Nyheter

Reisepolicy for frivillige lag og organisasjoner i Bydel ØstensjøVåre medlemmer oppfordres til å følge denne. Les om reisepolicyen under [Mer].
Postet av: Per Inge 24.08.2017

Reisepolicyen skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene, og gjelder både til, under og fra aktiviteter, og på reiser i regi av organisasjonen. Flere av våre medlemmer ferdes langs trafikkerte veier i bydelen. Vi ønsker at våre medlemmer har gode holdninger til trafikksikkerhet. Organisasjonen vil oppfordre medlemmene til å gå eller sykle til og fra treninger hvis mulig.

Gående til og fra aktiviteter/ arrangementer:

 • velge fortau og gangstier/ gangveier der det er mulig

 • bruke refleks ved ferdsel i mørket

Syklende til og fra aktiviteter/ arrangementer:

 • velge sykkelveier/ sykkelstier der det er mulig

 • bruke sykkelhjelm

 • vike for gående over fotgjengerfelt

 • bruke refleks ved ferdsel i mørket

 • ved sykling i mørket er sykkelen utstyrt med lys foran og bak

Kjørende til og fra aktiviteter/ arrangementer:

 • samkjøre med flere barn til samme aktivitet/ arrangement

 • sjåføren bruker handsfree

 • påse at alle i bilen er fastspent med setebelte

 • påse at bilen står slik at passasjerer trygt kan gå ut og inn

 • planlegge kjøringen slik at man unngår å rygge på stedet hvis det er mulig

 • ved leie av buss skal bussen skal være utstyrt med trepunkts setebelter, ha minst mulig løst utstyr i bussen og bagasje skal være i egne oppbevaringsrom