Fra Østmarkas treningsterreng: 

Trening og tur i Østmarka og nærområdene

Dette er Bøler Idrettsforenings natursider. Her skal det skrives om og også illustreres fotografisk hvordan du kan berike ditt liv og styrke din helse gjennom å trene kondisjonsidretter med utgangspunkt i lokaldistriktet vårt. Det er viktig å knytte forbindelsen mellom natur, friluftsliv og idrett, fordi det er den selvopplevde sammenhengen mellom den vakre, levende skogsnaturen og bruken av kroppen som er mye av nøkkelen til fullt ut å forstå verdien av og kunne bli motivert for regelmessig trening. Utgangspunktet for menneskenes fysiske utfoldelse var og er tilværelsen i naturen. Noe som innebærer at det mest naturlige og mest effektive utgangspunkt for å motivere til idrett og trening er å komme seg ut i det fri. 

Derfor spiller aktivitet i naturen en nøkkelrolle for å øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen, og i neste omgang styrke oppslutningen om og deltakelsen i alle typer idretter. Begrepet idrett må forstås som noe som omfatter både mosjon og den mer organiserte konkurranseidrett på alle nivåer, for disse tingene henger meget nøye sammen. Barn som helt fra de de er små vennes til å bevege seg i det fri hver eneste dag vil spontant velge å bruke kroppen, og ikke minst fortsette med den kreative fysiske egenaktivitet og utfoldelse som naturen innbyr og oppmuntrer til. 

Det er ingen tvil om at det er i skog og mark at det aller beste grunnlaget for god kondisjon legges. Les og se hvilke opplevelser som venter på deg og de du er glad i! En ting kan aldri bestrides, og det er at mennesket er skapt for aktivitet, og at det finnes ingen vakrere steder å aktivisere seg enn ute i skog og mark. Som du kommer til å se, er disse sidene illustrert med en rekke bilder fra Østmarkanaturen. Bilder kan ofte bruke litt tid på å komme opp på skjermen, men ha tålmodighet. Jeg har valgt å prioritere høy kvalitet på fotografiene, og du kommer til å få se mye pen natur her. Vær oppmerksom på at mange av pekerne nedenfor inneholder pekere til flere andre sider, så klikk på hver enkelt og se hva du finner. Husk å gjøre det med jevne mellomrom, fordi nye bilder og naturskildringer stadig kommer til. 

Presentasjonene av de forskjellige naturperlene er ordnet i en logisk rekkefølge hvor vi starter med utgangspunkt i Bøler og Nøklevann, deretter beveger vi oss stadig lenger utover i marka. 

(Disse natursidene ble sist oppdatert 10.02.2005) 


Løping i Østmarka Av Per Inge Østmoen

Sykling i Østmarka Av Per Inge Østmoen

Østensjøvannet 

Ulsrudvann 

Om Nøklevannsområdet, vårt fremste treningsterreng  

Sarabråten 

Rustadsaga 

Vannverket ved Skullerud 

Vannverket - Grønmo. En vinterstudie

Skullerudstua 

Ødegården 

Skyttenbroen ved Elvåga 

En merkelig stenhaug i skogen 

Solnedgang ved Østmarkkapellet 

Østmarkkapellet 

Svartkulp ved Østmarkkapellet 

Dølerud 

Fra Sandbakken-området. Sætertjernet og Sandbakken 

Det vakre Tømmerholtjern 

Slåttebråten 

Skjelbreia 

Plankeveien 

På vei til Vangen 

Et naturskjønt trenings- og turterreng i Østmarka: Vangen-området 

Fra Bysetermosen 

Fiberrik kost ved Tonevann 

Sommerkveld ved Tonevann 

De fjernere mål: Rausjø og Børtervann. Bilder fra sommeren 

Hest og hund ved Rausjø og Børtervann 

Et skogomkranset hus ved Børtervann 

Urskog i Østmarka