Nyheter

Etiske retningslinjer for Bøler IF - forebygging av seksuelle overgrep og trakassering


Per Inge Østmoen 16.12.2020

Norges idrettsforbund har tatt initiativ til en beredskapsplan mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Oslo idrettskrets har vedtatt denne, og Bøler IF har i sin tur besluttet å følge denne.

Vi har i Bøler derfor innført etiske retninglinjer og en beredskapsplan som må aksepteres av alle i klubben som har direkte kontakt med utøvere. Det gjelder trenere og lagledere. Vi ber  om at dokumentene lastes ned via pekerne under.

https://bolerif.no/etiske-retningslinjer-for-boler-if

https://bolerif.no/wp-content/uploads/2020/12/Beredskapsplan_Boler-IF.pdf 

Disse dokumentene må undertegnes av samtlige i Bøler IF, og dermed også i friidretten, som innehar roller som innebærer direkte kontakt med utøvere. De skal deretter sendes i undertegnet stand til daglig leder Marius Sigolsen, post@bolerif.no, for arkivering. For trenere/lagledere som ikke har fylt 18 år, bør foresatte skrive under sammen med personen som innehar den aktuelle rollen.