Nyheter

Hvordan Bøler kan bli et enda bedre sted for alle


Postet av: Per Inge 14.02.2020

Bøler - et bra sted for barn og unge

I Bøler-området har vi gode forutsetninger for trivsel og gode liv. Vi har nærhet til Marka og naturen. Vi har gode og naturnære bomiljøer med liten fortetting, og vi har aktivitetsmuligheter for ungdommen.

Bøler IF tilbyr organisert idrett hvor de unge engasjeres og inkluderes i det sosiale og aktive fellesskapet. Gjennom idretten blir også alle foreldre kjent med hverandre. På den måten blir vi i bedre stand til å rekke hverandre en hånd ved behov. Vi er alle naboer og utgjør samlet en stor ressurs. En ressurs med et stort potensiale.

Vi på Bøler har erfart hvordan enkelte unge har utfordringer i sine liv, som kan føre til aggresjon og utagering. Konkret har vi opplevd episoder der medlemmer i klubben har blitt utsatt for trusler og mobbing av andre, på veien til eller fra aktivitet. Dette er et samfunnsproblem, men vi på Bøler kan være i stand til å løse det på en god og effektiv måte. I Bøler IF ønsker vi å ta tak i dette, da vi som en stor aktør i nærområdet kan påvirke de unges liv på en positiv måte gjennom aktivitet.

Personlige og sosiale utfordringer er ofte årsaken til at barn og unge tyr til mindre gode handlinger som vold, trusler og hærverk. Det er ofte et rop om hjelp, men også et behov for å bli lagt merke til. Mange faller utenfor på grunn av økonomiske årsaker, mens andre er lite klar over hvilke muligheter som finnes.

Gjennom idretten kan mange bli sett, få anerkjennelse og kjenne på mestring. Dette er Bøler IFs kjerneverdier og noe vi synes at vi som klubb mestrer godt.

Det er da helt nødvendig å nå frem til de som er i en utsatt situasjon. Vi kjenner våre egne medlemmer ganske godt, men vi kjenner ikke til de andre barna og ungdommene som ikke har vært innom klubben. Vi må som lokalsamfunn involvere oss mer. Det avgjørende er at foreldre og skole engasjerer seg, sammen med andre aktuelle aktører, hvor Bøler IF er en av dem.

Målet er å gjøre Bøler til et enda bedre sted for barn og unge å bo. Et sted der alle kan føle seg trygge. For å få til dette må alle bidra!

Bøler IF tar nå et initiativ til en tettere dialog med skoler, utekontakt og dere foreldre. Vi ønsker å få til et møte med Nøklevann-, Bøler- og Skullerud skole, der vi kan drøfte hvordan vi på en god måte kan gjøre en større innsats for å inkludere flere barn og unge i idretten. Vi ønsker å klargjøre behovet for å ta tak i en utfordring før det blir større. Verktøyet er samhandling.

Ta gjerne kontakt med klubbkontoret dersom du som forelder har behov for det. Hos oss er alltid døren åpen. Det står ikke på vilje og muligheter for å inkludere flere barn og unge i idretten.

Vi ønsker alle en god vinterferie!

Med vennlig hilsen

Daglig leder i Bøler IF, Marius Sigolsen
Styret i Bøler IF Fotball
Styret i Bøler IF Friidrett
Styret i Bøler IF Håndball
Styret i Bøler IF Tennis