Nyheter

Husk å melde inn resultatet ditt


Postet av: Per Inge 22.06.2018

Se artikkel den 11. juni 2018 om selvregistrering av oppnådde resultater.

Rapportskjemaet er nå endret slik at resultater i baneøvelser også kan registreres. For medlemmer under 18 år er det de foresattes ansvar å registrere resultatene. Vi ønsker at registreringen skjer så snart som mulig etter løpet/stevnet. Vi ser gjerne at også resultater som er oppnådd tidligere denne sesongen blir rapportert.

Husk at resultatrapportering er et krav for å få refundert/dekket startkontingent.

Arnfinn