Nyheter

Sesongavslutning i Bøler IF Friidrett


Per Inge 16.10.2020

Hvert år har vi pleid å ha en hyggelig sesongavslutning for seniorer og veteraner i kafeteriaen på klubbhuset. I år tilsier epidemisituasjonen med SARS-CoV-2 at en tradisjonell samling i kafeteriaen vår dessverre er utilrådelig og dessuten i strid med gjeldende smittevernregler. 

Vi spør derfor dere medlemmer i friidrettsgruppa om dere kan tenke dere en sesongavslutning selv om det i år ikke er aktuelt å holde denne på klubbhuset. 

Bøler bibliotek er et aktuelt lokale for oss å låne dersom interessen blant dere er der, slik at vi velger å gjennomføre en sesongavslutning. 

Du som er interessert i å delta i en sesongavslutning i friidrettsgruppa, oppfordres til å sende en e-post til post@bif-friidrett.no og bekrefte interessen.