Nyheter

Satsene er slik:

Medlemmer 6-9 år kr 600,-
Medlemmer 10-12 år kr 950,-
Medlemmer 13-19 år kr 1.100,-
Aktivgruppe kr 1.100,-

Gruppeavgiften for ressursgruppen er kr 250,-.

Innkreving vil skje via Spond. Det legges til en administrasjonsavgift til Spond på 2,5% og en transaksjonsavgift på kr 2,-.

Medlemmer til og med 19 år får dekket startkontingent i alle konkurranser samt lisens til friidrettsforbundet. Aktivgruppen får dekket startkontingent med inntil kr 2.500,- .
  
Retningslinjene vil bli oppdatert.

Arnfinn Skjervold

Per Inge 16.03.2023

Sanne Østensen Gjelstad, Christoffer Solbakken Gjetnes og Erling Brekke deltok på Bamselekene. 
 
Sanne hoppet 1,86 meter lengde, løp 60 meter på 11,20, og 600 meter på 2,22,81. Det er solide perser av Sanne i løpsøvelsene.
 
Christoffer støtet 5,39 meter i kule, og løp 60 meter på 9,97 på lørdag. Han løp 600 meter på 2,16,41 og hoppet 3,41 meter i lengde. Alle resultatene er solide perser. 
 
Erling støtet 8,48 meter i kule, og løp 200 meter på 26,92. Det er like bak persene hans, på 8,83 meter, og 26,82 sekunder. 
 
Gratulerer til alle tre med supre resultater! 

Per Morten Rennan

Per Inge 13.03.2023

Bøler IF Friidrett arrangerer friidrettsskole mellom 03.07.2023 - 07.07.2023. Konseptet har fått navnet "Landslagets friidrettsskole," og har som målgruppe barn i alderen 6-12 år. Friidrettsskolen er åpen for alle, det vil si at barna ikke trenger å være medlem av Bøler IF for å delta. Friidrettsskolen er inkluderende, og det legges vekt på instruksjon og læring.

Stedet er vårt eget anlegg på Haraløkka, og oppmøtet skjer på Friplassen. 

Viktig: Påmeldingsfristen er den 19.06.2023 kl. 00:00

Vi vil organisere et utvalg av øvelser, så deltakerne kan bli kjent med de forskjellige disiplinene og ferdighetene i friidretten.

Vi har instruktører/trenere som leder og veileder deltakerne i de forskjellige øvelsene.

Mer informasjon og peker til påmelding finner du her (klikk).

Les vår oppsummering av friidrettsskolen i fjor, klikk her

Velkommen til friidrettsskole på Bøler!

Hermann 10.03.2023

Bøler IFs hovedstyre søker en styreleder med engasjement for lokalsamfunnet og idretten. En som ønsker å videreutvikle foreningen og heie på det frivillige arbeidet som legges ned – og sammen med resten av klubben legge til rette for god aktivitet i Bøler IF med alle grupper.

Bøler IF driver idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet er preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet bygger på idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Bøler IF er nabolagsklubb (Nabolagsklubb (idrettsforbundet.no)) for Bøler, Ulsrud, Bogerud og Skullerud.

Bøler IF er organisert i 5 grupper: friidrett, fotball, håndball, tennis og functional fitness.

Bøler IF sitt styre er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, og består av leder, nestleder, 6 styremedlemmer (en representant for hver av klubbens grupper og en ungdomsrepresentant) og et varamedlem. Det utøvende daglige ansvaret er lagt til daglig leder og gruppene.

Styreleder leder og koordinerer styrets arbeid, og sammen med daglig leder klubbens totale aktivitet. Styreleder innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene. Arbeidsmengden varierer og er til en viss grad opp til eget initiativ, men en må regne med minimum 1-2 timer i gjennomsnitt hver uke.

Styret skal bl.a.:

- Sette i verk årsmøtets regelverk og vedtak.

- Påse at Bøler IFs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av økonomifunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.

- Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid.

- Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon.

- Representere idrettslaget utad.

- Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i foreningen blir fulgt.

- Styret har arbeidsgiveransvar Bøler IF sine ansatte.

Per Inge 24.02.2023
Haakon Engelsen Berg med ny pers 8.46.72 på 3000 meter

Haakon Engelsen Berg ble nr. 8 i B-heatet på 3000 meter med tiden 8.46.72 og det var ny pers med over seks sekunder. Vi gratulerer.

Reportasje og resultater på kondis.no, klikk her

Hermann 20.02.2023

Våre deltakere var Haakon, Jonas, Markus, Erling og Alexandra.

Resultater:
Menn senior: Haakon Engelsen Berg nr. 2 på 3000 meter med 8,52,94 Ny pers
Gutter 16: Jonas Nordviken nr. 5 på 800 meter med 2,12,66 Ny pers. Erling Brekke nr. 6 på 800 meter med 2,19,92 og nr. 4 på 200 meter med 27,16 og nr. 8 i kule 5,0 kg med 8,83. Markus Nordviken nr. 9 i høyde med 1,50.
Jenter 14: Alexandra Belda-Torp nr. 3 på 600 meter med 1,54,06 og nr. 3 på 200 meter med 30,31 og nr. 10 i høyde med 1,30
Alle resultater klikk her

Hermann 12.02.2023

<< <  Side 4 av 191  > >>

Nyhetsarkiv 2007-2023