Nyheter

Protokoll fra årsmøtet 2016


Postet av: Per Inge 02.02.2016

1. Det var 10 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet.

2. Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

3. Per Inge Østmoen ble valgt til møteleder. Arnfinn Skjervold ble valgt til referent. Tore Olav Moe og Ann Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsberetningen for 2015 ble godkjent med merknad om at det skal angis hvem som har skrevet de forskjellige delene.

5. Årsregnskap for 2015 med revisors beretning ble godkjent uten merknader.

6. Årsmøtet hadde ingen innkomne forslag til behandling.

7. Styrets forslag til trenings- og gruppeavgifter ble godkjent uten merknader.

8. Styrets forslag til endringer i retningslinjene ble godkjent.

9. Styrets forslag til budsjett for 2016 ble godkjent.

10. Valgene ga følgende resultat:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Ann Johnsen, Igors Jakovlevs 
Varamedlem: Ingrid Brastad
Varamedlem: Tore Olav Moe
Revisor: Jarle Lome
Valgkomite: Trond Olav Berg, Jon Ilseng 

Bøler, 02.02.2016

Tore O. Moe Ann Johnsen
Sign.           Sign.