Nyheter

Betaling av trenings- og gruppeavgift 2014


Krav om betaling av trenings- og gruppeavgift for 2014 ble sendt medlemmer og foresatte på e-post den 19. februar. Etter 5 uker er det kun 62 % av medlemmene som har betalt. For å opprettholde aktiviteten er Bøler IF Friidrett avhengig av at alle medlemmer betaler denne avgiften.

 

Postet av: Jon 28.03.2014

Størrelsen av avgiften går frem av denne nyhetsartikkelen:
http://www.bif-friidrett.no/index.php/news/726/58/arsmotet-2014-i-Boler-IF-Friidrett

Økonomiansvarlig ber om at de som ennå ikke har betalt snarest gjør dette til konto 0536.35.98554.