Nyheter

Årsmøtene i alle gruppene i Bøler IF


Postet av: Per Inge 16.12.2013

Informasjon om årsmøter i Bøler IF

Bøler Idrettsforening er et fleridrettslag bestående av flere grupper, og det er nå fastsatt tidspunkter for årsmøter i de ulike gruppene i Bøler IF på følgende datoer:

Bøler Innebandy: 14. januar 2014 - Nøklevann skole
Bøler Tennis: 31. januar 2014 - Haraløkka
Bøler Friidrett: 3. februar 2014 - Haraløkka
Bøler Håndball: 4. februar 2014 - Bølerhallen
Bøler Fotball: 5. februar 2014 - Haraløkka
Bøler IF: 13. februar 2014 - Haraløkka

Årsmøte behandler saker i henhold til vedtektene, herunder årsmelding, regnskap, budsjett, medlemskontingent og valg. For gruppene behandles disse sakene i egne årsmøter, og vedtak på disse årsmøtene er å anse som en innstilling til årsmøtet i Bøler IF (hovedforeningen).

I henhold til idrettens regelverk er det slik at man må være medlem av idrettslaget for å delta på årsmøtet med stemmerett. Det er også slik at barn under 15 år, som er medlemmer og aktive i idrettslaget, likevel ikke har stemmerett på årsmøtet.

Bøler IF oppfordrer derfor alle foresatte som har barn under 15 år som er medlemmer i Bøler IF, om å melde seg inn som ikke-aktive medlemmer i klubben. På denne måten vil foresatte ha anledning til å møte på årsmøtet og være med på å bestemme hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er årsmøtet som vedtar budsjett og prioriteringer, og som velger representanter inn i de styrende organer i klubben. For å kunne delta på årsmøtet i februar 2014, må du altså ha betalt årskontingent for 2013 til Bøler IF og vært medlem av Bøler IF i minst en måned. Årskontingent for ikke aktive medlemmer er kr 200,- og beløpet innbetales til Bøler IFs konto, kontonummer 9365.20.23531. Husk å oppgi at innbetalingen gjelder årskontingent 2013, og ditt navn.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg, og kom gjerne med forslag på kandidater til de ulike styrene i Bøler IF. Forslag til medlemmer i de ulike styrer kan sendes til følgende kontaktpersoner:

Bøler Fotball: fotball(at)bolerif.no
Bøler Friidrett: post(at)bif-friidrett.no
Bøler Håndball: kontakt(at)boler-handball.no
Bøler Innebandy: pellebruun(at)getmail.no
Bøler Tennis: rune.lang(at)utdanningsforbundet.no
Bøler IF sentralt: post(at)bolerif.no