Nyheter

Årsmøtet i Bøler IF Friidrett 2013


Postet av: Per Inge 05.02.2013

Styret i Bøler IF Friidrett minner om årsmøtet, som finner sted i klubbhuset på Haraløkka.

Tidspunktet er mandag 11. februar kl. 19:30.

Følgende saker står på dagsorden:

* Behandling av årsmeldingen for 2012
* Behandling av revidert regnskap
* Behandling av innkomne forslag til årsmøtet
* Fastsette gruppeavgift/treningsavgift for 2013
* Oppdatere Bøler IF Friidretts retningslinjer
* Vedta budsjett for 2013

Vi oppfordrer til at alle møter presis.