Nyheter

Arnvid Kavli - 06.08.1927 - 10.05.2023


Postet av: Per Inge 17.05.2023

Arnvid Kavli døde fra oss den 10. mai 2023.

Arnvid var en av Bøler IFs fremste ildsjeler helt fra 1960-tallet.

I 1961 startet han sin utrettelige og ubetalelige trenergjerning for friidrettsgruppa. Det er nesten ikke mulig å sette ord på hvor stor betydning Kavlis engasjement for unge idrettsutøvere må ha hatt. Han var hele veien helt klar over at å trekke unge mennesker inn i idretten var og er den beste formen for forebyggende sosialarbeid. Idrett og fysisk aktivitet er den mest effektive "vaksine" mot uheldige atferdsmønstre og negative miljødannelser, og den som i ung alder har opplevd gleden ved regelmessig fysisk aktivitet vil med stor sannsynlighet fortsette.

Bøler IF Friidrett takker Arnvid Kavli for den mangeårige og store innsatsen han gjorde for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett på Bøler.

Mer om Arnvid Kavli kan leses her (Klikk).

Bisettelsen fant sted i Bøler kirke den 24.05.2023. Bøler IF Friidrett var til stede, og tok bilde av båren (klikk).

Det er laget en minneside for Kavli her (Klikk).