Klasseinndeling, etapper og løypetrasé

Klasser:

Klasse 6-9 år med 5 etapper
Jenter, gutter og mix (2015-2018), lagets sammenlagte alder må ikke overstige 39 år.

Klasse 10-13 år med 6 etapper
Jenter, gutter og mix (2011-2014), lagets sammenlagte alder må ikke overstige 72 år.

Klasse 14-16 år med 6 etapper)
Jenter, gutter og mix (2008-2010), lagets sammenlagte alder må ikke overstige 92 år.

Klasse 15-19 år med 6 etapper)
Jenter, gutter og mix (2005-2009), ingen øvre grense for sammenlagt år.

For alle klasser:
Mix: (minst to av hvert kjønn på laget)

Følgende etapper løpes:

Klasse 6-9 år 
1. etappe 330 m 
2. etappe 350 m 
3. etappe 350 m 
4. etappe 300 m
5. etappe 200 m  

Løypekart 6-9 år, kort runde 5 etapper - klikk her

Klasse 10-13 år, 14-16 år og 15-19 år 
1. etappe 550 m 
2. etappe 560 m 
3. etappe 350 m 
4. etappe 600 m
5. etappe 210 m  
6. etappe 630 m

Løypekart 10-13 år, 14-16 år og 15-19 år, lang runde 6 etapper - klikk her

Alder regnes pr. 31.12.2024

Husk å oppgi fødselsår på lagoppstilling som leveres ved startnummerutdeling eller ved innsending på e-post!