Tidlige langrennskonkurranser i Bølers regi

Av Trond Olav Berg

Skigruppa i Bøler IF kom i gang samtidig med stiftelsen i 1958, med Kåre Skogset som formann, trener og organisator. Allerede i 1959 hadde gruppa 130 medlemmer. Skogset viste seg tidlig som en initiativsrik og dyktig arrangør av skirenn. På 1950-tallet var "stillangrenn" den vanlige arrangementsformen for barn - altså langrenn uten tidtakning, der dommerne stod mer eller mindre skjult i buskene og ga barna poeng etter stil og teknikk. Dette hadde ikke Skogset særlig sans for - han mente at ekte langrenn med tidtaking ville være "mye mer morsomt og spennende for guttene", som han uttalte til pressen. I 1961 igangsatte han et av de første skirennene for gutter i Oslo-området der det ble tatt tider. Det var "Guttenes Østmarkleker" - en seriekonkurranse i langrenn for gutter i alderen 10 til 17 år. De første årene ble rennet avholdt fra Ulsrudvannet, i samarbeid med naboklubben BFG. Ivar Formo (f. 1951) gikk sitt aller første renn med tidtaking her som 10-åring den 13. januar 1962. I 1963 ble starten flyttet til Bølersenteret, og her ble det avviklet renn over fire lørdager, hvorav de tre beste resultatene telte. Ivar Formo var blant de ivrigste deltagerne, og allerede som 11-åring var han helt suveren. Aftenposten benyttet overskriften "Guttenes Østmarkleker ble suksess fra først til sist". I 1964 ble navnet endret til "Bølerlekene". I 1965 gikk dette populære arrangementet over to dager, med individuelt renn lørdag og stafett søndag. Stafetten gikk fra Nøklevann, og det stilte 46 tremannslag til start. I 1966 var det 240 deltagere i alderen 12 til 17 år.

Bøler IFs første aktive skiløpere
Det var en gruppe på 2-3 utøvere fra Bøler IF som reiste ut og representerte klubben i langrenn. De fremste pionerene var Arne Ingelsrud og Erik Berg, begge født i 1946. Prestasjonsmessig plasserte de seg som regel i sjiktet som kjempet om premieplass. Den ett år yngre Finn Tveter var også med, men den senere topproeren utmerket seg slett ikke som langrennsløper.

Arne Ingelsrud, og faren Hans
Ingelsrud-familien flyttet inn i Bølerskogen 15 i 1958, i nabooppgangen til Kåre Skogset. Arnes far Hans (f. 1903) var en tidligere storløper, med hele 18 premier totalt fra Holmenkollrennene, og med en fjerdeplass på femmila fra 1928 som best. Kåre Skogset var naturligvis klar over merittene til Hans Ingelsrud, og prøvde å overtale ham til å påta seg styre- og trenerverv i klubben. Det ville ikke Hans, men han påtok seg å være fast "reiseleder" når Bølers langrennsgutter skulle representere klubben i konkurranser. Tidlig på 1960-tallet var det ikke så mange på Bøler som hadde privatbil, og disse reisene ble foretatt med kollektivtransport. Som en kuriositet kan det nevnes at Hans Ingelsrud kokte egen smøring, en kunst han hadde samlet erfaringer med før krigen i sin aktive karriere. Smøringen ble pakket inn i gråpapir, og ble kalt "geitost". Mange lo da de først fikk se disse klumpene. Men da det viste seg at Arne Ingelsrud gled fra alle med sin fars hjemmekokte smøring under skiene fikk pipen en annen lyd, og "geitosten" ble ettertraktet.

Arne sluttet med langrenn i 19-årsalderen. Han deltok også i friidrett og terrengløp, men det var først i godt voksen alder at han virkelig fattet interesse for løping, og han ble en ivrig deltager i løpskaruseller og bedriftsstevner, der han dessuten har glede av å samle statistikk.

Datidens mediedekning
Lokale idrettsarrangementer fikk denne tiden bred pressedekning, også i de store hovedstadsavisene. Kåre Skogset ble rett som det var intervjuet, og benyttet gjerne sjansen til å oppfordre til sunn idrettsaktivitet. Dette sa han til Aftenposten vinteren 1963:
"Foreldrene bør slutte opp om skisporten. Skolelegene klager over fysiske svakheter hos barna, og helsemessig sett gir skitreningen styrke, kondisjon, vilje, dessuten er sporten karakteroppbyggende, en har kun seg selv å klandre for et nederlag, og seg selv å takke for en seier. Slik vil det også være i det daglige liv." I den fyldige artikkelen kunne man videre lese om oppmøtetid- og sted for Bøler IFs ukentlige skitreninger, samt en komplett terminliste, og Aftenposten kom med følgende oppfordring: "Vi støtter så varmt vi kan opp om herr Skogsets henstilling til foreldrene om å støtte opp om skisporten og Bøler Idrettsforening. Nå, mere enn noensinne, trenger ungdommen til friluftsliv og fysisk oppbygning av kroppen. Bøler Idrettsforening står ferdige til å ta i mot alle som ønsker veiledning og trening. Og de andre som ikke føler noe behov for sport og trening er like velkomne til foreningen, den har bruk for alle som er villige til å hjelpe til på en eller annen måte. Støtt opp om idretten, hvis formål er: En sunn sjel i et sunt legeme."

Driftige arrangører av langrenn
Bøler IF fikk ord på seg for å være tidlig ute, og tradisjonelt arrangerte klubben nyttårslangrenn. Var det lite snø, ble det nedlagt et stort dugnadsarbeid, og det skulle svært mye til for at et renn ble avlyst. Da det en gang var behov for å fjerne noen trær for å anlegge en ny løypetrase gjennom et plantefelt visste den driftige Skogset råd. Det sies at han hogget ned de nødvendige trærne og solgte dem som juletrær. Inntektene gikk til premier.
Skigruppa med Skogset i spissen arrangerte renn med jevne mellomrom hele vinteren, og det fortelles om "dugnadsplikt" på Kusletta hver lørdag. Bøler IF avviklet alle slags skirenn - fra treningsrenn og klubbrenn til kretsrenn og store områderenn. I en periode ble det også avholdt årlige pokalkamper mot Oppsal. Kåre Skogset var dessuten initiativtager til det rene mosjonaarrangmentet Trollmarka Rundt - en massemønstring på ski uten tidtaking, med mottoet "Hele familien på ski". Familiene tilbakela en runde på 18 km i Østmarka, og de som fullførte fikk et merke. Trollmarka rundt ble arrangert mellom 1966 og 1974.