Nyheter

Regler for organisert trening - oppdaterte retningslinjer fra NFIF


Postet av: Per Inge 14.04.2020

SARS Covid-19 og Bøler IFs aktivitet - oppdatert

Norges friidrettsforbund (NFIF) har utarbeidet retningslinjer, som bygger på Norges idrettforbunds generelle regler for organisert trening.

De er som følger:

Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt fem personer. Trener inngår i dette antallet. Det kan imidlertid være flere grupper på et anlegg så lenge avstandsbestemmelsene overholdes. NFIF anbefaler at man holder en så stor avstand som mulig mellom gruppene, og minimum 10 meter. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter, overprøver retningslinjer gitt fra NIF/NFIF.

- Smittevernreglene skal overholdes; både nasjonale og lokale regler. Det vil i hovedsak si ingen nærkontakt, og en minimumsavstand på to meter mellom personer.

- Ved desinfisering av utstyr skal det enten brukes sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann. Vask av idrettstøy etter aktivitet bør skje på minst 60 grader.

- En trener bør ikke rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe.

- Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

- Det skal ikke benyttes offentlig transport til trening.

- Ingen bruk av garderober eller dusjanlegg tillates.

- Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.

- Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

- Ved eventuell bruk av alle typer utstyr er den generelle regelen at utstyret kun kan berøres av en person.

Styret i Bøler IF Friidrett vil hele tiden vurdere situasjonen, men setter foreløpig treningsaktiviteten i bero. Vi vil informere så snart situasjonen tilsier endringer i så måte.

Retningslinjene fra Norges friidrettforbund med utfyllende forklaringer finnes her (Klikk).