Nyheter

God Jul og Godt Nytt År!


Postet av: Per Inge 23.12.2022

Styret i Bøler IF Friidrett ønsker å takke alle våre medlemmer, foreldre, trenere og frivillige samt våre støttespillere i form av sponsorer og materielle bidragsytere for det året som er gått, og vi ønsker samtidig en riktig God Jul og et Gledelig Nytt År til dere alle!

COVID-19 klarte aldri å kvele friidretten på Bøler, og 2022 ble det første året etter pandemistart da vi kunne gjennomføre våre aktiviteter på tilnærmet normal måte. En viktig hendelse som betyr mye for idrettsmiljøet og idrettsdeltakelsen i nærmiljøet, var da vi i 2022 gjenetablerte og arrangerte Bølers barneleker etter et langt opphold. Friplassen med sine fasiliteter var avgjørende for at vi kunne gjøre dette, og vi kan ikke få fullrost dette anlegget. Vi vil også uttrykke vår glede over at anlegget faktisk blir hyppig brukt, og særlig glade er vi over å kunne konstatere at også en del av foreldrene i barnegruppene tar med seg sine barn og organiserer treninger på Friplassen. Dette har skjedd ofte i sommer, og betyr mye for hele klubben og miljøet vårt.

Men våre barne- og ungdomsrettede aktiviteter i 2022 omfattet også Landslagets friidrettsskole som ble arrangert helt i slutten av juni og begynnelsen av juli i sommer. Begge de nevnte aktivitetene var beregnet på aldersgruppen 6-12 år, og vi kan med stolthet slå fast at vår satsing på barn og unge bærer frukter.

De voksne skal selvfølgelig også huskes, og vi har et lite men jevnt tilsig av seniorutøvere. Veteranene blant oss holder koken, og viser at friidrett er en gren som ikke kjenner aldersgrenser. Bøler IF Friidrett satser mye på barna og de unge, noe som på ingen måte hindrer at vi i styret er meget bevisste på at aktive på alle nivåer er med på å styrke oss ved å bidra til det totale miljøet. Hver eneste utøver er med på å spre inspirasjon til hele klubben, og betydningen av voksne forbilder er utvilsom selv om slike faktorer er vanskelig målbare.

Vårt største arrangement er Nøklevann Rundt, som i år ble arrangert for 41. gang. NVR er et viktig ansikt utad for Bøler IF Friidrett, og vi synes det er flott å kunne eksponere sponsorene våre under dette arrangementet. En stor takk går til de som gir oss støtte, som er presentert på våre Nøklevann Rundt-sider: Nøklevann Rundt

Vi tenker at den linjen vi holder i Bøler IF er riktig og fører til økt idrettsaktivitet, mer helse og moro for mange. Avslutningsvis er vi særlig takknemlige for de foreldrene som følger opp sine barns trening - dere legger grunnlaget for barnas varige sunnhet og utfoldelsesglede over å bruke kroppen.

Alle dere som leser dette, ønskes en God Jul og et Godt Nytt (Trenings)År med friidretten på Bøler.