Påmelding til løp og stevner

Ved påmelding skal man bruke klubbnavn Bøler IF Friidrett, eller Bøler IF dersom det ikke er mulig å benytte Bøler IF Friidrett.

Påmelding til stafetter foretas av sportslig leder og/eller trener. Kopi skal sendes økonomiansvarlig for betaling av startkontingent.

Voksne medlemmer skal selv melde seg på både banestevner og mosjonsløp. Påmelding til banestevner skjer via Min idrett https://minidrett.nif.no/.

Påmelding av barn og ungdom skal foretas av foresatte, for banestevner via Min idrett https://minidrett.nif.no/. Etter avtale kan påmelding foretas av trener/sportslig leder.

Alle bekreftelser på påmelding via Min idrett skal videresendes arnfinnskjervold@hotmail.com for betaling av startkontingent. Klubben ønsker å unngå etterfakturering med gebyr. 

Se egne menypunkt på venstre side med oversikt over aktuelle stevner, informasjon om første gang på stevne og tips om trening og kosthold.

Refusjon av startkontingent

De som har krav på få refundert startkontingent, skal i god tid før årsskiftet videresende kvitteringer/bekreftelser til arnfinnskjervold@hotmail.com. Refusjonskrav kan også sendes fortløpende, men refusjon skjer først når deltagelsen er gjennomført. Kontonummer for godskrift må oppgis.

Forutsetningen for å få refundert startkontingent er at man benytter klubbtøy og for mosjonsløp at oppnådde resultater blir innrapportert på eget skjema http://www.bif-friidrett.no/index.php/resultater-2