Nyheter

05.02.2019: Årsmøtet i Bøler IF Friidrett


Postet av: Per Inge 07.02.2019

Bøler IF Friidretts årsmøte ble avholdt den 5. februar. Kun medlemmene av styret deltok. Årsmøtet godkjente styrets årsberetning for 2018. Årsberetningen reflekterer stor aktivitet og gode sportslige resultater.

Regnskapet for 2018 viser et pent overskudd. Det er imidlertid klart at en forutsetning for at Bøler IF Friidrett skal opprettholde aktiviteten på vårt høye nivå, er at vi oppnår god deltakelse i og dermed gode inntekter fra vårt største og viktigste arrangement: Nøklevann Rundt.

Retningslinjene våre ble oppdatert, og oppdateringene dreier seg i hovedsak om presiseringer. Treningsavgiften ble økt med kr 100,- for samtlige medlemskatetorier. Våre nye satser og refusjoner vil fremgå av menypunktet "Kontingenter, refusjoner mv" i venstremenyen.

Det ble vedtatt et budsjett for 2019 som vil gi et brukbart overskudd. Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt, og styret vil fortsette nå med 1 vararepresentant siden 1 vara takket nei til gjenvalg uten at noen andre ville steppe inn. Det er dessverre ikke lett å få medlemmer til å påta seg verv. Styret fikk årsmøtets fullmakt til å skaffe et ekstra medlem til valgkomiteen. Vi ser gjerne at noen melder seg.

Styret