Nyheter

Rapportering av resultater


Postet av: Per Inge 19.06.2019

I retningslinjene til Bøler IF Friidrett er gruppens formål beskrevet slik:

Bøler IF Friidrett skal tilby organisert friidrett til alle aldersgrupper.

For å kunne oppfylle dette legger vi blant annet til rette for organisert trening, spesielt for barn og ungdom. Dessuten dekker vi all startkontingent for medlemmer under 18 år. Også for voksne dekker vi en betydelig del av startkontingenten. Våre medlemmer får i tillegg kjøpt trenings- og konkurransetøy til sterkt rabatterte priser. Alt dette gjør vi fordi vi ønsker at våre medlemmer deltar i konkurranser, og for å bidra til at det ikke koster for mye å drive med friidrett.

Styret i Bøler IF Friidrett har behov for å se og dokumentere hva vi får i igjen for denne satsingen, i tillegg til det aktive og sosiale miljøet vi bidrar til. Dette gjør vi blant annet ved å følge med på de resultatene våre medlemmer oppnår i løp og stevner. Vi har derfor laget et rapportskjema for oppnådde resultater, som er lett tilgjengelig på hjemmesiden vår.

http://www.bif-friidrett.no/index.php/resultater-2

Styret ønsker at våre medlemmer bruker klubbtøy både under trening og i konkurranser. Dette fungerer bra, selv om ikke alle alltid bruker klubbtøy i konkurranser. Videre ønsker vi at resultater rapporteres på nevnte skjema som raskt som mulig etter løpet/stevnet. Det er mange som gjør dette samvittighetsfullt, mens noen dessverre ikke rapporterer i det hele tatt. Manglende rapportering kan medføre at refusjonskrav for startkontingent blir avslått. Rapportene legger seg automatisk i et eget register, sortert på dato. Det er derfor viktig at skjemaet fylles ut korrekt, også med fullt navn. For barna er det foreldrenes ansvar å rapportere.

Vi gjengir en del resultater på hjemmesiden. For barnas vedkommende nøyer vi oss som regel med å informere om hvem som har deltatt i det aktuelle stevnte/løpet. Dette håper vi vil motivere flere til å delta.

For styret

Arnfinn Skjervold
økonomiansvarlig