Nyheter

Klubbutvikling - kort oppsummering av startmøtet den 16. mars


Postet av: Per Inge 25.03.2019

Styret takker alle som deltok i møtet som startet vår klubbutviklingsprosess.

Selv om vi ikke var så mange, var veilederne fra forbundet fornøyd med oppslutningen, som var representativ for klubben. Det deltok både aktive, foresatte, trenere og styremedlemmer. Det ble satt søkelys på organisasjonen, trenersituasjonen, ledelsen, arrangementene, aktivitetstilbudet og anleggssituasjonen. Selv om mye fungerer godt i friidrettsgruppa, ble det fremmet mange gode forslag til forbedringer.

Startmøtet valgte å prioritere følgende områder: skaffe flere trenere, forbedre informasjonsflyten og styrke klubbfølelsen. Styret har startet arbeidet, og vi håper medlemmer og foresatte vil støtte oss og bidra i arbeidet med å utvikle klubben vår.

Arnfinn Skjervold
nestleder