Nyheter

Protokoll fra årsmøtet i Bøler IF Friidrett 03.02.2015


Postet av: Per Inge 04.02.2015

1. Det var 7 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet.

2. Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

3. Per Inge Østmoen ble valgt til møteleder. Arnfinn Skjervold ble valgt til referert. Ingrid Brastad og Harald Skarpeteig ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsmeldingen for 2014 ble godkjent uten merknader.

5. Årsregnskap for 2014 med revisors beretning ble godkjent uten merknader.

6. Årsmøtet hadde ingen innkomne forslag til behandling.

7. Styrets forslag til trenings- og gruppeavgift ble godkjent uten merknader.

8. Styrets forslag til endringer i retningslinjene ble godkjent, med merknad om at refusjonssatsene tas ut, med henvisning til oppdatert hjemmeside.

9. Styrets forslag til budsjett for 2015 ble godkjent.

10. Valgene ga følgende resultat:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Jon Ilseng, Ingrid Brastad
Varamedlem: Tore Olav Moe
Revisor: Jarle Lome
Valgkomite: Birgit Engelsen, Trond Olav Berg
Representanter på tinget 2015: Per Inge Østmoen, Ingrid Brastad

Bøler, 03.02.2015