1972 - 1979

Av Trond Olav Berg

Tidlig på 1970-tallet ble det igangsatt et samarbeid mellom skigruppene i Lambertseter, Oppsal og Bøler. Primus motor var den driftige Nils Slåttsveen, som tok med utøverne på turer og treningssamlinger. Han bodde den gang i den rødmalte stua ved Mariholtet. Da det en gang ble arrangert langrenn i dette området fikk utøverne han trente overnatte der. Jan-Erik Bentzen (f. 1957), som hevdet seg blant kretsens 4-5 beste utøverne som gutte- og juniorløper, fremhever Slåttsveens store betydning for det lokale skimiljøet på denne tiden.

På 1970-tallet hadde skigruppa en gjeng med jevnaldrende gutter som utgjorde en solid treningsgruppe. Både Jan Erik Gjerdalen (f. 1959), Rune Østvold (f. 1959), Morten Ingebretsen (f. 1959), Pål Steinar Unum (f. 1960), Tommy Lyse (f. 1960) og Bjørn-Inge Larsen (f. 1961) deltok flittig i område- og landsrenn, støttet av ivrige foreldre, hvorav flere av fedrene involverte seg som trenere og adminsitratorer. De aller fleste av disse guttene var dessuten gode til å løpe, og bidro til å styrke friidrettsgruppas stafettlag på vårparten.

Bøler IF avviklet 20. januar 1974 et stort områderenn for aldersgruppen 21 - 17 år fra Sørlijordet ved Haraløkka. Arrangementet var meget vellykket, men dette skulle vise seg å være det siste store skirennet som klubben avviklet. Beste Bølerløper her ble for øvrig Jan Erik Gjerdalen - en talentfull utøver som måtte kutte ut skiløpingen et par år senere grunnet en blodforgiftning. Det kan nevnes Jan Erik i løpet av de senere årene er blitt en ivrig deltager i Birkebeineren og andre turrenn, og har gode treningsforhold der han bor på Tynset.

Både Pål Steinar Unum og Tommy Lyse ble tatt ut fra Oslo Skikrets til å delta i Hovedlandsrennet på Lillehammer i 1976, og i den tette konkurransen ble begge premiert. Også Bjørn-Inge Larsen leverte sterke løp på denne tiden. Han ble kretsmester i 1977, men sluttet året etter for å fokusere på skole og utdannelse. Den tre år yngre Dag Aasgaard (f. 1964) ble kretsmester to ganger, i aldersklassene 10 og 12 år, og oppnådde som 13-åring en tredjeplass i Områdemesterskapet - et renn med deltagelse fra syv skikretser. Skader som han pådro gjennom fotballspill bidro til imidlertid til at han sluttet med langrenn allerede som 14-åring.

Aktiviteten avtar
Allerede fra midten av 1970-tallet var rekrutteringen til skigruppa begynt å dale, noe snøfattige vintre, færre ildsjeler og mindre ungdomskull bidro til. Både Pål og Tommy ble tatt ut til junior-NM på Raufoss i 1978, men da var aktivitetsnivået i skigruppa blitt så lavt at Tommy foran neste sesong valgte å bytte klubb. Han meldte seg da inn i Rustad IL, som da var en klubb i vekst, med engasjerte trenere og god organisering. I denne perioden hadde Rustad begynt å trekke til seg løpere fra klubber i de sørøstre delene av byen, og utøvere fra steder som Bøler, Haugerud, Oppsal og Nordstrand og fant veien til framgangsrike klubben.