Nyheter

Årsmøtet i Bøler IF Friidrett 2017 gjennomført


Postet av: Per Inge 17.02.2017

Årsmøtet 2017 i Bøler IF Friidrett ble gjennomført den 15.02.2017. Nedenfor følger årsmøteprotokollen i sin helhet.

1. Det var åtte - 8 - stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet.

2. Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

3. Per Inge Østmoen ble valgt til møteleder. Arnfinn Skjervold ble valgt til referent. Ingrid Brastad og Ann Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsmeldingen for 2016 ble godkjent.

5. Årsregnskap for 2016 med revisors beretning ble godkjent uten merknader.

6. Årsmøtet hadde ingen innkomne forslag til behandling.

7. Styrets forslag til trenings- og gruppeavgift ble godkjent uten merknader.

8. Styrets forslag til endringer i retningslinjene ble godkjent.

9. Styrets forslag til budsjett for 2017 ble godkjent.

10. Valgene ga følgende resultat:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Ann Johnsen, Erik Oseth
Varamedlemmer: Tore Olav Moe, Jorid Fagerbakke
Valgkomite: Jon Ilseng, Igors Jakovlevs
Representant på tinget 2017: Per Inge Østmoen

Bøler, 15.02.2017

Ingrid Brastad (sign) Ann Johnsen (sign)