Nyheter

God Jul og Godt Nyttår!


Postet av: Per Inge 22.12.2016

Styret i Bøler IF Friidrett ønsker å takke alle våre medlemmer, foresatte, trenere og tillitsvalgte, foreldre, støttespillere og samarbeidspartnere for det gamle året.

Arbeidet med å skape, opprettholde og videreføre friidretten i vårt lokalmiljø fortsetter, og opprustingen av idrettsanlegget på Haraløkka skrider fremover. Det planlagte delprosjektet Friplassen med friidrettsfasiliteter tilpasset våre yngste utøvere kan bli en realitet allerede i 2017, noe som vil gi oss mulighet til å tilby enda bedre og mer spennende trening inkludert tekniske øvelser for de unge aldersklassene i tillegg til at de tradisjonsrike Bølers barneleker igjen kan arrangeres på Haraløkka.

Våre samvittighetsfulle, dyktige og motiverte trenere muliggjør at barn og unge får et treningstilbud med kvalitetsinnhold. Vi arbeider hele året med å gi både voksne og unge et inspirerende og inkluderende friidrettstilbud i vårt lokalmiljø, og gledelig nok får vi mange signaler om at vi er på rett vei. Som alltid har vi et særlig sterkt fokus på barn og unge, og det gleder oss at vi for første gang på mange år kan tilby treningsleir for de særlig ivrige. Denne foregår i vinterferien.

Alle dere som gjennom medlemskap støtter opp om Bøler IF Friidrett er viktige for at friidrettsgruppa skal kunne fortsette å gi et verdifullt tilbud til både unge og voksne, og det gjelder både aktive og støttemedlemmer. Vi trenger dere alle sammen.

Vintermånedene fra november til mars er en ypperlig tid for trening. Dere som er konkurranseutøvere legger nå grunnlaget for gode prestasjoner, og dere som har mosjonsaktivitet som hovedmål legger grunnlaget for god form. Nærområdet vårt gir rike treningsmuligheter, og veiene rundt Nøklevann utgjør et kjerneområde for de som driver kondisjonsaktiviteter. Alle de velkjente treningsrutene rundt Haraløkka og i Østensjødistriktet innbyr til løp og aktivitet, og vi ønsker dere mange hyggelige og oppbyggelige stunder.

Vi lover å fortsette arbeidet for å legge til rette for friidretten i vårt lokalmiljø.

Vi ønsker dere en riktig God Jul og et Godt Nytt Friidrettsår i 2017!