Trening barn, ungdom og junior


Bøler IF Friidrett organiserer friidrettstrening for barn fra 6 år og oppover. Det er ledig plass i alle grupper.

Det er følgende gruppeinndeling fra 01.01.2024.
Vi har for tiden følgende grupper:
Gruppe 6 - 9 år (født 2018-2015).
Gruppe 10-12 år (født 2014-2012).
Gruppe 13-19 år (født 2011-2005)
Fra 01.01.2024: Foresatte til barn født 2014 blir spurt om barnet ønsker å flytte til gruppe 10-12 år fra nyttår, eller om man ønsker å flytte til gruppe 10-12 år senere, f.eks. når utetreningen begynner. Foresatte til barn født 2011 blir spurt om barnet ønsker å flytte til gruppe 13-19 år fra nyttår, eller om man ønsker å flytte til gruppe 10-12 år senere, f.eks. når utetreningen begynner. Nye barn kan velge gruppe avhengig av modenhet og nivå og avtales med trener. 

Deltakelse på treningen krever medlemskap i Bøler IF Friidrett og innmelding kan man gjøre på denne siden

Alle er velkommen til å delta to ganger uten forpliktelser, innmelding før tredje trening. Det er ingen påmelding til prøvetrening for nye barn og ungdom.

Medlemskap gjelder inntil man melder seg ut skriftlig til post@bolerif.no
Fra og med det året man fyller 15 år må utmelding ved overgang til annen klubb gjøres innen nyttår.

Spørsmål om trening, treningstider eller innmelding kan når som helst rettes til barnetrening@bif-friidrett.no eller ved frammøte på treningen.

Vi har i 2023/2024 følgende treningstilbud for barn og ungdom  (NB! tilbud utgår vanligvis i skolens ferie) :

Det er trening mandager og onsdager.

Gruppe 6-9 år har trening mandager. Gruppe 10-12 år og 13-19 år har trening mandager og onsdager. 

Fremmøtested og tid avhenger av om det er sommertrening eller vintertrening. 

Det er vintertrening fra etter høstferien og vanligvis til påskeferien avhengig av føreforhold. Informasjon om bytting av trening gis på Spond og på Facebook. For vinteren 2023/2024 starter vintertreningen 09.10.2023.

Mer om vintertrening finnes her


Mer om sommertrening her

Denne siden er oppdatert 28.12.2023