Nyheter

God Jul og Godt Nytt År!


Postet av: Per Inge 22.12.2023

God Jul og Godt Nytt År!

Styret i Bøler IF Friidrett vil takke alle våre medlemmer, foreldre, trenere og tillitsvalgte, samt våre gode og trofaste støttespillere og sponsorer for det gamle året, og vi ønsker dere alle sammen en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Hele Bøler IF inkludert oss i friidrettsgruppa har forlengst kommet seg etter COVID-19 pandemien, og vi fortsetter det gode arbeidet vi i fellesskap vil videreføre.

Blant de mange oppgavene i et idrettslag, er å meisle ut veien vi vil gå, bygge samholdet og styrke tilbudet med hva som er det idémessige grunnlaget og hvilke mål må vi sette oss i henhold til dette.

I Bøler IF Friidrett har vi i 2023 bestemt oss for at vi skal arbeide mot to definerte hovedmål, som lyder slik:

- Bøler IF Friidrett skal tilby et bredt utvalg av friidrettøvelser til alle aldersgrupper, og gi alle mulighet til å oppnå gode resultater.

- Bøler IF Friidrett skal ha et godt og trivelig sosialt miljø, hvor den enkelte føler seg inkludert.

Vi mener, og det er egentlig en selvfølge, at de to målsetningene er de som er best egnet til å skape et kvalitetsmiljø som ivaretar både de sosiale og de resultatmessige aspektene samt folkehelseperspektivet. Alt dette er idrettens formål og berettigelse, og det er alltid en utfordring å gjøre så godt vi kan for å leve opp til målene våre.

Med medvirkning og hjelp fra våre medlemmer i alle aldre med deres personlige målsetninger og interesser, samt våre støttespiller og sponsorer, føler vi oss trygge på at vi har gode forutsetninger for å oppfylle målsetningene våre.

Vi har styrket trenerleddet, slik at våre trenere har en grundig opplæring og har tilegnet seg både idrettsfaglig og sosial kompetanse for å lede og veilede våre utøvere på idrettens konstruktive, spennende og glade vei.

Vi vil fortsette med interne stevner, både på Friplassen og på andre tilgjengelige idrettarenaer. Klubbløpet på Lambertseterbanen i september var nytt i år, og samlet ni deltakere - slett ikke ille en regnfylt høstdag.

Vi skal ta vare på både seniorer, veteraner og unge, og den almene og i og for seg selvsagte erfaringen at alle klubbens medlemmer bidrar verdifullt til fellesskapet opplever vi i Bøler IF Friidrett hvert år. Noe annet som også var nytt i 2023 er et paraløp integrert som en del av Nøklevann Rundt-arrangementene. Dette skal vi fortsette med, ut fra overbevisningen om at når alle får lov å delta og strekke seg etter sine forutsetninger blir både det sportslige og det sosiale ivaretatt på beste måte.

- Takk til deg som er med og støtter opp, som medlem, utøver, forelder, trener, eller sponsor. Du er med på å gjøre det mulig for oss å gjøre hva vi gjør, og hva vi skal fortsette med.

Takk for friidrettsåret 2023 - ha en riktig Gledelig Jul og et Godt Nytt år 2024!