Nyheter

Årsmøtene i Bøler IF - en oversikt


Postet av: Per Inge 04.01.2015

Informasjon om årsmøter i Bøler IF

Bøler Idrettsforening er et fleridrettslag bestående av flere grupper, og det er nå planlagt årsmøter i de ulike gruppene i Bøler IF på følgende datoer:

 

Bøler Tennis: 30. januar 2015 - Haraløkka

Bøler Friidrett: 3. februar 2015 - Haraløkka

Bøler Håndball: 3. februar 2014 - Bølerhallen

Bøler Fotball: 6. februar 2015 - Haraløkka

Bøler IF: 25. februar 2015 - Haraløkka

 

Årsmøtet behandler saker i henhold til vedtektene, herunder årsmelding, regnskap, budsjett, medlemskontingent og valg. For gruppene behandles disse sakene i egne årsmøter, og vedtak på disse årsmøtene er å anse som en innstilling til årsmøtet i Bøler IF (hovedforeningen).

I henhold til idrettens regelverk er det slik at man må være medlem av idrettslaget for å delta på årsmøtet med stemmerett. Det er også slik at barn under 15 år, som er medlemmer og aktive i idrettslaget, likevel ikke har stemmerett på årsmøtet.

Bøler IF oppfordrer derfor alle foresatte som har barn under 15 år som er medlemmer i Bøler IF, om å melde seg inn som ikke-aktive medlemmer i klubben. På denne måten vil foresatte ha anledning til å møte på årsmøtet og være med på å bestemme hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er årsmøtet som vedtar budsjett og prioriteringer, og som velger representanter inn i de styrende organer i klubben.

For å kunne delta på årsmøtet i februar 2015, må du altså ha betalt årskontingent for 2014 til Bøler IF og vært medlem av Bøler IF i minst en måned. Årskontingent for ikke aktive medlemmer er kr 200,- og beløpet innbetales til Bøler IFs konto, kontonummer 9365.20.23531. Husk å oppgi at innbetalingen gjelder årskontingent 2014, og ditt navn.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg, og kom gjerne med forslag på kandidater til de ulike styrene i Bøler IF. Forslag til medlemmer i de ulike styrer kan sendes til følgende kontaktpersoner:

Bøler Fotball: fotball@bolerif.no

Bøler Friidrett: post@bif-friidrett.no

Bøler Håndball: kontakt@boler-handball.no

Bøler Tennis: rune.lang@utdanningsforbundet.no

Bøler IF: post@bolerif.no

Vennlig hilsen

Bøler IF, Hovedstyret