Nyheter

Medlemskontingent og treningsavgift 2018


Postet av: Per Inge 14.02.2018

Medlemskontingent og treningsavgift for 2018 vil bli innkrevd i etterkant av årsmøtet i Bøler IF. Medlemskontingenten går til klubbens hovedstyre, mens treningsavgiften beholdes og disponeres av friidrettsgruppa. Som tidligere vil faktureringen skje samlet, og fakturaen sendes på e-post til oppgitt fakturaadresse. Det er viktig at betalingsfristen overholdes.

Medlemmer som er over 18 år (født i 2000 eller tidligere) deles i 3 grupper: Satsningsgruppe, Mosjonsgruppe og Ressursgruppe (tidligere kalt støttemedlemmer). Satsningsgruppen betaler en høyere treningsavgift enn Mosjonsgruppen, noe som blant annet kompenseres med høyere satser for refusjon av startkontingent. Ressursgruppen er beregnet på de som ikke konkurrerer, og de betaler en liten gruppeavgift i tillegg til den lavere medlemskontingenten.

De som eventuelt ønsker å bytte gruppetilhørighet, bes om å si fra til arnfinnskjervold@hotmail.com.

Arnfinn