Klasseinndeling, etapper og løypetrasé

Klasser:

 

Gutter:10-13 år (2007-2010), 14-16 år (2004-2006), 15-19 år (2001-2005)
Jenter: 10-13 år (2007-2010), 14-16 år (2004-2006), 15-19 år (2001-2005)
Mix: (minst to av hvert kjønn på laget): 10-13 år (2007-2010), 14-16 år (2004-2006), 15-19 år (2001-2005)

Følgende etapper løpes:

Gutter, jenter og mix (gjelder alle aldersklasser):
1. etappe ca. 800
2. etappe 350 m 
3. etappe 350 m 
4. etappe 595 m
5. etappe 210 m  
6. etappe 630 m

Løypekart: etappe 1-3 etappe 4-6

10-13 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 72 år.
14-16 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 92 år.
15-19 år: lagets sammenlagte alder må ikke overstige 105 år.

Alder regnes pr. 31.12.2020

Husk å oppgi fødselsår på lagoppstilling som leveres ved startnummerutdeling!