Nyheter

Medlemskontingent 2013


Postet av: Hermann 19.01.2014
Alle medlemmene i Bøler IF Friidrett betalte treningsavgiften/gruppeavgiften i 2013. Som styret i friidrettsgruppa tidligere har opplyst ville medlemskontingenten til klubben for 2013 bli innkrevd av hovedstyret ved bruk av et nytt regnskapssystem. Disse fakturaene ble sendt ut ca. 9 desember i en e-post. 

Dessverre er det mange av friidrettsgruppas medlemmer som ennå ikke har betalt medlemskontingenten for 2013. Klubben av avhengig av disse midlene for å kunne drive klubben på en forsvarlig måte. Vi ber derfor om at alle benytter tilsendt faktura og betaler så snart som mulig. For å kunne delta i klubbens aktiviteter og ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingent være betalt. Vennligst kontakt Arnfinn Skjervold om du ikke har mottatt faktura.