Nyheter

Refusjon av startkontingenter og andre utlegg - 2016


Postet av: Per Inge 14.11.2016

Refusjon av startkontingent og andre utlegg

Sesongen går mot slutten. De som ennå ikke har søkt refusjon for betalt startkontingent i 2016, bes om å gjøre dette snarest. Satsene for refusjon finnes her: http://www.bif-friidrett.no/index.php/innmelding.

Søknad om refusjon skjer ved at bekreftelse fra arrangør videresendes arnfinnskjervold@hotmail.com. Husk å oppgi kontonummer.

Retningslinjene for refusjon av reise- og oppholdsutgifter samt helårslisens finnes her: http://www.bif-friidrett.no/index.php/om-boler-if/retningslinjer.

Refusjonskrav som ikke er fremsatt innen utgangen av året blir ikke effektuert.

Arnfinn

økonomiansvarlig