Lisens


Alle deltakere i friidrettsarrangementer i regi av klubber tilknyttet Norges friidrettsforbund må ha lisens for deltakelse.

- Deltakere i arrangementer på bane må ha helårslisens fra det året de fyller 13 år. Vi gjør oppmerksom på at dersom noen deltar på banestevner uten lisens, vil resultatet og dermed alle oppnådde tider og plasseringer i henhold til Friidrettsforbundets regler bli erklært ugyldig.

- Deltakere i mosjonsarrangementer av typen mosjonsløp må også ha lisens, dersom arrangøren er tilknyttet Norges friidrettsforbund. Det er mulig å løse engangslisens for hvert enkelt arrangement, men deltakere i mosjonsarrangementer kan selvsagt også løse helårslisens. Helårslisens kan være å anbefale.

Refusjon: Vi gjør oppmerksom på at utøvere som er under 18 år og som er medlemmer av Bøler IF Friidrett, samt satsningsgruppen som betaler den høyeste treningsavgiften, får gratis lisens av oss hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. De som oppfyller kravet til refusjon, sender den elektroniske bekreftelsen på betalt lisens til friidrettsgruppas økonomiansvarlige (arnfinnskjervold@hotmail.com) med opplysning om kontonummer for godskrift.

Mer om lisensen med regler og praktisk informasjon finner du her på NFIFs sider:

https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/