ved Ulsrud videregående skole og grusbanen ved Bøler skole og skolegården ved Bøler skole. For kjørehenvisning til parkering, klikk her  Se også kart nedenfor.

Fra parkering på Haraløkka er det ca. 400 meter til klubbhuset, se kart her. Det er i 2019 opprettet 46 kommunale elbil plasser på Haraløkka med takstgruppenr. 3054 og sone blå, for å benytte disse plassene må man lade. Det vil bli tidlig fullt på parkeringsplassen på Haraløkka, vi anbefaler at man parkerer ved Østmarksetra,

Fra parkering ved Østmarksetra følger man løpstraseen ca. 600 meter til man er på Haraløkka. Se kart for rute fra Østmarksetra til Haraløkka klubbhus her.

NB! Det er i år ikke parkering ved grusbanen Bøler skole eller ved Ulsrud videregående skole