Styret 2021

Leder: Per Inge Østmoen

Nestleder og økonomiansvarlig: Arnfinn Skjervold

Sportslig leder: Hermann Bruun

Materialforvalter/klubbtøyansvarlig: Anette Rokne

Styremedlem: Erik Oseth

Styremedlem, ungdomsrepresentant: Jørgen Brekke

Vararepresentanter: Ole-Andreas Brastad, Tore Olav Moe