Styret 2020

Slik er styret for 2020:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder og økonomiansvarlig: Arnfinn Skjervold
Sportslig leder: Hermann Bruun
Materialforvalter/klubbtøyansvarlig: Anette Rokne
Styremedlem: Erik Oseth
Vararepresentanter: Ole-Andreas Brastad, Tore Olav Moe