Nyheter

Ulsrudvann Rundt


Bøler IF Friidrett arrangerte i sesongen 2014 i alt 8 løp i treningskarusellen Ulsrudvann Rundt. Datoene i 2015 er 21. mai, 4. juni, 18. juni, 20. august, 3. september og 17. september.

Postet av: Jon 22.10.2014
I første løp stilte det opp i alt 136 vårkåte løpere, mot 98 i første løp året før. Dermed trodde vi det ville bli rekorddeltakelse i årets karusell. Det ble det imidlertid ikke. I de 8 løpene hadde vi gjennomsnittlig 71 deltagere, mot 82 i 2013.  Løpet er fortsatt meget populært, og det ser ut som deltagelsen har stabilisert seg på et ganske høyt nivå.

Løpsledelsen takker ivrige løpere i alle aldre, som gjør dette til et svært hyggelig arrangement for klubben. Vi takker også alle frivillige som stiller som funksjonærer. Uten dere hadde dette ikke vært mulig.

Ulsrudvann Rundt er et gratisløp uten premiering. I årets siste løp fikk deltagerne en buff fra Dagens Næringsliv. Takk til Elisabeth Berger!

Styret i Bøler IF Friidrett har besluttet at neste års karusell skal bestå av 6 løp. Datoene er 21. mai, 4. juni, 18. juni, 20. august, 3. september og 17. september. Vel møtt i 2015!

Arnfinn Skjervold, løpsleder