Nyheter

Etter at Bøler IFs hovedstyre har hatt sitt årsmøte, er det nye styret i Bøler IF Friidrett etter gruppestyrevalget 2023 slik sammensatt:

Leder og nettsideredaktør: Per Inge Østmoen

Nestleder og økonomiansvarlig: Arnfinn Skjervold

Sportslig leder: Hermann Bruun

Klubbtøyansvarlig: Wenche Kristiansen

Styremedlem: Erik Oseth 

Styremedlem, ungdomsrepresentant: Adrian Sandholtbråten

Vararepresentanter: Per Morten Rennan, Tore Olav Moe

Per Inge 16.03.2023

Satsene er slik:

Medlemmer 6-9 år kr 600,-
Medlemmer 10-12 år kr 950,-
Medlemmer 13-19 år kr 1.100,-
Aktivgruppe kr 1.100,-

Gruppeavgiften for ressursgruppen er kr 250,-.

Innkreving vil skje via Spond. Det legges til en administrasjonsavgift til Spond på 2,5% og en transaksjonsavgift på kr 2,-.

Medlemmer til og med 19 år får dekket startkontingent i alle konkurranser samt lisens til friidrettsforbundet. Aktivgruppen får dekket startkontingent med inntil kr 2.500,- .
  
Retningslinjene vil bli oppdatert.

Arnfinn Skjervold

Per Inge 16.03.2023

Sanne Østensen Gjelstad, Christoffer Solbakken Gjetnes og Erling Brekke deltok på Bamselekene. 
 
Sanne hoppet 1,86 meter lengde, løp 60 meter på 11,20, og 600 meter på 2,22,81. Det er solide perser av Sanne i løpsøvelsene.
 
Christoffer støtet 5,39 meter i kule, og løp 60 meter på 9,97 på lørdag. Han løp 600 meter på 2,16,41 og hoppet 3,41 meter i lengde. Alle resultatene er solide perser. 
 
Erling støtet 8,48 meter i kule, og løp 200 meter på 26,92. Det er like bak persene hans, på 8,83 meter, og 26,82 sekunder. 
 
Gratulerer til alle tre med supre resultater! 

Per Morten Rennan

Per Inge 13.03.2023

Bøler IF Friidrett arrangerer friidrettsskole mellom 03.07.2023 - 07.07.2023. Konseptet har fått navnet "Landslagets friidrettsskole," og har som målgruppe barn i alderen 6-12 år. Friidrettsskolen er åpen for alle, det vil si at barna ikke trenger å være medlem av Bøler IF for å delta. Friidrettsskolen er inkluderende, og det legges vekt på instruksjon og læring.

Stedet er vårt eget anlegg på Haraløkka, og oppmøtet skjer på Friplassen. 

Viktig: Påmeldingsfristen er den 19.06.2023 kl. 00:00

Vi vil organisere et utvalg av øvelser, så deltakerne kan bli kjent med de forskjellige disiplinene og ferdighetene i friidretten.

Vi har instruktører/trenere som leder og veileder deltakerne i de forskjellige øvelsene.

Mer informasjon og peker til påmelding finner du her (klikk).

Les vår oppsummering av friidrettsskolen i fjor, klikk her

Velkommen til friidrettsskole på Bøler!

Hermann 10.03.2023

Bøler IFs hovedstyre søker en styreleder med engasjement for lokalsamfunnet og idretten. En som ønsker å videreutvikle foreningen og heie på det frivillige arbeidet som legges ned – og sammen med resten av klubben legge til rette for god aktivitet i Bøler IF med alle grupper.

Bøler IF driver idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet er preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet bygger på idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Bøler IF er nabolagsklubb (Nabolagsklubb (idrettsforbundet.no)) for Bøler, Ulsrud, Bogerud og Skullerud.

Bøler IF er organisert i 5 grupper: friidrett, fotball, håndball, tennis og functional fitness.

Bøler IF sitt styre er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, og består av leder, nestleder, 6 styremedlemmer (en representant for hver av klubbens grupper og en ungdomsrepresentant) og et varamedlem. Det utøvende daglige ansvaret er lagt til daglig leder og gruppene.

Styreleder leder og koordinerer styrets arbeid, og sammen med daglig leder klubbens totale aktivitet. Styreleder innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene. Arbeidsmengden varierer og er til en viss grad opp til eget initiativ, men en må regne med minimum 1-2 timer i gjennomsnitt hver uke.

Styret skal bl.a.:

- Sette i verk årsmøtets regelverk og vedtak.

- Påse at Bøler IFs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av økonomifunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.

- Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid.

- Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon.

- Representere idrettslaget utad.

- Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i foreningen blir fulgt.

- Styret har arbeidsgiveransvar Bøler IF sine ansatte.

Per Inge 24.02.2023
Haakon Engelsen Berg med ny pers 8.46.72 på 3000 meter

Haakon Engelsen Berg ble nr. 8 i B-heatet på 3000 meter med tiden 8.46.72 og det var ny pers med over seks sekunder. Vi gratulerer.

Reportasje og resultater på kondis.no, klikk her

Hermann 20.02.2023

Våre deltakere var Haakon, Jonas, Markus, Erling og Alexandra.

Resultater:
Menn senior: Haakon Engelsen Berg nr. 2 på 3000 meter med 8,52,94 Ny pers
Gutter 16: Jonas Nordviken nr. 5 på 800 meter med 2,12,66 Ny pers. Erling Brekke nr. 6 på 800 meter med 2,19,92 og nr. 4 på 200 meter med 27,16 og nr. 8 i kule 5,0 kg med 8,83. Markus Nordviken nr. 9 i høyde med 1,50.
Jenter 14: Alexandra Belda-Torp nr. 3 på 600 meter med 1,54,06 og nr. 3 på 200 meter med 30,31 og nr. 10 i høyde med 1,30
Alle resultater klikk her

Hermann 12.02.2023

Det var mange av våre barn og ungdom som deltok på Norgeslekene inne. 

Alle resultater lørdag klikk her
Alle resultater søndag klikk her 

Hermann 05.02.2023

Resultatene for lagserien i Norsk Friidrett foreligger nå.

Lagserien har tradisjoner helt tilbake til 1950. I dag er lagserien delt inn i tre divisjoner, og kort fortalt settes resultater fra utøvere innen en klubb sammen til et lag basert på noen enkle regler og prinsipper som du kan lese om her  

Det er inntil 12 obligatoriske øvelser og inntil 8 valgfrie øvelser og vi fikk resultater i 20 øvelser som er maks. antall øvelser, og det er vi veldig godt fornøyd med. 

Vi fikk 8895 poeng i 3. divisjon for menn og ble nr. 54. 

Klikk Mer for å se våre resultater

[Mer]
Hermann 01.02.2023

Adrian Sandholtbråten og Erling Brekke deltok i NM/UM mangekamp i Sandneshallen. Adrian ble nr. 5 totalt og Erling ble nr. 7. Vi gratulerer med flott innsats.

Arrangørens hjemmeside klikk her    Resultater klikk her  

Streaming lørdag klikk her 

Streaming søndag se her. 800 meter G16 fra 7:15:00 i opptaket.

Klikk mer for å se resultatene til Adrian og Erling

[Mer]
Hermann 30.01.2023

Minibassen og Bassen Sprint ble arrangert i Bærum Idrettspark i helga. Bøler IF Friidrett hadde med seks utøvere pluss trener Stine Åkerholm. Seks utøvere er ikke dårlig, og vi heier på deltakere og trener.

Bølers deltakere og hva de deltok i ser dere her (Klikk).

Samtlige deltakere og resultater finner dere her (Klikk).

Per Inge 23.01.2023

Med dette innkalles til årlig møte (årsmøte) i Bøler IF Friidrett. 

Dato: Tirsdag 07.02.2023

Klokkeslett: 19:00.

Sted: Klubbhuset, i kafetériaen.

Formelle forhold:  

Alle medlemmer har rett til å få tilsendt møtedokumentene - Bøler IF Friidretts årsberetning samt årets regnskap - forut for møtet. 

Forslag til møtet: Husk på at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet (det årlige møtet) må sendes styret senest to - 2 - uker før møtedatoen. Forslag kan sendes med e-post til post@bif-friidrett.no

Styret i friidrettsgruppa ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til vårt årlige møte (årsmøte).

Per Inge 06.01.2023

Vinterkarusellen har til nå hatt 4 løp, Lørenskog, Sørum, Løvenstad og Jessheim. Julie Eriksen, Keino Valstad og Ole Kristian Brastad deltar i karusellen.

Alle resultater finnes her - klikk

Løpet på Lørenskog er tidligere omtalt her 
Reportasje fra Sørum 12.11.2022 finnes på kondis.no her 
Reportasje fra Løvenstad 10.12.2022 finnes på kondis.no her 
Reportasje fra Jessheim 29.12.2022 finnes på kondis.no her  

Hermann 30.12.2022

Det var åtte deltagere fra Bøler IF Friidrett på Låvefesten, og i tillegg deltok vi med ett stafettlag.

Alle resultater finnes her 

Bilder er publisert i FB gruppen for barn og ungdom.

Hermann 30.12.2022

Styret i Bøler IF Friidrett ønsker å takke alle våre medlemmer, foreldre, trenere og frivillige samt våre støttespillere i form av sponsorer og materielle bidragsytere for det året som er gått, og vi ønsker samtidig en riktig God Jul og et Gledelig Nytt År til dere alle!

COVID-19 klarte aldri å kvele friidretten på Bøler, og 2022 ble det første året etter pandemistart da vi kunne gjennomføre våre aktiviteter på tilnærmet normal måte. En viktig hendelse som betyr mye for idrettsmiljøet og idrettsdeltakelsen i nærmiljøet, var da vi i 2022 gjenetablerte og arrangerte Bølers barneleker etter et langt opphold. Friplassen med sine fasiliteter var avgjørende for at vi kunne gjøre dette, og vi kan ikke få fullrost dette anlegget. Vi vil også uttrykke vår glede over at anlegget faktisk blir hyppig brukt, og særlig glade er vi over å kunne konstatere at også en del av foreldrene i barnegruppene tar med seg sine barn og organiserer treninger på Friplassen. Dette har skjedd ofte i sommer, og betyr mye for hele klubben og miljøet vårt.

Men våre barne- og ungdomsrettede aktiviteter i 2022 omfattet også Landslagets friidrettsskole som ble arrangert helt i slutten av juni og begynnelsen av juli i sommer. Begge de nevnte aktivitetene var beregnet på aldersgruppen 6-12 år, og vi kan med stolthet slå fast at vår satsing på barn og unge bærer frukter.

De voksne skal selvfølgelig også huskes, og vi har et lite men jevnt tilsig av seniorutøvere. Veteranene blant oss holder koken, og viser at friidrett er en gren som ikke kjenner aldersgrenser. Bøler IF Friidrett satser mye på barna og de unge, noe som på ingen måte hindrer at vi i styret er meget bevisste på at aktive på alle nivåer er med på å styrke oss ved å bidra til det totale miljøet. Hver eneste utøver er med på å spre inspirasjon til hele klubben, og betydningen av voksne forbilder er utvilsom selv om slike faktorer er vanskelig målbare.

Vårt største arrangement er Nøklevann Rundt, som i år ble arrangert for 41. gang. NVR er et viktig ansikt utad for Bøler IF Friidrett, og vi synes det er flott å kunne eksponere sponsorene våre under dette arrangementet. En stor takk går til de som gir oss støtte, som er presentert på våre Nøklevann Rundt-sider: Nøklevann Rundt

Vi tenker at den linjen vi holder i Bøler IF er riktig og fører til økt idrettsaktivitet, mer helse og moro for mange. Avslutningsvis er vi særlig takknemlige for de foreldrene som følger opp sine barns trening - dere legger grunnlaget for barnas varige sunnhet og utfoldelsesglede over å bruke kroppen.

Alle dere som leser dette, ønskes en God Jul og et Godt Nytt (Trenings)År med friidretten på Bøler.

Per Inge 23.12.2022

Siste trening før jul, og første etter nyttår: 

Vi har i dag fått beskjed om at gymsalen på Nøklevann skole, er stengt for trening ut året. Vi kunne valgt å gjennomføre treningene utendørs, men pga kulden velger vi å avlyse. 

Det blir derfor ikke flere organiserte treninger i år for gruppe 6-9 år og gruppe 10-12 år. 

For gruppe 13-19 år blir det kun utendørstreninger neste uke, og kun 1 time pga kulden.

Siste utetrening i år for gruppe 13-19 år er mandag 19.desember. 

Første trening etter nyttår blir onsdag 4. januar for de to eldste gruppene, og mandag 9. januaur for gruppe 6-9 år.  

SPOND er oppdatert med ovennevnte. 

Per Morten Rennan

Per Inge 09.12.2022

Det var 11 deltagere fra Bøler IF Friidrett. Adrian Bakke Ness G10, Markus Nordviken G15, Simen Furuseth G15, Erling Brekke G15, Torje Steine G15, Adrian Sandholtbråten G15, Filip Julton Stark G12, Sigve Lindberg Asdøl G11, Sanne Østensen Gjelstad J10, Emilie Skappel Steihaug J13, Alexandra Belda-Torp J13.

Bilder er publisert i Facebook-gruppen til barn og ungdom.

Alle resultater, klikk her

Hermann 01.12.2022

På sesongavslutningen for seniorer og veteraner 24.11.22 ble utdelt premier til beste utøvere i sesongen 2022. I tekniske øvelser var det kun en utøver som har deltatt i hopp og kast, og det er Richard Smitt-Ingebretsen. I løpsøvelser ble det utdelt premier til beste utøvere i kategori for beste løpsprestasjon for kvinner og menn justert for alder. Her ble det valgt å benytte en poengkalkulator som er utviklet av Ull/Kisa Friidrett og den kan finnes her

Beste utøver løp aldersjustert kvinner:    Heidi Pharo for 21 km i Holmestrand 1:17:51
Beste utøver løp aldersjustert menn:       Arild Hagesveen for 10 km Hytteplanmila 34:33
Beste utøver tekniske øvelser:                  Richard Smitt-Ingebretsen

Hermann 28.11.2022

Den 24. november 2022 ble årets sesongavslutning gjennomført på klubbhuset med 15 fremmøtte.

Det ble som vanlig en hyggelig kveld, med pizza og brus først. Arnfinn sørget som vanlig for det. Deretter ble sesongens sportslige aktiviteter presentert av Hermann, før seniorenes bestemannspremier ble utdelt til henholdsvis Heidi Pharo og Arild Hagesveen samt Richard Smitt-Ingebretsen i de tekniske øvelsene - sistnevnte to riktignok in absentia.

Kvelden ble avsluttet med den vanlige runden rundt bordet, der Per Inge inviterte alle deltakerne til å fortelle om sine tanker og målsetninger for sesongen 2023. At utøverne får lufte sine tanker om sin trening, aktiviteter, resultater og målsetninger skaper god stemning i fellesskapet, og styrker nok motivasjonen for kommende treninger og konkurranser. Forsamlingen fikk høre mange beretninger om treningsplaner, personlige målsetninger og tanker rundt aktivitetene, og det er helt sikkert at vi alle opplevde å lære noe av hverandre. Hvis noen skal trekkes frem særskilt, må det være Adrian (Sandholtbråten). Adrian konkurrerte i 2022 i klasse G15, og har lenge vist en sterk motivasjon for å delta og konkurrere i imponerende mange ulike disipliner. Ikke uventet avslørte han denne kvelden at mangekamp nok er det som ligger hans hjerte nærmest. Men både de unge og de mer voksne er med på å gjøre Bøler IF Friidrett til hva vi er, og våre seniorer og veteraner fortjener virkelig stor honnør for å trene, konkurrere og være aktive år etter år.

Årets sesongavslutning viste så absolutt bredden og det fine samholdet i klubben, og vi gleder oss alle til neste sesong - selv om sesongen egentlig varer hele året er det noe spesielt ved tiden når det nye året nærmer seg.

Per Inge 27.11.2022

Inge Hasund løp Verona halvmaraton på 1:14:23 og ble nr. 19 totalt og klasseseier. Inge løp jevnt med en veldig sterk avslutning med 3:05 siste 1097 meter. Alle resultater her 

Hermann 20.11.2022

Det var fine forhold med 4-5 grader, bart og tåke under Jessheim Vintermaraton.

Maraton: Erik Landa 3:37:01
Halvmaraton: Joakim Øyen 1:11:23, Vilde Vigerust 1:25:19, Vegard Brox 1:23:53, Heidi Pharo 1:23:37
10 km: Hermann Bruun 39:56

Reportasje på kondis.no - klikk her    Sportsmanden - klikk her 
Resultater - klikk her
Bilder - klikk her

Hermann 16.11.2022

Lørenskogløpet var 1. løp i Vinterkarusellen på Romerike.  

Keino Valstad løp halvmaraton på 1.23.37 og ble nr. 4 totalt og vant sin klasse.
Julie Eriksen løp 5 km på 25.34 og ble nr. 2 totalt og vant sin klasse
Ole Kristian Brastad løp 5 km på 27.58 og ble nr. 3 i sin klasse.

Reportasje og bilder på kondis.no: Klikk her 

Hermann 05.11.2022

Frankfurt Marathon ble et varmt løp i år, det var 21-22 grader og i varmeste laget for maraton. 

Anna Wollebæk løp på 3.37.26 og det var ny pers med over 11 minutter. Bilder, klikk her 
Dominic Hoff løp på 2.59.43 og fikk det veldig tungt mot slutten. Bilder, klikk her 

Alle resultater: Klikk her  
Reportasje på kondis.no: Klikk her  

Hermann 05.11.2022
22. oktober 2022:

Det var ideelle forhold da den svært populære Hytteplanmila ble avviklet lørdag 22. oktober, med vindstille og passe kjølig høstvær. 12 Bølerløpere fullførte. Marianne Harnes, Haakon Engelsen Berg og Arild Hagesveen imponerte spesielt. Mariannes 36:36 holdt til en 38. plass totalt blant damene, Haakons 31:39 ga dagens 54. beste tid, mens Arild ble med 34:33 nr. 2 i den harde M50-54-klassen. Trioens prestasjoner kan regnes som likeverdige i forhold til kjønn og alder, i følge poengkalkulatoren utviklet av eksperter i miljøet rundt Ull/Kisa Idrettlag. Trond Olav ble nr. 2 i M60-64, og løp på 38:01. Knut Nordviken (M44-49), Jonas Nordviken (M14-15) og Keino Valstad (M45-49) kom alle inn på 35-tallet, med 35:02, 35:50 og 35:56. Tidligere mangeårig Bølerløper og Bølervenn Øystein Mørk vant M45-49, på imponerende 32:12.

[Mer]
Trond Olav 22.10.2022

Trening for barn og ungdom endrer nå til vintertrening fra mandag 10.10.2022. Det er ledig plass i alle grupper. Alle er velkommen til å delta to ganger uten forpliktelser, innmelding før tredje trening. Det er ingen påmelding til prøvetrening for nye barn og ungdom.

Les mer om vintertreningen her.

Les mer om våre grupper og tilbud her.

 

Hermann 09.10.2022

Keino Valstad har løpt Zagreb maraton på tiden 2:59:54 og ble nr. 21 av menn og klassevinner i M45-49. 

Hjemmesiden til Zagreb maraton her

Alle resultater her

Hermann 02.10.2022

Mange av oss har brukt MinIdrett som påmeldingssystem. MinIdrett har nå blitt erstattet av iSonen, som er ment å ha bedre funksjonalitet. iSonen er altså hva vi skal bruke nå.

iSonen er en påmeldingsløsning for kurs/arrangementer/løp/stevner, hvor klubben faktureres for påmeldingen etter at du har meldt på deg selv eller andre. Dere som er foreldre melder på barna.
 
I iSonen kan du også kjøpe lisens. Som du vet, kreves lisens for utøvere som er 13 år eller eldre - regnet fra det kalenderåret man fyller år - for å delta i alle arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund og tilknyttede klubber. For arrangementer på bane er det tilstrekkelig å kjøpe engangslisens. 
 
Dere som er medlemmer i Bøler IF Friidrett vil fortsatt motta invitasjoner til kurs/arrangementer/løp/stevner på Spond, og der vil du også finne nærmere informasjon om påmelding.
 
https://isonen.no/

Per Inge 01.10.2022
1. oktober 2022:

Det var en fyldig Bølertropp på 10 utøvere som dro til Jessheim første lørdag i oktober. Vi stilte med fire løpere på 5 km, fem på 10 km og en på halvmaraton.

Det var fine løpsforhold, og oppholdsvær helt til halvmaratondistensen startet.

Våre raskeste på de ulike distansene ble Haakon (15:38), Arild (34:53) og Vegard (1:25:38).

Link til samleside for Bølerløpernes resultater

Arrangørens hjemmeside

[Mer]
Trond Olav 01.10.2022

Bøler IF Friidretts unge utøvere var representert her med fem utøvere.

Ella Lund Stende (J8), Alfred Lund Stende (G10), Scott Gordon (G10), Theodor Gabriel Holseter (G13) og Theodor H. Rennan (G15) deltok på trekamp-stevne hos vår naboklubb.

Ella deltok på 60 m og i lengde. 

Alfred vant et jevnt heat på 60 meter, på tiden 10,07. I høyde hoppet han 90 cm. 

Scott syntes det var veldig gøy med 60 m og spydkast, selv om han aldri før har kastet spyd. 

Theodor Holseter meldte seg inn i klubben i høst, og deltok nå på sin første friidrettskonkurranse.

Theodor Rennan løp 60 m på ny pers, 8,09. I kule oppnådde han 8,06.

Alle resultater, klikk her

- Hilsen Per Morten

Per Inge 26.09.2022

Mandagstreningen utvides med en halvtime, fra kl 19:00-20:30 fra og med mandag 10. oktober.

Per Inge 24.09.2022

Bøler IF Friidrett hadde to deltakere i København halvmaraton 2022.

- Marianne Harnes, K30-34, 1:20:52

- Dominic Hoff, M45-49, 1:21:26

Per Inge 20.09.2022

I Oslo Maraton 2022 deltok følgende Bøler-løpere:

- Anna Wollebæk, halvmaraton, K24-34, 1:40:03
- Julie Eriksen, halvmaraton, K45-49, 1:46:39
- Joakim Øyen, maraton, M24-34, 2:37:57, se innspurt på nrk.no her
- Harald Skarpeteig, 10 km, M45-49, 35:30
- Knut Nordviken, 10 km, M45-29, 35:18
- Keino Valstad, 10 km, M45-49, 36:05 
- Trym Gjedebo-Skarpeteig, 10 km, M14-15, 36:41

Særlig 14 år gamle Trym Gjedebo-Skarpeteigs resultat fortjener honnør - å løpe så fort når man er så ung er solid levert. Alle resultater her

Per Inge 20.09.2022

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Årets siste løp i karusellen Ulsrudvann Rundt samlet 15 deltagere i fint løpevær. Endre Wigaard fra IL i BUL var raskest blant gutta med tiden 10,17. Raskete kvinne var Inger Marit Stark Valstad fra Østmarka Marsjklubb med tiden 13,05.

Vi takker for i år og håper på gjensyn neste år.

Klassevis resultatliste (PDF)

Resultater fra løpsdatabasen

Trond Olav 15.09.2022

Adrian Sandholtbråten har fullført sin første 9-kamp på Melløs Stadion i Moss i klassen G-15.  

Resultater: klikk her

4.99 Lengde
7.80 Kule
1.67 Høyde
13.33 100 m
16.00 100 m hekk
18.27 Diskos
2.50 Stav
30.58 Spyd
2.55.61 1000 m
9-kamp 3771 poeng

Klikk mer for å se bilder

[Mer]
Hermann 11.09.2022
Haakon Engelsen Berg nr. 6 med 1.11.04

Haakon Engelsen Berg har løpt Tallinn Half Marathon i Estland på 1.11.04 og det ble 6. plass totalt.

Dette er en meget god tid for Bøler IF Friidrett, og fra 2000 til i dag er dette fjerde beste tid etter Øystein Mørk 1.09.36 (Oslo halvmaraton 2012), Tony Gjerde 1.09.37 (Den Haag 2020) og Trond Olav Berg 1.10.46 (Drammen 2000).

Alle resultater klikk her:  

Her er løpsrapport fra Haakon:

"Følte meg som en milliard til 10, million til rundt 15 km og da begynte det å bli tungt. Selv om det kjentes lett var jeg hele tiden bak skjema til drømmen på 69 og målet under 70. Fin løype, men mye svinger, mye i front og litt vind. Brutalt helt mot slutten og i tøff duell mot en rutinert Vidarløper som har 1.08 på halv og 30.30 på 10 km fra tidligere.

Uansett en strålende dag. Suverent følge og fint vær. Skuffet over tiden, men veldig fornøyd med gjennomføringen og opplevelsen. Vil påstå at under 70 hadde vært fint mulig i dag i stort felt og litt lettere løype."

Klikk Mer for å se bilde

[Mer]
Hermann 10.09.2022
29. august 2022:

Løpsleder Arnfinn Skjervold oppsummerer:

Klubbmesterskapet i terrengløp ble arrangert i flott sensommervær fra utfartsparkeringen på Haraløkka den 29. august. I alt 49 medlemmer deltok, og alle fikk flotte premier laget av Gullsmeden på St. Hanshaugen. Jeg takker alle frivillige som hjalp oss under arrangementet, og en ekstra takk til KIWI Bølerlia, som sponset løpet med smoothie til alle deltagerne. 

Det er laget både summarisk og klassevis resultatliste. Deltagere under 11 år rangeres ikke. 

Resultater - løypevis (PDF)

Resultater barn - ikke rangert (PDF)

Resultater - klassevis (PDF)

Årets resultater er lagt inn i løpsdatabasen (velg et løp, klikk på et navn, og få opp vedkommendes historikk)

Adelskalender, lang løype

Bildet: Haakon Engelsen Berg, som var førstemann i mål i den lange løypa. Han løp på 11:13, kun 15 sekunder bak løyperekorden satt i fjor. Unge Jonas Nordviken blr nr. 2, på den sterke tiden 12:13, rett foran ringreven Leif-André Trøhaugen, som hyggelig nok er godt i gang med å gjøre et comeback.

Bildene fra klubbmesterskapet i terrengløp 2022 kan ses her (klikk).

Trond Olav 06.09.2022

Trening for barn og ungdom starter opp igjen 22.08.2022 etter skolens sommerferie. Det er ledig plass i alle grupper.

Fremmøte er på Friplassen på Haraløkka.

Gruppe 6-9 år født (2016-2013) mandag kl. 1700-1800
Gruppe 10-12 år født (2012-2010) mandag kl. 1800-1900 og onsdag kl. 1830-1930
Gruppe 13-19 år født 2009-2003) mandag kl. 1900-2000 og onsdag kl. 1700-1830

Les mer om våre grupper her.

Les mer om sommertreningen her. Det er sommertrening fram til høstferien. Det er vintertrening etter høstferien, les mer her.

Hermann 04.09.2022
3. september 2022:

Bøler IF Friidrett stilte med seks deltagere i Skiløpet 2022. Trym og Harald løp 5 km, mens Vilde, Hermann, Birgit og Trond Olav fullførte den doble distansen. Løypa er variert og underholdende, men er ikke kjent for å være rask. Det var fine løpsforhold. Det ble klasseseire til Harald, Birgit og Trond Olav, mens Vilde og Hermann ble nr. 2 i sine klasser. Trym ble nr. 4 i meget tøff konkurranse i M14-15, på den sterke tiden 18:03, kun 27 sekunder langsommere enn sin spreke far. Vilde imponerte med å løpe på 40:19 i den tungløpte traséen.

[Mer]
Trond Olav 03.09.2022

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Det var meget fine løpsforhold under dagens løp, og vi håpet på mange deltagere. Slik ble det ikke, men de 18 som deltok skal ha all ære for innsatsen. Inger Marit Stark Valstad fra Østmarka Marsjklubb var raskete kvinne med tiden 13,05. Endre Wigaard fra IL i BUL var raskest av gutta med tiden 10,10, kun 4 sekunder bak persen fra 2018.

Klassevise resultater (PDF)

Se resultatene fra løpsdatabasen (klikk på et navn, og få opp vedkommendes løpshistorikk i Bøler IF Friidretts arrangementer)

Løpsdatabasens hovedside

Trond Olav 01.09.2022
30. august 2022:

Harald og Trond Olav representerte Bøler IF Friidrett i kretsmesterskapet i terrengløp, som ble arrangert av naboklubben Rustad IL fra hjemmearenaen Skullerudstua i fint og svalt sommervær. Det ble løpt runder på 2 km, i en kupert og krevende skiløype. Seniorer og veteraner løp fire runder.
Harald ble nr. 2 i klasse M45-49, mens Trond Olav var eneste deltager i M60-64.

Rustad IL Langrenn arrangerer KM i terrengløp hvert år i slutten av august. Arrangøren etterlyste flere løpere fra Bøler IF Friidrett på startstreken i dette lokale og trivelige arrangementet ved Østmarka, spesielt i de yngre årsklassene.

Fra arrangørens hjemmeside 

Resultater fra EQ timing

[Mer]
Trond Olav 31.08.2022

Bøler IF Friidrett inviterer med dette til uhøytidelig klubbmesterskap i terrengløp mandag 29. august kl 1830. Løpet går i blindeløypa med start og mål ved utfartsparkeringen på Haraløkka. De som er født i 2007 og tidligere løper 2 runder (ca. 3400 m), mens de som er født i 2008 -2011 og de som født i 1957 og tidligere løper 1 runde (ca. 1700 m). Det blir en enda kortere trasé for de under 11 år (født 2012 og senere). 

Foreløpig tidsskjema:

Kort løype kl 18.30

Medium løype kl 18.45

Lang løype kl 19.00

Alle betalende medlemmer i Bøler IF Friidrett kan delta i klubbmesterskapet. Det blir laget resultatlister i alle ordinære aldersklasser. Deltagere under 11 år rangeres ikke. Det er ingen startkontingent, og alle vil bli premiert. Premieutdelingen skjer umiddelbart etter målgang.

Påmelding skjer på Spond så snart som mulig, og senest 25. august. Alternativt kan påmeldingen sendes til arnfinnskjervold@hotmail.com.  Etteranmelding kan unntaksvis godtas.

Klubbmesterskapet erstatter barnetreningen den dagen. Trenerne forventes å bistå deltagerne under løpet.

Vi trenger tidtakere og løypevakter, samt hjelp til premieutdelingen. De som har anledning til å hjelpe til, bes om å melde fra til arnfinnskjervold@hotmail.com så snart som mulig. Vi minner om dugnadsplikten ved egne arrangementer. Selve avviklingen av løpet vil ikke ta lang tid.

Med sportslig hilsen

Arnfinn

Per Inge 29.08.2022

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:
Kun 12 løpere stilte i høstens første løp. Raskest også denne gangen var Torbjørn Høvde, med tiden 10,46. Leif-André Trøhaugen og Eldar Thomassen Fagerbakke valgte å løpe den gamle traseen, og løp derfor ca 70 meter lenger enn de andre. Raskeste kvinne var Inger Marit Stark Valstad med 13,15.

Klassevise resultater (PDF)

Resultater fra løpsdatabasen (klikk på et navn, og få opp vedkommendes historikk)

Resultater fra løpsdatabasen - gammel trasé

Trond Olav 19.08.2022

Det var to deltagere fra Bøler IF Friidrett i ungdomsmesterskapet (UM). For å delta i UM må man klare kvalifiseringskrav. Adrian Sandholtbråten deltok i høyde, 300 meter hekk, 1500 meter hinder og 800 meter. Jonas Nordviken deltok på 2000 meter. Vi gratulerer med flotte resultater.  

Adrian Sandholtbråten:
300 meter hekk 45:08, 7. plass
1500 meter hinder 4.55.15, ny pers og 5. plass
Høyde 1,65, ny pers og 8. plass
800 meter 2.09.79, ny pers og 13. plass

Jonas Nordviken:
2000 meter 6.24.07, 21. plass. 

Bildegalleri er lagt ut, klikk her

Hjemmesider for UM her. Resultater her  Streaming på Direktesport (kan sees i opptak, krever abonnement), klikk her 
Reportasjer på kondis.no. 1500 m hinder

Hermann 14.08.2022

Familien Gunnarsson/Nordviken har deltatt i Etape Bornholm 2022. Etape Bornholm er et løp som går over flere dager, der tiden sammenlagt teller til slutt.

Vi har fått denne oppsummeringen fra Knut Nordviken:

Markus og Jonas deltok i klasse ungdom, gutter 15 - 17 år. De løper 3 dager (tirsdag, torsdag og fredag) til sammen ca et 1/2 maraton. Ungdommene løper samme distanse som de voksne de tre dagene de konkurrerer, og de starter sammen med de voksne.

Jessica og jeg deltok i klassen voksne, henholdsvis kvinner og menn 45 - 49 år. Voksne løper 5 dager på rad (mandag til fredag) til sammen ca et maraton.

For de som ikke ønsker å løpe alle dagene, er det mulig å melde seg på enkeltløp mandag, onsdag og fredag.

Etape 1, Hasle, 10 km på asfalt, grusveier og sti - ganske flatt.
Etape 2, Dueodde, 5,8 km strandløp, hovedsakelig langs stranden og i sanddynene.
Etape 3, Almindingen, 7,8 km hovedsakelig på grus/sti i en flott stor skog, veldig kupert rute.
Etape 4, Hammeren, 8,5 km på asfalt, grusveier og sti, veldig kupert rute.
Etape 5 Rønne, 10 km på asfalt, grusveier og sti - ganske flatt.

Jessica deltok i 2019 og visste hva hun gikk til. Markus og Jonas stilte da opp i barneklassen, og løp da betydelig kortere etapper. Jeg var skadet i 2019 og hadde rollen som støtteapparat.

Resultater 2022

Ungdom, gutter 15 - 17 år
Jonas ble nr. 2 (tid: 1:36:01) og Markus nr. 7 (tid: 1:51:35) sammenlagt i klasse ungdom gutter 15 - 17 år.

Voksne
Jessica ble fjerde beste kvinne totalt og vinner av klasse kvinner 45 - 49 år (tid: 2:46:05) - (samme plassering kvinner totalt som i 2019, men da klassevinner kvinner 40 - 44 år).

Jeg ble nr. 29 totalt i herreklassen og vinner av klasse menn 45 - 49 år (tid: 2:40:19).

Her er lenken til alle resultatene både for hver enkelt etappe (velg: resultater) og sammenlagt (velg: samlet), der det blant annet kan filtreres på ungdom/voksne, kjønn og aldersklasser, klikk her

Se også omtalen av Etape Bornholm på kondis.no, klikk her

Se også hjemmesiden til Etape Bornholm, allerede oppdatert med invitasjon og påmelding til Etape Bornholm 2023: https://etape-bornholm.dk

Vi er alle godt fornøyd med resultatene, ut fra egne forutsetninger! Slitsomt, men artig å være med - god stemning, mye folk, bra med heiing. Imponert over Markus og Jonas som gir alt i tre tøffe konkurranser, med kun 1 hviledag! Heldigvis ingen større skader eller plager for noen av oss. Etter løpene har vi lagt inn to hele dager ekstra på Bornholm, slik at vi også kan få litt «skikkelig» ferie!

Vi ser ikke bort fra at vi tar oss en tur tilbake hit igjen - kan anbefales!

Bildegalleri er lagt ut, klikk her

Hermann 31.07.2022

Aremark kaststevne 08.07.2022
Richard Smitt-Ingebretsen vant diskos 1,5 kg i klasse MV50 med 34,92 m.

Oslo summer meeting på Bislett 13.07.2022

Haakon Engelsen Berg løp 5000 m på tiden 15.24.50 og ble nr. 6 og det var kun 0,55s bak pers.

Kraftprovet og Miniprovet i Trollhättan 15.07.2022
Jonas og Markus Nordviken løp Miniprovet 2,6 km. Jonas vant gutter 14-15 år med tiden 8:15, Markus ble nr. 3 i gutter 14-15 år med tiden 9:34.
Knut Nordviken løp Kraftprovet 11,6 km på tiden 43:32 og ble nr. 24 for menn.
Alle resultater her: 
Reportasje med bilder på kondis.no her

 

Hermann 22.07.2022

Bøler IF Friidrett arrangerte for første gang friidrettsskole. Vi hadde de følgende friidrettsøvelsene på programmet: Kule, lengde, 60m, 600m. Det var 46 deltakter, som utfoldet seg med stor glede og intensitet. Bøler IF Friidrett er en klubb med et svært solid tilbud til barn og unge, og på friidrettsskolen viste både instruktører og deltakere at vi lykkes i vår målsetning om å skape trivsel for alle som kommer til oss.

Vi har fått på plass et bildegalleri som viser hva vi gjorde: Klikk her.

Per Inge 02.07.2022

Bøler IF Friidrett har hatt med syv deltakere på Världsungdomsspelen i Gøteborg i helga. 

De syv var de følgende: 

Adil Suleiman, Adrian Sandholtbråten, Erling Brekke, Jonas Nordviken, Markus Nordviken, Theodor Haugberg Rennan og Torje Bronken Steine. Alle disse er født i 2007. I tillegg har vi hatt med et stort og veldig bra støtteapparat med foreldre. 

På fredag løp Adrian 300 meter hekk på sterke 44.85. Det er en forbedring av personlig rekord med 1,5 sekunder. Deretter løp han 1500 meter hinder på 4.56.10. Det var første gang på distansen, og dermed pers også der. 

Lørdag morgen var det igjen Adrian sin tur, i høyde. Det ble hårfine riv, og ute på 1.53 med litt tunge bein. Det ble løpt 80 meter midt på dagen, med Theodor på 10.26, Markus på 10.91 og Adil på 10.58. 

Lørdag ettermiddag var det 800 meter. Ikke helt optimale forhold pga mye vind, og det var derfor mange som ikke satte pers. Det ble 2:11:88 og likevel ny pers på Adrian. Dette er også under UM-kravet på 2:12.00. Også Jonas satte personlig rekord på 2:18.03. Erling kom inn på 2:22.42, og Adil på 2:30.28. Torje var satt opp i samme bane som Adil, tråkket helt i starten over streken, og ble umiddelbart disket. Theodor holdt en drøy runde og brøt, ingen skade heldigvis. 

Søndag morgen løp Markus 80 meter hekk på 14.22, og det er ny pers    Midt på dagen løp Adil, Theodor og Torje 300 meter. Godt gjennomførte løp av alle tre. Men dessverre linjetråkk på både Adil og Theodor i svingen, og disk. Torje løp inn på 42.17. 

Søndag kveld løp Jonas og Erling 2000 meter. Et fantastisk spennende heat, som Jonas vant på 6:21.93, og Erling inn på 6:39.14. Ny pers på begge to, og Erling sitt første forsøk på distansen. Sterkt løpt av begge to.
  
Bøler IF Friidretts folk hadde en skikkelig gøyal og superflott sosial idrettshelg. For en herlig gjeng med gutter og foreldre vi har! 

Alle resultater fra Världsungdomsspelen 2022 finner du her: (Klikk)

Hilsen Per Morten Rennan

Per Inge 20.06.2022

Tyrvinglekene er et av årets største stevner, og Bøler har i løpet av helga hatt med ni utøvere i alderen 10 til 15 år. 
 
Fredag: 

I klasse G-11 år støtte Sigve 7,32 meter og ble nummer 3. Daniel hoppet 3,26 meter i Lengde.
 
I klasse G-15 deltok Markus i lengde, og hadde et lengstehopp på 4,42 meter. Jonas løp 2000 meter på 6,25,01, og ble nummer 8 i et meget sterkt heat. Jonas sin tid er hele 10 sekunder under UM-kravet på distansen! I følge hans støtteapparat var det et maksløp for Jonas. Bra disponert med jevne rundetider og et heat som passet ham perfekt. Og med mye heiing underveis. Se også bildet ved start. Adrian løp 300 meter hekk, og kom inn på 3. plass med sterke 46,23. Også det er godt under UM-kravet på 47,50.
 
Lørdag:

I klasse G-10 hoppet Adrian 3,01 meter i Lengde, og løp 60 meter på 10,35. I klasse G-12 løp Emil 600 meter på 1,52,85. I klasse G-15 løp Theodor inn til 25,60 på 200 meter. Adrian løp 800 meter, og satte ny pers med 2,12,10, som er kun en tiendel bak UM-kravet. 
 
Søndag: 

I klasse G-11: Sigve løp inn til 3. plass i sitt heat med tiden 2,06,20. Sebastian og Fredrik deltok også på samme distansen. De samme tre deltok også i liten ball, og Sigve kastet hele 41,02 meter, og kom på pallen som nr 3. Personlig beste på alle, etter hva som kan leses fra resultatlistene. Sebastian deltok også på 60 meter hekk, og ble nummer 3 i sitt heat med tiden 12,33. I klasse G-12 år løp Emil 200 meter på sterke 30,04, og 2. plass i klassen. Ny pers!
 
Fullstendige resultater vil dere finne her: https://tyrvinglekene.no/resultater-2022/
 
Gratulerer til dere alle!

Hilsen Per Morten Rennan

Per Inge 13.06.2022

Bøler IF Friidrett stilte med følgende løpere i Birkebeinerløpet 2022: Hege Kittilsen, Arild Hagesveen, Trond Olav Berg, Øistein Edvardsen og Kjetil Digre. Alle fullførte 20-kilometersdistansen.

Arild tok en sterk 3. plass i klasse M50-54, og en ny pallplass i den harde konkurransen. I fjor ble det klasseseier på Birkebeinerløpsspesialisten.
Trond Olav ble nr. 5 i M60-64.

Det var fine løpsforhold.

[Mer]
Trond Olav 12.06.2022

Løpsleder Arnfinn Skjervold oppsummerer:

Det tredje løpet i årets karusell samlet 26 deltagere i fint løpevær. Raskeste jente var Kira Alfheim fra Rustad Il med tiden 14,59. Raskeste gutt var debutanten Henrik Linner Tronsrud fra Nord-Odal IL med tiden 12,04.

Klassevise resultater (PDF)

Resultater fra løpsdatabasen (klikk på et navn, og se vedkommendes historikk i BIF-arrangementer)

Løpsdatabasens hovedside

Trond Olav 09.06.2022

Bøler IF Friidrett arrangerer friidrettsskole mellom 27.06.2022 - 01.07. Konseptet har fått navnet "Landslagets friidrettsskole," og har som målgruppe barn i alderen 6-12 år. Friidrettsskolen er åpen for alle, det vil si at barna ikke trenger å være medlem av Bøler IF for å delta. Friidrettsskolen er inkluderende, og det legges vekt på instruksjon og læring.

Stedet er vårt eget anlegg på Haraløkka, og oppmøtet skjer på Friplassen. 

Viktig: Påmeldingsfristen er den 13.06.

Vi vil organisere et utvalg av øvelser, så deltakerne kan bli kjent med de forskjellige disiplinene og ferdighetene i friidretten.

Vi har instruktører/trenere som leder og veileder deltakerne i de forskjellige øvelsene.

Mer informasjon og peker til påmelding finner du her (klikk).

Velkommen til friidrettsskole på Bøler!

Per Inge 05.06.2022

Det ble UM-sølv til Bøler IF Friidrett på 4x100 m i klasse G15-16 år. På laget løp Adil Suleiman, Adrian Sandholtbråten, Torje Bronken Steine og Theodor Haugberg Rennan. Gullet gikk til Norna-Salhus.

Høyreklikk på bildene, så får du dem opp i full størrelse.

Per Inge 05.06.2022

Bøler IF Friidrett stilte med seks lag, fem lag 4x100.

G11 fikk bronse. Nikolai Hult-Borck (2012) Adrian Bakke Ness (2012) August Låstad Gjerde (2012) Edvard Dyrli Kopperud (2011)

G12 fikk sølv. Edvard Dyrli Kopperud (2011) Eivind Hult-Borck (2010) Fredrik Eide Ekbråten (2011) Sebastian Aagaard-Isaksen (2011)

G15 ble kretsmestere. På laget løp Markus Nordviken (2007) Erling Brekke (2007) Jonas Røgeberg Lynnebakken (2007) Torje Bronken Steine (2007).

J16 tok en flott sølvmedalje. Johanne Branting Haugseng (2006) Jennifer Valstad (2007) Stine Åkerholm (2006) Astrid Dyrli Kopperud (2006)

På 3x800m kjempet G14/15 lenge med Koll, og tok en flott 2.plass. Jonas Nordviken (2007) Trym Gjedebo-Skarpeteig (2008) Torje Bronken Steine (2007)

Vi gratulerer med den fine Bøler-innsatsen!

Alle resultatene fra KM i stafetter på Lambertseter stadion finner du her (Klikk).

Per Inge 01.06.2022

Tjalvelekene ble arrangert i helgen med flotte resultater av våre barn og ungdommer.  Alle resultater lørdag her og søndag her.

Theodor Haugberg Rennan, G15 200m 26.00, lengde 5,14 m
Adrian Sandholtbråten G15 høyde 1,60m
Elise Sofie Nygaard J10 600m 2.22.38
Nikolai Hult-Borck G10 lengde 2,58m, 600 m 2.14.45
Erling Brekke G15 800 m 2.16.47
Edvard Dyrli Kopperud G11 lengde 3,75 m, 60 m hekk 12,93, 600 m 2.05.95
Sebastian Aagaard-Isaksen G11 lengde 3,48 m, 60 m hekk 12,58, 600 m 2.08.00
Eivind Hult-Borck G12 60 m hekk 14,68, lengde 3,05 m, 600 m 2.00.09
Oliver Hult-Borck G8/9 lengde, 600 m, liten ball
Axel Henrik Lund G8/9 lengde, 600 m, 60 m, liten ball
Sigve Lindberg Asdøl G11 60 m 10.43

 

Hermann 29.05.2022

26.05.2022 deltok Hege Kittilsen på motbakkeløpet Mjærskaukollen opp, det er 1,9 km langt motbakkeløp arrangert i Ytre Enebakk. Hege ble nr. 2 for kvinner. Alle resultater her 

28.05.2022 deltok Keino Valstad på Luxembourg Marathon. Keino løp på 3.12.27 og ble nr. 5 i sin klasse og nr. 52 for menn. Alle resultater her 

 

Hermann 29.05.2022
Heidi Pharo vant 31 km

Ecotrail Oslo ble arrangert 28.05.2022 og har flere ulike distanser. Heidi Pharo vant 31 km etter et godt disponert løp. Traséen har over 500 meter stigning og går på variert underlag skogsbilveg, teknisk sti og asfalt, mer om traséen klikk her.  
Alle resultater her 

Hermann 29.05.2022
24. mai 2022:

Bøler IF Friidrett stilte med 13 løpere på startstreken i Fornebuløpet tirsdag 24. mai. Heidi viste gryende storform, og tok totalseieren blant kvinnene på 5 km, på den sterke tiden 17:02. Treningskamerat Øyvind vant M45-49 på eksakt samme tid. Trond Olav ble best i M60-64, med 18:19. Trym og Jonas ble nr. 4 og 5 i Gutter 14-15, med 17:43 og 17:54.

På 10-kilometeren satset Haakon (bildet) offensivt, og var lenge med i tetgruppa, som passerte den første kilometeren på 2:55. Til slutt ble det en fin fjerdeplass totalt, på tiden 31:57. Også Arild imponerte på denne distansen, og det ble klasseseier i M50-54 på 34:51.

 

 

[Mer]
Trond Olav 25.05.2022

Bøler IF Friidrett hadde to deltakere i årets GrefsenkollenOPP: Hege Kittilsen og Arild Hagesveen.

De gjorde det meget bra. Hege ble nummer to i klasse K50-54. Arild tok førsteplassen i klasse M50-54.

Vi gratulerer til begge to.

Alle resultatene fra GrefsenkollenOPP 2022 finner du her: (Klikk).

Per Inge 24.05.2022

Klubbmesterskapet i terrengløp for barn, ungdom, senior og veteraner blir arrangert fra utfartsparkeringen på Haraløkka mandag 29. august. Det blir ikke barnetrening den dagen, og alle oppfordres til å delta i det uhøytidelige mesterskapet. Det blir som tidligere tre forskjellige løypelengder, og alle får premie.

Innbydelse i Spond kommer i god tid før løpet. 

Per Inge 21.05.2022

Løpsleder Arnfinn Skjervold oppsummerer:

Det var fine løpsforhold under dagens løp, det andre årets karusell.  40 fornøyde deltagere gjennomførte løpet, nesten halvparten var jenter/kvinner.

Raskeste jente var Synne Syversen Gihle fra Rustad IL, med tiden 13,31. Nok en gang var Torbjørn Høvde fra ØMK best av gutta, med tiden 10,40.

Bildene fra løpet finner du her (klikk).

Klassevise resulteter (PDF)

Resultater fra løpsdatabasen

Løpsdatabasens hovedside

Neste løp avholdes torsdag 9. juni.

Trond Olav 19.05.2022

Rapport hentet fra vår Facebook side og gruppe, der kan man se bilder og video.  

Vi hadde med 3 deltakere.

Emil C. Skeie, G12, deltok på 600 meter. Han løp på 1:51:39, og kom på andreplass av 5 deltakere.

Theodor H. Rennan, G15, deltok på 200 meter. Han løp på 25.49, og kom på andreplass av 3 deltakere. Ny pers!

Adrian Sandholtbråten, G15, deltok i Høyde og på 800 meter. Hoppet 1.60, det er tangering av pers, og han vant konkurransen. På 800 meter ble tiden 2:12.71. Ny pers!

Hjemmeside for arrangementet, klikk her

Gratulerer med supre resultater!

Hermann 15.05.2022

Bøler IF Friidrett deltok med to lag i Holmenkollstafetten. Det var gode forhold og morsomt å være med på stafett igjen. 

I klasse menn senior ble vi nr. 18 av 31 lag med tiden 59:31 og i klasse mix sammensatt flest menn ble vi nr. 23 av 1649 lag med tiden 63:08 og det ble lagpremie og medaljer.

Bilder - lagbilde og fra start og innkomst - kan ses her (Klikk).

Bilder tatt av Wenche Kristiansen kan ses her, klikk

Resultater klikk her

Klikk mer for å se lagoppstillinger

[Mer]
Hermann 15.05.2022

Styret i Bøler IF Friidrett vil med dette takke alle som bidro til at vi igjen kunne gjennomføre Bølerstafetten, til stor glede for alle barn og unge som var med. Samtlige som deltok, og ikke minst alle som hjalp til under arrangementet, fortjener en stor takk for innsatsen. Dugnadsånden er helt tydelig like sterk i Bøler som noen gang, og når vi i 2023 arrangerer stafetten for 60. gang vet vi at det vil være mange gode hjelpere som trekker lasset i fellesskap.

Bølerstafetten er unnagjort for i år, men vi glemmer på ingen måte "våre" barn resten av sesongen heller. Neste arrangement er Friidrettskolen 27.6, og ikke å forglemme Bølers Barneleker, som vi planlegger å avholde i starten av september. Dette er arrangementer for de yngste barna.

Dere kan se mer om de kommende arrangementene våre ved å klikke dere inn på vår arrangementsside (Klikk) og så velge fra menyen til venstre.

Per Inge 06.05.2022

Det var 25 lag som deltok under fine løpsforhold i den 59. utgaven av Bølerstafetten. 

Torsdag 05.05.22 kl. 1005. Resultater med etappetider lagt ut under resultater og de finnes her

Bilder fra Bølerstafetten kan dere se her (Klikk).

 

Hermann 04.05.2022

Det blir tradisjonelle idrettsmerkeprøver på Haraløkka den 18.05.2022, med oppmøte foran klubbhuset klokken 18:00.

Per Inge 03.05.2022

Det er påmeldt 27 lag til Bølerstafetten 2022.

Startlister er her

Hermann 03.05.2022

Utendørssesongen startet opp den første mai, med stevne på Ås. Gode opplevelser på stevne, og flotte prestasjoner av våre utøvere!
 
I 11-årsklassen stilte Sebastian, Daniel og Edvard. I 15-årsklassen stilte Torje, Erling og Theodor.

Det ble seire i flere øvelser til våre utøvere: 

Sebastian vant kule, med 7,90 meter.
Theodor seiret på 200 meter, med 25.62. Trippelseier til Bøler.
Torje vant 600 meter, med 1:37.81. Dobbeltseier til Bøler. 
Theodor tok seieren i lengde, med 4,94 meter. 
 
Gratulerer!

Alle resultater kan ses her: (Klikk)

Per Inge 02.05.2022

Det er sommertrening fra 02.05.22.

Mer informasjon om sommertrening klikk her

Hermann 01.05.2022

Løpsleder Arnfinn Skjervold oppsummerer:

Det var fine løpsforhold under årets første løp i karusellen Ulsrudvann Rundt. 13 jenter/kvinner og 16 gutter/menn stilte til start.

Raskeste kvinne var Marthe Haavind fra Rustad IL på 12,38. Raskest blant guttene var Torbjørn Høvde fra ØMK med 10.43.

Som vanlig har vi også bilder fra Ulsrudvann Rundt, og bildene fra dette løpet kan du se her (Klikk).

Resultater fra løpsdatabasen

Klassevise resultater (PDF)

Løpsdatabasens hovedside

Neste løp er 19. mai. 

 

Trond Olav 28.04.2022

Bøler IF Friidrett har klubbavtale med Oslo Sportslager, med pristilbud på sportsartikler som våre medlemmer kan og bør benytte seg av.

Klubbavtalen hos Oslo Sportslager gir 20% rabatt på løpesko og løpsbekledning og 15% på løpeklokker og andre varer i løpeavdelingen. Det gis 15% i rabatt i øvrige avdelinger hos Oslo Sportslager. Alle rabatter gis på veil. pris. Tilbudet gjelder ikke alle karbonsko, spør i butikken hvilke karbonsko som det gis rabatt på.

Vi har i tillegg økt rabatt i avtalte handleuker som informeres spesielt. 


Den første handleuken er uke 17, 25.04-30.04 og da er det inntil 25% rabatt på løpesko og løpsbekledning og 15 % på løpeklokker og andre varer i løpeavdelingen. Det gis 15% i rabatt i øvrige avdelinger hos Oslo Sportslager. Alle rabatter gis på veil. pris. Tilbudet gjelder ikke alle karbonsko, spør i butikken hvilke karbonsko som det gis rabatt på.

Sportslig hilsen
Bøler IF Friidrett
Arnfinn Skjervold

Per Inge 25.04.2022

Sommertreningen starter mandag 02.05, og nærmere informasjon vil bli lagt ut om en ukes tid. Frem til denne datoen fortsetter vi med vintertreningen fra Nøklevann skole.

Per Inge 25.04.2022

Bøler IF Friidrett hadde 11 deltakere med i Sentrumsløpet 2022. Samtlige stilte på 10 km.

Våre 11 løpere var:

Haakon Engelsen Berg, M23-34, 31:58
Heidi Pharo, K35-39, 36:03
Arild Hagesveen, M50-54, 36:21
Harald Skarpeteig, M45-49, 36:48
Jonas Nordviken, M14-15, 37:59
Jon Ilseng, M50-54, 38:26
Anna Wollebæk, K23-34, 45:46
Julie Eriksen, K45-49, 50:16
Anita Paasche, K55-59, 51:06
Ole Kristian Brastad, M55-59, 53:06
Mia Ilseng, K14-15, 58:49

Samtlige leverte naturligvis en fin innsats, men om noen skal trekkes spesielt frem må det være Jonas Nordviken, som i M14-15 satte ny solid personlig rekord med den sterke tiden 37:59. 

Alle resultater fra Sentrumsløpet 2022 finner du her (Klikk).

KONDIS har som vanlig stor reportasje fra Sentrumsløpet, og den finner du her (Klikk).

Her på egen hjemmeside har vi som vanlig også egne bildegallerier: (Klikk her for lagbilde og målgang). (Klikk her for bilder fra løypen).

Video av Bjørn Hytjanstorp fra Sentrumsløpet ved passering Frognerparken (ca. 3.5 km), klikk her

Per Inge 24.04.2022

I år er Ulsrudvann Rundt-karusellen endelig tilbake for fullt.

Første løp går torsdag 28.april kl 18.00. Vi håper på god deltagelse, også fra egne medlemmer. Det er ingen forhåndspåmelding. Se nærmere informasjon her: (Klikk)  

Arnfinn

Per Inge 21.04.2022

Bøler IF er kåret til Årets Idrettslag 2022 i Oslo.

Dette er en utmerkelse som henger høyt for idrettslagene i Oslo.

For å bli kåret til Årets Idrettslag er det noen kriterier som veier tungt. Klubben må ha markert seg positivt i lokalmiljøet, bidratt til å fremme trivsel og tilhørighet, samt vist evne og vilje til å møte nye utfordringer i lokalmiljøet. Idrettslaget må drive «idrett for alle», det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer. Idrettslaget må samarbeide godt med andre lag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere.

En annen viktig årsak til at Bøler IF ble Årets Idrettslag 2022 er vår satsing på paraidrett. Dette er et arbeid som startet i 2021 og som blir en stor prioritert oppgave i årene som kommer. Alle skal ha mulighet til å trene og ta del i idrettsfellesskapet. Klubben har innledet et samarbeid med bydelens ledere innen denne målgruppen, samt med Lions klubben på Bøler. Klubben stilte blant annet opp med bøssebærere til Lions Røde Fjær-aksjon, der pengene gikk til Beitostølen Helsesportsenter.

Klubbens innsats som Nabolagsklubb under Oslo Idrettskrets har gjort oss bevist på viktigheten av arbeidet for hele lokalmiljøet og ikke bare på prestasjoner innen idretten. Inkluderingsarbeidet er det viktigste et idrettslag arbeider med. Alle skal med og det skal finnes et tilbudet for alle som ønsker, uansett alder og individuelt utgangspunkt.

Bøler IF jobber også med å utvikle nye konsepter som vil sikre et enda bredere tilbud til befolkningen i området vårt. Vi har startet dialogen med flere aktører om spennende prosjekter og mål for årene som kommer.

Denne prisen vil sørge for en enorm entusiasme og motivasjon i vårt videre arbeid for lokalmiljøet. Klubben takker dessuten alle medlemmer, trenere, lagledere, frivillige, hele nabolaget, gruppestyrene og hovedstyret for innsatsen og frivilligheten som legges ned hvert år.

Heia Bøler IF!

(Skrevet av Marius Sigolsen)

Per Inge 21.04.2022

Onsdag 4.mai kl.18.00 arrangeres Bølerstafetten for 59.gang. Det er start og mål på Haraløkka idrettsanlegg på Bøler i Oslo. Stafetten er for klassene 6-9 år, 10-13 år og 14-16 år. Innbydelse til Bølerstafetten kan lastes ned, klikk her.

Se også informasjon med nye løypekart, tidsskjema mm, klikk her

Hermann 19.04.2022

07.04.22 ble det arrangert 5000 m Bislett. Haakon Engelsen Berg vant med tiden 15.23.95. Anna Wollebæk løp på tiden 21.00.64. Reportasje med resultater og bilder kan du se på kondis.no, klikk her.  

Hermann 11.04.2022

Synne Utseth Bøhlerengen og Trym Gjedebo-Skarpeteig fikk beste"mann"sprisene for sine fine resultater i en rekke stevner i sesongen 2021. Begge har vært imponerende aktive og konkurrert hyppig med stor motivasjon og flotte prestasjoner. 

Bestemannsprisene for 2021 ble delt ut under siste trening før påske der vi hadde en sosial avslutning. 

Per Inge 08.04.2022

Jennifer Valstad, Anna Wollebæk, Keino Valstad og Dominic Hoff løp Fredrikstadløpet den 3. april. De tre førstnevnte deltok på 5 km, mens Dominic løp halvmaraton.

Resultatene for Bølers løpere finner dere her (Klikk).

Alle resultater finner dere her (Klikk).

Per Inge 06.04.2022

Idrettens lover, regler og verdigrunnlag er viktig for at norsk idrett skal være en trygg arena. Idrettens regelverk og bestemmelser er en sentral del av fundamentet for norsk idrett. Gjennom et medlemskap i klubb aksepterer du dette.

Et medlemskap er frivillig.

En trener som ikke er medlem av klubben vil være underlagt samme regelverk i en hypotetisk juridisk sak, men har da i utgangspunktet ikke sluttet seg til idrettens regelverk og kan tenkes å stille svakere i gitte sammenhenger.

Vi oppfordrer alle trenere til å bli medlem av klubben og med det implisitt markere sin tilslutning til idrettens verdigrunnlag, regelverk og bestemmelser. Mange trenere er selvfølgelig allerede medlemmer i klubben. 

Årsmøtet 2022 i Bøler IF har introdusert et spesielt medlemskap, som har den laveste tillatte kontingentsats for våre trenere, som er kr. 50,- (eks adm.gebyr). De trenere som ikke er medlem av Bøler IF men som ønsker dette spesielle medlemskapet bes ta kontakt med Marius på post@bolerif.no.

Per Inge 05.04.2022

Flotte forhold under Holmestrand maraton. På halvmaraton vant Heidi Pharo totalt for kvinner på meget sterk tid 1.17.51. Øyvind Mehus Sjursen nr. 2 i sin klasse med 1.19.53. På 10 km løp Jon Ilseng på 39.10.

Det knyttet seg stor interesse til Heidis halvmaraton, og vi kan nå slå fast at hun er tilbake i Norges-toppen. Dette selvsagt ikke til forkleinelse for Øyvind og Jon, som begge innledet gateløpssesongen i fin stil.

Klikk "Mer" for å se bilder og resultater. (Oppdatert med bildegalleri og store bilder).

[Mer]
Hermann 02.04.2022

Vi har fra 2022 engasjert Jon Ilseng som personlig trener og konsulent, med målgruppen definert som de som kan og vil følge et treningsprogram basert på en målsetning om forbedring av prestasjoner.

Jon har mye kunnskap og forståelse for hvordan trening kan tilpasses den enkelte for å få best mulig effekt. Han kan utarbeide og følge opp treningsprogram for interesserte medlemmer i klubben. Kriteriet er at du er interessert i å følge et oppsatt treningsprogram på minimum tre måneder, og med formål å forbedre dine idrettslige prestasjoner.

Jon tar kroner 1500,- pr. måned for å utarbeide treningsprogrammer og deretter følge opp de utøverne som ønsker tilbudet. Bøler IF Friidrett har inngått et samarbeid der interesserte medlemmer får dekket halvparten av utgiftene i tre måneder (750,- per måned). Er du interessert, kan du ta direkte kontakt med Jon. Kontakt: 97158806.

Per Inge 16.03.2022

Endring i trening fra 14.03.2022

Nøklevann skole åpner for innetrening igjen og informasjonen om trening finnes nå under vintertrening og sommertrening.

Det er vintertrening/innetrening fra 14.03.2022. Les om dette her:

Les om barne og ungdomstreningen her:

Hermann 13.03.2022

Bøler IF Friidrett stilte med mange utøvere i Bamselekene.

Vi stilte med to stafettlag, og de leverte med kjempeløp og supert samhold. Mange brede smil kunne observeres, både blant alle foreldrene som fulgte sine barn og hos oppmann og trener.

På 60 meter deltok Adil (ny i klubben), Erling, Markus, Simen og Theodor. Det ble satt flere personlige bestenoteringer, og Theodor kom med i finalen.

I lengde deltok Markus og Theodor, og Theodor vant hele konkurransen (Bamsemester) med et hopp på 5,34 meter. Dette var en sterk forbedring av personlig bestenotering, med 29 cm mer enn Theoror hoppet i desember i fjor. 

På 600 meter deltok Adrian, Erling, Jonas, Theodor og Torje - fordelt på to heat. I første heat løp Torje inn til seier og ny pers, etter en klokt disponert og kraftfull spurt. Også Jonas og Erling løp godt. I heat nummer to løp Adrian og Theodor inn til nye perser, og henholdsvis 4. og 5. plass. 

På lekenes andre dag fikk Adrian en 2. plass i kule, 40 cm unna persen.

I tillegg har Christoffer Solbakken Gjetnes deltatt i 60 meter og lengde i  klasse Gutter 10 år. Han satte ny personlig rekord i begge øvelser.

Per Inge 13.03.2022

Markus Nordviken, Torje Bronken Steine, Theodor Rennan og Jonas Nordviken deltok den 5-6. mars på ungdomsmesterskapet i Steinkjer.

Både guttene selv og ledsagerne kunne melde at de hadde en helt super tur - særlig ettersom samtlige satte nye personlige rekorder i løpet av mesterskapet. "Gøy på tur, og gøy å konkurrere",  var konklusjonen.

Resultater: Klikk her
Resultater Bøler lørdag klikk her, søndag klikk her  
Streaming: Klikk her  (Direktesport, krever abonnement Amedia)

Per Inge 07.03.2022

Rehabiliteringen av Nøklevann skole er nær fullført, og vi kan glede dere alle med at gymsalen og innetrening dermed blir tilgjengelig for oss i friidretten fra mandag 14.03.2022 og ut mai måned. De gruppene som er aktuelle for slik trening, kan altså starte trening i gymsalen på Nøklevann fra denne datoen.

Se også vår Facebook-gruppe for barn og ungdom.

Etter sommerferien blir gymsalen på Nøklevann skole igjen tilgjengelig for friidrettens trening. 

Per Inge 25.01.2022

Første trening etter nyttår er onsdag 5. januar.

Blir det minus 15 eller kaldere, så sender vi avlysning av trening via Spond-appen. Det vil bli trent rolig når det er veldig kaldt ute. Hvis det er glatt, så finner trenerne et egnet sted å trene.

Bekledning etter værforhold. Det blir fort litt venting på enkelte øvelser. Husk også at det fortsatt er mye smitte. Så gjør de tiltak som er nødvendige.

Pga. rehabilitering av gymsal ved Nøklevann skole vil det ikke bli innetrening i vinter.  Men vi har gode treningsforhold på Haraløkka, med Friplassen, samt kunstgressbanen og turveier like ved.

Vi ser frem til gode vintertreninger og fortsatt godt oppmøte! :-)

Deltakelse på treningen krever medlemskap i Bøler IF Friidrett og innmelding kan man gjøre på denne siden. Alle er velkommen til å delta to ganger uten forpliktelser, innmelding før tredje trening. Det er ingen påmelding til prøvetrening for nye barn og ungdom. Det er ledig plass i alle grupper. Mer informasjon om treningen her.

Hermann 01.01.2022

Med dette innkalles til årsmøte (årlig møte) i Bøler IF Friidrett. 

Dato: Tirsdag 01.02.2022

Klokkeslett: 19:00. 

Sted: Digitalt. På grunn av pandemisituasjonen er fysisk møte utilrådelig og umulig. Dette betyr at de som vil delta, må sende en melding til post@bif-friidrett.no og melde at de kommer. Da vil du få sendt en peker til elektronisk Teams-møte.

Formelle forhold:  

Alle medlemmer har rett til å få tilsendt møtedokumentene - Bøler IF Friidretts årsberetning samt årets regnskap - forut for møtet. 

Forslag til møtet: Husk på at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet (det årlige møtet) må sendes styret senest to - 2 - uker før møtedatoen. Forslag kan sendes med e-post til post@bif-friidrett.no

Styret i friidrettsgruppa ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til vårt digitale årsmøte (årlige møte).

Per Inge 30.12.2021

Styret i Bøler IF Friidrett ønsker God Jul og Godt Nytt År til samtlige av klubbens medlemmer, aktive og ressursgruppemedlemmer, trenere, tillitsvalgte og øvrige gode hjelpere i 2021. 

Dette ønsket går selvsagt også til alle våre sponsorer og støttespillere, som hvert år gir oss verdifull hjelp til å drive vår virksomhet for å oppfylle målsetningen om å tilby friidrett til barn, ungdommer og voksne i vårt område. Vi er meget takknemlige for den støtten vi får til å fremme idrett og folkehelse, og ser frem til å videreføre samarbeidet til felles gjede og nytte. 

Året 2021 har i likhet med foregående år vært preget av pågående COVID-19-pandemi, noe som imidlertid ikke har hindret oss i å arrangere tre løp i Ulsrudvann Rundt - mot normalt seks - og selve hovedarrangementet vårt i løpet av året: Det spesielt fine skogsløpet Nøklevann Rundt. 

Men vi har mye annen aktivitet, og den har på ingen måte ligget nede. En stor del av vår virksomhet består i et omfattende treningstilbud, og særlig har vi et godt tilbud med mange trenere for de yngre årsklassene. Vi er stolte av at vi i Bøler IF Friidrett tilbyr friidrett til medlemmer fra seks år og oppover, også inkludert seniorer og veteraner. I 2021 har vi styrket trenersiden med flere trenere, og vi har fått inn enda mer kompetanse i de tekniske øvelsene som vi har veldig gode betingelser for å trene på Friplassen. 

Takk til dere alle for idrettsåret 2021 - til lykke med idrettsåret 2022! 

Per Inge 23.12.2021

På sesongavslutningen for seniorer og veteraner 30.11.21 ble utdelt premier til beste utøvere i sesongen 2021. I tekniske øvelser var det kun en utøver som har deltatt i høyde og kast, og det er Richard Smitt-Ingebretsen. I løpsøvelser ble det utdelt premiere til beste utøvere i to kategorier for kvinner og menn. Her ble det valgt å benytte en poengkalkulator som er utviklet av Ull/Kisa Friidrett og den kan finnes her

Beste utøver løp kvinner:                        Heidi Pharo for Hytteplanmila 37:37
Beste utøver løp menn:                           Haakon Engelsen Berg for Kvalheimmila 31:34
Beste utøver løp aldersjustert kvinner:    Heidi Pharo for Hytteplanmila 37:37
Beste utøver løp aldersjustert menn:       Inge Hasund for Verona Marathon 2:32:20
Beste utøver tekniske øvelser:                  Richard Smitt-Ingebretsen

Hermann 05.12.2021

Låvefesten ble arrangert i Nes arena 04.12.21. 

Mange deltakere fra Bøler IF Friidrett

Klikk Mer for å se bilder og resultater

 

 

 

 

 

[Mer]
Hermann 05.12.2021

BULs Julestemne ble arrangert 27.11.2021. 

Alle resultater finner du her: Klikk her

Fint om dere som hadde med barn legger inn alle resultater på vår side for selvregistrering her: Klikk her

 

Klikk Mer for å se bilder

[Mer]
Hermann 29.11.2021

 

Inge Hasund løp Verona Marathon på 2.32.23 (2.32.20 netto)

og ble nr. 4 totalt og nr. 3 i klasse 40-44. Det var ny personlig rekord, tidligere rekord var 2.35.08. Inge løp et godt

disponert løp og løp 2. halvdel fortere enn 1. halvdel. Klikk Mer for å se bilder og resultater.

 

 

 

 

[Mer]
Hermann 21.11.2021

Vi hadde mange deltakere med i KM Oslo og Akershus som ble arrangert på Stovnerbanen 24.-26.9.21.

Klikk Mer for å se bilder, resultater og video 

[Mer]
Hermann 18.11.2021

Jonas og Markus Nordviken deltok i en stavsamling i regi av Oslo og Akershus friidrettskretser. Samlingen hadde 13 deltakere, som alle ga uttrykk for å ha godt utbytte av den.

Les mer her (klikk).

Per Inge 16.11.2021

Den årvisse sesongavslutningen for seniorer og veteraner er fastsatt til 30.11.2021.

Sted: Konfirmantsalen i Bøler kirke. Stedsvalget er på grunn av rehabilliteringen av klubbhuset.
Tid: Fra 19:00.

Program for kvelden: 

- Sportslig orientering med en fyldig oppsummering av alle årets aktiviteter og konkurransedeltakelser i friidrettsgruppa, med beskrivelser og resultater. Vi går grundig og detaljert gjennom sesongen som har vært, slik at friidrettsgruppas aktiviteter og hva medlemmene har deltatt i vises i sin fulle bredde.

- En sosial runde hvor samtlige deltakere inviteres til å dele sine målsetninger for egen aktivitet og planene for kommende sesong. Dette er tenkt som en felles oppmuntrende samtale hvor alle tilstedeværende inspirerer seg selv og de andre med personlige tanker rundt sin trening, rundt eventuelle konkurranser og annen aktivitet i friidrettsgruppa. Alle aktiviteter er viktige og interessante å høre, og vi vil gjerne høre alles bidrag.

- Det blir enkel bevertning. Vi har pleid å bestille rikelig med pizza til deltakerne, noe vi vil gjøre også nå. Dersom noen har spesielle ønsker som glutenfrihet eller vegetarisk innhold ber vi dere om å oppgi dette ved påmeldingen.

Påmelding

For at vi skal kunne forberede sesongavslutningen best mulig og bestille riktig mengde mat, ber vi deg om å snarest melde deg på ved å sende e-post til post@bif-friidrett.no eller via Spond. Påmeldingsfrist er 25.11.

Velkommen til sensongavslutningen 2021!


Per Inge 25.10.2021

Det 40. Nøklevann Rundt fikk med tilsammen 510 fullførende fordelt på 86 på 5K og 424 på 10K noe lavere deltakelse enn i rekordårene forut for COVID-19, men opplevde like fullt en god hevning fra fjorårets 264 på 10K som da var eneste distanse. Ikke å forglemme er barneløpet som vi var avskåret fra å arrangere i 2020, men som i år samlet 89 løpende og glade barn. Høstferien spilte rimeligvis også inn, og deltakerantallet var respektabelt. Til neste år øker vi igjen.

Alt i alt må vi kunne si at vi gjennom felles innsats nok en gang har gjennomført et spesielt arrangement ingen andre tilbyr, og som må ha gitt samtlige deltakere fine opplevelser og gode minner.

Nøkkelfaktoren er, som alltid, dere engasjerte gode hjelpere som hvert år løfter i flokk for NVR. Dere har alle sammen gjort en uvurderlig og ubetalelig innsats.

Tusen hjertelig takk for at dere stiller opp for den fine klubben vår! 

Hilsen Per Inge

Per Inge 11.10.2021
Kvalheimmila 25.09.21

Haakon Engelsen Berg deltok i Kvalheimmila lørdag 21. september. Han startet i pulja med antatt sluttid på 34 min, og tok teten fra start. Han løp jevnt som en klokke, med en sterk avslutning. Tiden 31:33:80 var raskest av alle, da ingen i elitefeltet senere på kvelden løp fortere. Haakon slettet dermed Trond Olavs familierekord på 31:50, satt på Stovnerbanen i 1983.

[Mer]
Trond Olav 25.09.2021

Bøler IF Friidrett hadde med 6 deltakere på Lerøylekene: Theodor Rennan, Torje Bronken Steine, Jonas Nordviken, Markus Nordviken, Viktor Rokne og Adrian Sandholtbråten.

Rapportene vi har fått fra foreldre, forteller oss at våre utøvere opplevde å ha stort utbytte og også oppnådde fine resultater etter egne målsetninger.

Alle resultater fra Lerøylekene er her (Klikk).

Mer informasjon om Lerøylekene finner dere her (Klikk).

Per Inge 20.09.2021

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:
Tross fine løpsforhold var den kun 11 løpere som stilte til start i årets siste løp. Det ble gode vinnertider. Raskeste mann var Torbjørn Høvde fra ØMK på 10,40, mens raskeste kvinne var Marthe Haavind fra Rustad IL på 12,51.

Vi håper karusellen kan arrangeres under normale forhold og med bedre deltagelse neste år.

Klassevise resultater (PDF)

Og resultatene er lastet inn i løpsdatabasen.

Bilder av start og av alle deltakere er her: (Klikk).

Trond Olav 16.09.2021

Haakon Engelsen Berg var med i tetfeltet hele veien på 5-kilometeren i Fornebuløpet, og ledet et par hundre meter før mål, men måtte se seg slått av sterke Mads Waaler i spurten. Haakon var likevel godt fornøyd med form og gjennomføring - med tiden 15:37 satte han en klar personlig rekord. Waaler har løpt 3000 m på 8:30-tallet i år, og skal delta i NM på 10.000 m snart.
Trym Gjedebo-Skarpeteig vant 13-årsklassen på den meget gode tiden 18:36. Og far Harald ble best i M40-44 på 17:24.

[Mer]
Trond Olav 08.09.2021

Vi opprettholder grensen på 40 deltagere og ber om forhåndspåmelding. De som ikke er medlem av Bøler IF Friidrett sender påmeldingen til  arnfinnskjervold@hotmail.com, innen 15. september kl 22.00. Oppgi fødselsår, eventuell klubb og mobilnummer ved påmelding. Medlemmer av Bøler IF Friidrett benytter Spond til påmelding. Startnummerutdeling fra kl. 1700 og frem til start.  


De som deltok den 19. august og 2. september kan gjenbruke startnummeret.   


Både før og etter løpet anbefaler vi at alle holder minst 1 meters avstand. Kom, løp og forlat området.  


Arnfinn Skjervold  

løpsleder 

Per Inge 07.09.2021

Bøler IF Friidrett stilte med fem utøvere i Birkebeinerløpet og Halvbirken 2021.

Birgit Engelsen tok klasseseieren i K60-69 i HalvBirken, med klar margin til nummer 2. Birgits utforegenskaper kommer virkelig til sin rett i denne løypa. Hun få utnyttet sin store styrke i de krevende bakkene mellom Birkebeineren stadion og Haakons hall, der hun feier fra de fleste.

Hanna Sæverås Breivold leverte et kjempeløp, og ble med den sterke tiden 1:31:54 nr. 3 i K30-34, og nr. 13 totalt blant kvinnene på 21 km-distansen.

Arild Hagesveen holder virkelig koken, og ble nr. 23 totalt blant herrerene på 1:23:10. Det holdt til en meget imponerende klasseseier i M50-54! Arild er spesialist i Birkebeinerløpet, og tok klasseseieren også i 2014.

Det var flotte løpeforhold, med tørt underlag og behagelig temperatur.

[Mer]
Trond Olav 04.09.2021

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Høstens andre løp i treningskarusellen ble i dag arrangert under meget fine forhold. Deltagelsen var dessverre noe skuffende, kun 15 deltagere møtte opp.

Klassevis resultatliste (PDF) 

Resultatene er lagt inn i løpsdatabasen.

Bilder fra starten og alle deltakerne ved innkomst er her (KIikk).

Årets siste løp arrangeres den 16. september.

Trond Olav 02.09.2021
Mandag 30. august:

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Det årlige klubbmesterskapet i terrengløp ble arrangert den 30. august, under meget fine forhold. I alt 45 medlemmer deltok, de fleste fra de yngste årsklassene.   

Løpet gikk i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 2006 og tidligere løp 2 runder (ca. 3400 m), mens de som er født i 2007 -2010 løp 1 runde (ca. 1700 m). Det var en enda kortere trasé for de under 11 år (født 2011 og senere).

Haakon Engelsen Berg satte mesterskapsrekord i den lange løypa med tiden 10,58. Det vises ellers til resultatlista. 

Alle deltagerne fikk en fin krystallpremie kjøpt hos Gullsmeden på St. Hanshaugen. Fra vår samarbeidspartner KIWI Bølerlia fikk deltagerne smoothie, drikkeflaske og matboks. 

Deltagere og hjelpere takkes for et trivelig og godt arrangement. 

Bilder fra klubbmesterskapet i terrengløp 2021 finner du her (Klikk).

Resultater (PDF)
Resultatene er også lagt inn i løpsdatabasen.
Adelskalender, lang løype

Trond Olav 30.08.2021

Det er ikke ordinær trening mandag 30. august pga. klubbmesterskap fra kl. 1830, se her.

Trenere møter på Haraløkka kl. 1800 og organiserer felles oppvarming.

 

Hermann 30.08.2021

Vi opprettholder grensen på 40 deltagere og ber om forhåndspåmelding. De som ikke er medlem av Bøler IF Friidrett sender påmeldingen til arnfinnskjervold@hotmail.com, innen 1. september kl 22.00. Oppgi fødselsår, eventuell klubb og mobilnummer ved påmelding. Medlemmer av Bøler IF Friidrett benytter Spond til påmelding. Startnummerutdeling fra kl. 1700 og frem til start.  

De som deltok den 19. august kan gjenbruke startnummeret.   

Både før og etter løpet anbefaler vi at alle holder minst 1 meters avstand. Kom, løp og forlat området.  

Arnfinn Skjervold  

løpsleder 

Hermann 20.08.2021

Etter 9 avlyste løp kunne Bøler IF Friidrett i dag arrangere det første løpet siden september 2019. For å overholde smittevernreglene satte vi en grense på 40 deltagere, med forhåndspåmelding.


Det var fine løpsforhold. Deltagerbegrensningen ble ikke overskredet, det deltok i alt 26 løpere, derav 8 jenter/kvinner. 


Raskeste herreløper ble Keino Valstad fra arrangørklubben, med tiden 11,39. Raskeste jenteløpere var Iseline Drevvatne og Ane Risstad Sundnes, begge fra Rustad IL. De løp på 13,56.


Det var hyggelig å arrangere Ulsrudvann Rundt igjen.


Klikk Mer for å se resultater. 


Arnfinn Skjervold
løpsleder

[Mer]
Hermann 19.08.2021

Informasjon om trening for barn og ungdom er nå oppdatert. Alle medlemmer får tilsendt informasjon på Spond. 

Det er ledig plass i alle grupper. 

Informasjon om vårt tilbud her

Informasjon om treningen her

Hermann 13.08.2021

Bøler IF Friidrett inviterer med dette til uhøytidelig klubbmesterskap i terrengløp mandag 30. august kl 1830. Løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 2006 og tidligere løper 2 runder (ca. 3400 m), mens de som er født i 2007 -2010 løper 1 runde (ca. 1700 m). Det blir en enda kortere trasé for de under 11 år (født 2011 og senere). 

Foreløpig tidsskjema:

Kort løype kl 18.30

Medium løype kl 18.45

Lang løype kl 19.00

Alle betalende medlemmer i Bøler IF Friidrett kan delta i klubbmesterskapet. Det blir laget resultatlister i alle ordinære aldersklasser. Det er ingen startkontingent, og alle vil bli premiert. Premieutdelingen skjer umiddelbart etter målgang.

 Påmelding skjer på Spond så snart som mulig, og senest 25. august. Alternativt kan påmeldingen sendes til arnfinnskjervold@hotmail.com.  Av smittevernhensyn godtas ikke etteranmelding. 

Vi trenger tidtakere og løypevakter, samt hjelp til premieutdelingen. De som har anledning til å hjelpe til, bes om å melde fra til arnfinnskjervold@hotmail.com så snart som mulig. Vi minner om dugnadsplikten ved egne arrangementer. Selve avviklingen av løpet vil ikke ta lang tid.

Med sportslig hilsen

Arnfinn

Per Inge 09.08.2021

Med nødvendige smittevernbegrensninger arrangerer Bøler IF Friidrett den 19. august det første løpet i Ulsrudvann Rundt siden 2019. 

Vi godtar kun forhåndspåmelding til  arnfinnskjervold@hotmail.com, med frist 18. august kl 22.00. Oppgi mobilnummer ved påmelding. I årets første løp er grensen for antall deltagere 40 stk. Egne medlemmer benytter Spond til påmelding. 

Både før og etter løpet anbefaler vi at alle holder minst 1 meters avstand. Kom, løp og forlat området. 

Startnumrene skal ikke leveres tilbake, men kan gjenbrukes i de to siste løpene.   

Et stykke innenfor Ulsrudvann er det en skadet klopp. Bymiljøetaten har lovet å reparere den. Hvis dette ikke er utført på løpsdagen, vær ekstra forsiktig.  

Arnfinn Skjervold,

løpsleder 

Per Inge 03.08.2021

Her er resultater for løp i juni og juli som vi kjenner til. Meld gjerne inn resultater fortløpende her.

Vårhauken, Mariholtet til Haukåsen, 08.06.21. 2.27 km 150 meter stigning.
Haakon Engelsen Berg 9.10. Nr. 1 totalt.

Nordmarks12ern 19.06.21, 12 km terrengløp
Hanna Breivold 52.14, nr. 4 av kvinner og nr. 2 i klassen.
Arild Hagesveen 47.01, nr. 6 av menn og klasseseier.
https://www.kondis.no/150-loepere-fullfoerte-nordmarks12ern.6395321-127676.html

Bjerketravern 20.06.21, 5 og 10 km på Bjerkebanen
Ole Kristian Brastad 5 km 24.53
Keino Valstad 10 km 36.53
https://www.kondis.no/bjerketravern-ble-arrangert-for-foerste-gang.6395379-127676.html

Alliansestevne del 2, 22.06.21 5000 m menn senior
Eldar Thomassen Fagerbakke 15.17 nr. 3

Jotunheimen Ultimate Challenge 03.07.21  35 km 3500 m stigning
Hanna Breivold nr. 5 av kvinner, 7.34.17
https://www.kondis.no/92-fullfoerte-flott-premiere-i-jotunheimen-ultimate-challenge.6398222-127708.html

Dynafit Hardangerjøkulen Ultra 10.07.21 95 km
Simen Aabøe 17.52.15 nr. 24 av menn.
https://www.kondis.no/loeyperekord-og-fine-forhold-i-dynafit-hardangerjoekulen-ultra.6399359-127695.html

Blefjells beste 24.07.21 57 km, 2000 m stigning
Mads Blomfeldt 8.11.37, nr. 20 totalt menn og nr. 2 i klassen.
https://www.kondis.no/varm-og-rekordstor-blefjells-beste.6400640-127676.html

Vetten Opp 24.07.21, Bø i Vesterålen. 4.5 km, 450 meter stigning. 
Hermann Bruun 28.32, nr. 8 av menn og klasseseier.
https://www.kondis.no/16-aaring-imponerte-i-vetten-opp-i-vesteraalen.6400620-127707.html

Kalmarmilen 10 km 28.07.21
Jonas Nordviken 42.51
http://irunkalmar.com/atea-kalmarmilen/

Hermann 31.07.2021

Treningen for barn og ungdom starter opp igjen med mandagstreninger 16.08.2021 og onsdagstreninger 18.08.2021.

Les mer om vårt tilbud her og vår utetrening her.

Hermann 18.06.2021

Det blir idrettsmerkeprøver på Haraløkka onsdag 09.06., med oppmøte klokken 18:00 foran klubbhuset. 

Per Inge 01.06.2021

Holmenkollstafetten 2021 måtte avlyses og kunne ikke arrangeres på vanlig måte - men så ble den likevel gjennomført.

Den ble en bemerkelsesverdig konkurranse, som ble løpt over hele Norge. Resultatene ble innsamlet og deretter sammensatt til et virtuelt løp med resultater og plasseringer som om det skulle vært en helt vanlig stafett. Nå kunne det ikke bli en ordinær stafett, men den virtuelle formen kom så nær opptil som mulig - og det viktige var at det faktisk ble løpt og konkurrert. 

Men ikke nok med det: Herrelaget i Bøler IF Friidrett kom på pallen, med en flott tredjeplass. Vi gratulerer med resultatet, som bærer bud om gode tider i dobbelt forstand når pandemien er over. 

De som løp den virtuelle Holmenkollstafetten 2021 for Bøler var de følgende:

Haakon Engelsen Berg, 3000 meter på 8:56
Inge Hasund, 2000 meter på 6:02
Øistein Andre Edvardsen, 2000 meter på 7:04
Tobias Hylleseth, 1000 meter på 2:55
Tony Gjerde, 1000 meter på 3:14

De tre beste lagene i herreklassen plasserte seg slik: 

1.  ASKO MIDT-NORGE 2 - 25:29
2.  Svorkmo/NOI 1 - 25:39
3. Bøler IF Friidrett 1 - 28:11 

Mer beskrivelse av den virtuelle Holmenkollstafetten kan leses her. (Klikk)

Samtlige resultater kan leses her. (Klikk)

Per Inge 18.05.2021

Bøler IF Friidretts løpsdatabase er nå utvidet med resultater fra Klubbmesterskap terrengløp, som har vært avviklet fra parkeringsplassen på Haraløkka siden 2012. Hvert år arrangeres tre distanser: kort (700 m), medium (1700 m) og lang (3400 m). I tillegg til resultater fra hvert løp finnes det også adelskalender, med en oversikt over alle deltagernes beste tider.

Linker:
Resultater for Klubbmesterskap terrengløp
Adelskalender, Klubbmesterskap terrengløp lang løype
Løpdatabasen, alle arrangementer

Trond Olav 12.04.2021

Bøler IF Friidrett starter opp treningsgruppene våre, etter en pause på grunn av økt smittepress som nå ser ut til å avta etter de nye smitteverntiltakene.

Treningene på mandager er uforandret.

På onsdager trener gruppe 12-15 år kl 1700 - 1830, med oppmøte senest klokken 16:55. Gruppe 10-11år trener kl 18.30 - 1930 med oppmøte senest 18:25. Vi regner med at det holder å møte fem minutter før treningen starter.

Per Inge 06.04.2021

Avlysninger av Ulsrudvann Rundt og Bølerstafetten 2021

Styret i Bøler IF Friidrett har på grunn av den foreliggende pandemisituasjonen med COVID-19 sett seg nødt til å avlyse de tre første løpene i Ulsrudvann Rundt før sommerferien, samt Bølerstafetten 2021.

For Ulsrudvann Rundt dreier det seg om torsdag 29.04, torsdag 20.05 og torsdag 03.06. Smittesituasjonen vil avgjøre hvorvidt vi kan arrangere de tre resterende UVR-løpene denne sesongen.

Per Inge 23.03.2021

Vi vet alle hvorfor hele Bøler IF har besluttet å stoppe all vår organiserte aktivitet - all trening i treningsgrupper. Smittesituasjonen ga oss ikke noe valg, og vi i styret i Bøler IF Friidrett beklager dette like sterkt som dere. 

Dessverre er det umulig å vite hvor lenge situasjonen vil vedvare. Vi har ingen mulighet for å gjøre noe annet enn å vente på at pandemien skal gå over. Slik må vi alle gjøre det.

Til dere som er medlemmer, aktive eller foreldre til våre barn og unge vil vi likevel forsikre dere om at hele styret i friidrettsgruppa og alle trenerne er topp motivert for å ta opp tråden og fortsette med å gi dere våre idrettslige tilbud så snart vi får mulighet. 

Takk for at dere forstår, og slutter opp om klubben vår. Vi skal komme gjennom dette i fellesskap. 

Per Inge 17.03.2021

Stans av all aktivitet i Bøler IF  

Hovedstyret i Bøler IF har besluttet å stanse all aktivitet i klubben med umiddelbar virkning. I første omgang gjelder dette til og med 4. april.

Antall smittede i bydelen øker. Skolene i nabolaget er under press med stadig nye smittetilfeller. Andelen av personer og familier i karantene er økende. Å slå tilbake smitten krever at vi lokalt må hindre at personer møtes. Å avholde treninger i en slik situasjon er ikke forsvarlig, selv med strenge smittevernregler. 

Vi følger med på utviklingen lokalt og forholder oss samtidig til bestemmelsene fra Oslo kommune.

Kjetil Digre

Styreleder

Bøler Idrettsforening

 

Per Inge 15.03.2021

Tirsdag 16. mars klokken 18.30 avholdes klubbens årsmøte digitalt. Påmelding senest 48 timer før møtet.

Informasjon om saksliste og påmelding, klikk her

Hermann 10.03.2021

Pga. den siste utviklingen i smitteverntiltak i Oslo så må vi dessverre avlyse treningene for barn og ungdom 25. januar og 27. januar, og 1. februar.

Fra 3. februar starter treningene opp igjen.   

Hermann 01.02.2021

Treningen starter opp igjen 4. januar 2021. Tilbud videreføres slik det var før jul.  

Se mer informasjon om vårt tilbud her og om treningen her.

Hermann 04.01.2021

Med dette innkalles til årsmøte (årlig møte) i Bøler IF Friidrett. 

Dato: Tirsdag 02.02.2021

Klokkeslett: 19:00.

Sted: Digitalt. På grunn av pandemisituasjonen er fysisk møte utilrådelig og umulig.

Formelle forhold:  

Alle medlemmer har rett til å få tilsendt møtedokumentene - Bøler IF Friidretts årsberetning samt årets regnskap - forut for møtet. 

Forslag til møtet: Husk på at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet (det årlige møtet) må sendes styret senest to - 2 - uker før møtedatoen. Forslag kan sendes med e-post til post@bif-friidrett.no

Styret i friidrettsgruppa ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til vårt digitale årsmøte (årlige møte).

Per Inge 31.12.2020

God Jul og Godt Nytt År! 

Styret i Bøler IF Friidrett ønsker God Jul og Godt Nytt År til alle klubbens medlemmer, aktive og ressursgruppemedlemmer, trenere, aktivitetsledere, tillitsvalgte og dugnadsdeltakere som har vært med å trekke lasset i det krevende året 2020. 

Vi ønsker også det samme for våre eksterne støttespillere og sponsorer, som har bidratt til å hjelpe oss gjennom et år med COVID-19-epidemi og betydelige utfordringer. Vi beklager å ha måttet avlyse Ulsrudvann Rundt og Bølerstafetten, noe vi gjorde i erkjennelse av at det var det riktige å gjøre gitt smittesituasjonen i samfunnet. Vi gjennomførte Nøklevann Rundt, som selv i redusert utgave ble en løperfest av godt merke. 

Epidemien, som er en pandemi som ikke har unngått å prege årets aktiviteter i Bøler, har imidlertid ikke kunnet stoppet oss. Våre medlemmer viser stor klubblojalitet, og oppslutningen om våre treningstilbud er jevn og høy. Vi takker alle foreldre for å ha stilt opp og fulgt opp med god motivasjon overfor sine barn. Vi er imponert over alle dere barn og unge som kommer til oss for å trene, og lover å gjøre vårt beste for å gi dere et best mulig, engasjerende, inkluderende og motiverende friidrettstilbud.

Trenerne våre har taklet situasjonen godt, og de er som før nøkkelpersoner som fortjener all mulig anerkjennelse for innsatsen de gjør for oss. Takk til alle dere trenere for den viktige funksjonen dere bidrar med.

Den store og aller mest positive nyheten i 2020 er naturlig nok at dette ble året da den lenge etterlengtede Friplassen ble til virkelighet på Haraløkka. Etter noen runder med tilpassinger og presiseringer må vi si oss fullstendig fornøyde med kvaliteten og funksjonaliteten på alle deler av anlegget. Banedekket, grunnarbeidet, tørrmuren, asfaltarbeidet og utstyrsparken er utført slik vi hadde ønsket oss. På grunn av Friplassen har Bøler IF Friidrett og resten av klubben fått en treningsarena som er funksjonell for både friidrett og andre disipliner, en skikkelig 60-meters bane er noe vi gjerne anbefaler utøvere i andre av klubbens idretter å ta i bruk. 

Når dette skrives er vinteren, om enn ikke vinterværet, kommet. Vintersolhvervet markerer vinterens dypeste tid samtidig som solen snur og viser veien mot vår og sommer. Våre aktiviteter pågår hele året, og selv om friidrettens høysesong nok er sommerhalvåret er det nå grunnlaget legges for mye utfoldelse, idrettsglede og prestasjoner gjennom sommeren. Vintermånedene som ligger foran oss er forberedelsen til et forhåpentligvis mer normalt år. 

Takk for idrettsåret 2020 - til lykke med idrettsåret 2021! 

Per Inge Østmoen 21.12.2020

Norges idrettsforbund har tatt initiativ til en beredskapsplan mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Oslo idrettskrets har vedtatt denne, og Bøler IF har i sin tur besluttet å følge denne.

Vi har i Bøler derfor innført etiske retninglinjer og en beredskapsplan som må aksepteres av alle i klubben som har direkte kontakt med utøvere. Det gjelder trenere og lagledere. Vi ber  om at dokumentene lastes ned via pekerne under.

https://bolerif.no/etiske-retningslinjer-for-boler-if

https://bolerif.no/wp-content/uploads/2020/12/Beredskapsplan_Boler-IF.pdf 

Disse dokumentene må undertegnes av samtlige i Bøler IF, og dermed også i friidretten, som innehar roller som innebærer direkte kontakt med utøvere. De skal deretter sendes i undertegnet stand til daglig leder Marius Sigolsen, post@bolerif.no, for arkivering. For trenere/lagledere som ikke har fylt 18 år, bør foresatte skrive under sammen med personen som innehar den aktuelle rollen.

Per Inge Østmoen 16.12.2020


Den 19. september 2020 ble Friplassen på Haraløkka offisielt åpnet med en liten seremoni på plassen.

Bilde fra åpningsseremonien for Friplassen på Haraløkka, 19.09.2020 (Klikk) 

Fra Bøler IF/Bøler IF Friidrett:

Kjetil Digre, Per Inge Østmoen, Arnfinn Skjervold

Fra bymiljøetaten:

Oddbjørn Halvorsen
Leif Jørgen Bjerck
Trine Kvåle Hervik

Fra Østensjø bydel stilte Hanne Eldby (SV), leder komite for oppvekst. Fra byrådet stilte idrettsbyråden Omar Samy Gamal.

Per Inge 11.11.2020

Styret i Bøler IF Friidrett har besluttet å avlyse den påtenkte sesongavslutningen. På forhånd hadde vi konstatert at epidemien med SARS-CoV-2 har gjort at en tradisjonell samling i kafeteriaen ville være utilrådelig og dertil i strid med gjeldende smittevernregler. 

Smittesituasjonen har som kjent blitt ytterligere forverret, og selv om det ville være praktisk mulig å låne for eksempel lokalene i Bøler bibliotek er det utvilsomt at risikoen for smitte har økt de seneste ukene. Dette er bakgrunnen for at vi fant å måtte avlyse sesongavslutningen for seniorer og veteraner i 2020.

Per Inge 04.11.2020

Pga. covid-19 og smittesituasjonen fortsetter utetreningen på Haraløkka inntil videre. 

Les mer om vårt tilbud her

Les mer om treningen i vinter her

Hermann 01.11.2020

Våre aktive i Bøler IF Friidrett deltar flittig i konkurranser. For Bøler-resultater i oktober 2020, klikk [Mer]. 

[Mer]
Per Inge 01.11.2020

Hvert år har vi pleid å ha en hyggelig sesongavslutning for seniorer og veteraner i kafeteriaen på klubbhuset. I år tilsier epidemisituasjonen med SARS-CoV-2 at en tradisjonell samling i kafeteriaen vår dessverre er utilrådelig og dessuten i strid med gjeldende smittevernregler. 

Vi spør derfor dere medlemmer i friidrettsgruppa om dere kan tenke dere en sesongavslutning selv om det i år ikke er aktuelt å holde denne på klubbhuset. 

Bøler bibliotek er et aktuelt lokale for oss å låne dersom interessen blant dere er der, slik at vi velger å gjennomføre en sesongavslutning. 

Du som er interessert i å delta i en sesongavslutning i friidrettsgruppa, oppfordres til å sende en e-post til post@bif-friidrett.no og bekrefte interessen.

Per Inge 16.10.2020

Program for Friplassens åpningsseremoni på Haraløkka lørdag 19.09 

15:30: Byråd Omar Samy Gamal innleder åpningsseremonien med en tale 

15:40: Taler av representanter for Bøler IF, blant annet leder for Bøler IF Friidrett Per Inge Østmoen 

Bøler IF understreker at det under åpningsseremonien kan være maks 200 personer samtidig på anlegget, og at de fremmøtte må holde minst en meters avstand til nærmeste person.

Per Inge 16.09.2020

Theodor Rennan var med i KM Oslo og Akershus 2020. Der gjennomførte han et tresteg på 8.86 meter. Dermed kan vi gratulere Theodor med ny personlig rekord, og seier i Oslo krets i klasse G13. Han hoppet også 3.99 meter i lengde, og ble da nummer to i Oslo krets i denne øvelsen.

Per Inge 15.09.2020


Hanne Kristiansen har løpt Østmarka Trail Challenge, kanskje bedre kjent som Flyktningeruteløpet. Dette er 37 kilometer langt, og Hanne løp på 3:48:28.

Per Inge 15.09.2020

Theodor Rennan og Viktor Rokne deltok i Lerøylekene. Theodor var med i 60 meter hekk, lengde og tresteg. Han oppnådde der 12.01 på 60 meter hekk, 4.00 meter i lengde, og 8.52 i tresteg. Theodor stiller i klasse G13. Viktor stilte på 60 meter og 200 meter. På 60 meter ble Viktors tid 8.80, og på 200 meter løp han inn til 28.64.

Per Inge 15.09.2020

Klubbmesterskapet i terrengløp 2020 ble arrangert fra utfartsparkeringen ved Haraløkka mandag 31. august. Som de siste årene var det 3 løypelengder. De under 11 år løp en kort runde over Kusletta, de mellom 11 og 14 år løp 1 runde i Blindeløypa mens de eldste løp 2 runder. 

Deltagelsen var god, uten at det ble deltagerrekord. 16 løp den korte løypa, 19 den mellomste og 13 den lengste. Til sammen deltok 47 av våre medlemmer, mens 1 deltok utenfor konkurranse. 

Det ble vist mye god løping, og det ble satt mesterskapsrekord i den lange løypa, da Haakon Engelsen Berg løp på 11,11. Det vises ellers til resultatlistene, som er laget både klassevis og løypevis. 

Deltagerne fikk flotte premier laget av Gullsmeden på St.Hanshaugen og smoothie fra vår samarbeidsparter KIWI Bølerlia. 

Klikk Mer for å se resultatlistene

Oppdatert: Vi har nå lagt ut bildegalleri fra klubbmesterskapet, som du kan se her (Klikk).

[Mer]
Hermann 01.09.2020

Klubbmesterskapet i terrengløp 2020 ble arrangert fra utfartsparkeringen ved Haraløkka mandag 31. august. Som de siste årene var det 3 løypelengder. De under 11 år løp en kort runde over Kusletta, de mellom 11 og 14 år løp 1 runde i Blindeløypa mens de eldste løp 2 runder. 

Deltagelsen var god, uten at det ble deltagerrekord. 16 løp den korte løypa, 19 den mellomste og 13 den lengste. Til sammen deltok 47 av våre medlemmer, mens 1 deltok utenfor konkurranse. 

Det ble vist mye god løping, og det ble satt mesterskapsrekord i den lange løypa, da Haakon Engelsen Berg løp på 11,11. Det vises ellers til resultatlistene, som er laget både klassevis og løypevis. 

Deltagerne fikk flotte premier laget av Gullsmeden på St.Hanshaugen og smoothie fra vår samarbeidsparter KIWI Bølerlia. 

Klikk Mer for å se resultatlistene

Oppdatert: Vi har nå lagt ut bildegalleri fra klubbmesterskapet, som du kan se her (Klikk).

[Mer]
Hermann 01.09.2020

Våre aktive lar seg så klart ikke stoppe av COVID-19, og har deltatt i en rekke konkurranser i august. 

Groruddalslekene som ble arrangert 15-16.08 samlet mange av våre, og vår fremste tekniske utøver Richard Smitt-Ingebretsen kastet slegge 28.59 meter og tok en sterk andreplass i Menn Senior den 15.08. Våre unge utøvere var også med, og på Groruddalslekene deltok også Jonas og Markus Nordviken, Kristoffer Haug Almaas, Alexander Haug Almaas, Viktor Rokne, Theodor Rennan, Vetle Rennan, Bendik Rennan og Aksel Olavi Ahtorinne Andresen. 

I Lambertsetersprinten den 18.08. deltok Theodor Rennan og Vetle Rennan. 

I Nittedalslekene den 22.08 deltok Bendik Rennan på 60 m hekk. Sander Skaalerud deltok på 60 m og 600 m.  

Den 25.08 var det KM i terrengløp på Skullerud. Der hadde vi med Jonas Nordviken, Bendik Rennan, Theodor Rennan og Vetle Rennan. 

Den 29.08 hadde vi med Hermann Bruun og Per Morten Rennan i Perseløpet. Hermann løp 10 kilometer på 38:06, og Per Morten løp halvmaraton på 1:27:56. 

VIKTIG 

Denne oppsummeringen er basert på de som har meldt inn sine deltakelser og resultater. Det betyr at de som ennå ikke har meldt inn sine deltakelser heller ikke har kommet med ennå. Vi oppfordrer til at alle som deltar i konkurranser, melder inn dette så snart de kan. Da minner vi også om at eventuell refusjon av startkontingent forutsetter at deltakelsen meldes inn.

Per Inge 30.08.2020

Frode Hult har deltatt i Rondane 50 miles. Dette løpet er 87 kilometer langt etter det metriske systemet, og Frode løp på 16 timer og 22 minutter. Dermed ble Frode nummer 27 totalt, og nummer 23 blant alle herrer.

Frode sendte oss bilder han tok mens han var underveis i løpet. De bildene er her (klikk).

I tillegg ble han åpenbart inspirert av den vakre og intakte naturen, og skrev en hel beretning fra turen for at alle klubbkamerater og -venninner skulle få del i opplevelsene hans. Den kan du lese ved å klikke her.

Per Inge 17.08.2020

Theodor Rennan har deltatt i Stordleikane, og var da med i tre øvelser: 600m, 60m og lengde. Resultatene hans var 1:45:22 på 600m, 9.23 på 60m, og 4.38 meter i lengde. Theodor stiller i klasse G13.

Trond Olav 10.08.2020

Eldar Thomassen Fagerbakke satser på baneløp, og han oppnår meget sterke resultater og viser fin progresjon.

- Norgeslekene, Jessheim 07.08.2020: Eldar vant 5000 meter med tiden 14.48.69, og vi gratulerer med seieren.

Resultater: Klikk her

- Gneist-Gular koronastevne 4, Bergen 29.07.2020: Eldar løp 3000 meter på 8.20.01, det er ny pers.

Reportasje på kondis.no: klikk her

Video av Eldar da han løp inn til 8.20.01 er her, klikk

Per Inge 09.08.2020

Frode Hult løp Østmarka Backyard Ultra, en distanse på 46.9 km. Han løp på 5:34:41, og ble nummer 37 blant alle menn.

Per Inge 08.08.2020

Bøler IF Friidrett inviterer med dette til uhøytidelig klubbmesterskap i terrengløp mandag 31. august kl 1830. Løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 2005 og tidligere løper 2 runder (ca. 3400 m), mens de som er født i 2006 -2009 løper 1 runde (ca. 1700 m). Det blir en enda kortere trasé for de under 11 år (født 2010 og senere).  

Foreløpig tidsskjema: 

Kort løype kl 18.30
Medium løype kl 18.45
Lang løype kl 19.00 

Alle betalende medlemmer i Bøler IF Friidrett kan delta i klubbmesterskapet. Det blir laget resultatlister i alle ordinære aldersklasser. Det er ingen startkontingent, og alle vil bli premiert. Premieutdelingen skjer umiddelbart etter målgang. 

Påmelding skjer på Spond så snart som mulig. Alternativt kan påmeldingen sendes til arnfinnskjervold@hotmail.com. Etteranmelding godtas løpsdagen inntil kl 1730. Primært ønskes forhåndspåmelding. 

Vi trenger tidtakere og løypevakter, samt hjelp til premieutdelingen. De som har anledning til å hjelpe til, bes om å melde fra til arnfinnskjervold@hotmail.com så snart som mulig. Vi minner om dugnadsplikten ved egne arrangementer. Selve avviklingen av løpet vil ikke ta lang tid. 

Med sportslig hilsen Arnfinn

Per Inge 03.08.2020

Eldar Thomassen Fagerbakke løp 3000 meter på Gneist-Gular koronastevne 4 med tiden 8.20.01 som er ny pers. 

Reportasje på kondis.no: https://www.kondis.no/narve-gilje-nordaas-med-kjempeloep-paa-3000-meter.6324322-127676.html

Video av løpet til Eldar her: https://youtu.be/LPhNC1yaXQk?t=7766

Per Inge 31.07.2020

Dominic og Trond Olav deltok i Perseløpet #8 lørdag 25. juli. Dominic valgte halvmaratondistansen, mens Trond Olav løp 10 kilometer. Det var sol og brukbare forhold, men ikke helt vindstille, og noe i varmeste laget for Bølers to mest varmefølsomme utøvere. Dominic hadde en nokså tung dag, og kom i kom i mål på 1:20:48. Trond Olav løp på 37:37, med en solid positiv splitt, etter en i overkant optimistisk åpning i hælene på klassevinner Kjell Arne Olsen.

[Mer]
Trond Olav 28.07.2020

Synne Utseth Bøhlerengen og Eldar Thomassen Fagerbakke har deltatt i OFIK julistevne på Bislett. Synne løp 1500 meter, og oppnådde tiden 5.23.79. Dermed ble hun nummer 7 i klasse J14. Dette var Synnes debut på distansen. 

Synnes egne kommentarer og beskrivelse: Min første 1500m. Bislett stadion. 

Eldar stilte på 3000m for menn, og var ikke snauere enn at han nok en gang satte ny personlig rekord på distansen. Vi gratulerer Eldar med god fremgang og ny pers. Tiden ble 8.21.01, og ga en tredjeplass. 

Resultatene fra OFIK julistevne på Bislett kan leses her: (Klikk).

Per Inge 09.07.2020

Bøler IF Friidretts interne klubbmesterskap i terrengløp er bestemt til 31.08.2020. Starten vil være 18:00. Skriv opp datoen, og bli med!

Per Inge 08.07.2020

Eldar Thomassen Fagerbakke løp 5000m på 14.39.49. Dette er ny personlig rekord for Eldar.

I tillegg vant han heatet. Vi gratulerer Eldar med ny fin prestasjon og ytterligere fremgang.

Vi har også bilder fra Eldars løp, tatt av Sylvain Cavatz. De kan du se her (klikk).

Per Inge 01.07.2020

Perseløpet 5 km: Tony Gjerde løp på 15:40. Det er en meget god tid i et gateløp, og Tony ble nummer 3 blant alle herrer, og nummer 1 i klassen M35-39.

Tonys egen kommentar: Varmt. Tipper 28 C. Pers fra 2019 var 15:58, så godt fornøyd.

Kondis.no har reportasje med alle resultater, og den kan du se her (Klikk).
Per Inge 28.06.2020

18.06.2020 Ås stadion: Eldar Thomassen Fagerbakke representerer Bøler IF Friidrett i sommer og vant 3000m på 8.43.35. Eldar løp alene i tet hele veien. Det var varmt, ca 27 grader.

Link til Facebookartikkel

Per Inge 20.06.2020

I Perseløpet den 18.06.2020 deltok to av våre på 5 km: Haakon Engelsen Berg og Jon Ilseng. Haakon løp på 16:34, og Jon løp på 16:54.

Varmt, ca 27 grader.
Per Inge 19.06.2020

Tre løpere fra Bøler IF Friidrett deltok i Perseløpet den 13.06. De tre var:

- Dominic Hoff, 5 km, tid 17:22.
- Jon Ilseng, 5 km, tid 16:50.
- Tony Gjerde, 10 km, tid 32:14 og ny sterk personlig rekord.

Kondis har reportasje med resultater fra løpet, klikk her og se.
Per Inge 14.06.2020

Den uoppslitelige Richard Smitt-Ingebretsen er vår eneste utøver som satser på kastdisiplinene. Nå har han igjen gjennoført en serie med stevnedeltakelser. Vi bringer her de seneste:

- 06.06.2020: Koll's stevne, kule, 8.95 m, 1. plass i MS, årsbeste. 
- 04.06.2020: Kaststevne i Heggedal, slegge, 30.42 m, 1. plass i MS. Personlig rekord og første gang over 30 meter i slegge. 
- 04.06.2020: Kaststevne i Heggedal, kule, 8.62 m, 1. plass i MS. 
- 06.06.2020: Kaststevne på Romerike, slegge, 27.90 m, 1. plass i MS. 
- 06.06.2020: Kaststevne på Romerike, diskos, 31.55 m, 1. plass i MS. Nok et langt resultat, kun 40 cm bak pers.
- 07.06.2020: Bislett, diskos, 30.91 m, 3. plass i MS. 
- 09.06.2020: Stevne på Ski, kule, 8.68 m, 1. plass i MV45.

Vi berømmer Richard for den ivrige deltakelsen, og for en rekke flotte resultater.
Per Inge 14.06.2020

Friplassen er i ferd med å ferdigstilles, og nå skal det viktige banedekket legges de kommende dagene.

Da vil dekket være sårbart mens det herder i timene etter påføringen. Det er derfor viktig å hindre at barn, hunder eller andre går ut på banedekket før dekket er herdet. For å unngå dette, trengs vakthold. Det betyr at vi i friidretten må holde vakt utover kvelden og deler av natten for å passe på at ingen går ut på banen når dekket er sårbart.

Konkret er det behov for "vektere" de følgende dager og tidspunkter:

- Fredag 12.06 17:30-24:00
- Lørdag 13.06 17:30-24:00
- Mandag 15.06 17:30-24:00
- Tirsdag 16.06 17:30-24:00
- (Muligens) Onsdag 17.06 17:30-24:00.

Entreprenøren vurderer det slik at dersom ingen har gått inn på banen før midnatt, gjør de det heller ikke senere på natten. Derfor legger vi ikke opp til noen veldig lang nattevakt.

Nå spør vi dere, og spesielt foreldrene til de barna/unge som skal bruke anlegget og banen, om dere har mulighet til å stille på de ovennevnte tidspunktene. Vi kan jo få noen riktig hyggelige stunder ut i de små timer, med godt selskap i flotte omgivelser på Haraløkka.

Vi minner også om dugnadsplikten, som tilsier at den som kan stille opp når klubben trenger det gir oss en hjelpende hånd.
Per Inge 12.06.2020
Perseløpet 30. mai 2020:
Haakon deltok på 5 km i Perseløpet lørdag 30. mai. Det ble ny pers, etter et veldisponert løp. Den nye persen lyder på 16:09, en forbedring på 20 sekunder fra Fornebuløpet i fjor. 
Resultater fra EQ timing: https://live.eqtiming.com/53566#result
[Mer]
Trond Olav 30.05.2020

Hermann Bruun og Tony Gjerde deltok den 17.05.2020 17.mairaton, som er et virtuelt løp arrangert av Oslo maraton-arrangørene.

Hermann valgte 10 km. Han løp på 37.59 og ble dermed nr. 20 blant alle herrer. I tillegg kan vi gratulere ham med en førsteplass, i klassen M55-59.

Tony valgte 21.1 km og løp på 1:11:09. Det ga ham en tredjeplass blant alle herrer, og en førsteplass i klassen M35-39. Vi gratulerer ham også. Tony kommenterer selv: Bra trim.
Per Inge 27.05.2020

Richard Smitt-Ingebretsen har deltatt i kaststevne i Nittedal. Der kastet han først diskos 30,69 meter, og deretter støtte han kule 8,73 meter. I begge øvelser innkasserte Richard en 3. plass i Menn Senior.
Per Inge 22.05.2020

Friidrettsforbundet oppdaterer sine retningslinjer for friidrettsaktiviteter. De har den 15. mai oppdatert retningslinjene for mosjonsløp. Det er nå gitt rom for å arrangere mosjonsløp etter bestemte regler, og de nye reglene kan leses i sin helhet i det følgende dokumentet: Klikk her.

Forbundet har også oppdatert retningslinjene for konkurranser generelt - Klikk her.

For mosjonsløp gjelder følgende, som vi har trukket ut av ovennevnte dokument:

Spesielle smittevernstiltak for mosjonsløp:

- Arrangement kan avvikles på offentlig sted med inntil 10 deltakere i heat, under forutsetning av at det er oppnevnt smittevernsansvarlig (se punkt 4).

- 5 heat av maks 10 deltakere utgjør 1 gruppe med totalt 50 personer. (50 personer må beregnes i henhold til punkt 3, generelle smittevernstiltak).

- Avstand mellom heatene defineres av arrangøren for å unngå ansamlinger i løype og målområder.

- Arrangør kan avholde arrangementet for flere grupper, forutsatt at man fortløpende sikrer avstand mellom gruppene som ikke medfører flere enn 50 personer i startområdet og målområdet med mulighet for minimum 1 meters avstand.

- Løypen som benyttes må være av en slik utforming at man sikrer seg mot opphoping av mennesker i løypa; for eksempel unngå smal sti.

- Det skal settes ut desinfiserende middel både ved start- og målområde.

- Sekretariat for utlevering av startnummer skal tilrettelegges slik at 1-metergrensen kan overholdes. Sikkerhetsnåler til startnummer skal klargjøres av arrangør på forhånd, og disse deles ut sammen med startnummer. Startnummer skal være av typen engangsstartnummer.

- Arrangøren bør legge til rette for kommunikasjon via mobiltelefon (eller radio) mellom funksjonærer, slik at behov for fysisk kontakt reduseres.

- Fysiske medalje- og eller premieutdelinger skal unngås.

- Langesoner (både mat og drikke) er forbudt, men unntak for flaskevann som kan deles ut til deltakere av en ansvarlig person som bruker engangshansker.
Per Inge 21.05.2020

Richard Smitt-Ingebretsen har igjen deltatt i kaststevner. Den 15. mai var han på kaststevne i Heggedal, hvor han kastet diskosen 28.96 m. Dermed innkasserte han en 1. plass i MV45. Dagen etter, den 16. mai, hadde Richard funnet veien til et nytt kaststevne som denne gang var på Modum. Han kastet der diskosen 30 m, og ble nr. 2 i MS. Deretter kastet han slegge 29.07 m, og innkasserte me det seieren i MS. Vi gratulerer med deltakelse og gode plasseringer hvorav to av tre var førsteplasser.
Per Inge 18.05.2020

Fra mandag 04.05. starter vi opp med den organiserte treningen for barn og unge. Det skjer på vårt eget Haraløkka.

Vi gir treningstilbud til alle gruppene.

Gruppene deles inn i små grupper på fire med hver sin trener. Alle oppfordres til å møte med rene hender og til å holde minst to meters avstand fra hverandre under treningen.

Husk å følge med på Spond, der er trenerne tilstede og vil gi fortløpende beskjeder til sine respektive grupper. Dere som vil delta, må også varsle om at dere kommer ved å bekrefte "Delta" i Spond.

Fra onsdag 06.05. blir det trening på Trasop. Vær ikke redde for å stille spørsmål om det er noe dere lurer på. Vi er her for dere.
Per Inge 03.05.2020

SARS Covid-19 og Bøler IFs aktivitet - oppdatert

Norges friidrettsforbund (NFIF) har utarbeidet retningslinjer, som bygger på Norges idrettforbunds generelle regler for organisert trening.

De er som følger:

Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt fem personer. Trener inngår i dette antallet. Det kan imidlertid være flere grupper på et anlegg så lenge avstandsbestemmelsene overholdes. NFIF anbefaler at man holder en så stor avstand som mulig mellom gruppene, og minimum 10 meter. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter, overprøver retningslinjer gitt fra NIF/NFIF.

- Smittevernreglene skal overholdes; både nasjonale og lokale regler. Det vil i hovedsak si ingen nærkontakt, og en minimumsavstand på to meter mellom personer.

- Ved desinfisering av utstyr skal det enten brukes sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann. Vask av idrettstøy etter aktivitet bør skje på minst 60 grader.

- En trener bør ikke rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe.

- Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

- Det skal ikke benyttes offentlig transport til trening.

- Ingen bruk av garderober eller dusjanlegg tillates.

- Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta i noen form for aktivitet.

- Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler med sprit og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

- Ved eventuell bruk av alle typer utstyr er den generelle regelen at utstyret kun kan berøres av en person.

Styret i Bøler IF Friidrett vil hele tiden vurdere situasjonen, men setter foreløpig treningsaktiviteten i bero. Vi vil informere så snart situasjonen tilsier endringer i så måte.

Retningslinjene fra Norges friidrettforbund med utfyllende forklaringer finnes her (Klikk).


Per Inge 14.04.2020

Sesongens tre første løp i vår løpskarusell Ulsrudvann Rundt er avlyst.

Det dreier seg om løpene som skulle gått torsdag 30.04, torsdag 14.05 og torsdag 28.05.

Vi håper å kunne arrangere UVR som vanlig etter sommerferien.
Per Inge 31.03.2020

Inge Hasund og Tony Gjerde har deltatt i NN CPC loop den Haag. Distansen var 21K/halvmaraton, og begge våre satte solide nye personlige rekorder.

Tony løp på 1:09:37. Inge løp på 1:12:55. Begge tider var altså personlige bestetider, og når det gjelder plasseringer ble Tony nr 6 i M35, og Inge nr 10 i M40. Vi gratulerer begge med glimrende prestasjoner.

Fotografier fra løpet er her (Klikk).

Inge og Tony har også skrevet om sine opplevelser i løpet, klikk på "Mer."

[Mer]
Per Inge 09.03.2020

Vår flittige og gode fremste utøver i de tekniske grener, Richard Smitt-Ingebretsen, har deltatt i NM veteran vinterkast i Kristiansand. Der stilte han i slegge og diskos, i klassen MV45-49.

Richard vant gull i både slegge og diskos. Vinnerresultatet i slegge var 28.76 m, og i diskos vant han på 30.09 m. Vi gratulerer Richard med to nye NM-titler.

Friidrettsforbundet har lagt ut resultatene fra dette NM-arrangementet, og de ser du her (Klikk).
Per Inge 08.03.2020

I vinterferien uke 8 er det ingen trening for gruppe 6-9 år og 10-14 år. 

Gruppe 15-19 år har utetrening mandag kl. 18-19 og onsdag kl. 18-19 fra Nøklevann skole, garderobe er stengt så møt ferdig skiftet. 

Hermann 16.02.2020

Bøler - et bra sted for barn og unge

I Bøler-området har vi gode forutsetninger for trivsel og gode liv. Vi har nærhet til Marka og naturen. Vi har gode og naturnære bomiljøer med liten fortetting, og vi har aktivitetsmuligheter for ungdommen.

Bøler IF tilbyr organisert idrett hvor de unge engasjeres og inkluderes i det sosiale og aktive fellesskapet. Gjennom idretten blir også alle foreldre kjent med hverandre. På den måten blir vi i bedre stand til å rekke hverandre en hånd ved behov. Vi er alle naboer og utgjør samlet en stor ressurs. En ressurs med et stort potensiale.

Vi på Bøler har erfart hvordan enkelte unge har utfordringer i sine liv, som kan føre til aggresjon og utagering. Konkret har vi opplevd episoder der medlemmer i klubben har blitt utsatt for trusler og mobbing av andre, på veien til eller fra aktivitet. Dette er et samfunnsproblem, men vi på Bøler kan være i stand til å løse det på en god og effektiv måte. I Bøler IF ønsker vi å ta tak i dette, da vi som en stor aktør i nærområdet kan påvirke de unges liv på en positiv måte gjennom aktivitet.

Personlige og sosiale utfordringer er ofte årsaken til at barn og unge tyr til mindre gode handlinger som vold, trusler og hærverk. Det er ofte et rop om hjelp, men også et behov for å bli lagt merke til. Mange faller utenfor på grunn av økonomiske årsaker, mens andre er lite klar over hvilke muligheter som finnes.

Gjennom idretten kan mange bli sett, få anerkjennelse og kjenne på mestring. Dette er Bøler IFs kjerneverdier og noe vi synes at vi som klubb mestrer godt.

Det er da helt nødvendig å nå frem til de som er i en utsatt situasjon. Vi kjenner våre egne medlemmer ganske godt, men vi kjenner ikke til de andre barna og ungdommene som ikke har vært innom klubben. Vi må som lokalsamfunn involvere oss mer. Det avgjørende er at foreldre og skole engasjerer seg, sammen med andre aktuelle aktører, hvor Bøler IF er en av dem.

Målet er å gjøre Bøler til et enda bedre sted for barn og unge å bo. Et sted der alle kan føle seg trygge. For å få til dette må alle bidra!

Bøler IF tar nå et initiativ til en tettere dialog med skoler, utekontakt og dere foreldre. Vi ønsker å få til et møte med Nøklevann-, Bøler- og Skullerud skole, der vi kan drøfte hvordan vi på en god måte kan gjøre en større innsats for å inkludere flere barn og unge i idretten. Vi ønsker å klargjøre behovet for å ta tak i en utfordring før det blir større. Verktøyet er samhandling.

Ta gjerne kontakt med klubbkontoret dersom du som forelder har behov for det. Hos oss er alltid døren åpen. Det står ikke på vilje og muligheter for å inkludere flere barn og unge i idretten.

Vi ønsker alle en god vinterferie!

Med vennlig hilsen

Daglig leder i Bøler IF, Marius Sigolsen
Styret i Bøler IF Fotball
Styret i Bøler IF Friidrett
Styret i Bøler IF Håndball
Styret i Bøler IF Tennis
Per Inge 14.02.2020

I Tyrvinglekene i februar 2020 deltok de følgende 12 fra Bøler IF Friidrett:

Asli-Ayaan Mohamed Hassan
Stine Åkerholm
Synne Utseth Bøhlerengen
Ariélle Beyer Broch
Theodor Haugberg Rennan
Martinus Fonstad Børnes
Richard Smitt-Ingebretsen
Ariand Shegani
Viktor Rokne
Markus Nordviken
Jonas Nordviken
Chika Jonathan Okeke

Vi har fått bilder tatt av de som ledsaget utøverne, og de er her (klikk).

Resultatene fra Tyrvinglekene i Bærum idrettspark 08-09.02.2020 kan du se her (klikk). og her (klikk).


Per Inge 11.02.2020

Valg, oppdaterte retningslinjer og årsberetning 

Ved valget fikk styret den følgende sammensetning:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Erik Oseth, Anette Rokne
Varamedlemmer: Ole-Andreas Brastad, Tore Olav Moe 
Valgkomite: Jon Ilseng, Trond Olav Berg

- Ved oppdateringen av retningslinjene ble det foretatt endringer i fristen for å søke refusjon og reglene for bruk av klubbtøy. Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å gjøre seg kjent med retningslinjene, som dere kan finne her: Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

- Friidrettsgruppens årsberetning for 2019 er tilgjengelig, og kan lastes ned herfra (Klikk).

Bøler, den 4.2.2020
Styret i Bøler IF Friidrett
Per Inge 05.02.2020

Det blir endring i trening i uke 5, 6 og 7 fordi gymsalen på Nøklevann skole er stengt mandag 27. jan, mandag 3. feb og mandag 10. feb. Gymsalen er åpen på onsdager i uke 5, 6 og 7 og det er vanlig trening på onsdager.

Mandag 27. jan, 3. feb. og 10. feb.: 

Gruppe 6-9 år: Utetrening på Haraløkka kl. 1700-1800. Fremmøte ved klubbhus på Haraløkka.

Gruppe 10-14 år: Utetrening fra Nøklevann skole kl. 1800-1900.

Gruppe 15-19 år: Utetrening som vanlig

Onsdag 29. jan, 5. feb og 12. feb:

Gruppe 10-14 år og 15-19 år: Trening som vanlig


Det er ledig plass i alle grupper.

Les mer om treningen Klikk her for generell info 

Hermann 22.01.2020

Etter nyttår starter treningen opp igjen mandag 6.1.2020 med innetrening og utetrening som vanlig for alle grupper.

Det er ledig plass i alle grupper.

Les mer om treningen Klikk her for generell info 

Hermann 06.01.2020

Med dette innkalles til årsmøte i Bøler IF Friidrett.

Dato: Tirsdag 04.02.2019
Klokkeslett: 19:00

Sted: Klubbhuset, Haraløkka i kafeteriaen i 2. etasje

Formelle forhold:

Alle medlemmer har rett til å få tilsendt årsmøtedokumentene - Bøler IF Friidretts årsberetning samt årets regnskap - forut for årsmøtet.

Forslag til årsmøtet: Husk på at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet må sendes styret senest to - 2 - uker før årsmøtedatoen. Forslag kan sendes med e-post til post@bif-friidrett.no

Styret i friidrettsgruppa ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen.

Per Inge 01.01.2020

Oversikt over terminlister er nå oppdatert på vår hjemmeside. 

Aktuelle stevner for barn og ungdom klikk her

Terminliste for Oslo og Akershus friidrettskrets, alle klasser: klikk her 

Aktuelle mesterskap klikk her 

Informasjon om stevner for barn og ungdom blir sendt ut via Spond og på Facebook.

Hermann 27.12.2019

Styret i Bøler IF Friidrett takker alle klubbens medlemmer, aktive på alle nivåer og i alle aldre, foreldre, aktivitetsledere/trenere og tillitsvalgte, samt naturligvis våre gode og trofaste støttespillere og sponsorer for det gode idrettsåret 2019, med ønske om en riktig God Jul og et Gledelig Nytt År!

Det har vært et godt år 2019 på Bøler.

Mange av våre aktive har oppnådd gode resultater og forbedret sine prestasjoner i henhold til egne mål. Aktiviteten blant de yngre er jevnt god, også når det gjelder stevnedeltakelse.

Vi har fått flere trenere, som har utdannet og dyktiggjort seg gjennom friidrettens kurs for den viktige oppgaven det er å gi våre barn og unge det best mulige treningstilbud.

Vi har fått en rehabilitert bane på Trasop, som nå endelig har fått et nytt og fint dekke.

Vi har sett den lenge etterlengtede oppstarten av anleggsarbeidet med Friplassen, og vi har fått en dato for ferdigstillelse: 18.08.2020. Friplassen vil med sin 200-meters rundbane gi flotte muligheter for løpstrening for målgruppen, men også trening i kule, lengdehopp og høydehopp siden alt dette er integrert i konseptet. At banen vil ha fullstendige 60-meters lengder på langsidene øker naturligvis bruksverdien for alle som trenger å trene spesifikt på hurtighet, noe som også gjelder Bøler IF Fotballs spillere. Friplassen vil også bety at vi kan gjenreise de tradisjonelle Bølers barneleker hver høst, i tillegg til at vi nå kan holde så mange interne stevner for barn og unge som vi bare vil med vårt eget anlegg i selve Bølers "smørøye."

Vi har hatt en sesong med seks løp i karusellen Ulsrudvann Rundt, og kan konstatere at dette løpet er en viktig del av våre aktiviteter, med regelmessig over 60 deltakere pr. løp.

Vi har i 2019 fått enda en ny deltakerrekord i Nøklevann Rundt. Deltakerrekorder hvert eneste år er naturligvis ingen forutsetning for at vårt eget skogsløp for alle skal være en suksess, men flere deltakere er gledelig og viser at Nøklevann Rundt er et løpstilbud som er attraktivt og tiltrekker mange. Selv når andre løp viser variasjon i deltakelsen er vårt deltakerantall stabilt eller stigende, og vi må ha lov til å tro på at det bærer bud om en varig stabil interesse for et arrangement som løpere setter pris på.

Dugnadsånden i Bøler er forbilledlig. En ekstra takk må gå til alle dere som har stilt opp på en eller flere dugnader når noe skal gjøres. Det gjelder selvsagt våre viktige faste arrangementer Ulsrudvann Rundt, Bølerstafetten og Nøklevann Rundt, men også til andre dugnadsoppgaver som skal utføres stiller våre folk villig opp for klubben sin.

Nå er det forlengst blitt vinter, og skjønt solen er i ferd med å vende tilbake etter vintersolhvervet for noen timer tilbake er vi inne i vintersesongen i noen måneder fremover. I denne tiden er det bare å trene ved å bruke bena, ski og sykkel som dere lyster og forholdene ligger til rette for det. Å trene på flere måter har aldri vært feil, og det gjelder hele året å være aktive og ha det moro under aktivitetene.

Takk for friidrettsåret 2019 - vel møtt til år 2020 og ha en fin julehøytid i mellomtiden!
Per Inge 22.12.2019

Heidi Dietrichson Pharo har endelig debutert på maraton. Det skjedde den 15.12.2019 i Málaga i Spania. Heidis tid som maratondebutant ble 2:42:51, med nettotid 2:42:41. Dette er et meget godt resultat og en veldig sterk dametid som sikret Heidi en åttendeplass blant alle damene i løpet. Vi gratulerer med både debuten og resultatet, som er det beste oppnådd av noen norsk kvinne i hele 2019.

Hjemmesiden for Málaga Marathon finner du her (Klikk).

Reportasje og bilder på kondis.no (Klikk)

Sylvain Cavatz, Heidis mann, har vært med og tatt bilder fra løpet. De ser du her (Klikk).
Per Inge 15.12.2019

I uke 50 og 51 er gymsalen på Nøklevann skole stengt og trening blir slik:

I uke 50 9.12-15.12:
Gruppe 6-9 år: Ingen trening
Gruppe 10-11 år og 12-14 år: mandag og onsdag, 1 time utetrening kl. 1800 fra Nøklevann skole
Gruppe 15-19 år: mandag utetrening kl. 1800-1900, onsdag utetrening kl. 1900-2000

I uke 51 16.12-22.12:
Ingen trening for gruppe 6-9 år, 10-11 år eller 12-14 år.
Gruppe 15-19 år: mandag utetrening kl. 1800-1900, onsdag utetrening kl. 1900-2000

Etter nyttår starter treningen opp igjen mandag 6.1.2020 med innetrening og utetrening som vanlig for alle grupper.

Det er ledig plass i alle grupper.

 

Hermann 08.12.2019


Den 27. november hadde friidrettsgruppa sin tradisjonelle sesongavslutning for seniorer og veteraner i kafeteriaen på klubbhuset.

Nå som tidligere var sammenkomsten preget av fin stemning. Selskapet ble innledet med pizza, som smaker ekstra godt i klubbens "høyborg." Deretter fulgte den som vanlig innholdsrike og grundige sportslige gjennomgang av sesongen, og deretter den gode samtalen rundt bordet hvor de frie assosiasjoner, tanker og beslutninger om treningsaktivitet og konkurranser kom til uttrykk i mange personlige "betroelser."

Nok en Bøler-kveld med godt og givende samvær ble avsluttet ved 22:30-tiden, og vi takker alle som stilte opp og bidro.

Per Inge 03.12.2019

Inge Hasund har lenge hatt pause fra konkurranser, noe som skyldes problemer i muskler. Med langvarig og grundig gjenopptrening er han nå i gang igjen, noe prestasjonen i Firenze vitner om. Han gjennomførte der maratondistansen på 2:40:46. 

Inge kommenterer selv om sitt løp:

Ble et langt løp i dag, men godt fornøyd med tiden. Raskere enn hva jeg hadde troen på, men akkurat der jeg håpet:)

Alle resultater fra Firenze Marathon 2019 finner du her (Klikk).

Vi har fått tilsendt bilder fra Inge, som vi har lagt ut i dette galleriet fra Firenze (Klikk).

Per Inge 24.11.2019

Østmarka Trail Challenge - Hodelyktløpet - starter fra Skullerud og er et spesielt terrengløp som går over 12 km i mørke.

Bøler IF Friidrett hadde med tre deltakere. Marit Vala, som ble nr. 2 i dameklassen, Hanne Kristiansen-Haugland som ble nummer 3, og Mads Blomfeldt som ble nr. 5 blant alle menn.

Resultater kan dere se her (Klikk).

Sylvain Cavatz stilte opp som fotograf, og tok noen riktig stemningsfulle bilder fra løpet. De bildene kan du se her (Klikk).
Per Inge 15.11.2019

Vegard Brox og Per Morten Rennan deltok for Bøler IF Friidrett i Perseløpet den 02.11.2019.

Vegard må ha trent godt i sommer, siden han med tiden 01:23:05 satte ny personlig rekord på halvmaratondistansen.

Per Morten var ikke langt bak, med 01:24:50 som også må sies å være en meget respektabel tid.

Reportasje på kondis.no kan leses her (Klikk).
Per Inge 03.11.2019
Tony Gjerde har forbedret sine personlige rekorder på 5km, 10km
og halvmaraton tidligere i år, og nå var tiden kommet for maraton.
I Frankfurt Marathon forbedret han sin pers til 2.29.36, og det er beste tid av en Bølerløper siden 1981.

Tony ble nr. 95 for menn, nr. 13 i klasse 35-39 og nr. 5 av norske løpere.

Klikk Mer for å se bilder og video
[Mer]
Hermann 28.10.2019
Lørdag 26. oktober 2019: Bøler IF Friidrett stilte med et sterkt lag på Lørenskog 26. oktober. Seks av våre beste halvmaratonløpere deltok, hvorav fem rutinerte ringrever og en debutant. Raskest ble formsterke Øyvind Mehus Sjursen, som etter en frisk åpning løp det meste av løpet alene i 1.14-fart, men måtte finne seg i å så vidt se 1.15-tallet til slutt, med 1.15.03. Dominic Hoff disponerte perfekt, fikk været han trives best i - overskyet og et ensifret antall varmegrader - og kom i mål til ny pers, pålydende 1.16.24.

Debutanten Haakon Engelsen Berg la også opp sitt løp på en perfekt måte, med solid negativ splitt, og feide i mål på 1.16.38 etter en knallsterk avslutning.

Heidi Pharo er virkelig i ferd med å finne formen, løp et solid og vel gjennomført løp, lå an til 1.16 lenge, havnet til slutt på 1.17.22 i den nokså tungløpte trasén, og vant med det dameklassen. Jon Ilseng, som løp en god 10-kilometer i Hytteplanmila sist helg, fikk det tungt etter hvert etter en OK åpning, men fullførte på en grei måte, på 1.18.52. Terreng- og Flyktningerutespesialist Hanne Kristiansen-Haugland ble nr. 2 i K40-44, på 1.28.36.

Løypa er lagt opp som fire ganger drøyt 5 km, der en drøy kilometer går på en svingete grusvei, og en kilometer er meget kupert.

Sylvain Cavatz fulgte igjen sin kjære Heidi, og tok selvsagt bilder av både henne og resten av Bøler-laget. Bildegalleriet kan du se her (Klikk).
[Mer]
Trond Olav 26.10.2019

Også i har Bøler IF Friidrett arrangert 6 løp i treningskarusellen Ulsrudvann Rundt. Det som i mange år var et klubbløp har de siste årene blitt populært blant mange, både aktive løpere, mosjonister, fotballspillere, syklister, håndballspillere, basketspillere med flere. Det setter vi stor pris på, og ikke minst at det er så mange unge deltagere.  Det lover godt for fremtiden.

I årets karusell hadde vi totalt 376 starter. Løpet den 16. mai samlet 109 hele deltagere. Det totale deltagerantallet var omtrent som året før.

Av egne medlemmer var det i alt 19 i alderen 8 til 16 år som deltok i ett eller flere løp. Det er positivt. Litt skuffende er det at kun 8 seniorer og veteraner deltok i årets karusell.

Det er hyggelig å arrangere Ulsrudvann Rundt. Vi takker deltagere og funksjonærer for innsatsen i år, og ønsker velkommen til nye løp i 2020.

Arnfinn Skjervold
Løpsleder Ulsrudvann Rundt

Per Inge 23.10.2019

Bøler IF Friidrett stilte som vanlig med et bra lag i Hytteplanmila 2019. De følgende fullførte de 10 kilometrene:

Tony Gjerde - 32:32, Øyvind Mehus Sjursen - 33:07, Jon Ilseng - 34:20, Mads Blomfeldt- 34:50, Heidi Dietrichson Pharo - 35:36, Jon Grunnan - 37:27, Per Morten Rennan - 37:46, Øistein Edvardsen - 39:21, Hanne Kristiansen-Haugland - 41:08, Ole-Andreas Brastad - 41:58, Abelone Lyng - 42:16, Erik Landa - 42:50, Ole Brastad - 49:46.

Vi gratulerer alle sammen med gjennomført Hytteplanmil.

Sylvain Cavatz har sendt oss fotografier fra løpet, og vi har hans billedgalleri her (Klikk).
Per Inge 21.10.2019

Trening for barn og ungdom går over til vintertrening fra mandag 7. oktober. Det betyr at innetrening er på Nøklevann skole og utetrening er fra Nøklevann skole. Les om treningen her

Det er ledig plass på alle grupper.

Vi oppfordrer til at foresatte benytter Spond.

Omtale av aktuelle løp og stevner som vi prioriterer finnes her

Klikk Mer for å lese info om invitasjoner til trening, løp og stevner, påmelding til stevner og løp via minidrett.
[Mer]
Hermann 06.10.2019
6.10.19: Keino Valstad har løpt Brussels Airport Marathon på 3.00.32 og ble nr. 4 i klasse M45 og nr. 33 totalt. Det var 13 grader og regn i en passe kupert løype. Løpets hjemmeside her

6.10.19: Eremitageløbet: 13,3 km
Start Nr Navn Land Klub Distance Klasse Tid # Køn # Klasse  
4188 Tore Olav Moe  NOR Bøler IF Friidrett 13,3 km M55-59 1:09:36 2308 199
1365 Jan Erik Moe  NOR Bøler IF 13,3 km M55-59 1:12:40 2829 269
4021 Runar Moe  NOR BØLER IF - FRIIDRETT 13,3 km M55-59 1:35:20 5164 522
2982 Henning Østvig  NOR BØLER IF - FRIIDRETT 13,3 km M55-59 1:48:04 5473 562
 

5.10.19: Øyvind Mehus Sjursen løp 10 km i Norgesløpet på Jessheim på tiden 33.38 og ble nr. 3 i klasse M40-44. Reportasje på kondis.no, klikk her

5.10.19: Jon Ilseng deltok på Skåbu fjellmaraton der han løp halvmaraton på 1.24.03 og ble nr. 5 totalt og nr. 2 i M40-49. Reportasje på kondis.no, klikk her
Hermann 06.10.2019


Behandlingstilbud for deg som trenger hjelp med smerter, skader eller motorikk

Bøler IF Friidrett har en avtale med naprapat ved Skullerud Sports Senter.

Hensikten med dette samarbeidet er å gi utøverne i Bøler IF Friidrett tilgang til undersøkelse, behandling, trening og rådgivning av naprapat for å forebygge skader og smertetilstander.

Avtalen innebærer at Bøler IF Friidretts utøvere har en fast naprapat, Marianne Hernes. Hernes har god kompetanse på skadeforebygging, skadebehandling og treningstilpassing, og vil kunne assistere med behandling ved skade og tilpassing av trening og motorikk i forebyggende øyemed. Avtalen innebærer videre at alle utøvere som er medlemmer i Bøler IF Friidrett vil få en prisreduksjon på 20% av ordinær pris for første behandling inkludert diagnostikk. Medlemskap kan dokumenteres av medlemsansvarlig Arnfinn Skjervold på arnfinnskjervold[at]hotmail.com.

Naprapaten er villig til å være tilgjengelige på stevner og/eller trening hvis ønsket av utøvere eller treningsgrupper. I slike tilfeller godtgjøres dette etter nærmere avtale.

Naprapat Marianne Hernes vil være tilgjengelig på Skullerud Sports Senter, hvor dere kan avtale tid for konsultasjon eller behandling. Tid avtales på telefon 23031150 eller via e-post naprapatskullerud@gmail.com.

Alle i Bøler IF Friidrett er velkommen til å ta kontakt, og vi håper dere vil ha nytte av avtalen.

Per Inge 04.10.2019

Det er snart oktober, og dermed nærmer tiden seg for hjulskift på bilen.

Vianor har gitt klubben vår gode tilbud, og vi oppfordrer medlemmene våre til å benytte seg av dem.  
Klubbavtalen med Vianor er formidlet via Norges friidrettsforbund, og innebærer både besparelser for dere som er medlemmer og at Bøler IF Friidrett får 5 prosent kickback på alt våre medlemmer handler for i Vianors avdelinger.
     
Avtalen er derfor gunstig både for hver enkelt og for hele klubben. Vianor har avdelinger flere steder i Oslo, hvorav en finnes i Brynsengveien 5 på Bryn.

Sesongen for dekkskift og dekkhotell. Rabattene vi har er som følger:

  • 10% på dekkhotell
  • 5% på alle dekk
  • 5% på dekkservice
  • 5% på olje og batterier

Rabattene gjelder kun i Vianor sine egeneide avdelinger. Oversikt over disse finnes her: https://vianor.no/verksteder/

Per Inge 28.09.2019

Chika Jonathan Okeke har den 13.09.2019 deltatt i KM i Oslo og Akershus, hvor han stilte i tre øvelser: 60m, 200m og lengde.
Per Inge 27.09.2019

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

36 løpere deltok i årets siste løp. Raskest av gutta var Martin Nøkleberg, som ikke representerer noen klubb. Han brukte 11,05 .Nok en gang var Ingeborg Roll Mosland fra Rustad IL raskeste jente med tiden 12,04.
 
Resultater (PDF)
 
 
Løpsdatabasens hovedside

Fotografier fra dette sesongens siste Ulsrudvann Rundt ser du her (Klikk).
Trond Olav 19.09.2019

Richard Smitt-Ingebretsen er vår eneste utøver i de tekniske øvelser. Han er imidlertid svært aktiv, og oppnår jevnt over solide resultater.

I et kaststevne i Heggedal den 12.09  støtte han kule 8.55 meter, og kastet så diskos 30.57 meter. Richard vant hele herreklassen med sitt kuleresultat, diskoskastet holdt til en tredjeplass i Menn Senior.

I et friidrettsstevne på Jessheim den 16.09 støtte han først kulen nok en gang 8.55 meter, før han kastet slegge 26.14 meter. Til slutt kastet han diskosen 29.57 meter.

Alle tre resultatene ga førsteplasser i Menn Senior. Vi gratulerer Richard med enda flere gode resultater og seire i de tekniske øvelser.
Per Inge 19.09.2019

Bøler IF Friidrett stilte med to løpere i Nordmarkstravern.

- Hanna Sæverås Breivold. Hun ble nr. 2 på Halvtravern 15 km, med tiden 1:13:17.

- Jason Matthews løp den lengste Nordmarkstravern 30 km, og ble der nummer 20 totalt, og nummer 1 i M45-49 på tiden 2:22:37.

På kondis.no kan du lese mer, og det er også peker til resultater: Klikk her.

På Sportsmanden finner vi også en god reportasje hvor vi også ser bilde av Hanna Breivold: Klikk her.
Per Inge 12.09.2019

I Drammensmaraton 2019 deltok i alt 7 Bøler-løpere:

- Øyvind Mehus Sjursen, 10 km, tid 33:13, nr. 4 av alle herrer, plass nr. 1 i M40-44

- Mads Blomfeldt, 10 km, tid 34:03, nr, 10 av alle herrer, plass nr. 3 i M40-44

- Heidi Pharo, 10 km, tid 34:14, nr. 2 av alle damer, plass nr. 2 i K23-34

- Jon Ilseng, 10 km, tid 34:14, nr. 14 av alle herrer, plass nr. 2 i M45-49

- Dominic Hoff, halvmaraton 21.2 km, tid 1:16:06, nr. 39 av alle herrer, nr. 3 i M45-49

- Jon Grunnan, halvmaraton 21.1 km, tid 1:23:22, nr. 108 av alle herrer, nr. 18 i M35-39

I tillegg var Jan-Eirik Berntsen påmeldt på 10 km, men ser ikke ut til å ha fullført.

Vi har fotografier, tatt av Heidi Pharos mann Sylvain Cavatz, her (Klikk)

Drammensmaraton har hjemmeside her (Klikk).

Per Inge 09.09.2019

Ole Kr. Brastad har løpt Stockholm halvmaration, 21.1 kilometer. Tiden hans ble 1:58:19. Med denne tiden ble Ole Kristian nummer 4152 blant alle herrer, og nummer 419 i klassen M50-54.

Stockholm halvmaraton har hjemmeside her (Klikk).
Per Inge 09.09.2019

Richard Smitt-Ingebretsen har igjen deltat i kaststevne, og den 05.09 kastet han i dette stevnet diskosen 29.68 meter. Deretter støtte han slegge 28.30 meter. I begge øvelser resulterte det i førsteplass i klassen Menn Senior. Gratulerer til Richard!
Per Inge 09.09.2019

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Dagens løp ble arrangert i fint vær, men løypa var temmelig våt etter gårsdagens kraftige regnvær. 20 jenter/kvinner og 42 gutter/menn deltok. Som forrige gang ble Rustadløperne Fredrik Smith med 11,02 og Ingeborg Roll Mosland med 12,05 raskeste gutt og jente.

Som vanlig bringer vi fotografier fra løpet i eget bildegalleri. Klikk her og se.

Resultater (PDF)

Trond Olav 05.09.2019

Rehabilitering av Trasop friidrettsbane er nå ferdig, og det blir endring i treningstider og fremmøtested. 

All trening på onsdager flyttes til Trasop friidrettsbane kl. 1700-1830. På mandager vil gruppe 6-9 år og 10-14 år trene på Haraløkka, mens gruppe 15-19 år flytter trening til Trasop friidrettsbane.

Les mer om treningen her:

Hermann 04.09.2019

I Sørkedalsløpet stilte Mads Blomfeldt. Han løp distansen på 11 kilometer på 49:15, et resultat som sikret Mads en 20. plass blant alle herrer, og en god førsteplass i M40-44.
Per Inge 04.09.2019

Richard Smitt-Ingebretsen er som alltid en ivrig deltaker i de tekniske øvelsene - noe han fortjener stor honnør for. Den 31.08 var han med i Spikkestad Open, hvor han kastet diskosen 30.35 meter avgårde. Den 02.09 deltok han i et kaststevne i Nittedal hvor han kastet diskos 30.15 meter og støtte kulen 8.59 meter. Begge resultatene i Nittedal resulterte i seire, i klasse menn senior, som vi kan gratulere med.
Per Inge 03.09.2019

Tony Gjerde har løpt Stavanger maraton. Han deltok på halv maraton, 21.1 kilometer. Tiden hans ble 1:13:19, som sikret Tony en fin tredjeplass sammenlagt blant alle deltakende herrer.
Per Inge 31.08.2019

KM i terrengløp ble arrangert på Skullerud Idrettsanlegg. 

For Bøler deltok Theodor Rennan, Jonas Nordviken, Markus Nordviken, Helmer Hauglin i klasse Gutter 12 år.

I klasse menn 40-44 år ble det gull til Mads Blomfeldt. 

Vi hadde også deltagere i klasse under 11 år, men det er ikke publisert resultater. 

Se omtale og resultater hos arrangøren her

Hermann 29.08.2019

Richard Smitt-Ingebretsen har deltat i Heggedal, hvor han kastet diskosen 29.40 meter og tok en førsteplass i klasse menn senior. Richard kastet i samme stevne slegge 25.95 meter - og innkasserte nok en seier. Vi gratulerer vår mann med to nye Bøler-seire.
Per Inge 29.08.2019


Hanne Kristiansen-Haugland, Mads Blomfeldt og Trond Olav Berg deltok i Østmarka Trail Challenge. Distansen var 37 km.

Hanne vant dameklassen, på den meget sterke tiden 3:54:58. Gratulerer til Hanne.

Mads ble nr. 9 med tiden 3:56:08 og Trond Olav ble nr. 39 med tiden 4:41:50.

Løpets hjemmeside med alle resultater kan du se her (Klikk).

Per Inge 28.08.2019

Aleksandrs Jakovlevs kastet spyd 35.13 meter under Nittedalslekene. Han ble dermed nummer to i klassen Gutter 13 år.
Per Inge 28.08.2019


Bøler IF Friidrett stilte med utøvere i Oppegårdlekene den 25.08. Følgende av våre har meldt inn sin deltakelse:

- G10: Aksel Olavi Ahtorinne Andresen, 60m, 600m, Lengde.

- G12: Jonas Nordviken, 60m, 800m, kule, spyd, lengde.

- G12: Markus Nordviken, 60m, 800m, kule, spyd, lengde.

- J12: Jennifer Valstad, 60m, 800m, lengde.

- J9: Amanda Valstad, 60m, lengde.

Alle resultater klikk her

 

Per Inge 27.08.2019

Ole Kr. Brastad har vært i Danmark og løpt Amager Strandpark parkrun. Distansen var 5 km, og det løp Ole på 24:17. Han plasserte seg da som nr. 31 totalt blant alle herrer, og nr. 9 i M50-54.
Per Inge 27.08.2019

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Tross kraftig regnvær på forhånd, var det 44 løpere som fullførte dagens løp.

Raskeste løpere var Ingeborg Roll Mosland på 11,53 og Fredrik Smith på 11,02, begge fra Rustad IL.

Som vanlig har vi fotografier fra løpet, her er bildegalleriet: (Klikk her) Oppdatert mandag 26.08.2019.

Resultater (PDF)

Trond Olav 22.08.2019

Vi trenger følgende stillinger besatt og søker derfor: 

Hovedtrener 15-19 år 
Aktivitetsleder (1-2) 12-14 år 
Hovedtrener og aktivitetsleder 10-11 år 
Aktivitetsleder 6-9 år 

Klikk Mer for å lese mer informasjon

[Mer]
Per Inge 20.08.2019

Jennifer Valstad deltok i Kraftløpet hvor hun valgte distansen 3 km, som Jennifer løp på 15:59. Med den tiden ble hun Hun ble nr. 4 av alle damene på 3km og nr 2 i klasse K12-13.

Alle resultater fra Kraftløpet 2019 finner du her (klikk).
Per Inge 19.08.2019

Aksel Olavi Ahtorinne Andresen deltok i følgende øvelser i Groruddalslekene: 200 meter, 60 meter, 600 meter, lengde og liten ball. Det var en imponerende samling øvelser for Aksel Olavi.
Per Inge 19.08.2019


Richard Smitt-Ingebretsen deltok også her i slegge, kule og diskos. Han kastet slegge 26.62 meter, og innkasserte med det tredjeplassen i Menn Senior. Kulen støtte Richard 8.58 meter, dette resulterte i en ny tredjeplass. Richard rundet det hele av med en fin seier i diskos, med et kast på 28.16 meter. Gratulerer med seier i øvelsen! 

Per Inge 19.08.2019

Tony Gjerde løp denne konkurransen, som gikk over 10 km. Tony løp på 33:58, en tid som sikret ham sjetteplass totalt blant alle deltakende herrer, og som gjør at vi kan gratulere Tony med en seier i klassen M35-39.

Tony kommenterer selv om løpet: Regn, vind og vanndammer.
Per Inge 19.08.2019

Richard Smitt-Ingebretsen deltok i slegge, kule og diskos i dette stevnet. Richard kastet slegge 26.24 meter, og dermed kan vi gratulere ham med seier i denne øvelsen i Menn Senior. Kulen støtte han 8.74 meter. Plassering ukjent. Diskosen landet på 29.37 meter, også her manglet plasseringen når resultatet kom inn til oss.
Per Inge 19.08.2019

Aksel Olavi Ahtorinne Andresen deltok i tre øvelser i Norgeslekene: 600 meter, kule og lengde. Aksel stilte i klassen G10.
Per Inge 19.08.2019

Richard Smitt-Ingebretsen deltok i slegge, diskos og kule i Østlandsmesterskapet. Han kastet sleggen 25.83 meter, og med denne lengden innkasserte Richard en tredjeplass i Menn Senior. Diskosen kastet han 29.21 meter, og her ble han nummer to. I kule tok Richard enda en fin tredjeplass, med et støt på 8.65 meter.
Per Inge 19.08.2019

Ole Christian Brastad deltok i dette løpet, og distansen var 5 km. Ole Christian løp på 24:49, med det resultatet kom han inn som nummer 96 blant alle herrene, og nummer 11 i klassen M50-54.
Per Inge 19.08.2019

Richard Smitt-Ingebretsen kastet i dette stevnet diskosen 29.94 meter, og vi kan dermed gratulere ham med seier i Menn Senior.
Per Inge 19.08.2019

Mads Blomfeldt løp Meråker Mountain Challenge, og distansen var 21 tøffe fjellkilometer som Mads tilbakela på 1:58:33. Med denne tiden ble han nummer tre totalt blant alle deltakende herrer, og nummer to i klassen M40-44.
Per Inge 19.08.2019

I årets Etape Bornholm deltok de to tvillingbrødrene Nordviken, Jonas og Markus. De stilte begge samme klasse, nemlig G12-14. Distansen de også begge deltok på, var 10 kilometer fordelt på tre dager. Tidene er derfor sammenlagtresultater fordelt på tre etapper. Jonas fikk tiden 46:41, og Markus fikk 47:44.
Per Inge 19.08.2019

Richard Smitt-Ingebretsen kastet diskosen 29.68 meter i dette stevnet.
Per Inge 19.08.2019
I Blefjells beste 2019 deltok Heidi Dietrichson Pharo, Øyvind Sjursen, Abelone Lyng og Frode Hult for Bøler IF Friidrett.

Løpet har fire distanser: 57 km, 21 km, 10 km og 6 km.

Ikke uventet kan vi gratulere Heidi med seier, hun vant dameklassen på 21 km-distansen i suveren stil. På samme distanse innkasserte Øyvind en sterk fjerdeplass. Abelone løp også sterkt, med en femteplass på 57 km. 

Sylvain Cavatz ledsaget ektefellen Heidi, og fotograferte både henne og de andre Bøler-løperne. Bildene han tok, kan dere se i dette galleriet: Klikk her. 

Stor reportasje med flere resultater kan dere lese her på kondis.no: Klikk her.
Per Inge 22.07.2019

Hanne Kristiansen-Haugland har løpt Hornindal rundt, som er et 75 km ultrafjelløp. Det gikk meget bra. Hanne ble nemlig nummer to totalt blant alle damer, og vi kan gratulere med førsteplassen i klasse K40-44.

Alle resultater fra Hornindal rundt kan du finne her (Klikk).

Per Inge 07.07.2019

Hege Kittilsen har løpt Romeriksåsen på langs. Dette er et ultraterrengløp med distanse 50 kilometer. Hege løp på 6:53:05, plasserte seg som nummer 29 blant damene, og fikk en 7. plass i klassen K45-49.

Kommentarer og beskrivelse: Krevende terrengløp der 36 km går på teknisk sti og myr. Vakre omgivelser.
Per Inge 30.06.2019

Richard Smitt-Ingebretsen har deltatt i Koll sommerstevne. Der støtte han kule til vinnerlengden 8.99 meter, og vi kan gratulere ham med seier i klasse Menn Senior.
Per Inge 26.06.2019

Vegard Brox løp halvmaratondistansen i Hamar maraton. Ettersom Vegard løp på 1:18:39 og dermed ble nummer 14 totalt og fikk en tredjeplass i M40-44 så det ut til at ny personlig rekord var sikret. Men selv om Vegard var klar for halvmaratonpersen, viste det seg at løypa var en kilometer for kort.


Det var ikke bra, så arrangøren trenger å skjerpe seg. 

Alle resultater fra Hamar maraton 2019 finner du her (Klikk)

Per Inge 24.06.2019

Bøler IF Friidrett hadde tre herreutøvere med i veteran-NM på Modum. 

Richard Smitt-Ingebretsen er vår solide utøver i de tekniske øvelsene, og at han er veteran er ingen hindring for aktiviteten. Fra sin deltakelse har Richard meldt inn de følgende resultater til oss: 

- Kule, 8.58m og 4. plass i klasse MV45-49. 

- Slegge, 26.43m og 2. plass i klasse MV45-49. 

- Diskos, 29.43m og 4. plass i klasse MV45-49. 

Tony Gjerde løp 10 000 meter bane på 34:47:87. Tiden sikret ham en 2. plass totalt blant herrene og seier i M35-39. Det var Tonys første løp etter to måneder med skade, og han lover å komme sterkere tilbake. Gratulerer til Tony med klasseseier. 

Dominic Hoff stilte også, og var med i to øvelser: 

- 5000 meter på bane. Tid 17.20, og vi kan gratulere Dominic med førsteplassen i M45. Dominic kommenterer: Sleit i varmen og tiden ble dårligere enn det jeg håpet på. 

- 3000m hinder. Tid 11.15 minutter, og førsteplass både totalt og i klasse M45. Vi gratulerer. Dominics egen kommentar: Godt fornøyd. Ny PB! Løp alene og sliten etter 5 km dagen før. Tungt men moro!

Dominic har sendt oss et bilde (Klikk).
Per Inge 23.06.2019


Ole Kristian Brastad har vært i Helsinki, og der løpt Tokoinranta parkrun. Distansen var 5 kilometer, som Ole Kristian løp på 28:49. Med det oppnådde han en 14. plass totalt blant herrene, og vi gratulerer med seier i klassen M50-54. 

Tokoinranta parkrun har hjemmeside, hvor du også finner resultatene, her: (Klikk)

Per Inge 23.06.2019

Vi har fått registrert følgende deltakere fra Bøler IF Friidrett på Tyrvinglekene 15-15.06.2019:

Helmer Hauglin, klasse G12, lengde, 600m,  60m.

Thea Sandholtbråden, J11, 200m.

Johanne Branting Haugseng, J13, 60m.

Richard Smitt-Ingebretsen, Menn senior, kule.

Viktor Rokne, G12, 60m, 60m hekk, 200m.

Martinus Fonstad Børnes, G15, kule og 100m.

Aleksandrs Jakovlevs, G13, spyd.

Ariélle Broch-Berhane, J11, liten ball, 60m, 60m hekk, 600m.

Hedda Hasund Auberg, liten ball, 1000m kappgang.


Per Inge 22.06.2019

Anita Paasche deltok i Kristonaløpet i Fredrikstad. Der løp hun 5 km på 22:10. Med det vant hun klassen K50-54, og vi gratulerer med klasseseieren.

Alle resultater fra Kristinaløpet kan du finne på avdelingen for Kristinaløpet på arrangørklubbens hjemmeside (Klikk).
Per Inge 22.06.2019

Jan-Eirik Berntsen løp MSM, og fikk tiden 40:45 på 10 km.

Midnight Sun Marathon har hjemmesiden med alle resultater her (Klikk).
Per Inge 22.06.2019

Jon Ilseng og Mads Blomfeldt løp St. Hansgaloppen 2019. Dette løpet har to distanser, 9.1 og 15.1 km. Våre to løpere valgte begge den lengste distansen. Jon løp på 54:48 og ble nummer fem totalt, og Mads løp på 55:35 og ble med det nummer åẗte.
Per Inge 21.06.2019

I retningslinjene til Bøler IF Friidrett er gruppens formål beskrevet slik:

Bøler IF Friidrett skal tilby organisert friidrett til alle aldersgrupper.

For å kunne oppfylle dette legger vi blant annet til rette for organisert trening, spesielt for barn og ungdom. Dessuten dekker vi all startkontingent for medlemmer under 18 år. Også for voksne dekker vi en betydelig del av startkontingenten. Våre medlemmer får i tillegg kjøpt trenings- og konkurransetøy til sterkt rabatterte priser. Alt dette gjør vi fordi vi ønsker at våre medlemmer deltar i konkurranser, og for å bidra til at det ikke koster for mye å drive med friidrett.

Styret i Bøler IF Friidrett har behov for å se og dokumentere hva vi får i igjen for denne satsingen, i tillegg til det aktive og sosiale miljøet vi bidrar til. Dette gjør vi blant annet ved å følge med på de resultatene våre medlemmer oppnår i løp og stevner. Vi har derfor laget et rapportskjema for oppnådde resultater, som er lett tilgjengelig på hjemmesiden vår.

http://www.bif-friidrett.no/index.php/resultater-2

Styret ønsker at våre medlemmer bruker klubbtøy både under trening og i konkurranser. Dette fungerer bra, selv om ikke alle alltid bruker klubbtøy i konkurranser. Videre ønsker vi at resultater rapporteres på nevnte skjema som raskt som mulig etter løpet/stevnet. Det er mange som gjør dette samvittighetsfullt, mens noen dessverre ikke rapporterer i det hele tatt. Manglende rapportering kan medføre at refusjonskrav for startkontingent blir avslått. Rapportene legger seg automatisk i et eget register, sortert på dato. Det er derfor viktig at skjemaet fylles ut korrekt, også med fullt navn. For barna er det foreldrenes ansvar å rapportere.

Vi gjengir en del resultater på hjemmesiden. For barnas vedkommende nøyer vi oss som regel med å informere om hvem som har deltatt i det aktuelle stevnte/løpet. Dette håper vi vil motivere flere til å delta.

For styret

Arnfinn Skjervold
økonomiansvarlig
Per Inge 19.06.2019

Hege Kittilsen og Øyvind Mehus Sjursen har deltatt i Nordmarka Skogsmaraton. Hege løp helmaraton på 4:31, og ble da totalt nummer 31 blant damene og nummer 10 i klassen K45-49. Øyvind løp halvmaraton, på 1:22:57. Da ble han nummer seks totalt og innkasserte seieren i klassen M40-44.
Per Inge 18.06.2019

Vegard Brox har løpt Oppegårdmila. Distansen var 10.258 km, som Vegard løp på 41:07. Denne tiden ga ham en niendeplass totalt og en andreplass i klasse M40-49.

Kommentarer og beskrivelse fra Vegard selv: Tøff løype og veldig varmt. Ganske fornøyd.
Per Inge 18.06.2019

Dominic Hoff løp Sommernattsløpet. Distansen var 5 km, og tiden ble 17.20. Han ble da nummer ni totalt blant herrene og tok førsteplassen i M45, vi gratulerer.  

Sommernattsløpet har hjemmeside her: (Klikk).
Per Inge 18.06.2019

Bøler IF Friidrett var representert i årets Birkebeiner løpsfestival med fem deltagere på en av årets hittil varmeste dager, der mange slet i solsteken.
Abelone Lyng fullførte den 60 km lange Ultrabirken på imponerende 6.26 under de krevende forholdene, og ble nr. 4 i K30-39. På Birkebeineløpet over 21 km debuterte Haakon Engelsen Berg med 1:20:04, som holdt til en sterk 15. plass i den tøffe M25-29-klassen og 37. plass i Menn Elite. Øvrige Bølerdeltagere på denne distansen var Kjetil Digre og Trond Olav Berg. Birgit Engelsen ble nr. 11 i K50-59 på Halvbirken.
[Mer]
Trond Olav 16.06.2019

Richard Smitt-Ingebretsen har deltatt i KM for veteraner i Ski. Der fikk han to fine resultater:

- Kule: 8.56 meter, 2. plass totalt og seier med kretsmesterskap i klasse MV45-49.

- Diskos: 27.45 meter, 2. plass både totalt og i MV45-49 og dermed sølv i KM i Oslo.

Vi gratulerer med gode resultater av Richard.
Per Inge 14.06.2019
Rapport fra løpsleder Arnfinn:
Årets tredje løp ble en utfordring både for arrangør og deltakere. Det var meldt torden og kraftig regn, noe som slo til like før start. Uværet varte ikke lenge, og hele 55 deltagere trosset både værvaslene og regn og torden. Resultatene ble ferdig litt senere enn vanlig, fordi papirene måtte tørke før de ble lesbare. På grunn av regnværet ble det ikke tatt bilder.
 
Raskeste løper ble Jesper Røn (født 2002) fra Rustad IL på tiden 10,46. Raskeste jente var Ingeborg Roll Mosland (født 2005) fra Rustad IL på tiden 12,00.

Resultater (PDF) - Resultater fra løpsdatabasen

Trond Olav 06.06.2019

Også i år deltok Bøler IF Friidrett i Tjalvelekene.

De unge utøverne som var med fra oss og har meldt inn sine resultater er så langt Aksel Olavi Ahtorinne Andresen (Klasse G10), Viktor Rokne (Klasse G12), Thea Sandhotbråten (J11) og Adrian Sandholtbråten (G12). De var med i følgende øvelser: 

Aksel Olavi: Liten ball, 28.16, 600m, 2:10:38, 60m, 9.57, lengde, 3.95.

Viktor: 60m, 8.76, lengde, 4.01, liten ball, 29.65.

Thea: 60m hekk, 12.63, liten ball, 22.71, lengde, 3.29, høyde, 1.10, 600m, 2:11, 60m, 10.03.

Adrian: 60m, 9.60, 600m, 1:54, lengde, 3.78, høyde, 1.30, 60m hekk, 12.40, liten ball, 31.20, høyde, 1.35.

Vår uoppslitelige veteran, Richard Smitt-Ingebretsen, deltok i diskos (27.43 m), kule (8.31m) og slegge (27.52 m). Med sleggeresultatet kan vi gratulere Richard med førsteplassen i Menn Senior.

Alle resultater fra Tjalvelekene 2019 finner du her (Klikk).

Per Inge 04.06.2019
Fornebuløpet ble avviklet under nær perfekte forhold. Hele 15 utøvere fra Bøler IF Friidrett fullførte ulike distanser, fordelt med fire på 3 km, sju på 5 km, fire på 10 km og en på trippelen. Haakon Engelsen Berg debuterte som Bølerløper på 5 km, løp på 16:29, og fikk 11. beste tid på distansen. Mads Blomfeldt tok klasseseier i 40-44-årsklassen med 17:13. Jon Ilseng tok en annenplass i M45-49 på 10 km med 35:11. Kjetil Digre fullførte Fornebutrippelen i fin stil.

Sylvain Cavatz stilte opp og fotograferte, og bildene hans er i dette galleriet (Klikk).

[Mer]
Trond Olav 28.05.2019

I Ecotrail Oslo 2019 deltok fem løpere fra Bøler IF Friidrett. De fem var de følgende: 

- Ole Kristian Brastad, 10km, tid  56:43, nr. 9 i M50-54 
- Abelone Lyng, 31km, tid 2:55:23, nr. 7 i K23-34 
- Jon Grunnan, 31km, tid 3:40:10, nr. 36 i M35-39 
- Hanne Kristiansen-Haugland, 50km, tid 4:18:47, nr. 1 i K40-44 og totalvinner - gratulerer! 
- Askild Vatnbakk Larsen, 80km, tid 8:34:57, nr. 11 i M23-34 

Alle resultater fra Ecotrail Oslo 2019 kan du se her (Klikk).
Per Inge 27.05.2019

Bøler IF Friidrett stilte som sedvanlig i Romerikslekene. Følgende deltakere har meldt inn sine resultater: Synne Utseth Bøhleengen, Viktor Rokne, Ariélle Broch-Berhane, Arion Broch-Berhane og Aksel Olavi Ahtorinne Andresen.

Fullstendig resultatliste fra Romerikslekene kan du se her (Klikk).
Per Inge 27.05.2019

Heidi Dietrichson Pharo reiste til Halden og løp byløpet der. Distansen var 10K, som Heidi tilbakela på 36:05. Med denne gode tiden tok hun førsteplassen både totalt og i klassen K23-34. Vi gratulerer.

Kondis har reportasje fra løpet her (Klikk).

Halden Byløp har hjemmeside med løpsbeskrivelse og resultater her (Klikk).
Per Inge 23.05.2019

Klubbmesterskapet i terrengløp 2019

Det årlige klubbmesterskapet i terrengløp ble arrangert den 20. mai, i Blindeløypa med start fra parkeringsplassen på Haraløkka. Påmeldingen til løpet var meget god, noe som i stor grad skyldes innsatsen til oppmann og trenere. Tross noen forfall stilte i alt 54 løpere opp i fine løpsforhold.

18 barn under 11 år løp en kort løype. Resultatene for disse oppgis kun alfabetisk, i henhold til regelverket. 21 barn mellom 11 og 14 år løp en runde. Raskest var Theodor Haugberg Rennan på 6,47 og Synne Utseth Bøhlerengen på 7,01.

I den lange løypa på 2 runder deltok det 15 løpere i alderen 16-66 år. Raskest var Haakon Engelsen Berg på 11,36 og Heidi Pharo på 12,19.

Alle deltagerne fikk lik premie, innkjøpt hos vår faste leverandør Gullsmeden på St. Hanshaugen. Alle fikk også en smoothie, gitt av vår sponsor KIWI Bølerlia.

Jeg takker både løpere og frivillige medhjelpere, som ga oss en trivelig kveldsstund i klubbens nærområde.

Det er utarbeidet resultatlister både totalt og klassevis.

Arnfinn Skjervold
løpsleder

Resultatliste totalt - klikk her.

Resultatliste klassevis - klikk her.

Fotografier av deltakerne finner du her (Klikk).

Per Inge 20.05.2019

Vegard Brox løp Copenhagen Marathon, og han løp inn til 2:59:26. Dette er egentlig et mye bedre resultat enn tiden alene forteller, fordi Vegard som er en av våre ivrige løpere for første gang løp under tre timer - og da naturligvis satte en klar ny personlig rekord. Vi gratulerer med rekorden, som godt illustrerer at den som ikke gir seg blir bedre.

For å se alle resultater fra Copenhagen Marathon 2019, klikk her.

Klikk [Mer] for å lese Vegards egen beretning om løpet.
[Mer]
Per Inge 19.05.2019

Årets andre løp i vår løpskarusell Ulsrudvann Rundt er nå arrangert, og vi lar løpsleder Arnfinn få ordet:

"Årets andre løp i UVR-karusellen ble arrangert i nydelig vårvær. Vi var rimeligvis litt spent på interessen for å løpe dagen før 17. mai. Det var ingen fare med interessen. Køen ved starnummerutdelingen ble plutselig lang, og det var flere debutanter enn vanlig. Derfor ble det mye registrering. Likevel ble vi klare til å starte presis. Hele 100 løpere fullførte, og ble det oppnådd mange gode tider. Totalvinnere ble Bendik Håland Pedersen fra Rustad IL med tiden 10,22, og den unge klubbvenninen Mathea Barland, født i 2005, med tiden 12,17."  

Alle resultater finner dere her (Klikk).

Bilder fra løpet kan dere se her (Klikk). Flere bilder kommer.

Reportasje på kondis.no finner dere her (Klikk)
Per Inge 16.05.2019
Forhåndsstoff:

Mandag 20.05.2019 arrangerer Bøler IF Friidrett klubbmesterskapet i terrengløp. Vi inviterer alle våre medlemmer til å delta i dette uhøytidelige løpet. Starten går kl. 18:30, men vi oppfordrer alle til å møte opp i god tid. Husk påmelding på forhånd!

Løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 2004 og tidligere løper 2 runder (ca. 3400 m), mens de som er født i 2005 -2008 løper 1 runde (ca. 1700 m). Det blir en enda kortere trasé for de under 11 år (født 2009 og senere).

Alle betalende medlemmer i Bøler IF Friidrett kan delta i klubbmesterskapet. Det blir laget resultatlister i alle ordinære aldersklasser. Det er ingen startkontingent, og alle vil bli premiert. Premieutdelingen skjer umiddelbart etter målgang.

Påmelding sendes til post@bif-friidrett.no eller for barn og ungdom kan man melde seg på i Spond. Påmeldingsfrist er innen onsdag 15. mai. Etteranmelding godtas løpsdagen inntil kl 1800.

Vi er nå over 150 medlemmer i friidrettsgruppa i Bøler IF, og styret håper at mange, både unge og litt eldre, stiller opp i klubbmesterskapet. Kanskje noen fra Ressursgruppa (støtte-medlemmene) også har lyst til å delta.

Vi trenger noen tidtakere og løypevakter, samt hjelp til premieutdelingen. De som har anledning til å hjelpe til, bes om å melde fra til arnfinnskjervold@hotmail.com så snart som mulig. Vi minner om dugnadsplikten ved egne arrangementer. Selve avviklingen av løpet vil ikke ta lang tid.

Vennlig hilsen løpsleder Arnfinn

Per Inge 15.05.2019

Det var gode løpsforhold under Holmenkollstafetten med
10-12 grader og overskyet, og noe kjølig for tilskuere. Bøler IF Friidrett ble nr. 26 i klasse Menn senior med tiden 60:39. Alle resultater her 

Det er lastet opp en video på YouTube som viser noen av våre løpere, klikk her 

Klikk Mer for å se lagbildet i stor størrelse og Klikk her for å se enda flere bilder - hvorav tre løperbilder.

[Mer]
Hermann 11.05.2019

Her er lagoppstillingen for vårt menn seniorlag til Holmenkollstafetten. Start er kl. 1420 inne på Bislett.

    Menn F2 senior startnr. 742
Nr. Lengde Navn Antatt start på etappe
1. 1200 m Tobias Hylleseth 14:20
2. 1130 m Jostein Hult 14:23
3. 600 m Leif-André Trøhaugen 14:26
4. 1910 m Mads Blomfeldt 14:28
5. 1260 m Keino Valstad 14:34
6. 1240 m Jason Matthews 14:37
7. 1790 m Haakon Engelsen Berg 14:42
8. 1810 m Alejandro Velasquez 14:48
9.  630 m Espen Bago 14:53
10. 2840 m Øyvind Mehus Sjursen 14:55
11. 1530 m Dominic Hoff 15:03
12. 370 m Stian H. Pettersen 15:08
13. 1080 m Erik Landa 15:09
14. 720 m Jon Grunnan 15:12
15. 500 m Felix Rivedal Hylleseth 15:14
       
Reserve:    
    Ole-Andreas Brastad  
Hermann 11.05.2019

Bilder fra Bølerstafetten 2019 er her (Klikk). Nå oppdatert med flere bilder fra løpingen.
Per Inge 09.05.2019

Det var 30 fullførende lag i årets stafett i flott vær. 

Resultater finnes her 

Resultater med etappetider her

Resultater med etappetider og lagoppstillinger her

Bilder er her

Hermann 08.05.2019

Tidsskjemaet blir slik:

Kl. 1730: Startnummerutdeling og etteranmelding ved klubbhus Haraløkka åpner
Kl. 1900: Gutter, jenter og mix-klasse 10-13 år 
Kl. 1920: Gutter, jenter og mix-klasse 14-16 år og 15-19 år
Kl. 1945: Premieutdeling

Startlister finnes her

Mer informasjon finnes her 

 

Hermann 07.05.2019

Friidrettssesongen er i full gang, og Bøler IF Friidretts flotte klubbdrakt er å se på mange arenaer. De som har krav på refusjon av startkontingent kan gjerne sende refusjonskrav etter hvert, eventuelt samle opp noen før de sendes inn. Det er en fordel å slippe å få alle refusjonskravene helt i slutten av året. Adressen er som tidligere arnfinnskjervold@hotmail.com. Kvittering må følge med. Det er ønskelig at alle refusjonskrav kommer på e-post. Husk at resultatene skal rapporteres før refusjon utbetales. http://www.bif-friidrett.no/index.php/resultater-2

Arnfinn Skjervold
økonomiansvarlig
Per Inge 06.05.2019

Heidi Dietrichson Pharo løp Råskinnet. Direkte uventet var det ikke at Heidi sikret Bøler-seier med best tid av alle damer med 46.00. Vi gratulerer med triumfen rundt Sognsvann.

Råskinnet har hjemmeside her (Klikk).

Alle resultater fra Råskinnet finner du her (Klikk).
Per Inge 06.05.2019

Vi kan gratulere Øyvind Mehus Sjursen, som løp inn til totalseier blant herrene i Frognerparkenløpets 5 kilometer på tiden 16:52.

Frognerparkenløpet har egen hjemmeside med resultater her (Klikk).
Per Inge 06.05.2019

Keino Valstad deltok i Ekebergløpet 2019. Distansen var 10 km, og Keino løp på 37:53. Da ble han nummer 5 totalt blant alle herrer, og nr. 2 i M45-49.
Per Inge 06.05.2019

Bøler IF Friidrett hadde tre lag med deltakere over 10 år i Ekebergstafetten 2019. De tre lagene var G11/12 år, J13/14 år og G13/14 år.

Lagoppstillingene var slik:


G11/12:
1. Viktor Rokne
2. Theodor Rennan
3. Adrian Espen Sandholtbråten
4. Harishan Tharmathevan
5. Helme Hauglin


J13/14:
1. Johanne Haugseng
2. Marie Moe
3. Synne U. Bølerengen
4. Stine Åkerholm
5. Jennifer Valstad


G13/14:
1.Oliver Wingerei
2. Sivert Kvalø
3. Ulrik Strøm
4. Halvard Hrubos-Strøm
5. Andreas Berge Ryen

Vi takker alle sammen for den fine innsatsen på Ekeberg. En stor takk går også til lagledere og foreldre.
Per Inge 06.05.2019

Synne Utseth Bøhlerengen stilte i Parkløpet. Hun deltok i klassen J13-14, og distansen var 1700 meter. Tiden ble 7:00 minutter, noe som sikret Synne en flott seier. Gratulerer!

Kommentarer og beskrivelse: Terrengløp i høyskoleparken i Ås. Variert og artig løype.
Per Inge 06.05.2019
02.05.2019: Løpsleder Arnfinn oppsummerer: Årets første løp samlet 70 deltagere i nokså kaldt vær. Arrangørens profil Heidi Pharo debuterte i UVR og var klart beste kvinne på tiden 11,19. Blant herrene var Torbjørn Høvde fra ØMK rasket med tiden 10,40. Han løp i klasse 40-44 år. Dette var en grei start på årets karusell. Klassevise resultater under "Mer"

Vi har som vanlig også bildegalleri fra løpet, og de finner du her (Klikk). Nå oppdatert med mange flere bilder 10.05.

[Mer]
Trond Olav 02.05.2019
Bøler IF Friidrett har en fast samarbeidsavtale med Oslo Sportslager, noe som gir våre betalende medlemmer 20% rabatt på løpesko og løpsbekledning, og 15% rabatt på løpeklokker, og 15% rabatt i øvrige avdelinger hos Oslo Sportslager. Rabatten gis på veiledende pris.

Vi har i tillegg egne handleuker som en del av samarbeidsavtalen med Oslo Sportslager om Nøklevann Rundt. Vi har nå avtalt handleuke i uke 18 (29. apr-4. mai). I handleuker økes rabatten på løpesko og løpsbekledning fra 20 til 25%, og det er 15% rabatt på løpeklokker, og 15% rabatt i øvrige avdelinger hos Oslo Sportslager.

Dette er et godt tilbud, som vi anbefaler våre medlemmer å benytte. Butikken ligger i Torggata 20. Husk å opplyse om medlemskapet i Bøler IF Friidrett.
Hermann 29.04.2019

Vårens idrettsmerkeprøver på Haraløkka

Det blir idrettsmerkeprøver på Bøler også i år. Datoen er fastsatt til onsdag 22.05.2019, med oppmøte foran klubbhuset på Haraløkka kl. 18:00.

Vel møtt!
Per Inge 29.04.2019

I Sentrumsløpet 2019 stilte Bøler IF Friidrett med de følgende deltakere på 5 og 10 km:

5 km

Markus Nordviken, 23:43
Jonas Nordviken, 24:38

10 km

Alejandro Velasquez, 35:09
Heidi Pharo, 36:12
Vegard Brox, 37:22
Jon Grunnan, 38:38
Kjetil Digre, 42:13
Erik Landa, 44:27
Ole-Andreas Brastad, 44:37
Anita Paasche, 47:13

Vi har også bilder fra løpet. De bildene som er forsynt med et copyrightsymbol formet som en "S" er tatt av Sylvain Cavatz. Se bildene her (Klikk).
Per Inge 28.04.2019

Her er stevnene som vi satser på i løpet av våren og forsommeren:

05.05.2019: Ekebergstafetten, Tore melder på lag (også for 7-9år)

Mer om Ekebergstafetten her: https://www.ekebergstafetten.no/

08.05.2019: Bølerstafetten, Tore melder på lag

Mer om Bølerstafetten her: http://www.bif-friidrett.no/index.php/bolerstafetten

20.05.2019: Klubbmesterskap, terrengløp (også for 7-9 år) For påmelding til klubbmesterskapet i terrengløp skriv til post@bif-friidrett.no så snart som mulig, og senest innen onsdag 15. mai.

25-26.5.2019: Romerikslekene (også for 7-9 år)

Mer om Romerikslekene her http://www.romerikslekene.com/

31.06-02.06.2019: Tjalvelekene (også for 7-9 år)

Mer om Tjalvelekene her https://tjalvelekene.no/

07-09.06.2019: Askerlekene

Mer om Askerlekene her https://askerlekene.no/

14-16.06.2019: Tyrvinglekene

Mer om Tyrvinglekene her http://tyrvinglekene.no/
Per Inge 26.04.2019

Jon Grunnan løp Påskemaraton på 2. påskedag. Distansen var halvmaraton, som Jon gjennomførte på 1:28:54.

KONDIS har reportasje fra Påskemaraton her (Klikk).
Per Inge 23.04.2019

Heidi Dietrichson Pharo stilte opp i Perseløpet den 21.04., og ikke uventet var Heidi raskest blant alle damer. Vi gratulerer med seier og godt resultat med 17:26 minutter på de fem kilometrene.

Vi har to bilder, som Heidis mann Sylvain Cavatz besørget: Klikk her og se

Samtlige resultater fra Perseløpet - som åpenbart er en løpskarusell med flere løp i sesongen - finner du her (Klikk).
Per Inge 21.04.2019

I år arrangeres Bølerstafetten onsdag 8. mai. 

Informasjon om Bølerstafetten er her  

Se resultater, bilder og video fra tidligere år her  

Hermann 12.04.2019

Første trening etter påske er 24.4.2019 og da går vi samtidig over til sommertrening.

Trasopbanen er stengt pga. rehabilitering så det blir trening på Haraløkka idrettsanlegg på mandager og på Lambertseter friidrettsbane på onsdager.

Les om vårt tilbud for barn og ungdom her

Les om sommertreningen her 

Hermann 11.04.2019

Norges Friidrettsforbund minner om helårslisens

Friidrettssesongen 2019 er nå i gang og vi minner om muligheten for kjøp av helårslisens. Kjenner du at det kribler ekstra i beina for å ta fatt på et løp? Da anbefaler vi deg å kjøpe helårslisens! Dette gjør at du kan delta på samtlige friidrettsarrangement i Norge, både på og utenfor bane.

Ved kjøp av helårslisens vil du være forsikret både før, under og etter konkurranse, samt på friidrettsrelatert trening. Lisensen er gjeldende fra kjøpsdato og ut desember 2019. Prisen vil være den samme, uavhengig av tidspunkt på kjøp av helårslisens.

Klikk her for helårslisens

Verdt å merke seg:

- Helårslisens er aktuelt for medlemmer i norske friidrettsklubber fra og med det året man fyller 13 år og til og med 80 år.

- Dersom du skulle være så uheldig å bli skadet, kan du lese mer om hvordan du melder din skade her (Klikk).

Vi ønsker deg masse lykke til med sesongen 2019!
Mvh Norges Friidrettsforbund
Per Inge 08.04.2019

Fire løpere fra Bøler IF Friidrett hadde tatt turen til Berlin, og de fire som løp Berlin halvmaraton var de følgende:

- Heidi Dietrichson Pharo: 01.18.16 - nummer 18 totalt blant alle damer og 5 i K30.
- Jon Ilseng: 01:14:54 - nummer 125 totalt blant alle herrer og 6 i M45.
- Mats Blomfeldt: 01:18:32 - nummer 224 blant alle herrer og 32 i M40.
- Per Morten Rennan: 01:34:08 - nummer 1799 blant alle herrer og 132 i M50.

Berliner halbmaraton har hjemmeside, og her finner du alle resultater (Klikk).
Per Inge 07.04.2019

Dominic Hoff deltok og tok sølv i klassen M45-49 år, og vi gratulerer med sterkt løp.
Per Inge 06.04.2019

Vi hadde to deltakere på Holmestrand maraton, Hanna Sæverås Breivold som løp den fulle maratondistansen på 3.01.34. Det er veldig bra, bare få kvinner er i stand til å løpe maraton ned mot tre timer. Hanna ble nr. 2 totalt og innkasserte klasseseier. Tony Gjerde løp 5 km på 15.58 og ble nr. 3 totalt og tok klasseseier. 

Vi gratulerer med fine resultater.

Holmestrand maraton har hjemmeside her (Klikk).
Per Inge 06.04.2019

Bøler IF Friidrett pleier å stille sterkt i Fredrikstadløpet, og årets utgave var ikke noe unntak i så måte. Vi hadde følgende deltakere med i Fredrikstadløpet 2019, som alle gjorde fin innsats:

- Mia Ilseng, K11, 3 km, 13:52 

- Anita Paasche, K50-54, 5 km, 22:06 og klasseseier - gratulerer!

- Dominic Anthony Hoff, M45-49, 5 km, 17:10 og 2. plass i klassen

- Mads Blomfeldt, M40-44, 5 km, 16:30 og 2. plass i klassen

- Tony Gjerde, M35-40, 21 km, 1:11:40, klasseseier og 4. plass totalt blant alle herrer - gratulerer! Tony mente selv at dette var grei revansj etter Haag.

Fredrikstadløpet har hjemmeside med alle resultater her (Klikk).
Per Inge 31.03.2019

Bamselekene 2019 ble arrangert i Stangehallen 22.03.2019 - 24.03.2019, og vi i Bøler IF Friidrett hadde med mange deltakere.

Vår ivrige og nær uoppslitelige senior/veteran Richard Smitt-Ingebretsen var på plass og støtte kule 8.86 meter, slik at han ble nummer 5 i klassen for Menn Senior.

Det var likevel våre yngre utøvere som preget Bamselekene, og det ble mye idrettsglede og moro.

Jan Rokne har sendt oss bilder, og de er her (Klikk).

Fullstendige lister over deltakere og resultater fra Bamselekene 2019 kan dere se her (Klikk).
Per Inge 25.03.2019

Styret takker alle som deltok i møtet som startet vår klubbutviklingsprosess.

Selv om vi ikke var så mange, var veilederne fra forbundet fornøyd med oppslutningen, som var representativ for klubben. Det deltok både aktive, foresatte, trenere og styremedlemmer. Det ble satt søkelys på organisasjonen, trenersituasjonen, ledelsen, arrangementene, aktivitetstilbudet og anleggssituasjonen. Selv om mye fungerer godt i friidrettsgruppa, ble det fremmet mange gode forslag til forbedringer.

Startmøtet valgte å prioritere følgende områder: skaffe flere trenere, forbedre informasjonsflyten og styrke klubbfølelsen. Styret har startet arbeidet, og vi håper medlemmer og foresatte vil støtte oss og bidra i arbeidet med å utvikle klubben vår.

Arnfinn Skjervold
nestleder
Per Inge 25.03.2019

Frode Hult har gjennomført Last man standing - Østmarka Backyard Ultra. Dette er et løp hvor tiden ikke er vesentlig, men hvor vinnerne kåres etter antall fullførte runder. Frode løp i alt 67 kilometer, og ble nummer 40 i løpet.

Last man standing - Østmarka Backyard Ultra har hjemmeside her (Klikk).
Per Inge 24.03.2019

Det går mot vår og hjulskift på bilen. I den forbindelse minner jeg om klubbavtalen vår med Vianor. Her gjengis tidligere informasjon på hjemmesiden vår:
 
Som tidligere opplyst har Bøler IF Friidrett, via Norges Friidrettsforbund, inngått klubbavtale med Vianor. Dette selskapet tilbyr service på bil, dekkskift, nye dekk og dekkhotell. Avtalen betyr at våre medlemmer får 5 prosent rabatt hos Vianor på alt av dekk og bilverkstedstjenester. Bøler IF Friidrett får 5 prosent kick back på alt våre medlemmer handler for, uavhengig av pris.
     
Vi anbefaler dere å benytte denne avtalen, til fordel både for dere selv og klubben. Vianor har avdelinger flere steder i Oslo, for eksempel i Brynsengveien 5 på Bryn.

Mvh Bøler IF Friidrett
Arnfinn Skjervold
økonomiansvarlig
Per Inge 23.03.2019

Richard Smitt-Ingebretsen har deltatt i NM for veteraner på Nes. Der støtte han kulen 8.54 meter avgårde. Resultatet ga en 4. plass i klassen M45-49.

Per Inge 16.03.2019
Klubbtøyet og hettegensere har nå kommet fra leverandør til de som har bestilt, og det er også mulig å få tøy for de som ikke har bestilt da det er bestilt ekstra tøy i noen størrelser. 

Det vil være mulig å hente tøyet lørdag 16.03 fra kl. 1430-1515 på klubbhuset på Haraløkka. Skulle ikke denne tiden passe, ta kontakt med Anette Rokne for å avtale en annen dag.  

Se informasjon om klubbtøy her
Hermann 15.03.2019

Bøler IF Friidrett inviterer til et møte om klubbutvikling i kafeteriaen i klubbhuset på Haraløkka lørdag 16. mars kl 10-14.

Vi inviterer alle som ønsker å bidra til å utvikle friidrettsgruppa i Bøler IF. Invitasjonen går derfor til styret, trenere, foresatte og aktive utøvere.  Hensikten med møtet er å kartlegge dagens situasjon, hvilke forbedringer som kan gjøres, foreslå tiltak og lage en tiltaksplan.

Et klubbutviklingsprogram etablert av Norges Idrettsforbund vil bli presentert av Stian Andersen, som er daglig leder av Oslo og Akershus Friidrettskretser.

Vi lover deltagerne et meget interessant møte. Alle trenere bør delta, det samme gjelder flere av de aktive. Ikke minst ønsker vi å knytte nærmere kontakt med de foresatte til våre yngre medlemmer.

Påmelding skjer til post@bif-friidrett.no så snart som mulig, senest innen 10. mars.

Mvh styret
Per Inge 17.02.2019

Bøler IF Friidrett hadde med to deltakere under Bislett 50 km, nemlig Hanna Sæverås Breivold og Inge Hasund.

Dette var Hannas debut som Bøler-løper, og hun løp meget godt med tiden 3:38:52. Resultatet ga en andreplass totalt, og klasseseier i K23-34. Gratulerer til Hanna for en glimrende debut.

Inge ledet lenge hele løpet og lå an til seier dersom han hadde fortsatt i samme stil, men dessverre hadde han enda en snev av sykdom i kroppen og måtte gi seg etter 35 kilometer.

KONDIS-reportasje med alle resultater finner du her (Klikk)

Line Hasund har tatt bilder fra Bislett 50 km, og de kan du se her (Klikk)
Per Inge 17.02.2019

I flere år har vi nå varslet at Friplassen - en god og funksjonell idrettsbane tilpasset våre yngste som også inkluderer lengdegroper, høydehoppmuligheter og kulesektor og diverse treningsapparater - skal komme til Haraløkka. 

Nå ser det endelig ut til at disse planene realiseres i 2019.

Rimeligvis er det interesse for det kommende friidrettsanlegget, som vil øke våre muligheter til trening og også interne stevner for de yngste. Derfor legger vi nå ut en oversikt over det ferdige Haraløkka-anlegget som også inkluderer en beskrivelse av Friplassen. Klikk her for å se.
Per Inge 15.02.2019

Bøler IF Friidretts årsmøte ble avholdt den 5. februar. Kun medlemmene av styret deltok. Årsmøtet godkjente styrets årsberetning for 2018. Årsberetningen reflekterer stor aktivitet og gode sportslige resultater.

Regnskapet for 2018 viser et pent overskudd. Det er imidlertid klart at en forutsetning for at Bøler IF Friidrett skal opprettholde aktiviteten på vårt høye nivå, er at vi oppnår god deltakelse i og dermed gode inntekter fra vårt største og viktigste arrangement: Nøklevann Rundt.

Retningslinjene våre ble oppdatert, og oppdateringene dreier seg i hovedsak om presiseringer. Treningsavgiften ble økt med kr 100,- for samtlige medlemskatetorier. Våre nye satser og refusjoner vil fremgå av menypunktet "Kontingenter, refusjoner mv" i venstremenyen.

Det ble vedtatt et budsjett for 2019 som vil gi et brukbart overskudd. Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt, og styret vil fortsette nå med 1 vararepresentant siden 1 vara takket nei til gjenvalg uten at noen andre ville steppe inn. Det er dessverre ikke lett å få medlemmer til å påta seg verv. Styret fikk årsmøtets fullmakt til å skaffe et ekstra medlem til valgkomiteen. Vi ser gjerne at noen melder seg.

Styret
Per Inge 07.02.2019

Klubbkvelden den 04.02 for Bøler IF Friidretts barn og unge ble en hyggelig suksess.

Vi hadde to separate arrangementer, en for 6-9 år og en for 10-14 år. Begge var godt besøkt, med nesten fullsatt sal av foreldre og barn som nøt det gode samværet og klubbens pizzaer, saft, kaker og kaffe. Det ble gitt informasjon ved leder, trener, oppmann og klubbtøyansvarlig. Sesongen 2018 ble oppsummert, og det ble delt ut priser gode prestasjoner i løpet av året. Nok en gang fikk vi se at klubbkvelder er populære og fine sammenkomster, og vi takker alle for fremmøtet og samværet.
Per Inge 05.02.2019

Bøler IF Friidrett hadde med et solid lag med ni unge utøvere på Skedsmolekene 2019. De ni var de følgende:

Aksel Olav Ahtorinne Andresen, Viktor Rokne, Arion Broch-Berhane, Håkon Hasund Auberg, Ariélle Broch-Berhane, Mia Ilseng, Hedda Hasund Auberg, Jennifer Valstad og Amanda Valstad. Viktor Rokne har meldt til oss at hans 9.10 på 60m er ny personlig rekord.

I tillegg til god deltakelse ble det også oppnådd fine resultater, og resultatlisten med alle deltakere på hele stevnet kan dere se her (klikk).
Per Inge 31.01.2019

Det er klubbkveld for barn og ungdom mandag 4.2.2019.

Det er på AKS, Nøklevann skole etter vanlig trening. Foreldre er velkommen.

Det blir pizza, saft, kaker og kaffe. Informasjon ved leder av friidrettsgruppa og klubbtøyansvarlig. Oppsummering av sesongen 2018 og utdeling av priser (gruppe 10-14 år).

Gruppe 6-9 år: Kl. 18:15-19:00

Gruppe 10-14 år: Kl. 19:15-20:15

Påmelding til Tore O. Moe, eller på Facebook gruppen Bøler IF Friidrett Yngre ungdom.

Hermann 23.01.2019

Dominic Hoff har løpt Solastranden halvmaraton, og tiden ble 1:18:48: Dermed ble han nummer 4 totalt blant alle herrer, og innkasserte seier i klasse M5. Gratulerer med klasseseier, Dominic!

Dominics egen kommentar: Gode bein og god form. Mye sterk motvind de siste fem kilometerne ødela sjansen for PB.

Solastranden halvmaratons hjemmeside med resultater finner du her (klikk).
Per Inge 19.01.2019

Selv om vi gjerne skulle beholde alle våre trenere og aktivitetsledere, er det selvsagt ikke unaturlig at særlig unge mennesker som har gjort en god innsats for oss i en periode gjør andre ting etterhvert og søker seg til andre arenaer.

Du som har vært aktivitetsleder eller trener i Bøler IF Friidrett og slutter, har krav på sluttattest. Den vil du få, dersom du skriver en melding til post@bif-friidrett.no og forteller hva du har gjort i klubben og hvor lenge engasjementet har vart.
Per Inge 16.01.2019

Innrapportering av resultater skal gjøres umiddelbart etter deltagelse, og det gis ikke refusjon for løp/stevner som ikke er innrapportert.

Siste frist for innrapportering av resultater for 2018 er 16. januar 2019 kl. 2300.

Innrapportering av resultater for 2019 åpner 17. januar.

Innrapportering gjøres her

Hermann 15.01.2019

Med dette innkalles til årsmøte i Bøler IF Friidrett.

Dato: Tirsdag 05.02.2019
Klokkeslett: 19:00

Sted: Klubbhuset, Haraløkka i kafeteriaen i 2. etasje

Formelle forhold:

Alle medlemmer har rett til å få tilsendt årsmøtedokumentene - Bøler IF Friidretts årsberetning samt årets regnskap - forut for årsmøtet.

Forslag til årsmøtet: Husk på at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet må sendes styret senest to - 2 - uker før årsmøtedatoen. Forslag kan sendes med e-post til post@bif-friidrett.no

Styret i friidrettsgruppa ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen.

Per Inge 04.01.2019

Onsdag 2. januar er Nøklevann skole stengt.

Gruppe 10-11 år og 12-14 år: ingen trening

Gruppe 15-19 år: det er utetrening kl. 1900-2000 fra Nøklevann skole

Ordinær trening fra mandag 7. januar

Hermann B. 02.01.2019

Helårslisens for sesongen 2019 er nå tilgjengelig.

Ved kjøp av lisens vil utøverne være forsikret både før, under og etter konkurranse. Lisensen gjelder fra kjøpsdato til 31.12.2019. Prisen vil være den samme uansett om man kjøper i dag eller utsetter det.

Har du tenkt å konkurrere i løpet av året vil det være en fordel å investere i helårslisens allerede nå.

Det er krav om lisens for å delta i arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund. For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens, for arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. Engangslisens kjøpes i forbindelse med påmelding til aktuelt arrangement, helårslisens kjøpes ved bruk av lenken under.

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 (fra det året man fyller 13) og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.

Helårslisens kan kjøpes her:

https://mosjon.friidrett.no/lisens2019

Bøler IF Friidrett dekker helårslisens for medlemmer under 18 år og medlemmer i satsningsgruppen. Bekreftelse på kjøp av lisens sendes arnfinnskjervold@hotmail.com. Kontonummer for refusjon må samtidig oppgis. Forutsetningen er at medlemmet deltar i konkurranser hvor lisens kreves.

Arnfinn
Per Inge 31.12.2018

Styret i Bøler IF Friidrett vil ønske alle våre medlemmer, foresatte, trenere og tillitsvalgte, foreldre, støttespillere og sponsorer en riktig God Jul. Samtidig ønsker vi dere alle et Godt Nytt Friidrettsår.

Bøler IF Friidrett har hatt en på alle måter solid sesong i 2018. Våre arrangementer Bølerstafetten, Ulsrudvann Rundt og Nøklevann Rundt samler mange deltakere. Bølerstafetten er populær og innvarsler hvert år at våren for alvor er kommet til Bøler. Ulsrudvann Rundt er forlengst blitt et av våre sentrale arrangementer, med en deltakelse som enkelte ganger overstiger 100 løpere i alle aldre. Nøklevann Rundt er vårt uten sammenlikning største arrangement, og til vår overraskelse og glede fikk vi en ny og imponerende deltakerrekord i 2018: I alt 1195 fullførende deltakere fordelt på 923 på 9.7 kilometer og 272 på 5 km.

Hele året har vi god aktivitet blant barna og de unge, og vi kan registrere en økende stevnedeltakelse og et behov for flere trenere. Alle våre trenere og aktivitetsledere gjør en uvurderlig og uunnværlig innsats, og de fortjener en stor takk for sitt engasjement.

Våre trofaste sponsorer fortjener likeledes en stor takk for å se verdien av friidretten på Bøler og for å støtte opp om vår virksomhet.

Å legge til rette for at barn og unge i lokalmiljøet kan trene friidrett er som før vår første prioritet, noe som ikke forhindrer at våre seniorer og veteraner viser en imponerende aktivitet og ofte gode resultater som bidrar verdifullt til å inspirere hele klubben.

Alle dere som er med på å støtte Bøler IF Friidrett bidrar til at vi kan opprettholde og forsterke friidretten på Bøler - til glede for utøvere i alle aldre og på alle nivåer slik vårt mål er. Vi våger påstanden at Bøler IF Friidrett er en klubb som karakteriseres av et hyggelig og vennskapelig miljø og særlig attraktive omgivelser på Bøler.

I flere år nå har vi varslet at Friplassen med en 200-meters løpebane kommer til Haraløkka. Nå ser det ut til at den realiseres i 2019. Det betyr at vi kan tilby våre unge utøvere enda bedre treningsforhold, og at de tradisjonelle Bølers barneleker igjen kan arrangeres - på vår egen bane.

Til slutt oppfordrer vi dere til å trene godt i julen. Østmarka og Østensjøområdet innbyr til treningsaktivitet hele året, enten dere velger å løpe, sykle eller gå på ski. Benytt mulighetene så ofte og så mye dere kan, for neppe noen har angret på en treningstur i våre omgivelser. Vi på vår side skal fortsette med arbeide så godt vi kan for å oppmuntre og legge til rette for friidretten i lokalmiljøet på Bøler. 

Takk for friidrettsåret 2018 - vel møtt til neste år og ha en riktig God Jul i mellomtiden!
Per Inge 21.12.2018

Bøler Idrettsforening ligger i Bydel Østensjø i Oslo og består av 978 medlemmer spredt i fotball-, håndball-, friidrett- og tennisgruppa. Friidrettsgruppa har om lag 185 utøvere. Vi er en klubb med ambisjoner om å utvikle idrettsutøvere på et høyt nivå, men samtidig legge til rette for at barn og unge skal få oppleve idrettsglede uavhengig av mestringsnivå. Vi vil i 2019 få treningsforhold for barn og ungdom på Haraløkka Idrettsanlegg, i forbindelse med nytt friidrettsanlegg basert på konseptet Friplassen.

Vi søker:

Hovedtrener 15-19 år
Hovedtrener 10-11 år
Aktivitetsleder 6-9 år

I arbeidet som hovedtrener er noen av arbeidsoppgavene som følger (ikke utfyllende):

- Planlegge og gjennomføre ukentlige treningsøkter.

- Delta i planleggingen av deltagelse på stafetter.

- Være tilstede på avtalte stevner som støtte til utøvere og foresatte.

- I samarbeid med oppmann informere om treninger og stevner på Facebook
Ved endring i treningstider eller treningssted, informere på nettside og på Facebook.

- Rapportere til sportslig leder.

I arbeidet som aktivitetsleder er noen av arbeidsoppgavene som følger (ikke utfyllende):

- Gjennomføre ukentlige treningsøkter.
- Være tilstede på avtalte stevner som støtte til utøvere og foresatte.
- Delta på klubbkvelder og informere om det sportslige arbeidet.
- Rapportere til hovedtrener.

Vi ønsker trenere med god kompetanse innenfor barne- og ungdomsfriidrett, og med gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, til nye og spennende stillinger. NFIF- eller utenlandske trenerkurs er en fordel. For aktivitetsledere er det ønskelig at kurset Friidrett for barn er gjennomført.

Arbeidstid for hovedtrener er beregnet til ca. 5 timer per uke, for aktivitetsleder til ca. 4 timer pr. uke. Godtgjørelse ytes etter klubbens satser. Vi ber søkere om å sende en søknad for den spesifikke aldersgruppen man ønsker å arbeide med, samt med en faglig begrunnelse.

Søknad med relevant CV sendes til: post@bif-friidrett.no

Søknadsfrist er 20 november 2018.

For spørsmål om stillingen kan følgende kontaktes:

Tore Olav Moe – 9529 5004
Ole-Andreas Brastad
Erik Oseth – 992 79 209
Per Inge 04.12.2018

Mange av våre unge utøvere deltok på julestevnet i Bærum Idrettspark den 1. desember.

Resultatene derfra kan dere se her: (Klikk)
Per Inge 03.12.2018
Jon Ilseng løp 10 km på 34.26. Anne Ilseng løp halvmaraton på 1.55.52.
Hermann 26.11.2018
Inge Hasund har løpt Firenze Marathon på 2.35.58.

Inge forteller dette om løpet: 

Det ble en tøff runde. Fin temperatur og lite vind, men regn mer eller mindre hele veien. Løp bra på de rette asfalt partiene egentlig hele løpet, men flere partier med steinheller i svingete trange gater bremset for mye. Så på klokka at farten gikk ned med en gang.
Lå også veldig mye aleine, sikkert 3/4 av løpet.
Litt skuffa, men da må det jo bli satsning mot et maraton til!
Hermann 26.11.2018

Resultatene for lagserien er nå kommet. Les mer om lagserien her.

Klikk mer for å se våre resultater

[Mer]
Hermann 22.11.2018
Torsdag 15. november var det sesongavslutning på klubbhuset på Haraløkka med en gjennomgang av sesongen med bilder og video, utdeling av priser og prat og meningsutveksling om neste sesong der mange antydet konkrete konkurransemål. 

Klikk mer for å lese om prisvinnere.
[Mer]
Hermann 21.11.2018

Keino Valstad har reist langt, nærmere bestemt helt til Athen, for å løpe det helt klassiske maratonløpet. Keino løp distansen på 3.01.18.

Keino har sendt oss et bilde, som du kan se her (Kilkk).

Athens Marathon har hjemmeside her (Klikk).
Per Inge 13.11.2018

Per Morten Rennan har løpt maratonløpert Nice-Cannes, og det gjorde han på 3:00:40. Det betyr at vi kan gratulere Per Morten med ny personlig rekord. Plasseringsmessig ble han nummer 97 totalt av 4974 herrer, og nummer 7 av 907 i sin klasse.

Vi har bilde av Per Morten i det han løper i mål, her (Klikk).

Det franske Riviera-maratonløpet har hjemmeside her (Klikk).
Per Inge 10.11.2018


New York City Marathon trenger knapt noen nærmere beskrivelse blant løpsinteresserte. I 2018-utgaven hadde Bøler IF Friidrett med Alejandro Velasquez i det klassiske løpet. Alejandro løp meget godt, med tiden 2:43:45 ble han nummer 261 av de 52697 menn som deltok. Han løp i klassen M40-44, og der ble plasseringen så god som nr. 31 av 5109 fullførende i denne klassen.

Vi har bilder av Alejandro her (Klikk).

Alejandro kommenterer: NYC Marathon må bare oppleves, stemningen der kan ikke sammenliknes med noe annet!

New York City Marathon har hjemmeside her (Klikk).

Per Inge 07.11.2018

Bøler IF Friidrett gjorde det sterkt i Hodelyktløpet Østmarka Trail Challenge. Hanne Kristiansen-Haugland og Abelone Lyng deltok i dette terrengløpet som er på 12 km. Hanne løp på 60:03 minutter, og da sikret hun seg seieren i dameklassen i den mørke og krevende traséen. Vi gratulerer! Men Abelone løp også sterkt, og sikret Bøler andreplassen og dermed dobbeltseier blant damene. Abelones tid ble 1:11:17.

Alle resultater fra Hodelyktløpet 2018 kan du se her (Klikk).
Per Inge 02.11.2018

Som tidligere opplyst har Bøler IF Friidrett, via Norges Friidrettsforbund, inngått klubbavtale med Vianor. Dette selskapet tilbyr service på bil, dekkskift, nye dekk og dekkhotell. Avtalen betyr at våre medlemmer får 5 prosent rabatt hos Vianor på alt av dekk og bilverkstedstjenester. Bøler IF Friidrett får 5 prosent kick back på alt våre medlemmer handler for, uavhengig av pris.

Vi anbefaler dere å benytte denne avtalen, til fordel både for dere selv og klubben. Vianor har avdelinger flere steder i Oslo, for eksempel i Brynsengveien 5 på Bryn.

Arnfinn Skjervold
økonomiansvarlig

Per Inge 29.10.2018

Det har nå vært ca. 35-40 barn på treningene for gruppe 10-14 år. Dette er det ikke kapasitet til i salen på Nøklevann skole, og gruppen får ny inndeling. 

Det er også en endring for gruppe 15-19 år ved at utetreningen på onsdager endres.

All informasjon om de nye gruppene, og nye treningstider finnes på våre sider.

Det er informert på generell side om trening, klikk her

Det er informert om vintertreningen, klikk her

Hermann 29.10.2018

Vegard Brox har løpt Frankfurt Marathon.

Vegard kom inn på 3:01:30, som ga en plass 1087 blant alle herrer og plass 195 i klasse M40-44. Mest gledelig for Vegard var at resultatet er hans nye personlige rekord - en sterk forbedring med over fire minutter. Vi gratulerer.

Vegard kommenterer selv: Pers med over 4 min og negativ splitt, veldig fornøyd.

Frankfurt Marathon har hjemmeside her (Klikk).
Per Inge 28.10.2018

Mads Blomfeldt har deltatt i Lørenskog halvmaraton, hvor han løp på 1.17.53. Den hederlige tiden ga ham en 12. plass blant alle herrer, og en andreplass i klassen M40-44.
Per Inge 27.10.2018
G10/11 3x800 m, Aksel Andresen (2009) løp istedenfor Jacob (2007). [Mer]
Per Inge 26.10.2018

Bøler IF Friidrett hadde mange deltakere i Hytteplanmila 2018. Den av våre løpere som plasserte seg best, var Heidi Dietrichson Pharo med en niendeplass i damenes eliteklasse.

Alle resultater kan leses i Kondis-reportasjen her (Klikk).

Sylvain Cavatz var til stede og fotograferte ute i traseen. Vi har lagt bildene hans i dette albumet (Klikk).
Per Inge 20.10.2018

Nøklevann Rundt 2018 ble gjennomført den 13.10.2018. Årets NVR kan skilte med 1193 fullførende totalt på 5 og 9.7 km. I tillegg fullførte 138 barneløpet vårt. Dette betyr at Nøklevann Rundt har satt en solid ny deltakerrekord - med hele 1331 deltagere.

Nøklevann Rundt er vårt største arrangement og en stor løpsfest både hva antall deltakere angår og når det gjelder den rent sportslig/estetiske opplevelsen. Den nydelige naturen i vårt nærområde trenger ingen nærmere beskrivelse, og la det være sagt at vi er stolte over å kunne tilby løpsglade mennesker i alle aldre og på alle nivåer et løp i slike fine omgivelser.

Å arrangere et slikt løp er rimeligvis ingen liten affære.

Selve avviklingen krever sitt på løpsdagen, og både selve konkurransen og ikke minst forberedelser og planlegging gjennom hele året fører krever innsats fra mange. Nøklevann Rundt kan bare gjennomføres ved at vi i Bøler IF Friidrett har en mengde "flilttige maur" som vier et ikke ubetydelig antall timer til å jobbe for at vårt eget skogsløp skal bli så vellykket som mulig, og kunne gi deltakerne følelsen av å ha hatt en intens og god løpsopplevelse i Østmarka.

Vi vil gjerne takke alle dere som har bidratt til nok et vellykket Nøklevann Rundt. Det gjelder også de som har støttet oss gjennom sponsing. Mange tusen takk!

Vi har lagt ut nok et bildegalleri, fra området ved klubbhuset, fra start og innkomst, samt premiepallene (Klikk her). Her kommer flere bilder utover i den kommende uken.

Kondis har også en reportasje fra Nøklevann Rundt, og den er her (Klikk her).
Per Inge 15.10.2018
Informasjon om Nøklevann Rundt 13. oktober 2018 finnes her: http://www.noklevannrundt.no
Hermann 14.10.2018

Fra 8.10.2018 er det vintertrening og barne- og ungdomstreningen er ved Nøklevann skole. 

Les om vårt tilbud her.

Les mer om vintertrening her.

Hermann 05.10.2018

Hermann Bruun har deltatt i Oslos Bratteste. Dette løpet er "bare" 2.7 kilometer langt, men til gjengjeld er det 407 høydemeters stigning på denne strekningen. Hermann løp på 19:13, en tid som ga en 96. plass totalt og en solid 2. plass i klassen M55-59.

Hermann kommenterer selv: Gode forhold, noe kaldt 7-8 grader og vind.

Oslos Bratteste har hjemmeside med blant annet resultater her (Klikk).
Per Inge 01.10.2018

Richard Smitt-Ingebretsen har vært på friidrettsstevne i Lillestrøm, hvor han deltok i både kule og slegge. Vi kan gratulere Richard med førsteplass i Menn senior i begge øvelser. Richard klarte 8.81 meter og 27.63 meter i henholdsvis kule og slegge.
Per Inge 30.09.2018

Heidi Dietrichson Pharo har løpt Årungen rundt. Som vi er vant til fra den kanten, kan vi gratulere Heidi med totalseier blant damene - på tiden 37:17 over en distanse på 10.5 kilometer.

Løpet Årungen rundt har hjemmeside her, hvor du kan se alle resultater (Klikk).
Per Inge 30.09.2018

Øistein Andre Edvardsen har deltatt i Hedersløpet. Han løp 5 kilometer på 19:05, og fikk dermed en femteplass blant herrene i løpet.

Øistein Andre kommenterer selv: Debut på distansen. Mye vind. Flott arrangement til støtte for en god sak.

Alle resultater fra Hedersløpet kan leses her (Klikk).
Per Inge 29.09.2018

Det blir idrettsmerkeprøver på Haraløkka onsdag 03.10.2018, med oppmøte foran klubbhuset klokken 18:00.

Vel møtt!
Per Inge 28.09.2018

På et kaststevne i Heggedal kastet Richard Smitt-Ingebretsen diskosen 31.11 meter. Med det ble han nummer tre i klassen Menn Senior.
Per Inge 28.09.2018

Richard Smitt-Ingebretsen har deltatt i kastfemkamp i Asker, hvor han tilsammen sanket 1738 poeng som sikret ham en god tredjeplass i Menn Senior.
Per Inge 28.09.2018

Viktor Rokne, Adrian Sandholtbråten, Markus Nordviken, Jonas Nordviken, Aksel Olavi Andresen og Thea Sandholdbråten har deltatt i Oppegårdlekene.

Fullstendig resultatliste for Oppegårdlekene finner dere her (Klikk).
Per Inge 26.09.2018

Alejandro Velasquez og Erik Landa deltok i årets Berlin Marathon. Der løp Alejandro maratondistansen bedre enn noengang, og vi kan gratulere Alejandro med ny og solid personlig rekord: 2:44:01.

Erik kom inn på 3:40:38, og vi kan gratulere ham med gjennomførte 42 kilometer.

Berlin Marathon har hjemmeside med alle resultater her (Klikk).
Per Inge 17.09.2018


Bøler IF Friidrett hadde med to løpere i København halvmaraton. De to er Heidi Dietrichson Pharo og Øyvind Mehus Sjursen.

Heidi løp på 1:15:37, og ble nr. 25 totalt blant alle damer, og nr. 7 i K30-34.

Øyvind løp på 1:13:39, og ble da nr. 136 totalt blant alle herrer, og nr. 6 i M40-44.

Begge satte personlige rekorder, og vi gratulerer så mye.

Bilder av Heidi og Øyvind er her, tatt av Heidis mann Sylvain Cavatz som var med til København (Klikk her).

Alle resultater fra København halvmarathon finnes på løpets hjemmeside, som er her (Klikk).

Per Inge 16.09.2018

Bøler IF Friidrett hadde i alt 15 løpere med i årets Oslo Maraton-arrangementer:

Inge Hasund, Jon Ilseng, Espen Bago, Hege Kittilsen, Tony Gjerde, Vegard Brox, Per Morten Rennan, Jon Grunnan, Jan-Eirik Berntsen, Hanne Kristiansen-Haugland, Abelone Lyng, Ann Johnsen, Hans Anders Brastad, Anders Magnussen og Martin Johannes Lund.

Inge, Jon Ilseng og Espen løp maraton. Inge løp så godt at han fikk tiden 2.35.08, dette resultatet sikret ham en åttendeplass totalt i løpet som også var norgesmesterskap på distansen. I tillegg ble Inge nr. 2 i klassen M40-44, og han satte ny personlig rekord.

Bilder av Inge kan dere se her (Klikk).

Hege Kittilsen løp halvmaraton, og oppnådde 1:56:36.

10 km løperne våre fikk følgende resultater: 

Tony: 33:20. Vi gratulerer ham med seier i klasse M35-39 i tillegg til ny god personlig rekord med hele 15 sekunder.
Vegard: 37:14.
Per Morten: 38:13.
Jon Grunnan: 38:17.
Jan-Eirik Berntsen: 38:57
Hanne Kristiansen-Haugland: 39:38
Abelone Lyng: 43:46
Ann Johnsen: 44:56
Hans Anders Brastad: 52:50
Andreas Magnussen: 1:07:17
Martin Johannes Lund: 1:07:28

Kondis har reportasje fra løpene i Oslo Maraton, og de er her:

Maraton. (Klikk).

Halvmaraton (Klikk).

10 km (Klikk).

Oslotrippelen - tre distanser - (Klikk).

Per Inge 15.09.2018
13.09.2018

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

I alt 94 løpere fullførte årets siste løp. Unge fotballgutter fra Bøler og Oppsal var hovedårsaken til den store deltagelsen. Løpet er fin trening også for fotballspillere. Raskeste løper var Sivert Eggen fra Bøler IF Friidrett (født 2000) på tiden 9,43, kun 11 sekunder bak løyperekorden. Som vanlig var Ingeborg Mosland fra Rustad IL (født 2005) raskete jente. Denne gangen løp hun på 11,53, like bak pers. Resultatene ligger ved.

Vi har også bilder fra sesongens siste UVR - lagt til den 14.09 kl. 23:30 - og de kan du se her (Klikk). Flere bilder fra løpet kommer på søndag.

Klassevise resultater under "Mer"

Løpsdatabasen er oppdatert med resultatene fra 6. løp

[Mer]
Trond Olav 13.09.2018


Mads Blomfeldt deltok i Sørkedalsøpet, og gjorde der en god innsats. Han tilbakela de 11 kilometrene på 48:15, og ble da nummer 33 blant alle herrene i tillegg til at han ble nummer tre i klasse M40-44.

Sørkedalsløpets hjemmeside med alle resultater finner du her (Klikk).

Per Inge 12.09.2018

Hanne Kristiansen-Haugland viser en meget solid sportslig utvikling og form, og da hun deltok i Lørenskogløpet ble hun konkurransens beste dame med den sterke tiden 40:03. Vi gratulerer Hanne med totalseieren i kvinneklassen.

Kondis-reportasje med alle resultater finner du her: (Klikk)
Per Inge 11.09.2018

Friidrettskretsene i Oslo og Akershus tilbyr kurs og kompetanseheving.

Det gjelder kurs i friidrett for barn, samt kretsdommerkurs.

De av våre trenere som ikke har gjennomført aktivitetslederkurset (det grunnleggende kurset i friidrett for barn) oppfordres til å ta seg et slikt kurs. Det samme gjelder foreldre.

Både klubben vår og de som gjennomfører et kurs, og selvsagt ikke minst barna, vil ha stor nytte og også glede av det.

Merk at bortsett fra kurset i friidrett for barn, så er disse kursene gratis. Bøler IF Friidrett dekker kursavgiften for de som vil gjennomføre dette kurset.

Les PDF-fil med flere opplysninger her: Kursplan høsten 2018

Hvis du er interessert i et av disse kursene og har flere spørsmål eller trenger hjelp til påmeldignen, kan du sende en e-post til post@bif-friidrett.no.
Per Inge 06.09.2018

Keino Valstad har løpt Norgesløpet. Distansen var 10 km, og Keino gjennomførte på 36:52. Tiden ga en 3. plass i klassen M45-49 og en 13. plass totalt.

Alle resultater fra Norgesløpet kan leses her (Klikk).
Per Inge 06.09.2018

Drammensmaraton har flere distanser å by på. Men Bøler IF Friidrett har også flere løpere å by på, og vi stilte denne gang med seks løpere fordelt på tre ulike distanser.

Våre deltakere i Drammensmaraton 2018

5 km: Mads Blomfeldt
10 km: Øyvind Mehus Sjursen, Heidi Pharo og Hans Anders Brastad
21 kilometer: Tony Gjerde og Vegard Brox.

Resultatene ble absolutt gode for Bøler-løperne.

Mads løp 5 km på 17:33 og ble dermed totalt nummer 5 og nummer 2 i klassen M40-44.

Øyvind løp 10 km på 34:50 og ble nummer fem totalt - men det gikk raskt nok til at han vant klassen M40-44. Heidi løp på 36:00, og vant både K23-34 og hele dameklassen i imponerende stil samtidig som det bare var 10 menn som løp raskere. Hans Anders fikk tiden 50:58, og plasserte seg som nummer 136 blant herrene og nummer 13 i M50-54.

Tony løp 21.1 kilometer så raskt som 1:15:19, og denne tiden sikret ham en 12. plass totalt og seieren i klasse M35-39. Vegard løp på 1:23:49. Tiden ga Vegard en totalplassering blant mennene på nummer 38, og en fjerdeplass i klasse M40-44.

Vi gratulerer alle sammen med fine resultater.

Sylvain Cavatz har laget flotte bilder fra Drammensmaraton, og du kan se dem her (Klikk).

Drammensmaraton har hjemmeside her, hvor du kan se samtlige resultater (Klikk).
Per Inge 02.09.2018
30. august 2018

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:
Det var fine løpsforhold i dag, og det deltok i alt 74 løpere. Raskeste jente var også denne gangen 13-åringen Ingeborg Mosland fra Rustad IL på tiden 12,01. Raskeste gutt var 15-åringen Audun Nesheim Hægeland fra Bøler IF Fotball med tiden 10,51. Klassevise resultater under "Mer".

Vi har som vanlig også bildegalleri fra løpet, og bildene ser du ved å klikke her. Bildene er oppdatert lørdag 31.08. kl. 17:27.

Resultatene fra løp 5 2018 er lagt inn i løpsdatabasen.

Løpsdatabasen UVR-oversikt

Løpsdatabasens hovedside

[Mer]
Trond Olav 30.08.2018

Heidi Dietrichson Pharo deltok i Bodø Run Festival. Det gikk så bra som det kunne gå, med totalseier blant alle damer. Tiden ble også sterk, 35:11.

Heidis mann Sylvain Cavatz var med til Bodø og har sendt oss bilder, de kan du se her (Klikk).

Alle resultater kan du se på Bodø Run Festivals hjemmeside (Klikk).
Per Inge 26.08.2018

I NM 2018 for veteraner i Stjørdal deltok Tony Gjerde og Richard Smitt-Ingebretsen for Bøler IF Friidrett.

Det gikk meget bra for våre to.

Tony løp inn til en gullende god seier på 10 000 meter på den gode tiden 33.35,41, og det er bare å gratulere. I tillegg fikk han en andreplass og sølv på 5000 meter med tiden 16.27,03 som også er en god tid. Tony stilte i klassen M35-39.

Richard stilte i klasse M45-49, og deltok i både kule, diskos, slegge og høyde. I kule støtte Richard 8.51 meter og fikk en 4. plass. I diskos kastet han 31.01 meter og tok enda en 4. plass. I høyde hoppet han 1.51 meter, og tok en sølvmedalje. Sølv ble det også i slegge, der resultatet ble 27.43.

Resultatene fra veteran-NM i Stjørdal 2018 kan dere se her (Klikk).
Per Inge 26.08.2018


En av våre mange utøvere som har hatt en svært god utvikling de seneste årene er Hanne Kristiansen-Haugland. I årets utgave av Østmarka Trail Challenge - også kjent som Flyktningeruta - stilte Hanne opp på de 37 kilometrene. Det førte til stor suksess. Hanne vant nemlig hele dameklassen, med resultatet 3:54:15. Vi kan bare gratulere med seieren i det meget lange løpet.

Det hører med til historien om årets løp at Trond Olav Berg, som etter eget utsagn har konvertert tilbake til langrenn, løp det samme løpet og brukte 4:41:52 på å komme seg i mål.

Alle resultater fra dette løpet kan du lese her (Klikk).

Per Inge 21.08.2018

Jennifer Valstad og Keino Valstad har deltatt i Kraftløpet i Lier. Jennifer løp 3 kilometer i klasse J10-11, og tiden hun brukte var 15.04. Jennifers far Keino løp 10.5 kilometer på 46:06, og ble med det nummer 7 totalt samtidig som han vant klassen M45-49.

Resultatene fra Kraftløpet kan leses her (Klikk).
Per Inge 20.08.2018

Heidi Dietrichson Pharo, Tony Gjerde, Vegard Brox og Øyvind Sjursen løp Christian Frederik-løpet 2018.

Bølers kvartett leverte sterke resultater.

Vi kan gratulere Heidi med totalseier i dameklassen med tiden 35:53. Tony vant klasse M35-39 og ble nummer to blant alle herrer med 34:15, Øyvind tok andreplassen i M40-44 på 35:43, og Vegard ble nummer fem i M40-44 og nummer 23 totalt med 38:12.

Sylvain Cavatz var til stede og tok bilder, og de kan du se her (Klikk).

Alle resultater fra Christian Frederik-løpet 2018 finner du her (Klikk).
Per Inge 19.08.2018

Høstens første løp i Ulsrudvann Rundt - sesongens fjerde UVR - er gjennomført.

Løpsleder Arnfinn kommenterer:

Det ble en beskjeden start på høstsesongen. Kun 11 løpere stilte opp i dagens løp. Det lave deltagerantallet har nok flere årsaker, blant annet idrettsuke og forballskole for de yngre. Keino Valstad var raskest blant gutta med tiden 11,17, mens raskeste jente var Inger Marit Stark Valstad med tiden 12,19. Neste løp er den 30. august.

Klikk [Mer] for å se alle resultatene.
[Mer]
Per Inge 16.08.2018

Bøler IF Friidrett har fått henvendelse fra arrangør BUL av junior-NM 2018, om å komme til Bislett og hjelpe til med arrangementet. Det er behov for både banemannskap for bæring av hekker, startblokker og annet utstyr og noen som kan foreta resultatregistrering/betjene tavle. Det vil bli gitt opplæring på stedet i utføringen av funksjonene. Dommeroppgaver er ivaretatt av arrangøren.

Mer informasjon om junior-NM 2018 på Bislett finnner dere her:

http://www.jrnmfriidrett.no/

Her ser dere programmet for de tre dagene på Bislett stadion:

http://www.jrnmfriidrett.no/dagsprogram/

Behovet er særlig akutt på fredag 24.08, da mesterskapet starter denne dagen klokken 11:00.

Vi minner om dugnadsplikten, men understreker også at det er mye spenning og moro i å være med og hjelpe til under et mesterskap i friidrett. Det føles også godt å bidra til det idrettslige fellesskap.

Dere som har mulighet, bes sende e-post til post@bif-friidrett.no og gi beskjed om hvilke dager og tidspunkter dere kan stille.

MVH Per Inge
Per Inge 16.08.2018

Stort jubileum - stor fest

18. august blir det fest på Haraløkka! Festen er først og fremst for barna, men alle voksne (forledre, besteforeldre, og naboer på Bøler) er selvsagt også velkommen! Det blir underholdning og aktiviteter som f eks boblefotball, alle kan prøve seg på ulike øvelser, legendefotballkamp og FIFA-fotballturnering. Vi selger mat fra to kiosker og vi skal dele ei stor kake vi får fra bydelen.

Arrangementet er beregnet å starte med velkomsttaler fra 12:00.

Det blir ulike idrettsaktiviteter i regi av tennis, håndball, friidrett og fotball fra 12:30-12:45.

Kom og bli med på feiringen av at vi fyller 60 år! Det blir en uforglemmelig dag på Bøler!
Per Inge 14.08.2018

Treningen for barn og ungdom starter opp igjen mandag 20. august kl. 1700.

Treningen er på Trasopbanen ved Oppsal Arena.

Frammøte for alle er inne på banen. Det er åpent for nye barn og ungdom. Det er greit å prøve to treninger gratis. Før tredje trening ønsker vi innmelding.

Les mer om sommertrening, vintertrening, innmelding osv. her

Hermann 05.08.2018

Bøler IF Friidrett hadde flere deltakere med på sommerstevnet på Bislett den 18. juli.

Theodor Deichmann Raaberg og Øyvind Mehus Sjursen deltok på henholdsvis 800 meter og 3000 meter. Theodor løp på 02:07:91, og Øyvind løp på 09:26:54.

Richard Smitt-Ingebretsen kastet diskos i samme stevne, og tok en fin tredjeplass i menn senior med 29.16 meter. Richard melder at det var flott vær og god stemning.

Kondis-reportasje med bilder og resultater fra løpsøvelsene under sommerstevnet på Bislett kan du se her (klikk).
Per Inge 24.07.2018

Hermann Bruun har deltatt i motbakkeløpet Vetten Opp den 21. juli i Bø i Vesterålen. Distansen var 3.8 kilometer og med 420 høydemeter. Hermann fullførte på tiden 23:50, noe som ga ham seieren i klasse M50-59 og 11. plass totalt blant alle herrene. Vi gratulerer med fin klasseseier etter nok et solid løp fra vår desidert mest motbakkesatsende veteran.

Løpets hjemmeside med alle resultater finner du her, (klikk).
Per Inge 23.07.2018

Heidi Dietrichson Pharo har løpt Kraftprovet 2018. Det gjorde Heidi med bravur, da hun gjennomførte de 11.6 kilometrene på 42:28. Denne prestasjonen ga Heidi en 2. plass totalt blant damene.

Kraftprovet har hjemmeside med resultatene her (klikk).
Per Inge 21.07.2018

Richard Smitt-Ingebretsen har deltatt i nordisk mesterskap for veteraner. Han var med i kastfemkamp, høyde, slegge og diskos.

I kastfemkampen oppnådde han 1948 poeng, og ble nummer fire i klasse M45.

I slegge kastet Richard 27,88 meter og ble dermed nummer fem i klasse M45.

I diskos kastet han 29,22 meter. Dette ga Richard en tredjeplass i M45.

I høyde ble resultatet 1,62 meter, og dette hoppet ga en andreplass i M45.

Vi gratulerer Rirchard med resultatene, og bringer to bilder som du kan se her (Klikk).
Per Inge 11.07.2018

Hans Anders Brastad har løpt Kristinaløpet. Distansen var 10 kilometer, som Hans Anders løp på 49:40. Da ble han nummer 13 i klasse M50-54.

Kondis har reportasje fra årets Kristinaløp her (klikk).
Per Inge 01.07.2018
Torsdag 5.juli skal VGTV sende 24 timer direkte når Therese Falk skal forsøke å sette verdensrekord på tredemølle på Skullerud Sport Senter. Forsøket starter klokken 10.00 på formiddagen torsdag og går til fredag 10.00.
For at forsøket skal bli godkjent trenger man dommere som følge med på at løpet går riktig for seg. Dette er noen enkle retningslinjer som vi gir opplæring i. Det eneste kravet er at dommere er over 18 år og har en tilknytning til idrett. 

For å gjøre det noenlunde forutsigbart har vi delt opp døgnet i 6 bolker a 4 timer. Vi trenger to dommere i hver 4-timersbolk, men er fleksible om noen ikke kan være der i fire timer. På dagtid torsdag har det begynt å fylle seg opp med dommere men det mangler noen på natten og fredag morgen. VG honorerer oppdraget som dommer.

LEDIG NATT TIL FREDAG:
0200-0600
0600-10.00

Er du interessert, kontakt Ahmed Fawad Ashraf, tlf. 938 96 177  fawad@vg.no

Skullerud Sport Senter gir følgende tilbud til medlemmer i friidrettsgruppa: Alle i Bøler IF Friidrett får gratis trening hos Skullerud Sport Senter 5. og 6 juli. Man må registrere seg i resepsjonen som medlem av Bøler IF Friidrett
Hermann 27.06.2018

Heidi Dietrichson Pharo har kommet i skikkelig form, noe hun viste til fulle på halvmaratondistansen under Hamar HOKA Maraton 2018. Heidi løp på 1:17:28, raskt og klar årsbestetid. Men ikke nok med det, Heidi vant hele dameklassen suverent med 02:34 minutter foran ikke helt ukjente Karoline Moen Guidon. Det er bare for oss å gratulere så mye med sterkt løp og flott seier.

Heidis mann Sylvain Cavatz var til stede, og har sendt oss bilder som dere kan se her (klikk).

Kondis har laget reportasje fra Hamar, og her er den (klikk).

Per Inge 24.06.2018

Resultatene fra klubbstevnet vårt for de unge mandag 18. juni er lagt ut, og du ser dem når du klikker [Mer].


[Mer]
Per Inge 23.06.2018

Se artikkel den 11. juni 2018 om selvregistrering av oppnådde resultater.

Rapportskjemaet er nå endret slik at resultater i baneøvelser også kan registreres. For medlemmer under 18 år er det de foresattes ansvar å registrere resultatene. Vi ønsker at registreringen skjer så snart som mulig etter løpet/stevnet. Vi ser gjerne at også resultater som er oppnådd tidligere denne sesongen blir rapportert.

Husk at resultatrapportering er et krav for å få refundert/dekket startkontingent.

Arnfinn

Per Inge 22.06.2018

Som vi vet, har Bøler IF 60-års jubileum i år. Da har det blitt bestemt at alle gruppene i Bøler skal bidra med dugnadsfolk til arrangementet som finner sted lørdag 18. august.

Friidretten skal stille med minimum 10 stykker. Arrangementet inkludert forberedelser er beregnet å vare fra 09:00 til 18:00, for deretter å avsluttes med en felles grillfest som starter 18:00.

Vi skal i løpet av denne lørdagen arrangere en uhøytidelig konkurranse i liten ball og 60 meter, i tillegg til at vi har planlagt et hinderløp. Disse aktivitetene er planlagt mellom 12:15 og 15:00. Vi trenger imidlertid folk hele dagen. Blant annet skal friidretten reise teltet og rigge ned etterpå. Det er en fordel at vi er flere enn 10 slik at ikke alle behøver å være til stede under hele arrangementet.

Vi håper at du vil hjelpe til under Bøler IFs 60-års jubileum. Du som har mulighet, kan sende en e-post til post@bif-friidrett.no snarest så vi får en oversikt over dugnadsvaktene våre.

For en foreløpig - men nokså nøyaktig - oversikt over programmet, klikk [Mer].


[Mer]
Per Inge 21.06.2018

Heidi Pharo har løpt Sentrumsgateløpet 2018 i Kongsvinger. Da fikk hun tiden 35:43 på 10 km, en så sterk tid at Heidi like godt tok førsteplassen blant damene slik at vi kan gratulere med seieren.

Sentrumsgateløpet har hjemmeside her: (Klikk).
Per Inge 19.06.2018

Abelone Lyng og Hans Anders Brastad har løpt Sommernattsløpet 2018.

Distansen var 5 km, som Abelone løp på 20:15:06. Da ble hun nummer 10 blant alle damer, og nummer to i K30-35. Hans Anders løp på 22:18, og innkasserte dermed en 57. plass totalt blant herrene og en fjerdeplass i M50-54.

Sommernattsløpet har hjemmeside her (klikk).
Per Inge 19.06.2018

Sivert Eggen og Jon Grunnan har deltatt i årets Karlstad Stadslopp. Sivert løp 10 km på 33:25, en god tid som innbrakte ham en 10. plass totalt i menn senior. Jon løp de samme 10 kilometrene på 37:42, han ble da nummer 61 totalt og nummer 5 i klassen M35-39. Karlstad Stadslopp ble forøvrig vunnet av velkjente Anders Gløersen, som løp på 31:22.

Karlstad Stadslopp har hjemmeside med alle resultater her: (Klikk)

Per Inge 19.06.2018

Bildene fra sesongens tredje løp i Ulsrudvann Rundt er nå ute, og de kan du se ved å klikke her.

Resultatene har Trond Olav tidligere lagt ut her (klikk).
Per Inge 17.06.2018

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Vårsesongens siste løp konkurrerte med blant annet Holmenkollen skifestival og VM i fotball, og ble i tillegg velsignet med regnvær. Likevel stilte det opp 36 ivrige løpere. Raskeste jente ble som vanlig 13-åringen Ingeborg Mosland fra Rustad IL, som løp på 11,58. Raskest blant guttene var Endre Wigaard fra IL i BUL, som løp på 10,06. Resultatene ligger under Mer.

[Mer]
Trond Olav 14.06.2018

Bøler IF Friidrett har svært gode refusjonsordninger. Medlemmer under 18 år får dekket all startkontingent. Det samme gjelder medlemmer over 18 år som deltar i banestevner. Når det gjelder mosjonsløp og lignende får medlemmer i Mosjonsgruppen dekket inntil kr 1.800,- i 2018, mens medlemmer i Satsningsgruppen får dekket inntil kr 500,- pr løp samt full dekning av Sentrumsløpet og Oslo Maraton.

Forutsetningen for å få refundert startkontingent er at oppnådde resultater rapporteres på http://www.bif-friidrett.no/index.php/resultater-2. Rapporterte resultater fører gjerne også til omtale på gruppens hjemmeside og Facebook-side. For å komme med i klubbens årlige resultatstatistikk, som utarbeides av sportslig leder, må den enkeltes resultater meldes inn slik som nevnt.

Vi anbefaler at rapporteringen skjer så snart som mulig etter gjennomført konkurranse.

Vi arbeider for øvrig med å etablere tilsvarende rapportering for banestevner.

Bakgrunnen for denne påminnelsen er at det er skuffende mange som ikke melder inn sine resultater.

Arnfinn Skjervold
Økonomiansvarlig

Per Inge 11.06.2018

Medlemstallet i friidrettsgruppa i Bøler IF har økt betydelig de siste årene, og aktiviteten har økt tilsvarende. Et arrangement som Nøklevann Rundt er meget viktig for vår økonomi, og i tillegg arrangerer vi Bølerstafetten og Ulsrudvann Rundt (6 løp hver sesong) samt klubbstevner. Til disse arrangementene og oppgaver vi blir pålagt av friidrettskretsen, er vi avhengig av dugnadshjelp fra medlemmer og foresatte. Det er tidkrevende for styret og trenerne å administrere dette dugnadsarbeidet, og vi søker derfor etter en person som kan påta seg rollen som dugnadsansvarlig. Hovedoppgaven blir å fordele og formidle  dugnadsoppgaver, gjerne i samråd med styret og aktuelle trenere. Den dugnadsansvarlige blir invitert til styremøtene, og vi ser for oss at årsmøtet 2019 utvider styret til også å omfatte denne rollen.

Styret i Bøler IF Friidrett

Kontaktperson:
Per Inge Østmoen
e-post: pioe@coldsiberia.org
Per Inge 05.06.2018

Fjellmaraton i Valdres har fem distanser: 1 km, 7 km, 10km, 21km og 42km/maraton.

På 10 kilometer, også kalt "Fjellbukken," deltok Sivert Eggen. Dette er et terrengløp i krevende terreng. Sivert løp de 10 terrengkilometrene på 39:41, og han ble dermed nr. 3 totalt på distansen. I tillegg vant han sin klasse, M18-19. Vi gratulerer ham med nok et meget respektabelt løp.

Kommentarer og beskrivelse: Terrengløp. 264m samlet stigning. 700m lengre løype enn i fjor.

Fjellmaratons hjemmeside med alle resultater finner du her (klikk).
Per Inge 03.06.2018

Tony Gjerde deltok i OsloMila "3 for alle." Distansen var opplyst å være 3 km, men viste seg å være godt under 3 km. Han løp på 8:27. Tony tok dermed en andreplass totalt, og vi gratulerer med en førsteplass i klasse M35-39.

Kommentarer og beskrivelse: Godt fornøyd med løpet, men kjedelig at løypa var for kort.

Martin Johannes Lund deltok også i OsloMila. Martin valgte distansen 3 km, som han løp på 13:08 som er hans raskeste 3 km noensinne. Han tok da tredjeplassen i klassen for M12-13, og en 18. plass totalt blant herrene.

Kommentarer og beskrivelse: Personlig rekord på distansen

Vi har bilde av Martin under innkomsten, det kan du se her (klikk).

KONDIS-reportasje fra Oslomila er her; klikk.
Per Inge 02.06.2018

Sigrid Fæhn Oftebro har løpt 31 km Ecotraii. Distansen var 31 kilometer, som Sigrid løp på 2:35:04. Med det resultatet ble Sigrid nr. 2 blant damene, men vi kan også gratulere med at hun var raskest i klasse K 35-39.
Per Inge 02.06.2018

Sesongens andre løp i vår løpskarusell Ulsrudvann Rundt er gjennomført.

Løpsleder Arnfinn beskriver løpet slik: "Sesongens andre løp ble arrangert på en av vårens varmeste dager. Det stilte i alt 64 løpere, hvorav 12 jenter/kvinner. Det var hyggelig at en del sykkelryttere fra IF Frøy dukket opp, og de løp også svært bra. Ungdommen dominerte, og 13-åringen Ingeborg Mosland fra Rustad IL  var raskeste jente på 11,46. Hun vant også sesongens første løp. Raskeste gutt var 16-åringen Henrik Fjeld fra SK Vidar, som løp på 10,35."

Resultatene ser du hvis du klikker [Mer]

Bilder fra løpet kan du se her - klikk. Flere bilder kommer.

[Mer]
Per Inge 31.05.2018
Resultater

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Årets klubbmesterskap i terrengløp ble arrangert i dag, i meget varmt vær. I alt 26 deltagere i alderen 8 til 65 år stilte opp, og alle løp imponerende fort.

Etter målgang sørget vår sponsor KIWI Bølerliaa at alle deltagerne ble forsynt med drikke/smoothie.

Resultater under "Mer" - både totale og klassevise.

Vi har også lagt ut bilder, og de kan du se når du klikker her.

[Mer]
Trond Olav 30.05.2018

Heidi Dietrichson Pharo ble nr. 9 totalt med tiden 1.17.40 i Stralugano halvmaraton i Lugano i Sveits. Det var varmt og høy luftfuktighet under løpet.

Resultater her:

Hermann 28.05.2018

Problemer i forbindelse med tidtakingen gjorde at det tok lenger tid enn normalt å få ut resultatene. Video fra målgang er gjennomgått for at lista skal bli korrekt, men det kan være noen feil i listene.

Det var 109 deltagere, og raskeste løper var Arian Loshamn fra Kristiansand Løpeklubb på 9,32, foran Lars Sørensen fra Rustad IL på 9,34. Beste kvinne var Ingeborg Mosland fra Rustad IL med tiden 11,57.

Startbildene og noen av de som løp i mål kan dere se her (Klikk).

Klikk Mer for å se resultatene

[Mer]
Trond Olav 27.05.2018

Tony Gjerde har løpt halvmaraton i Oulu i Finland, og Tony gikk i mål som førstemann på tiden 1:14:25 etter å ha ledet hele løpet. Vi gratulerer med det meget gode resultatet.

Tony har også levert bilder til oss, og de kan du se her - klikk.

Alle resultater finnes på løpets hjemmeside - klikk her.

Per Inge 26.05.2018

Bøler IF Friidrett hadde som vanlig med en god gruppe med i Fornebuløpet i år, og i bildegalleriet ser dere hvem som var med. Bildene er denne gang tatt av Sylvain Cavatz. Klikk her og se fotografiene.

Resultatene fra Fornebuløpet kan du se her - Klikk.
Per Inge 25.05.2018
Video fra Bølerstafetten er nå klar og kan ses her
Hermann 21.05.2018

Vi minner om idrettsmerkeprøvene på Haraløkka onsdag 16. mai. Oppmøte er foran klubbhuset kl. 18:00.

Vel møtt!
Per Inge 15.05.2018
Video fra Holmenkollstafetten med våre to lag er lagt ut på YouTube her
Hermann 08.05.2018

Bøler IF Friidrett inviterer med dette til uhøytidelig klubbmesterskap i terrengløp onsdag 30. mai kl 1830. Løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 2003 og tidligere løper 2 runder (ca. 3400 m), mens de som er født i 2004 -2007 løper 1 runde (ca. 1700 m). Det blir en enda kortere trasé for de under 11 år (født 2008 og senere).

Alle betalende medlemmer i Bøler IF Friidrett kan delta i klubbmesterskapet. Det blir laget resultatlister i alle ordinære aldersklasser. Det er ingen startkontingent, og alle vil bli premiert. Premieutdelingen skjer umiddelbart etter målgang.

Påmelding sendes til post@bif-friidrett.no så snart som mulig, og senest innen lørdag 26. mai. Etteranmelding godtas løpsdagen inntil kl 1800.

Vi er nå over 150 medlemmer i friidrettsgruppa i Bøler IF, og styret håper at mange, både unge og litt eldre, stiller opp i klubbmesterskapet. Kanskje noen fra Ressursgruppa (støtte-medlemmene) også har lyst til å delta.

Vi trenger noen tidtakere og løypevakter, samt hjelp til premieutdelingen. De som har anledning til å hjelpe til, bes om å melde fra til arnfinnskjervold@hotmail.com så snart som mulig. Vi minner om dugnadsplikten ved egne arrangementer. Selve avviklingen av løpet vil ikke ta lang tid.

Med sportslig hilsen
løpsleder Arnfinn

Per Inge 07.05.2018

Bøler IF Friidrett hadde to lag med i Holmenkollstafetten 2018. De to lagene våre stilte i henholdsvis F2 - Menn senior og A1 - Andre lag mix flertall menn.

Tidene deres ble slik: Herrelaget 56:30. Det blandede mixlaget: 1:01:18. Tidene ga en 10. plass til herrelaget, og en 14. plass for mixlaget. Dette var resultatene av en fin innsats av samtlige.

Alle resultater kan du se her (Klikk).

Vi har naturligvis tatt de tradisjonelle lagbildene og også noen løpebilder. Bildene kan du se her (Klikk).

Per Inge 06.05.2018

Første løp i årets karusell Ulsrudvann Rundt går den 24. mai. Øvrige løpsdager er 31. mai, 14. juni, 16. august, 30. august og 13. september. Starttid alle dager er kl 18.00. Start og mål er som tidligere på turveien mellom Haraløkka og Østmarksetra. 

Påmelding

Alle deltagere anbefales å registrere seg hos løpsleder i god tid før start. De som ikke har deltatt i denne karusellen tidligere, anmodes om å forhåndspåmelde seg på e-post til arnfinnskjervold@hotmail.com. Det er ingen startkontingent, og heller ingen premiering.

Startnummer

Det tas i bruk nye startnummer i år. Disse skal gjenbrukes og må derfor legges på sekretariatsbenken umiddelbart etter innkomst. Ikke ta av sikkerhetsnålene. Ingen må passere målstreken med startnummer på brystet mer enn 1 gang.

Løypa

Løypa er noe endret i år. Den følger turveien til høyre i bunnen av bakken like etter start. Dermed unngås asfalten og parkeringsplassen ved Østmarksetra. Dette medfører at løypa blir ca. 70 m kortere. Den vil bli kontrollmålt. Som tidligere vil løypa bli merket med bånd i rødt, hvitt og blått. Deler av løypa vil i samarbeid med Turistforeningen bli merket med skilt. Det er foreløpig uklart når dette vil skje.

Resultater

Det lages resultatlister med ordinær klasseinndeling. Resultatene blir publisert på hjemmesiden til Bøler IF Friidrett, ordinært samme kveld.

Ytterligere informasjon er å finne på http://www.bif-friidrett.no/

Velkommen!
Arnfinn Skjervold
løpsleder
Per Inge 06.05.2018

Menn F2 senior startnr.  708 Mix A1 sammensatt flest menn startnr. 3179
Nr. Lengde Navn Antatt start på etappe Navn Antatt start på etappe
1. 1200 m Marcus Solheim 14:30 Jan-Eirik Berntsen 15:00
2. 1130 m Inge Hasund 14:33 Inge Hasund
15:03
3. 600 m Jostein Hult 14:36 Trym Hammer Johansen 15:06
4. 1910 m Sivert Eggen 14:38 Keino Valstad 15:08
5. 1260 m Mads Blomfeldt 14:44 Sivert Eggen 15:14
6. 1240 m Sander Andre Uv 14:47 Hanne Kristiansen-Haugland 15:18
7. 1790 m Tony Gjerde 14:52 Sander Andre Uv 15:22
8. 1810 m Alejandro Velasquez 14:58 Vegard Brox 15:28
9. 630 m Harald Skarpeteig 15:03 Harald Skarpeteig 15:34
10. 2840 m Øyvind Mehus Sjursen 15:05 Alejandro Velasquez 15:35
11. 1530 m Jon Ilseng 15:13 Øyvind Mehus Sjursen 15:44
12. 370 m Magnus Sandaas Gill 15:18 Magnus Sandaas Gill 15:48
13. 1080 m Jason Matthews 15:19 Kjetil Digre 15:49
14. 720 m Theodor Raaberg 15:22 Jason Matthews 15:52
15. 500 m Espen Bago 15:24 Theodor Raaberg 15:55
Reserve:
Keino Valstad
Vegard Brox Jon Ilseng
Fredrik Oseth

Hermann 04.05.2018

Det var 32 lag som fullførte Bølerstafetten i kveld.

Resultater finnes her

Nå har det kommet bilder - og de kan du se når du klikker her.

Det kommer også video senere.

Hermann 02.05.2018
Det er ikke barnetrening på Trasop 2.5.2018 pga. Bølerstafetten på Haraløkka.
Hermann 02.05.2018
Det er 34 påmeldte lag. Startliste finnes her Startliste oppdatert 1. mai kl. 1800

Se informasjon om Bølerstafetten her
Hermann 01.05.2018

Vi har i tillegg til video også fotografier av seniorlaget, med det obligatoriske lagbildet samt bilder av flere løpere. Klikk her og se.
Per Inge 27.04.2018
Bøler IF Friidrett ble nr. 5 i klasse menn senior med tiden 16:25. Dette er det beste resultatet i nåværende trasé. I klasse mix ungdom ble vi nr. 7.

Video er lastet opp på YouTube, klikk her
Hermann 26.04.2018
Fjellhamarstafetten arrangeres for 72. gang onsdag 25. april og her deltar friidrettsgruppa hvert år. I år har vi ett lag i mix ungdom og ett lag i menn senior. Mer om stafetten, klikk her

Her er laget i menn senior:

Nr. Etappe Menn senior
1 1510m flat og slak oppover Sivert Eggen
2 700m flat Jostein Hult
3 990m slak ned/ kort bratt opp Marcus Solheim
4 1510m flat og slak oppover Øyvind Mehus Sjursen
5 610m flat og slak nedover Espen Bago
6 470m flat og slak oppover Magnus Sandaas Gill
Reserve Fredrik Oseth
Hermann 23.04.2018
Se friidrettsgruppas resultater. Klikk Mer [Mer]
Hermann 23.04.2018

Bøler IF Friidrett stiller hvert år med mange løpere i Sentrumsløpet. Årets Sentrumsløp var intet unntak, og våre løpere nøt en intens og gledesfylt rundtur i Oslos gater under vårsolen. Etter løpet var også alle fornøyde, og det ble satt flere personlige rekorder. Selv om løpssesongen egentlig aldri tar slutt er Sentrumsløpet hvert år en vårfest for løperne våre, en fest som innvarsler en sommersesong med mange spennende løp.

Her ser vi bilder av løperne, både det obligatoriske lagbildet og bilder under selve løpet: Bølers løpere i Sentrumsløpet 2018 (klikk).

På kondis.no er det som vanlig en stor reportasje hvor dere også kan finne alle resultater - klikk her for kondisreportasjen.
Per Inge 22.04.2018

Sivert Eggen har løpt Parkløpet i Ås. Distansen var 3 km. Den 18-årige Sivert var ikke dårligere enn at han vant hele løpet og altså ble nummer 1 både i klasse M17-19 og totalt. Vi gratulerer Sivert med nok et bevis på fremgang.

Ås IL er arrangør av Parkløpet, og har hjemmeside her (klikk).
Per Inge 20.04.2018

Abelone Lyng har deltatt på Österlen Spring Trail. Lørdag 14. april ble det 3. plass på 60 km ultraløp og på søndag 15. april ble det 2. plass på 5 km terrengløp. 
Les mer om arrangementet på http://www.osterlentrail.se/

Abelone har skrevet om ultraløpet på sin blogg, klikk her.

Kondis har lagd en reportasje, klikk her.

Se video på YouTube her

Per Inge 20.04.2018
Status 18.4.2018. Det er fortsatt mye snø og granulat (små grønne plastkuler) på Trasopbanen. Vi fortsetter med vintertrening på Nøklevann skole i uke 16 og 17. Vi gjør ny befaring i uke 17 og legger ut ny status innen 29.4.2018.
Hermann 18.04.2018
Vi har bestilt nytt klubbtøy fra Trimtex, og oppdatert oversikt pr. 17. april er lagt ut på vår side her
Hermann 16.04.2018

Det blir idrettsmerkeprøver på Haraløkka onsdag 16.05.2018.

Oppmøtet er foran klubbhuset, og tidspunktet er kl. 18:00.

Vel møtt!
Per Inge 12.04.2018

Per Morten Rennan har løpt Berlin halvmaraton på 1:24:23, og det er slett ikke dårlig. Spesielt ikke ettersom det er hans nye personlige rekord på distansen, og vi gratulerer. Han deltok i klassen for M50, hvor han ble nummer 19. Totalt blant herrene ble Per Morten nummer 425.

Vi har fått bilder av Per Morten i Berlin, og de kan du se her ved å klikke på pekerne:

Per Morten i Berlin bilde 1
Per Morten i Berlin bilde 2
Per Morten i Berlin bilde 3
Per Morten i Berlin bilde 4
Per Morten i Berlin bilde 5

På kondis.no har Kondis skrevet om Berlin halvmaraton 2018 (klikk her).
Per Inge 12.04.2018

Bølers løpere fornekter seg ikke, og den 7. april var vi representert i Praha hvor Jon Ilseng løp Praha halvmaraton. Jon oppnådde den meget gode tiden 01:13:48, og dermed kan vi gratulere ham med ny personlig rekord på distansen i tillegg til at han ble nummer 57 av 10 000 løpere.

Vi har bilde av Jon sammen med en konkurrent her (klikk).

Hjemmesiden for Prahas løpstilbud med alle resultater finner du her (klikk).

- Jon har også selv skrevet om sitt løp - klikk [Mer] og les.
[Mer]
Per Inge 12.04.2018

I årets Fredrikstadløp hadde Bøler IF Friidrett med fire deltakere. De fire var Øyvind Mehus Sjursen, Tony Gjerde, Bjørnar Andersen og Hermann Bruun, Øyvind løp på 16:16, Tony kom inn på 16:19, og Bjørnar og Hermann fikk henholdsvis 18:04 og 18:15. Distansen var 5 kilometer.

Det ble tatt et lagbilde i Fredrikstad, og det er her (klikk). Fra venstre: Øyvind, Hermann, Tony og Bjørnar. En litt større versjon er her (klikk).

Roportasje fra Fredrikstadløpet på kondis.no med bilder og alle resultater kan du se her (klikk).
Per Inge 09.04.2018

Bøler IF Friidrett deltok naturligvis på Holmestrand Maraton.

Heidi Dietrichson Pharo gjennomførte 10 km-distansen på den gode tiden 35:53, og vant dermed hele dameklassen. Det er bare å gratulere med en flott seier.

Hans Anders Brastad deltok også på den samme distansen, og løp på 49:29.

KONDIS-reportasje fra Holmestrand Maraton med bilder og link til alle resultater finner du her (klikk).
Per Inge 08.04.2018

Bøler IF Friidrett har en samarbeidsavtale med Oslo Sportslager, noe som gir våre betalende medlemmer en handleuke i butikken i uke 15, dvs 9.-14. april 2018. Vi får den nevnte uken 25% rabatt på løpesko og løpsbekledning, og 15% rabatt på løpeklokker.

Dette er et godt tilbud, som vi anbefaler våre medlemmer å benytte. Butikken ligger i Torggata 20. Husk å opplyse om medlemskapet i Bøler IF Friidrett.

Hermann 03.04.2018


Øyvind Mehus Sjursen har løpt Valencia halvmaraton. Han løp inn til den gode tiden 1:15:48.

Reportasje og bilder på kondis.no

Resultater hos arrangøren: https://www.iaafvalencia2018.com/results/

Video av Øyvind: klikk her

Per Inge 25.03.2018

Bøler IF Friidrett stilte med mange unge utøvere til Bamselekene på Stange.

Da er helgens store friidrettsstevne i Stangehallen over. 25 ivrige deltagere fra Bøler IF Friidrett har vært i aksjon på Bamselekene. Det har vært et flott arrangement både sportslig og sosialt. Deltagere fra 10-14 år har deltatt i mange ulike øvelser. Noen deltok på alle øvelsene og innkasserte stor flott bamse. Andre fikk både store og små bamser som premie.

Det har vært meget bra innsats av alle og de gule og blå satte virkelig farge på Stangehallen. Det var spennende å overnatte på madrass på skolen, med mange mer eller mindre kjente. Det ble knyttet nye vennskapsbånd på kryss og tvers av både kjønn og alder.

Tusen takk til alle foreldre som stilte opp og fikk dette arrangementet til å fungere så fint som det gjorde både med transport, overnatting og øvelser. Bamselekene er strømmet på You Tube om dere ønsker å se.

Vi har også lagbilder fra Bamselekene.

- Dette bildet er tatt av Lena Utseth:

Lite bilde (Klikk)

Stort bilde (Klikk)

- Dette bildet er tatt av Tore:

Lite bilde (Klikk)

Hilsen Tore, Marit og Anne
Per Inge 19.03.2018

Askild Vatnbakk Larsen har løpt Transgrancanaria. Distansen var hele 125 kilometer, som Askild gjennomførte på 15 timer, 40 minutter og 25 sekunder. Han ble da nummer 24 totalt av alle herrene som deltok, og nummer 16 i klasse M30-34.

Hjemmesiden for Transgrancanaria med alle resultater finner du her (klikk)
Per Inge 18.03.2018

De siste årene har Bøler IF Friidrett benyttet selskapet sendregning.no til å fakturere medlemskontingent, treningsavgift og kjøp av klubbtøy. Fakturaene er sendt via e-post til oppgitt fakturaadresse.

Bøler IF har nylig tatt i bruk et regnskapssystem som er felles for alle gruppene i klubben. Faktureringen vil heretter skje via dette systemet. Fakturamottakerne får en e-post fra Bøler IF med en lenke til selve fakturaen. Kontaktperson for fakturaen er fortsatt Arnfinn Skjervold, telefon 905 18 563, e-postadresse arnfinnskjervold@hotmail.com, selv om et annet navn kan stå på fakturaen.

Fakturering av medlemskontingent og treningsavgift for 2018 vil skje i løpet av de nærmeste dagene.

Arnfinn
Per Inge 14.03.2018

Richard Smitt-Ingebretsen har prestert meget godt i veteran-NM i friidrett. Konkurransene ble arrangert i henholdsvis Tønsberg den 03.03 og Grimstad den 10.03-11.03.

I Tønsberg vant Richard gull både i diskos for menn 45 med 27,00, slegge for menn 45 med 29,47 og vektkast for menn 45 med 7,34.

I Grimstad tok Richard sølv i høyde for menn 45 med 1,27 den 10.03, den 11.03 tok han sølv i kule for menn 45 med 8,30 og til slutt gull i høyde for menn 45 med 1,63.

Vi gratulerer Richard med meget bra resultater, som illustrerer hvordan det går når man bare står på og fortsetter med sin idrett.

Bilde av Richard på seierspallen (klikk)

Peker til veteran-NM i Tønsberg (klikk)

Peker til veteran-NM i Grimstad (klikk)
Per Inge 12.03.2018


Tony Gjerde har tatt turen til Nederland og NN CPC Loop Den Haag. Der løp han halvmaraton - 21.1 km - på 1:14:16. Med dette resultatet ble han nummer 102 blant herrene og nr. 80 i Menn Senior. Vi kan dessuten gratulere Tony med ny personlig rekord på distansen.

Tonys egen kommentar: PR med nesten 3 minutter. Full klaff med form og ideelle forhold.

NN CPC Loop Den Haag har egen hjemmeside - klikk her.

Bilder av Tony - klikk her

Per Inge 12.03.2018

Onsdag 14.03.2018 kl. 18:00 blir det årsmøte for Bøler IFs hovedstyre, på klubbhuset.

Enkel servering.

Forslag eller spørsmål kan sendes til post@bolerif.no.

Klikk her for så se invitasjonen i bildefil.
Per Inge 01.03.2018
Keino Valstad har løpt maraton på 3.01.37 i Italia og ble med det nr. 10 i klasse M45 og nr. 32 totalt. Løypa har start og mål på ca. 150 moh og høyeste punkt på ca. 270 moh etter ca 23 km. Løpets hjemmeside er her:
Hermann 19.02.2018
Vi hadde god deltakelse i Tyrvinglekene i Bærum idrettspark.

Alle resultater lørdag: klikk her
Alle resultater søndag: klikk her

Viktor Rokne, Andreas Berge Ryen, Sander Amrud Pedersen og Synne Utseth Bøhlerengen deltok.
Hermann 15.02.2018

Medlemskontingent og treningsavgift for 2018 vil bli innkrevd i etterkant av årsmøtet i Bøler IF. Medlemskontingenten går til klubbens hovedstyre, mens treningsavgiften beholdes og disponeres av friidrettsgruppa. Som tidligere vil faktureringen skje samlet, og fakturaen sendes på e-post til oppgitt fakturaadresse. Det er viktig at betalingsfristen overholdes.

Medlemmer som er over 18 år (født i 2000 eller tidligere) deles i 3 grupper: Satsningsgruppe, Mosjonsgruppe og Ressursgruppe (tidligere kalt støttemedlemmer). Satsningsgruppen betaler en høyere treningsavgift enn Mosjonsgruppen, noe som blant annet kompenseres med høyere satser for refusjon av startkontingent. Ressursgruppen er beregnet på de som ikke konkurrerer, og de betaler en liten gruppeavgift i tillegg til den lavere medlemskontingenten.

De som eventuelt ønsker å bytte gruppetilhørighet, bes om å si fra til arnfinnskjervold@hotmail.com.

Arnfinn

Per Inge 14.02.2018
Vi har nå fått ny materialforvalter for klubbtøy i Bøler IF Friidrett, og det er Anette Rokne. Vi takker Ann Johnsen for flott jobb som materialforvalter. 

Se vår side om klubbtøy her. Det er også lagt ut prisliste med priser for 2018 og lagerbeholdning pr. 6.2.2018. Vi har nettopp mottatt nytt tøy fra Trimtex, så om du ønsker tøy så vær rask med din bestilling. 

Vi har forøvrig en facebook side der man kan kjøpe og selge tøy og annet utstyr. Den finner du her
Hermann 06.02.2018

Den 05.02.2018 fant årsmøtet i Bøler IF Friidrett sted.

Ved valget fikk styret den følgende sammensetning:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Anette Rokne, Erik Oseth
Vararepresentanter: Tore Olav Moe, Anne Ilseng 

Ved første konstituerende styremøte 12.02.2018 fikk Hermann Bruun ansvaret som sportslig leder, Anette Rokne fikk ansvaret som materialforvalter (som allerede annonsert her).

Retningslinjene våre blir oppdatert ved hvert årsmøte, og de oppdaterte retningslinjene for 2018 kan leses her (klikk).
Per Inge 06.02.2018

Innendørs-NM i friidrett ble arrangert i Bærum Idrettshall den 3. og 4. februar 2018. Bøler IF Friidrett hadde ikke deltagere i mesterskapet, men stilte i stedet med funksjonærer. Fra arrangøren Oslo og Akershus idrettskrets fikk vi den 15. januar beskjed om å stille med 12 funksjonærer de to dagene mesterskapet varte. Selv om fristen var kort, klarte vi å få tak i 12 frivillige. Mesterskapet var vellykket, både sportslig og arrangementsmessig. Tilbakemeldingene vi har fått fra noen av våre funksjonærer er at dette var en interessant og meget hyggelig dugnad. Vi takker dere alle for at dere stilte opp, som gode ambassadører for klubben i vårt hjerte.

Arnfinn

Per Inge 06.02.2018


Abelone Lyng har løpt Oslo Winterrun. Distansen var 5 kilometer, som hun gjennomførte på 22:22. Vi kan gratulere Abelone med klasseseier i K30-39, og en tredjeplass totalt.

Kommentarer og beskrivelse: -8 grader og speilblankt

Per Inge 04.02.2018

Helårslisens for sesongen 2018 er nå tilgjengelig. Ved kjøp av lisens vil utøverne være forsikret både før, under og etter konkurranse. Lisensen gjelder fra kjøpsdato til 31.12.2018. Prisen vil være den samme uansett om man kjøper i dag eller utsetter det.

Har du tenkt å konkurrere i løpet av året vil det være en fordel å investere i helårslisens allerede nå.

Det er krav om lisens for å delta i arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund. For arrangementer på bane er det påkrevd helårslisens, for arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. Engangslisens kjøpes i forbindelse med påmelding til aktuelt arrangement, helårslisens kjøpes ved bruk av lenken under.

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 (fra det året man fyller 13) og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.

Helårslisens kan kjøpes her

https://mosjon.friidrett.no/lisens2018

Bøler IF Friidrett dekker helårslisens for medlemmer under 18 år og medlemmer i satsningsgruppen. Bekreftelse på kjøp av lisens sendes arnfinnskjervold@hotmail.com. Kontonummer for refusjon må samtidig oppgis. Forutsetningen er at medlemmet deltar i konkurranser hvor lisens kreves.

Arnfinn
Per Inge 17.01.2018

Den utrettelige Ole Kristian Brastad har igjen deltatt for oss, denne gangen i Vinterkarusellen på Bjørkelangen. Distansen var åtte kilometer, og Ole Kristian løp på 41:45. Han ble med det nummer seks i sin klasse M50-54.

Fullstendige resultater fra Vinterkarusellen den 06.01.2018 ser du her (klikk).
Per Inge 12.01.2018

Vegard Brox og Ole Kristian Brastad har løpt Kondis' Nyttårsløp. Distansen i dette løpet er fem kilometer, og traseen går tur/retur Aker Brygge - Bygdøylokket i Oslo.

Vegard løp på 18:15. Dermed løp han inn som nummer 15 totalt i løpet, og nummer to i klasse M40-44. Ole Kristian løp på 23:31. Han ble da nummer 81 totalt, og nummer 12 i klasse M50-54.

Som naturlig er, er Kondis' Nyttårsløp presentert på Kondis' nettsider. Her kan du lese resultater og mer fra løpet:

Gode tider i Kondis' Nyttårsløp (klikk)
Per Inge 31.12.2017

Med dette innkalles til årsmøte i Bøler IF Friidrett.

Dato: Mandag 05.02.2018
Klokkeslett: 20:00

Sted: Klubbhuset, Haraløkka i kafeteriaen i 2. etasje

Formelle forhold:

Alle medlemmer har rett til å få tilsendt årsmøtedokumentene - Bøler IF Friidretts årsberetning samt årets regnskap - forut for årsmøtet.

Forslag til årsmøtet: Husk på at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet må sendes styret senest to - 2 - uker før årsmøtedatoen. Forslag kan sendes med e-post til post@bif-friidrett.no

Styret i friidrettsgruppa ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen.

Per Inge 29.12.2017

God Jul og Godt Nytt År!

Styret i Bøler IF Friidrett vil takke alle våre medlemmer, foreldre, trenere og tillitsvalgte, samt våre gode og trofaste støttespillere og sponsorer for det gamle året, og vi ønsker dere alle sammen en riktig God Jul og et Gledelig Nytt År med idrett og fysisk utfoldelse!

Friidretten på Bøler lever og utvikles videre, og vi er glade for å se hvordan mange unge kommer til oss, samtidig som vi har en god stamme av voksne utøvere som med stor iver deltar i ulike konkurranser - og opptil flere profilerer seg som ivrige bloggforfattere hvor de med utvilsomt skrivetalent beskriver sin idrettsaktivitet gjennom året.

Noe som har vært spesielt gledelig i dette året, er å oppleve hvordan ungdommene blant oss viser lyst til å bli aktivitetsledere/trenere. Når noen av våre yngre trenere avslutter sin gjerning hos oss, har beredvillige klubbkamerater hver gang vært parat til å være med og trekke lasset videre. Dette må kunne tolkes som et tegn på at miljøet i friidrettsgruppa er egnet til å motivere både trenere og aktive, særlig når konkurranseaktiviteten blant de yngste også viser en klar økning. Trenerne - og det gjelder samtlige av dere - spiller sammen med foreldre som stiller opp en ekte nøkkelrolle når det gjelder å motivere og inspirere, og dere fortjener virkelig en stor takk.

Vi har etablert en tradisjon for å arrangere to interne stevner hvert år for de yngste, og det skal vi fortsette med. Hittil har de interne stevnene våre blitt arrangert på Trasopbanen, og vi håper at vi kan flytte dem til vårt eget anlegg når Friplassen kommer til Haraløkka med en 200-meters rundbane - noe som forhåpentligvis skjer i løpet av 2018 eller 2019 selv om det er umulig å vite sikkert når alle prosedyrene i kommunen har gått sin gang.

Nå om vinteren har vi de beste forhold for trening, selv om det kan være litt glatt enkelte ganger. Vi oppfordrer dere til å bruke veiene, turveiene og løypene i Østensjøområdet og i Østmarka. Bruk bena, ski og sykkel, vær aktive og ha det moro.

Takk for friidrettsåret 2017 - vel møtt til år 2018 og ha en riktig God Jul!
Per Inge 21.12.2017
Bøler IF Friidretts unge utøvere har igjen deltatt i BULs julestevne på Bærum Idrettspark. I tillegg deltok Richard i seniorklassen.

I år hadde vi med ni deltakere, som til sammen startet 30 ganger i stevnet. Det er en absolutt god deltakelse, flott innsats, og vi håper og tror at dette ga mersmak og vil inspirere flere til å være med i spennende stevner kommende sesong.

Klikk Mer for å se Bølers resultater
[Mer]
Per Inge 15.12.2017

Dominic Hoff og Vegard Brox har løpt for Bøler IF Friidrett i Jessheim Vintermaraton.

Dominic løp maratondistansen på 42.2 kilometer på 2:57:15. Med dette resultatet ble han nummer 4 totalt på distansen, og nummer 3 i klasse M40-44. Dominic har følgende kommentar til løpet: Greit nok. Slitne og stive bein men disponerte kreftene bra.

Vegard valgte halvmaratondistansen på 21.1km. Den løp han på 1:26:11. Han kom dermed inn til en 15. plass totalt, og en 4. plass i klassen M40-44.

Alle resultater fra samtlige distanser i Jessheim Vintermaraton 2017 finner du her (klikk).

Stor omtale med mange bilder i KONDIS (klikk)
Per Inge 19.11.2017

Abelone Lyng deltar stadig oftere for Bøler IF Friidrett i mange forskjellige løp, og hun har nå løpt ØTC Hodelyktløpet 2017. Distansen var 12 kilometer, som Abelone løp på 1:13:01. Da ble hun nummer fire blant alle damer i denne konkurransen.

Resultater fra Hodelyktløpet 2017 (klikk).
Per Inge 06.11.2017
Bølerstafetten arrangeres onsdag 2. mai 2018. Velkommen!
Hermann 01.11.2017

Friidrettssesongen 2017 går mot slutten. Våre medlemmer har i løpet av året deltatt i mange konkurranser, med gode resultater. Årsmøtet i Bøler IF Friidrett har vedtatt at gruppens utøvere i 2017 får refundert startkontingent slik:

- Barn og ungdom under 18 år (født 2000 og senere) får dekket hele startkontingenten, både i banestevner og andre konkurranser.

- Mosjonsgruppen senior får dekket inntil kr 1.800,- i banestevner og mosjonsløp.

- Satsningsgruppen senior får dekket hele startkontingenten i Sentrumsløpet, Oslo Maraton, banestevner og mesterskap, samt inntil kr 500,- pr mosjonsløp.

Forutsetningen for å få refundert startkontingent er at det benyttes klubbtøy og at oppnådde resultater blir innrapportert. Bruk eget rapportskjema http://www.bif-friidrett.no/index.php/resultater-2. Det vil bli utarbeidet skjema også for banestevner.

De som ennå ikke har sendt inn refusjonskrav, bes om å gjøre det så snart som mulig til arnfinnskjervold@hotmail.com. Legg ved kvitteringer/bekreftelser, og lag gjerne en oppstilling som viser alle konkurransene, med refusjonsbeløp. Husk å oppgi kontonummer.

Arnfinn Skjervold
økonomiansvarlig

Per Inge 30.10.2017

De ivrige Bøler-løperne Keino Valstad og Inger Marit Stark Valstad har tatt turen til Slovenia og løpt maraton. Keino løp på 3.00.50 og Inger Marit kom inn på 3.25.53.

Det ble tatt to bilder fra Ljubljana, og de ser du her (klikk).

Les mer om Ljubljana Marathon her (klikk)
Per Inge 29.10.2017

Vi hadde med en utøver i Frankfurt Marathon 2017, nemlig Dominic Hoff. Han gjennomførte den fulle og hele maratondistansen på 2.46.13. Dette er ny personlig rekord for Dominic. Han hadde som målsetning å løpe under 2.45, men måtte redusere hastigheten på grunn av krampe de siste 3-4 kilometerne i sterk motvind.

Klikk her og les om Frankfurt Marathon
Per Inge 29.10.2017

Bøler IF Friidrett hadde med to utøvere på Lørenskog halvmaraton. De to var Jon Ilseng og Vegard Brox. Jon løp raskest, han satte ny personlig rekord med en så god tid som 1.15.01. Denne tiden ga også klasseseier og gull i KM i M45-49 og sølv i KM på distansen. Jon topper samtidig også Kondis-statistikken for sin aldersgruppe.

Vegard Brox løp noe mindre raskt, men kom inn på hederlige 1.23.58 og ble nummer 3 i klasse M40-44.

Klikk her og se resultatene: Resultater fra Lørenskog
Per Inge 29.10.2017


Helårslisens for 2018 er nå tilgjengelig. Lisensen gjelder for hele 2018 og prisen er den samme uansett om den kjøpes i januar eller i august, og den varer uansett til 31.12.2018. Med helårslisens er man forsikret når man trener, det er derfor en fordel å være tidlig ute med å kjøp av lisens. Det er viktig at klubbene oppfordrer sine utøvere til å være tidlig ute.

Minner om at alle som skal konkurrere på banestevner fra det året de fyller 13 år skal løse lisens. Kjøp helårslisens for 2018 her.

Les mer: https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/

Marius L. Igesund

Koordinator, Norges Friidrettsforbund

Per Inge 25.10.2017Bøler IF Friidrett har, via Norges Friidrettsforbund, inngått klubbavtale med Vianor. Dette selskapet tilbyr service på bil, dekkskift, nye dekk og dekkhotell. Avtalen betyr at våre medlemmer får 5 prosent rabatt hos Vianor på alt av dekk og bilverkstedstjenester. Bøler IF Friidrett får 5 prosent kick back på alt våre medlemmer handler for, uavhengig av pris.

Vi henviser da til e-post som er sendt alle våre medlemmer.

Vi anbefaler dere å benytte denne avtalen, til fordel både for dere selv og klubben. Vianor har avdelinger flere steder i Oslo.

Mvh Bøler IF Friidrett
Arnfinn Skjervold
økonomiansvarlig

Per Inge 24.10.2017

Bøler IF Friidrett hadde med mange deltakere under Hytteplanmila 2017.

Våre deltakere var de følgende, sortert etter tid: Sivert Eggen 33:22, Jon Ilseng 33:47, Øyvind Mehus Sjursen 34:10, Tony Gjerde 34:27, Mads Blomfeldt 35:48, Jon Grunnan 38:17, Claus Håvik 39:24, Theodor Raaberg 40:04, og Abelone Lyng på den gode dametiden 42:45.

Dette var absolutt respektable resultater som løperne våre kan være stolte av, og som reflekterer at vi har et bra nivå i friidrettsgruppa som selvsagt skyldes at det trenes godt og regelmessig.

Vi har fotografier av de fleste, det vil si samtlige bortsett fra Claus og Jon. Bildene av Bøler-løperne i Hytteplanmila 2017 finner dere her (klikk).
Per Inge 22.10.2017

Abelone Lyng har løpt Rosa sløyfeløpet. Distansen var 5.3 kilometer, som Abelone gjennomførte på 24:20. Hun ble dermed nummer 4 totalt, og tok en fin førsteplass i klassen K30-34.

Kommentarer og beskrivelse: Oppover langs Akerselva dagen etter Nøklevann Rundt.
Per Inge 22.10.2017

Fra mandag 9.10 er det vintertrening, og fremmøte er på Nøklevann skole.

Les om treningen her

Hermann 08.10.2017

Hermann Bruun sammen med fire andre Bøler-løpere deltatt i Oslos Bratteste. De fire var foruten Hermann Theodor Raaberg, Claus Håvik, Silje Borkhus Otnes og Kjersti Lerkerød. Kjersti ser ut til å ha brutt eller ikke startet, hun fikk ikke tellende resultat i resultatlisten.

Det bratte løpet er på 2.7 kilometer. 

Hermann løp på 19.10. Med dette resultatet ble han nummer 80 totalt, og nummer tre i klasse M50-54. Eldstemann var klart raskest av våre, en fin prestasjon. Theodor løp på 21:43 og ble nummer 14 i klasse M18-19, Claus fikk tiden 23:17 og plasserte seg som nummer 37 i M40-44. Silje Borkhus Otnes forserte bakkene på 34:04, og ble nummer 220 i klassen K23-34.

Kommentarer og beskrivelse: Resultater er her http://live.eqtiming.no/31826?focusuid=#result:100391-0-0-1-1-
Per Inge 02.10.2017

Tony Gjerde har løpt Malmö höstmil. Distansen var 10 km, noe Tony tilbakela på 35:27. Han ble dermed nummer ni totalt, og også nummer ni i sin klasse.

Les mer her: http://www.malmohalvmarathon.se/resultat-2017.php
Per Inge 30.09.2017

Ole Kristian Brastad har løpt Aberdeen parkrun. Arrangement: Distansen var 5 kilometer,  som han løp på 24:17. Med det resultatet innkasserte Ole Kristian en 85. plass i løpet.

Kommentarer og beskrivelse: Parkrun arrangeres hver lørdag kl. 0930 i de fleste storbyer i Europa.

Du kan lese mer om Aberdeen parkrun ved å klikke her.
Per Inge 30.09.2017

Resultatene fra det interne klubbstevnet er kommet, og du ser dem ved å klikke [Mer].
[Mer]
Per Inge 28.09.2017

Ole Kristan Brastad har deltatt i Hedersløpet, og distansen var 4.6 kilometer. Tid: 21:23. Ole Kristian ble med dette nummer 13 i løpet.

Ole Kristians kommentar og beskrivelse: Annonsert som 5 km og kvalitetsikret av Kondis, men de fleste fikk rundt 4,6 km.

Alle resultater fra Hedersløpet kan du se her (Klikk).
Per Inge 25.09.2017


Vi minner om idrettsmerkeprøvene på Haraløkka i dag, med oppmøte kl. 18:30 foran klubbhuset. To har kontaktet oss og varslet at de kommer, men det er fullt mulig å bare møte opp.

Oppdatering: Det var to deltakere på idrettsmerkeprøvene 20.09, begge klarte kravene. De to var Reidar Kjærnsmo og Tore Egil Gravdehaug.

Per Inge 20.09.2017

Bøler IF Friidrett stilte med en rekke løpere i årets Oslo Maraton-arrangementer. De følgende deltok for oss:

Tre for alle (3 km):

Claus Håvik, tid 11:22, M40-44, plass totalt herrer: 27, plass i klassen: 24
Markus Nordviken, tid 13:59, M10-11, plass totalt herrer: 94, plass i klassen: 22

10 km:

Jon Ilseng, tid: 34:06, M40-44, plass totalt herrer, 31, plass i klassen: 2 
Tony Gjerde, tid: 34:51, M23-34, plass totalt herrer: 42, plass i klassen: 21
Mads Blomfeldt, tid: 36:49, M40-44, plass totalt herrer: 82, plass i klassen: 11
Vegard Brox, tid: 37:48, M40-44. plass totalt herrer: 104, plass i klassen: 15
Theodor Raaberg, tid: 42:53, M18-21, plass totalt herrer: 316, plass i klassen: 23
Hans Anders Brastad, tid: 47:28, M45-49, plass totalt herrer: 552, plass i klassen: 55
Ole Kr. Brastad, tid: 49:09, M 50 - 54, plass totalt herrer: 61, plass i klassen: 653
Ingrid Brastad, tid: 58:40, K45-49, plass totalt damer: 1005, plass i klassen: 125

Halvmaraton:

Inge Hasund, tid 1:14:50, M40-44. Med dette resultatet ble Inge norgesmester på halvmaraton i klasse M40-44. Vi gratulerer med klasseseieren.
Abelone Lyng, tid 1:41:28, K24-34, plass totalt damer: 177, plass i klassen: 71

Maraton:

Alejandro Velasquez, tid: 2:50:44, M 40-44, plass totalt herrer, 32, plass i klassen: 5. Kommentarer og beskrivelse: Tungt men fornøyd med disponering.
Silje Borkhus Otnes, tid: 4:36:08, K24-34, plass totalt damer: 374, plass i klassen: 133
Erik Landa, tid: 4:39:51, M40-44, plass totalt herrer, 1512, plass i klassen: 233
Per Inge 18.09.2017
UVR 2017, 6. og siste løp

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

I årets siste løp deltok 44 løpere, hvorav 42 fullførte. Det ble samme vinnere som i forrige løp. Cornelia Usler fra Bækkelagets SK løp 22 sekunder raskere enn sist og var raskeste jente med tiden 12,31. Raskest blant gutta var Jan Andreas Edstrøm fra Oppsal IF Orientering, som med tiden 10,43 brukte 10 sekunder mer enn forrige gang. God innsats av alle som deltok.
Løpsleder takker alle som har deltatt i 2017, og retter en fortjent takk til alle som har hjulpet til i årets 6 løp. Uten medhjelpere hadde dette ikke vært mulig.

Klassevise resultater under "Mer".

Løpsdatabasen er oppdatert med 6. løp 2017
Hver enkelt deltager kan klikke på sitt navn og få opp sin løpshistorikk.

Som vanlig, har vi tatt fotografier fra start og innkomst. Du kan klikke her og se bildene fra årets siste UVR. Det kommer mange flere bilder snart, så følg med.

[Mer]
Trond Olav 14.09.2017

Richard Smitt-Ingebretsen har deltatt i NM i kastfemkamp for veteraner. Richard vant sølvmedalje i klasse M45-49. Resultatene hans var som følger: Slegge 7.26 kg: 20.50, kule 7.25 kg: 8.45, diskos 2 kg: 28.10, spyd 700 gram: 27.07, vektkast 15.88 kg: 7.61. Tilsammen ble det 2027 poeng.
Per Inge 11.09.2017

Ole Kristian Brastad har deltatt i Stockholm halvmaraton. Han løp inn til tiden 1:49:45. Med det ble Ole Kristian nummer 2517 totalt, og nummer 277 i klasse M50.
Per Inge 10.09.2017

Askild Vatnbakk Larsen deltok i Hardangervidda Marathon 2017. Han løp på 4:02:40, og ble med det nummer tre l løpet.

Fullstendig resultatliste fra Hardangervidda Marathon finner du her (klikk).
Per Inge 08.09.2017

Bøler IF Friidrett hadde med tre deltakere i KFUMs stevne 29.8.17: Magnus Sandaas Gill, Theodor Reichmann Raaberg og Richard Smitt-Ingebretsen. Alle tre deltok i menn senior i sine respektive øvelser.

Magnus og Theodor løp 5000 meter på henholdsvis 19:36:63 og 20:18:27, og Richard kastet diskos 28.90 meter.
Per Inge 08.09.2017

Friidrettsgruppa holder internt klubbstevne for barne- og ungdomsgruppene onsdag 27. september på Trasop. Oppmøtet er kl. 16:30 ved banen.
Per Inge 07.09.2017

Tipper du? I så fall er det naturlig at du støtter Bøler IF med Grasrotandelen. Hver gang du tipper, støtter du idrettslaget ditt. Klikk på bildet nedenfor, så får du instruksjonene du trenger.


Per Inge 06.09.2017

Om treningen i gymsalen på Nøklevann skole fra i høst:

Bøler IF Friidrett beholder våre treningstider som sist sesong, men gymsalen er først tilgjengelig for trening 09.10.1917, altså etter høstferien. Det vil bli gitt nærmere beskjed når treningen på Nøklevann starter.
Per Inge 05.09.2017
Abelone Lyng ble nr. 4 i KK-mila 5 km. Reportasje og bilder på kondis.no
Hermann 04.09.2017

Marcus Solheim og Sivert Eggen deltok for Bøler IF Friidrett og med sterke resultater.

Sivert ble nr. 8 på 3000 m med 8.50.46 video, nr. 4 på 2000 m hinder med 6.31.23 video og nr. 6 på 800 m med 1.59.71 video.

Marcus ble nr. 8 på 400 m med 52.57, nr. 8 i spyd med 42.47 og nr. 8 på 800 m med 2.01.55.

Reportasje med bilder og videoer på kondis.no

Alle resultater her

Hermann 04.09.2017
Sigrid Fæhn Oftebro vant Nordmarkstravern 30 km med 2.27.51 og Jason Matthews ble nr. 2 i klasse 40-44 med 2.16.37. Hans Anders Brastad løp Halvtravern 15 km på 1.29.40. Reportasje og bilder på kondis.no
Hermann 04.09.2017
Heidi Dietrichson Pharo vant 5 km i Drammensmaraton med tiden 17.36. Jon Ilseng vant klasseseier på 10 km som pga feilanvisning ble ca. 9.5 km. Tiden ble 32.40. Reportasje og bilder på kondis.no
Hermann 04.09.2017

Løp nummer 5 i sommerens Ulsrudvann Rundt-serie ble arrangert med 83 fulførende deltakere, som ikke lot seg hindre av vått underlag.

Løpslederen Arnfinn kommenterer:

Det var overraskende stor deltagelse i årets nest siste løp, i alt 83 løpere som alle fullførte. Både Oppsal IF Fotball 2003 og Bøler IF Fotball 2005 har dette løpet som et fast innslag i treningen sin. Raskeste løpere var Jan Andreas Edstrøm fra Oppsal IF Orientering på 10,33 og Cornelia Usler fra Bækkelagets SK på 12,53. Du finner resultatene under [Mer].

Mange fotografier fra løpet kan dere se her (klikk). Oppdatert søndag 3. september.

Løpsdatabasen er oppdatert med resultatene fra 5. løp 2017.

[Mer]
Per Inge 03.09.2017

Keino Valstad har løpt Norgesløpet. Distansen var 10 km, og Keino kom i mål på 36:32. Dermed ble han nummer 10 totalt, og nummer tre i klassen M40-44.
Per Inge 03.09.2017

Mads Blomfeldt har deltatt i Skiløpet. Distansen var 5 km, som Mads løp på 18:12. Dermed plasserte han seg som nummer 7 totalt, og vant klassen M40-44.
Per Inge 02.09.2017

Tony Gjerde har løpt i Trondheim maraton. Han valgte 21.1 kilometers distanse, og tiden ble 1:19.58. Resultatet ga ham en 22. plass totalt, og en 10. plass i klasse M23-34.

Tonys egen kommentar og beskrivelse: Skuffende form, men ikke overraskende.
Per Inge 02.09.2017

Våre medlemmer oppfordres til å følge denne. Les om reisepolicyen under [Mer].
[Mer]
Per Inge 24.08.2017

Abelone Lyng og Espen Bago har løpt Flyktningerutas 37 kilometer.

Abelone løp på 4:42:06. Hun tok dermed en sterk tredjeplass blant damene som var med.

Kommentarer og beskrivelse: Herlig våte og gjørmete forhold!

Espen løp på 4,20,06 og ble nr 21 i herreklassen.
Per Inge 22.08.2017

Keino Valstad har deltatt i Kraftløpet 2017. Distansen var 10.5 kilometer, som han løp på 46:39. Da ble Keino totalt nummer 7, og i klassen M40-44 ble det en andreplass.

Alle resultater fra Kraftløpet kan du se her (klikk).
Per Inge 21.08.2017
19.08.2017: Sommerløpet Dominic debuterte på maratondistansen i Sommerløpet i Kristiansand lørdag 19. august. Etter et veldisponert løp under meget skiftende værforhold, som inkluderte solstek, styrtregn og vind, kom han i mål på 2.47.28, som holdt til en annenplass totalt, 1 min 47 sekunder etter Erik Bergersen. [Mer]
Trond Olav 21.08.2017

Hermann Bruun har deltatt i motbakkeløpet Skåla Opp med start på 29 moh og mål på 1848 moh. Distansen opp her er 8.2 kilometer, som Hermann løp på 1:29:51. Dermed ble han nr. 45 totalt i løpet, og nr. 4 i klassen M50-54.

Reportasje og bilder på kondis.no

Resultatene fra Skåla Opp 2017 kan du se her - klikk.

Mer om Skåla Opp på løpets hjemmeside - klikk.
Per Inge 19.08.2017

Fire løpere fra Bøler IF Friidrett har deltatt i Christian Frederik-løpet i Moss. Distansen for samtlige var 10 kilometer.

Øyvind Mehus Sjursen løp raskest av våre på 35:59, og med det ble han nummer 7 totalt i løpet. Han tok førsteplassen i klassen M40-44.

Keino Valstad løp på 37:40, og ble nummer 13 totalt. I klasse M40-44 tok han andreplassen.

Ole Kristian Brastad løp på 50:40. Med denne tiden ble han nr. 189 totalt, og i klasse M50-54 ble han nr. 15.

Ingrid Brastad løp på 58:08, og ble nummer 66 totalt blant damene. I sin klasse K45-49 ble hun nummer 11.

Reportasje og bilder på kondis.no

Les mer om Christian Frederik-løpet på arrangementets hjemmeside (klikk).
Per Inge 19.08.2017

Per Morten Rennan har løpt Reykjavik Marathon. Riktignok ikke den fulle maratondistansen, men den halve. Per Morten løp de 21 kilometrene på 1:26:22, og ble da nummer 40 totalt og nummer 15 i klassen M40-49. Han slo dermed sin gamle "pers" med 18 sekunder.

Bilder kan du se her: Per Morten i Reykjavik (klikk).
Per Inge 19.08.2017

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Høstens første løp samlet 57 deltagere. Av disse var det hele 27 debutanter. Det var fine løpsforhold, og de raskeste var Endre Wigaard fra IL i BUL på tiden 10,45 og Marit Vala fra Bøler IF Friidrett på tiden 12,14. Klassevise resultater under "Mer".

Som vanlig har vi også billedgalleri fra løpet, og det ser du ved å klikke her. Oppdatert med mange nye bilder lørdag 19.08.

Løpsdatabasen for UVR er oppdatert med 4. løp 2017! Her finnes komplett løpshistorikk fra Ulsrudvann rundt og Nøklevann rundt for hver enkelt deltager.


[Mer]
Trond Olav 17.08.2017
Nå starter Ulsrudvann Rundt opp igjen og høstens løp er 17.8, 31.8 og 14.9.

Les om Ulsrudvann Rundt her
Hermann 15.08.2017
Treningen starter opp igjen etter sommerferien mandag 21.8. Det er mulig å delta noen ganger før man melder seg inn.

Les om treningen her
Hermann 10.08.2017
Sivert Eggen (G17) løp 800 meter på 2.01.12 og det var ny pers med over 2 sekunder. Helmer Hauglin (G10) løp 600 meter på 2.09.27. Viktor Rokne (G10) løp 60 meter på 9.69. 

Alle resultater, klikk her.
Hermann 10.08.2017

Sivert Eggen har løpt Egebergløpet 2017. Distansen var 10 kilometer, og  Sivert gjennomførte på 37:12. Med det resultatet ble han nummer 4  totalt, og nummer 3 med god pallplass i klasse M16-29.

Mer om Egebergløpet med alle resultater kan du lese her (klikk).

Per Inge 30.07.2017

Hermann Bruun stilte for Bøler IF Friidrett i Vetten Opp. Han løp godt, og gjennomførte de 3.8 motbakkekilometrene på 24.04. Med det innkasserte Hermann en 1. plass i klasse M50-59 og en respektabel åttendeplass totalt.

Alle resultatene fra Vetten Opp kan du se her (klikk)
Per Inge 23.07.2017

Keino Valstad og Jon Grunnan deltok i Lindøya Rundt 2017, og begge gjorde det bra der. Distansen var 3.1 kilometer, som Keino løp på 12:07. Han ble dermed nr. 1 i M40-44 og kom totalt inn som en god nummer 2. Jon løp på 12:17. Da kom han inn til en tredjeplass totalt, og som nummer 2 i M23-39.

Samtlige resultater fra Lindøya Rundt kan du lese her (klikk)
Per Inge 23.07.2017

Under sommerstevnet på Bislett den 19. juli løp Sivert Eggen 3000 meter på 9.04.88. Dette var ny personlig rekord, og i tillegg betyr resultatet at Sivert har klart NM-kravet i klasse Jr19.

Alle resultater fra stevnet er å finne her (klikk)
Per Inge 22.07.2017

Ole Kr. Brastad og broren Hans Anders Brastad fra Bøler IF Friidrett løp 10-kilometeren i Kristinaløpet 2017. Ole Kristian løp på 48:23. Han tok dermed en 13. plass i klasse M50-54 og en 124. plass totalt. Hans Anders tilbakela sine ti kilometer på 49:01. Med dette resultatet ble han nummer 13 i klasse M45-49 og nummer 160 totalt.

Tony Gjerde løp 5-kilometeren i samme løp, og fikk resultatet 16:56. Tiden innbragte ham en førsteplass i klasse M30-34 og en 7. plass totalt.

Ingrid Brastad var til stede, og tok noen bilder som dere kan se her (klikk).
Per Inge 02.07.2017

Bøler IF Friidrett stilte med mange lag i KM i stafetter på Lambertseter. Klikk her for å se liste over samtlige deltakende lag og deres resultater.

Her kan dere se bilder fra arrangementet, sendt av Keino Valstad (klikk her).
Per Inge 27.06.2017

Jon Ilseng og Ole Kristian Brastad deltok. Det ble klasseseier til Jon med tiden 1.21.32. Ole Kristian løp på 1.59.03. Reportasje og resultater på kondis.no, klikk her.

Jon har skrevet om løpet på sin blogg, klikk her:

Hermann 25.06.2017
Abelone Lyng har løpt 14,5 km i St. Hansgaloppen med tiden 1.11.11. Reportasje og resultater på kondis.no, klikk her.
Hermann 25.06.2017

Det er sommeravslutning for barnetrening gruppe 6-9 år og 10-14 år mandag 19.6 ved Bråten ved Nøklevann. Det er sendt ut egen e-post til alle som er registrerte medlemmer. Det er derfor ingen trening på Trasop 19.6.

Det blir ingen trening onsdag 21.6 for gruppe 10-14 år.

Gruppen til Erik, gruppe 15-19 år har trening som vanlig.

Hermann 19.06.2017
17. juni 2017: Dominc og Trond Olav reiste til Grimstad for å løpe henholdsvis halvmaraton og 10 km i arrangementet Grimstad maraton 17. juni. Sommervarmen slo til for fullt denne lørdagen, og Grimstadløypene er kjent for å være kuperte, så det ble tungt å løpe, med dertil hørende beskjedne tider, men totalopplevelsene ble bra i de flotte omgivelsene. Dominic leverte en sterkt løp, tok klasseseier, oog ble nr. 4 totalt. Trond Olav merket at forrige helgs Birkebeinerløp satt i beina, og slet med å få opp farten i solsteken. [Mer]
Trond Olav 19.06.2017

Bøler IF Friidrett deltok i helgens Tyrvingleker. Vi stilte med de følgende utøverne:

G10: Viktor Rokne: 60 m - 9.39.

G10: Adrian Sandholtbråten: 60 m - 10.50.

G11: Aleksanders Jakovlevs: 60 m - 9.33 - nr. 11 i klassen, liten ball - 43.53 meter - nr 1 i klassen. Vi gratulerer med seieren, Aleksanders kastet over fire meter lenger enn nr. 2.

J12: Olivia Vigtel: Lengde - 3.80 - 9. plass i klassens gruppe 3, 60 m - 9.52 - 30. plass i klassen, 200 m - 30.37 - nr. 16 i klassen.

G13: Felix Rivedal Hylleseth: 600 m - 1.49.66 - nr. 13 i klassen.

G17: Jan Marcus Solheim: 3000 m - 9.33.09 - 2. plass i heat 1, spyd 700 gram - 41.96 - 5. plass i klassen, 400 m - 55.48 - 10. plass i klassen, 800 m - 2.01.35 - nr. 4 i klassen.

Menn Senior: Richard Smitt-Ingebretsen: Kule 7.26 kg - 8.66 - nr. 3 i klassen.

Alle resultatlister for Tyrvinglekene finner du her (klikk).
Per Inge 19.06.2017

Abelone Lyng deltok i Sommernattsløpet for Bøler IF Friidrett, og hun løp de fem kilometerne på respektable 20:46. Abelone, som stilte i klassen K30-34, ble med denne tiden nr. 11 blant alle deltakende damer og nr. 1 i sin klasse. Vi gratulerer.

Kondis har reportasje fra løpet, med resultatlister og bilder (klikk).
Per Inge 18.06.2017

Bøler IF Friidrett stilte med Harald Skarpeteig på Lysefjorden inn. Løypelengden er 62 kilometer, så det var litt av en distanse Harald ga seg i kast med. Han løp på 6:54:50. Dette resultatet ga ham en niendeplass i løpet.

Haralds kommentar: Blanding av trege og tekniske stier, og rask asfalt.

Lysefjorden inn er omtalt på kondis.no hvor du kan lese resultater og se bilder (klikk).
Per Inge 17.06.2017

Bøler IF Friidrett hadde tre løpere med i Nordmarka skogsmaraton. Inge Hasund og Alejandro Velasquez valgte halvmaratondistansen. Inge løp så godt at han kapret tredjeplassen totalt og ble nummer 1 i M4 (40-44). Inges tid var 1:18:56. Alejandro stilte også i klasse M4, og kom inn på 1:32:41. Vår tredje løper var Claus Håvik, som like godt valgte den fulle maratondistansen. Claus stilte i likhet med våre halvmaratonløpere i klasse M4. Han gjennomførte sitt maraton på 4.00.59. 

Resultater fra Nordmarka er å finne her (klikk for kondis.no-reportasje).
Per Inge 17.06.2017

Bøler IF Friidrett stilte med fire løpere i Karlstad Stadslopp. De fire var: Heidi Dietrichson Pharo, Sivert Eggen, Øyvind Mehus Sjursen og Ole Kristian Brastad.

Heidi løp på 36:09:3, og med dette resultatet vant hun hele dameklassen i Karlstad. Vi gratulerer med seieren i Sverige. Sivert kom inn til 34:53:3, og ble dermed nummer 13 i klasse menn senior. Øyvind fikk 34:59:5, og sikret en 2. plass i klasse M40. Ole Kristian løp på 49:08:2, et resultat som sikret ham en 29. plass i M50. Godt løpt av samtlige.

Vi har fått bilder som er tatt fra både innkomsten, midt i løpet og premiepallen for damer - klikk og se.

- Takk til dere som sender inn bilder, det setter vi pris på!

Fullstendig resultatliste kan ses på Karlstad Stadslopps hjemmeside (klikk).
Per Inge 17.06.2017

Som de fleste løpsinteresserte vet har Birkebeinerløpene fem distanser, nemlig Birkebeinerløpet, HalvBirken, UngdomsBirken, Birken Fjellmaraton og UltraBirken. Fjellmaraton er naturligvis Birkens terrengutgave av den klassiske maratondistansen, og vår Jon Ilseng har løpt 2017-utgavens våte utgave og dertil latt seg inspirere til å forfatte en spennende personlig beretning.

Å løpe 42 kilometer i tungt terreng slik man gjør på Birken Fjellmaraton kan lyde besværlig, men etter å ha lest Jons fortelling forstår vi at et slikt løp byr på rike opplevelser både fysisk og psykisk. Klikk [Mer] for å lese hva som skjedde på utsiden og innsiden under Jons løp.
[Mer]
Per Inge 17.06.2017

Onsdag 14.06 klokken 17:00 startet sommerens første klubbstevne for våre yngste. Hele 23 deltok, og vi gratulerer samtlige med flott innsats og takker alle foreldrene som stilte opp og oppmuntret ungene sine.

Det blir ikke siste gangen vi har klubbstevne, det er helt sikkert. Fotografier er nå kommet, og det er nå 68 bilder.

Klikk her for å se bilder fra klubbstevnet.

Resultatene kan dere se her.
Per Inge 15.06.2017

Marit Vala fra Bøler IF Friidrett vant dameklassen i Kolsåstoppen opp tirsdag 13.06. Vi gratulerer med imponerende løp som endte med seier.

Fyldig omtale og alle resultater kan dere se her (klikk).
Per Inge 15.06.2017
10. juni 2017:
Bøler IF Friidretts representanter i Birkebeinerløpet 2017 (21 km) var Sivert Eggen (M16-17) og Trond Olav Berg (M55-59). Sivert imponerte med et knalløp, og kunne innta andreplassen på seierspallen i sin klasse, og en 39. plass totalt, på tiden 1.19.07! 
Trond Olav var også fornøyd med egen innsats. Det ble en 5. plass i klassen og en 146. plass totalt, på 1.25.20. 
Birgit Engelsen ble nr 12 (av 142) på Halvbirken i klasse K50-59 på tiden 1:04:24.
Jon Ilseng leverte en stor prestasjon på Birken Fjellmaraton, og ble nr. 3 i M40-49 og nr. 6 totalt på tiden 3:18:31, i meget tøft terreng og under fuktige forhold.

[Mer]
Trond Olav 12.06.2017
8. juni 2017:

Løpsleder Arnfinns oppsummering:

Det kraftige regnværet i dag skremte ikke deltagerne i vårens siste løp. I alt 82 løpere deltok, og det var heldigvis oppholdsvær under løpet. 16-åringen Lina Eikenes Hvamstad fra SK Vidar var raskeste jente med tiden 11,43, mens 40-åringen Fredrik Smith fra Rustad IL var raskest blant guttene med tiden 11,02.  Hele 28 løpene deltok i klasse gutter 12-13 år, de fleste fra Bøler IF Fotball. Det er imponerende.

Klassevise resultater under "Mer".

Fotografier fra løpet kan du se ved å klikke her.

Resultater sortert etter kjønn - med klikkbare navn - er lagt inn i vår løpsdatabase.

[Mer]
Trond Olav 08.06.2017

Harald Skarpeteig, Keino Valstad og Jennifer Valstad fra Bøler IF Friidrett har deltatt i Oppegårdmila.

Harald og Keino løp begge 10.2km. Harald løp på 37min og 42 sek, som ga ham en femteplass i løpet. Keino fikk tiden 39:53, og ble nummer 20 på distansen. Unge Jennifer løp 2 kilometer i klasse K10-11 år.
Per Inge 06.06.2017

Vegard Brox fra Bøler IF Friidrett har løpt Stockholm Marathon.

Vegard forteller selv følgende om sitt løp:

"Kort oppsummering er at jeg løp i et litt overambisiøst 3-timers tempo i ca 30km, møtte veggen og kjempet meg til slutt i mål på 3:06:03, som er pers med litt over et halvt minutt! Persen var fem år gammel, så dette er jeg veldig fornøyd med, til tross for sprekk. Stockholm marathon er et fantastisk bra arrangement. Det er mye publikum og folk er virkelig entusiastiske, så det er utrolig bra stemning, noe helt annet enn i Oslo. Kan virkelig anbefales!"

Informasjon om Stockholm Marathon og alle resultater finner du her:

http://www.stockholmmarathon.se/start/

Per Inge 06.06.2017

Sivert Eggen fra Bøler IF Friidrett har løpt i Fjellmaraton på Beitostølen. Fjellmaraton består av flere parallelle konkurranser, og Sivert valgte Fjellbukken som er en distanse på anslagsvis 9.5 kilometer. Denne strekningen løp Sivert på 41:34:06, og ble nummer 20 totalt og nr. 3 i klasse Fjellbukk Menn 15-17.
Per Inge 03.06.2017

Abelone Lyng fra Bøler IF Friidrett har løpt Spitsbergen Marathon. Der ble hun nr. 4 av samtlige damer og nr. 2 i klassen K30-39. Abelone gikk i mål på tiden 3:49:13.
Per Inge 03.06.2017
11.05.2017:

Løpsleder Arnfinns rapport:
Det var fine løpsforhold under dagens løp, men deltagelsen var vensentlig lavere enn under årerts første løp. Vi håper likevel på mange deltagere i forsesongens siste løp, som arrangeres torsdag 8. juni.
Det var 66 deltagere. Raskeste løper var Trym Olafsen fra Rustad IL, født i 2002, med tiden 10,50. Sille Hustvedt fra Rustad IL, født i 2002 var raskeste jente med tiden 12,57.

Resultatene under "Mer".

Resultatene er også lagt inn i vår unike løpsdatabase.

Direkte link til dagens resultater i løpsdatabasen

[Mer]
Trond Olav 01.06.2017

Bøler IF Friidrett hadde mange med i Fornebuløpet 2017, og vi innkasserte da også en seier ved Heidi Dietrichson Pharo på damenes 5 kilometer.Se bilder fra løpet her (Klikk).

Se enda flere bilder her (Klikk).

Klikk [Mer] for å lese deltaker Jon Ilsengs beretning som også inneholder resultater fra løpene.
[Mer]
Per Inge 01.06.2017

Bøler IF Friidrett stilte med fem utøvere i Romerikslekene 2017.

Klikk [Mer] for våre resultater og fullstendig resultatliste.

[Mer]
Per Inge 29.05.2017

Heidi Dietrichson Pharo og Ole Kristian Brastad deltok i Hamarløpet den 27. mai. Dette er et 10 kilometers gateløp. Heidi løp på 36:21, og vant dermed kvinneklassen samtidig som hun hadde den 10. raskeste tiden totalt. Ole Kristian løp på 51:06, og sier følgende om sitt løp: "Hamarløpet er et flott løp med fin løype langs Mjøsa. Akkurat passe stort arrangement. En dags pause fra konkurranse på torsdag, ble nok litt for kort tid for min del."

Alle resultater fra Hamarløpet 2017 kan du finne her (klikk).
Per Inge 27.05.2017

Ole Kr. Brastad har løpt Harsprånget i Kristinehamn i Sverige den 25. mai. Løpet var 6 kilometer langt, og Ole løp på 27:47. Med det ble han nummer 72 i klassen for menn.
Per Inge 27.05.2017

Mats Blomfeldt løp Ryeløpet den 23. mai. Distansen var 5 kilometer, som Mats løp på 18:36. Da ble han nummer 4 i klassen for menn 40-44, og nummer 18 totalt.
Per Inge 27.05.2017

KM terrengløp 2017 for Oslo og Akershus

Merk tid og sted for KM terrengløp 2017 for Oslo og Akershus: Torsdag 25. mai (Kristi himmelfartsdag), kl. 14.00.

Påmeldingsfrist 23. mai

Nesodden IF Friidrett ønsker velkommen til idylliske Berger idrettspark.

Les mer her

Per Inge 21.05.2017
Video fra klubbmesterskapet er her
Hermann 20.05.2017

Løpsleder Arnfinn har levert denne rapporten fra klubbmesterskapet:

Bøler IF Friidretts klubbmesterskap i terrengløp ble i dag arrangert fra parkeringsplassen på Haraløkka. Tross noen regndråper var det fine løpsforhold, og vi er fornøyd med at hele 28 spreke medlemmer deltok.

Jennifer Valstad og Jonas Nordviken var raskeste jente og gutt i den korteste løypa. I den mellomste løypa var Synne Utseth Bøhlerengen og Helge Ilseng raskest. I den lange løypa ble det favorittseier til Heidi Pharo, mens 16-åringen Sivert Eggen (født i 2000) slo alle seniorguttene. God innsats av alle!

Takk til deltagere, egne medhjelpere og hjelpsomme foreldre.

Arnfinn

Klikk [Mer] for å se resultatene. Bildene fra klubbmesterskapet er her - klikk.

[Mer]
Per Inge 18.05.2017
Tidsskjema

Arrangør Arnfinn er tilstede i startområdet ved parkeringsplassen på Haraløkka fra kl. 1730
Etteranmelding: Kl. 1730-1815
Startnummerutdeling: Fra kl. 1730 til kl. 1825.
Født 2007 og senere: Start kl. 1830 løper 1 runde på ca. 800 meter
Født 2003-2006: Start kl. 1840, løper 1 runde på 1,7 km
Født 2002 og tidligere: Start kl. 1840, løper 2 runder, til sammen 3,4 km.
Hyggelig om alle de som har benytter Bøler singlet/T-shirt

Klikk Mer for å se startliste og resultatene for 2012-2016

[Mer]
Hermann 18.05.2017
Marcus Solheim (G17) løp 800 m på 2.04.60 på stevne i Nittedal. Det var regn og 8 grader. Alle resultater her
Hermann 18.05.2017

Bøler IF Friidrett stilte med fire lag i årets Ekebergstafett. Vi hadde med et lag i gutter 9/10 år,  ett jentelag i 9/10 og dessuten i mix 11/12 og 13/14. Resultater her

Guttelaget vårt i 9/10 hadde best tid. Jessica Gunnarsson tok et bilde av guttelaget med sin mobiltelefon, klikk her for å se bildet.
Per Inge 16.05.2017
Video er på YouTube her
Hermann 14.05.2017
Video er på YouTube her
Hermann 14.05.2017

Bøler IF Friidrett deltok med to lag i Holmenkollstafetten 2017.

De to lagene stilte i menn senior som løp på 57:55 og med det tok en 13. plass i sin klasse, og i miks-klasse med både damer og menn på laget, sistnevnte gjennomførte de 15 etappene på 63:02 og kom inn til 24. plass i denne klassen.

Som vanlig bringer vi lagbilde, og vi har også to løpebilder av våre fra etappe 7 opp til Besserud. Bildene kan du se ved å klikke her.
Per Inge 13.05.2017

Her er lagoppstillingen til Holmenkollstafetten

Det er startnummerutdeling og det tas lagbilde kl. 1245 utenfor Bislett stadion, Søndre Sving, på utsiden av stadionmuren. Start seniorlag kl. 1430, start mikslag kl. 1500

 

Menn F2 senior startnr.  707 Mix A1 sammensatt flest menn startnr. 3122
Nr. Lengde Navn Antatt start på etappe Navn Antatt start på etappe
1. 1200 m Marcus Solheim 14:30 Johan Kristian Bjølseth 15:00
2. 1130 m Theodor Raaberg 14:33 Knut Harald Hylleseth 15:03
3. 600 m Leif-André Trøhaugen 14:36 Dagny Aurora Elgethun 15:06
4. 1910 m Sivert Eggen 14:38 Keino Valstad 15:08
5. 1260 m Mads Blomfeldt 14:44 Sivert Eggen 15:14
6. 1240 m Sander Andre Uv 14:47 Abelone Lyng 15:18
7. 1790 m Tony Gjerde 14:52 Sander Andre Uv 15:22
8. 1810 m Bjørnar Andersen 14:58 Espen Bago 15:28
9. 630 m Magnus Sandaas Gill 15:03 Fredrik Oseth 15:34
10. 2840 m Øyvind Mehus Sjursen 15:05 Trond Olav Berg 15:35
11. 1530 m Haakon Engelsen Berg 15:13 Heidi Dietrichson Pharo 15:44
12. 370 m Samiullah Sherzad 15:18 Hild Berntsen 15:48
13. 1080 m Jon Ilseng 15:19 Haakon Engelsen Berg 15:49
14. 720 m Stig Pettersen 15:22 Tuva Thomassen Fagerbakke 15:52
15. 500 m Trym Hammer Johansen 15:24 Marie Harstveit 15:55
Reserve:
Keino Valstad Øyvind Mehus Sjursen
Johan Kristian Bjølseth Stig Pettersen
Knut Harald Hylleseth Trym Hammer Johansen
Fredrik Oseth Mads Blomfeldt
Hermann 12.05.2017

Sesongens første løp - av i alt seks - i Ulsrudvann Rundt-serien er nå ferdig. Resultatene ser du ved å klikke på [Mer].

Løpsleder Arnfinn rapporterer:

Hele 93 spreke løpere stilte opp i årets første Ulsrudvann Rundt. De lot seg åpenbart ikke skremme av snøværet natten i forveien, som førte til våt og glatt løype. Det var de yngste løperne som dominerte, både antallsmessig og prestasjonsmessig. 15-åringene Henrik Fjeld fra SK Vidar og Sille Hustvedt fra Rustad IL var raskest på henholdsvis 11,03 og 13,03, gode tider under de rådende forholdene.

Fotografier kan du se her, og flere kommer i løpet av helgen: Klikk og se bildene.

[Mer]
Per Inge 11.05.2017

Vi minner om idrettsmerkeprøvene på Bøler den 10. mai 2017.

Det er oppmøte utenfor klubbhuset på Haraløkka klokken 18:30.

Velkommen!
Per Inge 09.05.2017

Ole Kristian Brastad løp Stockholm Trail Run den 7. mai, og distansen var 10 km som han gjennomførte på 1:00:06, en tid som innbrakte Ole Kristian en 361. plass i løpet. Traséen var teknisk krevende og kupert, med mye steiner og røtter.
Per Inge 07.05.2017

Tony Gjerde deltok i Halden byløp den 6. mai, distansen var 10 km som Tony løp på hederlige 34:49 selv om det i følge ham selv var "varmt" under løpet. Tiden ga ham en andreplass i konkurransen totalt.
Per Inge 07.05.2017

Fotografier fra Bølerstafetten 2017 er nå kommet, og du kan klikke her og se dem.
Per Inge 05.05.2017

Resultater for Bølerstafetten totaltider, etappetider og lagoppstillinger. Klikk her

Nytt 4.5.17
Resultatliste med etappetider og lagoppstillinger lagt ut.

Hermann 03.05.2017


Tirsdag kl. 1110. Nye startlister lagt ut. Det er nå påmeldt 37 lag

Startlister klikk her

Hermann 01.05.2017

Keino Valstad deltok i SA-løpet 2017. Distansen var 5 km, som han løp på respektable 17:21.

Resultatlisten for løpet kan ses her - klikk.
Per Inge 01.05.2017


Bildegalleri med lagbilde og løpsbilder av flere av våre løpere kan du se her - klikk.

Kondis har som vanlig laget stor reportasje fra Sentrumsløpet hvor du også kan finne alle resultater - Klikk her.

De raskeste av våre ble Øyvind Mehus Sjursen med 33:53, deretter Tony Gjerde med 34:35, deretter Jon Ilseng med 34:42 som var Bølers tredje under 35 minutter. Deretter fulgte Bjørnar Andersen på 36:18, Vegard Brox på 36:23, Trond Olav Berg på 36:32, Keino Valstad på 36:49, Jon Grunnan på 39:14. Deretter fikk vi vår beste dame med Hanne Kristiansen-Haugland med 40:23, foran Theodor Raaberg på 40:57, Felix Hylleseth på 44:03, Ann Johnsen på 44:21, Ole Kristian Brastad på 47:54, Silje Borkhus Otnes på 55:08, før Ingrid Brastad rundet det hele av for oss på 55:26.

God innsats av samtlige!

Per Inge 30.04.2017

Sivert Eggen har løpt Parkløpet i Ås. Distansen var 3 kilometer, som Sivert gjennomførte på 9:45. Dette ga ham en 3. plass totalt i løpet, og en 2. plass i klasse M17-19.

Alle resultater fra Parkløpet i Ås finner du her - klikk.
Per Inge 27.04.2017

Bøler IF Friidrett inviterer med dette til klubbmesterskap i terrengløp torsdag 18. mai kl 1830. Løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 2002 og tidligere løper 2 runder (ca. 3400 m), mens de som er født i 2003 og senere løper 1 runde (ca. 1700 m). Det blir en enda kortere trasé for de under 11 år (født 2007 og senere).

Alle betalende medlemmer i Bøler IF Friidrett kan delta i klubbmesterskapet. Det kåres klubbmestre i alle ordinære aldersklasser. Det er ingen startkontingent, og alle vil bli premiert. Premieutdelingen skjer umiddelbart etter målgang.

Påmelding sendes til post@bif-friidrett.no så snart som mulig, og senest lørdag 13. mai. Etteranmelding godtas løpsdagen inntil kl 1800.

Vi er nå nesten 140 medlemmer i friidrettsgruppa, og styret håper at mange, både unge og litt eldre, stiller opp i klubbmesterskapet. Kanskje noen av støttemedlemmene også har lyst til å delta?

Vi trenger noen tidtakere og løypevakter, samt hjelp til premieutdelingen. De som har anledning til å hjelpe til, bes om å melde fra til arnfinnskjervold@hotmail.com så snart som mulig. Vi minner om dugnadsplikten ved egne arrangementer. Selve avviklingen av løpet vil ikke ta lang tid.

Med sportslig hilsen

Arnfinn
Per Inge 25.04.2017
Video ligger på You Tube her
Hermann 23.04.2017

Bøler IF Friidrett deltok med to lag i årets Fjellhamarstafett som ble arrangert for 71. gang. Lagene stilte i henholdsvis menn senior veteran og menn junior. Vårt lag i menn senior veteran vant sin klasse, på tiden 17:42. Laget i menn junior tok tredjeplassen i sin klasse, og løp inn til nøyaktig samme tid som veteranlaget: 17:42.

Vi gratulerer begge våre lag med innsatsen.

Bildegalleri fra Fjellhamarstafetten 2017 med løpsbilder og lagbilder ser du når du klikker her.

Fullstendig resultatliste kan ses på Lørenskog Friidrettslags hjemmeside: Klikk her.
Per Inge 21.04.2017
Vi går fra i dag over til sommertrening.

Trening på Trasopbanen mandager kl. 1700-1800 og onsdager kl. 1700-1830. 

Les mer her
Hermann 19.04.2017

Harald Skarpeteig og Per Morten Rennan har deltatt i Påskemaraton i Drammen mandag 17.04. Begge valgte halvmaratondistansen.

Harald løp raskest, han kom i mål på meget respektable 1:17:44.

Per Morten gjennomførte på 1:29:52. Per Morten har følgende kommentar til sitt løp: "Planen var å løpe hel. Men sykdom i ukene før løpet bidro nok til at jeg ikke hadde dagen. Ga meg derfor halvveis. Nr 21 av 83 i herreklassen."

Reportasje fra Påskemaraton i Drammen 2017 finner du på kondis.no: Klikk her.
Per Inge 18.04.2017
Inge Hasund har løpt Rotterdam Marathon på 2.35.37, og det er ny pers. Se reportasje på kondis.no
Hermann 11.04.2017

Til dere som deltar i konkurranser for Bøler IF Friidrett

Vi gir etter de gjeldende regler refusjon av startkontingenter, og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å lese dette dokumentet for å få vite hvorvidt og når dere er berettiget til refusjon:

Kontingenter, refusjoner mv

Hva som er spesielt viktig å merke seg, er at det er en forutsetning for refusjon av startkontingent at oppnådde resultater blir rapportert på vårt skjema for innrapportering av resultater (klikk). Det er ingen krav til resultatene for å få refusjon, så dersom du fyller kriteriene for refusjon er den eneste forutsetningen at resultatet faktisk blir rapportert. I tillegg må naturligvis et resultat rapporteres for at deltakelsen skal bli omtalt på sidene her.

Vi minner også om at alle skal løpe konkurranser med klubbtøy, og melde seg på Lag/Klubb: Bøler IF Friidrett
Per Inge 03.04.2017

Jon Ilseng fra Bøler IF Friidrett var bare en av 302 som løp Berlin Halvmaraton søndag 2. april. Men Jon oppnådde sin beste tid på halvmaraton noensinne, med tiden 1.16.10. Med dette resultatet innkasserte Jon en 5. plass i klassen for M45, og totalt sett ble han nr. 132 blant herrene i løpet - som hadde 25 566 deltakere. Vi gratulerer med ny personlig rekord.

Omtale av Berlin halvmaraton finnes på kondis.no: Kondis skriver om Berlin Halvmaraton.
Per Inge 03.04.2017
Fredrikstadløpet 2. april Bøler IF Friidrett satte farge på Fredrikstadløpet 2. april - den første av "vår-klassikerne" på løpefronten. De fire yngste løp halvmaraton, de tre eldste nøyde seg med femkilometeren. Værforholdene var som vanlig i Fredrikstad tidlig i april nær optimale, det ble oppnådd sterke tider, men enkelte av utøverne hadde nok håpet å løpe enda noen sekunder raskere.
Øyvind imponerte mest, med sterke 1.16.39 etter et velberegnet løp. Askild kom inn på 1.16.50, Tony 1.17.39 og Dominic fikk det litt tungt etter sykdom uka før løpet, og kjempet seg inn til 1.19.31. Bjørnar, Trond Olav og Claus løp sine fem-kilometere på henholdsvis 17.51, 18.14, og 19:33.
[Mer]
Trond Olav 02.04.2017


Keino Valstad har løpt Milano Marathon. Han løp den fulle maratondistansen på 2:59:30. Med denne tiden ble Keino nummer 64 i klasse M40-45 og nummer 241 totalt. Milano Marathon har sin hjemmeside her.

Per Inge 02.04.2017

Bøler IF Friidrett hadde fire løpere med i Holmestrand maraton 2017.

Espen Bago har gjennomført Holmestrand maratons fulle distanse. Han fikk tiden 03:19:43. Tiden ga en tredjeplass i klassen M40-44 og en 12. plass totalt blant alle menn som deltok.

Vegard Brox har løpt 21-km distansen i samme løp. Han løp på 01:24:47. Dermed fikk han en 5. plass i M40-44 og 22. plass totalt.

Ole Kristian Brastad deltok også, i løpets 10-kilometer. Det gjorde han på 49:47, en tid som ga en 11. plass i klasse M50-54 og en 92. plass totalt.

Claus Håvik løp 5-kilometeren, på 00:19:43. Den tiden ga en 2. plass i klasse M40-44 og en 2. plass totalt.

Holmestrand maratons hjemmeside med alle resultater er å finne her (klikk).
Per Inge 02.04.2017

Den Haag halvmaraton ble arrangert med ca. 12-15 grader. For Bøler IF Friidrett deltok følgende:
Tony Gjerde 1.17.05, ny pers
Ole Kristian Brastad 1.47.52
Ingrid Brastad 2.04.09 

Resultater her:

Hermann 12.03.2017
Bølerstafetten arrangeres onsdag 3. mai 2017.

Les mer om Bølerstafetten her
Hermann 12.03.2017

Årsmøtene i Bøler IF er nå avholdt. Medlemskontingent til Bøler IF og treningsavgift til Bøler IF Friidrett vil derfor snart bli fakturert. Fakturaen kommer som vedlegg til e-post fra sendregning.no. Pass på at denne e-posten ikke havner i søppelposten. For voksne har Bøler IF Friidrett som kjent følgende gruppeinndeling: satsningsgruppe, mosjonsgruppe, støttemedlem. De som ønsker å bytte gruppetilhørighet, bes om å melde fra om dette til post@bif-friidrett.no.

Arnfinn
Per Inge 10.03.2017
Heidi nr. 8 totalt

Heidi Dietrichson Pharo ble nr. 8 på
halvmaraton med tiden 1.18.05. 

Reportasje på kondis.no her

Klikk mer for å se bilder tatt av Sylvain Cavatz

Nytt: 7.3.2017

Video av Heidi:


[Mer]
Hermann 05.03.2017
Jon Ilseng og Richard Smitt-Ingebretsen deltok i NM innendørs veteraner med gode resultater. Richard vant gull i høyde med 1,56 og sølv i høyde uten tilløp med 1,32 og sølv i kule med 8,23. Jon vant gull på 3000 meter med 9.54.80.

Klikk mer for å se bilde og lese mer om løpet
[Mer]
Hermann 05.03.2017

Det vil i 2017 bli holdt idrettsmerkeprøver på Haraløkka.

Dato og tidspunkt for disse er følgende, med oppmøte utenfor klubbhuset på Haraløkka:

- Onsdag 10.05.2017 kl. 18:30

- Onsdag 20.09.2017 kl. 18:30
Per Inge 01.03.2017

I Bislett 50 km lørdag 18.02 deltok to løpere fra Bøler IF Friidrett.

De to var Inge Hasund som løp de 50 kilometrene på 03:04:54 og tok en meget sterk andreplass blant herreløperne, og Espen Bago, som fikk tiden 03:55:50 og med det fikk en absolutt hederlig 25. plass blant herrene. Vi gratulerer begge med gjennomførte 50 lange kilometer.

Her kan du se bilder av våre to løpere: Klikk her

Stor reportasje fra Bislett 50 km med resultater og mange bilder er her.
Per Inge 24.02.2017

Årsmøtet 2017 i Bøler IF Friidrett ble gjennomført den 15.02.2017. Nedenfor følger årsmøteprotokollen i sin helhet.

1. Det var åtte - 8 - stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet.

2. Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

3. Per Inge Østmoen ble valgt til møteleder. Arnfinn Skjervold ble valgt til referent. Ingrid Brastad og Ann Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsmeldingen for 2016 ble godkjent.

5. Årsregnskap for 2016 med revisors beretning ble godkjent uten merknader.

6. Årsmøtet hadde ingen innkomne forslag til behandling.

7. Styrets forslag til trenings- og gruppeavgift ble godkjent uten merknader.

8. Styrets forslag til endringer i retningslinjene ble godkjent.

9. Styrets forslag til budsjett for 2017 ble godkjent.

10. Valgene ga følgende resultat:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Ann Johnsen, Erik Oseth
Varamedlemmer: Tore Olav Moe, Jorid Fagerbakke
Valgkomite: Jon Ilseng, Igors Jakovlevs
Representant på tinget 2017: Per Inge Østmoen

Bøler, 15.02.2017

Ingrid Brastad (sign) Ann Johnsen (sign)
Per Inge 17.02.2017

Med dette innkalles til årsmøte i Bøler IF Friidrett.

Dato: Onsdag 15.02.2017
Klokkeslett: 19:00

Sted: Klubbhuset, Haraløkka i kafeteriaen i 2. etasje

Annet:

Alle medlemmer har rett til å få tilsendt årsmøtedokumentene - Bøler IF Friidretts årsberetning samt årets regnskap - forut for årsmøtet.

Forslag til årsmøtet: Husk på at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet må sendes styret senest to - 2 - uker før årsmøtedatoen. Forslag kan sendes med e-post til post@bif-friidrett.no

Styret i friidrettsgruppa ønsker dere hjertelig velkommen.

Per Inge 14.01.2017

Trening for barn og ungdom starter opp igjen onsdag 4. januar etter juleferien.

Nøklevann skole er stengt 2. januar.

 

Les mer om trening her

Hermann 02.01.2017

Styret i Bøler IF Friidrett ønsker å takke alle våre medlemmer, foresatte, trenere og tillitsvalgte, foreldre, støttespillere og samarbeidspartnere for det gamle året.

Arbeidet med å skape, opprettholde og videreføre friidretten i vårt lokalmiljø fortsetter, og opprustingen av idrettsanlegget på Haraløkka skrider fremover. Det planlagte delprosjektet Friplassen med friidrettsfasiliteter tilpasset våre yngste utøvere kan bli en realitet allerede i 2017, noe som vil gi oss mulighet til å tilby enda bedre og mer spennende trening inkludert tekniske øvelser for de unge aldersklassene i tillegg til at de tradisjonsrike Bølers barneleker igjen kan arrangeres på Haraløkka.

Våre samvittighetsfulle, dyktige og motiverte trenere muliggjør at barn og unge får et treningstilbud med kvalitetsinnhold. Vi arbeider hele året med å gi både voksne og unge et inspirerende og inkluderende friidrettstilbud i vårt lokalmiljø, og gledelig nok får vi mange signaler om at vi er på rett vei. Som alltid har vi et særlig sterkt fokus på barn og unge, og det gleder oss at vi for første gang på mange år kan tilby treningsleir for de særlig ivrige. Denne foregår i vinterferien.

Alle dere som gjennom medlemskap støtter opp om Bøler IF Friidrett er viktige for at friidrettsgruppa skal kunne fortsette å gi et verdifullt tilbud til både unge og voksne, og det gjelder både aktive og støttemedlemmer. Vi trenger dere alle sammen.

Vintermånedene fra november til mars er en ypperlig tid for trening. Dere som er konkurranseutøvere legger nå grunnlaget for gode prestasjoner, og dere som har mosjonsaktivitet som hovedmål legger grunnlaget for god form. Nærområdet vårt gir rike treningsmuligheter, og veiene rundt Nøklevann utgjør et kjerneområde for de som driver kondisjonsaktiviteter. Alle de velkjente treningsrutene rundt Haraløkka og i Østensjødistriktet innbyr til løp og aktivitet, og vi ønsker dere mange hyggelige og oppbyggelige stunder.

Vi lover å fortsette arbeidet for å legge til rette for friidretten i vårt lokalmiljø.

Vi ønsker dere en riktig God Jul og et Godt Nytt Friidrettsår i 2017!
Per Inge 22.12.2016

Bøler IF Friidrett hadde mange utøvere med i BULs julestevne, de følgende deltok for oss:

Adrian Sandholtbråten, Viktor Rokne, Christian Wimmer, Trygve Ilseng, Felix Rivedal Hylleseth, Helge Ilseng, Synne Utseth Bøhlerengen, Johanne Branting Haugseng, Marie Moe, Berthine Zapffe, Tuva Moe Melgalvis, Christian Hammer, Tobias Rivedal Hylleseth og Richard Smitt-Ingebretsen.

Vi takker alle sammen for fin innsats.

Samtlige resultater fra stevnet kan du finne ved å klikke her.
Per Inge 05.12.2016

Refusjon av startkontingent og andre utlegg

Sesongen går mot slutten. De som ennå ikke har søkt refusjon for betalt startkontingent i 2016, bes om å gjøre dette snarest. Satsene for refusjon finnes her: http://www.bif-friidrett.no/index.php/innmelding.

Søknad om refusjon skjer ved at bekreftelse fra arrangør videresendes arnfinnskjervold@hotmail.com. Husk å oppgi kontonummer.

Retningslinjene for refusjon av reise- og oppholdsutgifter samt helårslisens finnes her: http://www.bif-friidrett.no/index.php/om-boler-if/retningslinjer.

Refusjonskrav som ikke er fremsatt innen utgangen av året blir ikke effektuert.

Arnfinn

økonomiansvarlig

Per Inge 14.11.2016

Silva Night Run er et løp som slik navnet indikerer arrangeres i mørket. Løpet er 8.5 kilometer langt og går i skiløyper og på stier i Sognsvann-området. I år deltok Harald Skarpeteig for Bøler IF Friidrett. Han gjorde en god innsats med en 4. plass totalt, men oppga ingen tid.
Per Inge 14.11.2016

Vegard Brox fra Bøler IF Friidrett løp Jessheim Vintermaraton søndag 6. november. Tiden hans ble 3:23:58, og med det ble han nummer 28 totalt i løpet og nummer tre i klasse M40-44.
Per Inge 07.11.2016

Tony Gjerde fra Bøler IF Friidrett løp Malmö Halvmarathon den 1. oktober. Distansen gikk unna på 1:17:44, og Tony kapret dermed en hederlig 10. plass i løpet.
Per Inge 04.11.2016

Trond Olav Berg fra Bøler IF Friidrett har løpt Lørenskog Halvmaraton. Det gjorde han på tiden 1:27.06. Han tok dermed andreplassen i sin klasse, menn 55-59.

Lørenskog Friidrettslag har alle resultater på sin hjemmeside her.
Per Inge 03.11.2016

Bøler IF Friidrett stilte med mange løpere i Hytteplanmila 2016.

Her er resultatene Bølers løpere oppnådde i Hytteplanmila 2016 (Velg først klubb - deretter BØLER IF FRIIDRETT)

Kondis har også laget reportasje - klikk her og les.

Her kan du se et fotogalleri med bilder fra løpet (klikk). Foto: Ole Kristian Brastad
Per Inge 22.10.2016

Keino Valstad fra Bøler IF Friidrett løp HC Andersen Marathon i Odense den 2. oktober. Han løp 42 kilometer på 3:07:15. Med det resultatet ble Keino nummer 135 totalt, og nr. 29 i klasse M40-44.

Det var ikke bare vår Keino som var norsk deltaker i HC Andersen Maraton i år. På kondis.no kan du lese mer - klikk her.

Hjemmesiden for HC Andersen Marathon kan du se her.
Per Inge 08.10.2016

Tony Gjerde deltok i Malmö Halvmarathon den 1. oktober, og løp på 1:17:44. Da ble han nummer 10 totalt.

Du kan lese mer om Malmö Halvmarathon og se alle resultatene her på løpets hjemmeside.
Per Inge 02.10.2016

Bøler IF Friidrett hadde med mange utøvere i KM på Stovnerbanen den 25. september, og du kan se våre resultater og andres resultater her - klikk.
Per Inge 27.09.2016

Vi stilte med tre stykker i Berlin: Kjersti Lerkerød, Jon Ilseng og Per Morten Rennan. De løp slik:

Jon Ilseng 2:54:07, Per Morten Rennan 3:09.18, Kjersti Lerkerød brøt løpet og kom ikke til mål.

Klikk [Mer] for å komme til Berlin Maraton's hjemmeside.
[Mer]
Per Inge 27.09.2016

Bøler IF Friidrett stilte med tre deltakere i København halvmaraton, Heidi Dietrichson Pharo, Dominic Hoff og Øyvind Mehus Sjursen.

Våre tre presterte slik: Øyvind Mehus Sjursen 1:17:53, Dominic Hoff 1:18:32. Heidi Dietrichson Pharo 1:20:07. Klikk [Mer] om du vil se løpets hjemmeside.
[Mer]
Per Inge 27.09.2016

Bøler IF Friidrett stilte kvinne- og mannsterkt opp på de ulike distansene i årets Oslo Maraton. Våre utøvere løp som følger:

10 km: Kjersti Lerkerød 39:14, Ann Johnsen 45:52, Inge Hasund 33:46, Ole Kristian Brastad 49:51.

21, 1 km: Hanne Kristiansen-Haugland 1:31:52, Askild Vatnbakk Larsen 1:16:20, Tony Gjerde 1:18:39, Yuanjie Ding 1:24:14, Vegard Brox 1:28:11.

42, 2 km: Silje Borkhus Otnes, 4:34:07.

Det er også som vanlig reportasje på kondis.no, og den kan du se ved å følge pekerne under [Mer].
[Mer]
Per Inge 27.09.2016

Det blir idrettsmerkeprøver på Haraløkka i høst, og datoen er onsdag 05.10.2016.

Tidspunktet for oppmøte er 18:00, foran klubbhuset.

Velkommen til høstens idrettsmerkeprøver på Bøler!
Per Inge 23.09.2016

Den 15.09.2016 løp Eldar 1500 meter på Fana stadion, og han gjennomførte på den gode tiden 4.01.84 som ga en tiendeplass i et meget sterkt feit hvor vinnertiden var 3.47.25.

Les mer i kondis.no-reportasjen her.
Per Inge 16.09.2016
Heidi løp inn til en sterk andreplass i årets Lørenskogløp. Hun var imidlertid ikke mer enn tre sekunder bak vinneren, som fikk kamp helt til mål.

Se kondis.no-reportasjen her.
Per Inge 16.09.2016
Trond Olav løp på 50:50 og var 7:41 minutt etter raskeste løper, men tok hjem seier i klasse M50-59.

Reportasje på kondis.no er her.

Alle resultater finner du her.
Per Inge 16.09.2016

Løpsleder Arnfinn melder følgende:

Årets siste UVR ble arrangert under meget fine forhold. Deltagelsen var god, i alt 80 deltagere stilte opp. Det ble samme totalvinnere som sist, nemlig Jacob Olsson (10,56) og Lina Eikenes Hvamstad (11,54).Det høye deltagerantallet skyldes først og fremst 2 fotballag, nemlig Oppsal IF Fotball G 2003 og Bøler IF Fotball G 2005.

Klikk [Mer] for å se resultatene fra årets siste UVR.

Resultatene er lagt inn i løpsdatabasen

Fotografier finner dere her

[Mer]
Per Inge 15.09.2016

Til de som er interessert i å avlegge prøvene til idrettsmerket:

Vi har holdt idrettsmerkeprøver i mai i år, og planlegger å gjennomføre minst en dag til med idrettsmerkeprøver i høst. I skrivende stund (14.09.2016) har vi imidlertid bare mottatt en henvendelse fra en interessert kandidat. Derfor har vi så langt ikke fastsatt noen konkret dato for høstens idrettsmerkeprøver.

Vi mottar gjerne melding fra deg som er interessert i idrettsmerkeprøver, og meldingen kan du sende til post[at]bif-friidrett.no.
Per Inge 14.09.2016
6. september 2016

Bølerløperne Ina Høie, Harald Skarpeteig, Per Thomas Thomassen, Laila Engelsen og Trond Olav Berg deltok i Sørkedalsløpet, med start fra idrettslokalet. Arrangøren har virkelig gått inn for å lage en løype med så mye stigning og høydeforskjell som mulig, og de har lykkes i det. En mer kupert løype skal man lete lenge - og kanskje forgjeves - etter.

Det var et stort og sterkt felt, preget av unge og offensive ski- og O-løpere, som er vant til stor fart på små stier. Harald leverte et solid løp, ble nr. 17 totalt og kom på pallen i 35-39-årsklassen. Trond Olav tok en klar klasseseier i 55-59-årsklassen, slo alle damene, og var fornøyd med det, men hadde hele 77 lettløpte løpere foran seg i det ungdommelige feltet.

[Mer]
Trond Olav 07.09.2016

Jon Ilseng løp 10 km under Skiløpet. Han løp inn til en hederlig tiende plass sammenlagt, med tiden 37.36.

Skiløpet er normalt et meget god organisert løp, men denne gangen glapp det i en av svingene der det manglet en løypevakt. Dette førte til at flere løpere løp rett frem istedenfor å svinge. Jon var blant disse og løp derfor ca 500 meter for langt, noe som ga ca 1 minutt og 45 sekunder tregere sluttid. Skiløpets 10 km-trasé byr ellers på en fin løype som går på asfalt og noe grus. Det arrangeres også 5km, der hele løypa er på asfalt. Klikk [Mer] hvis du vil se alle resultater på løpets hjemmeside.
[Mer]
Per Inge 05.09.2016

I helgen var det UM i Sandnes. Bøler IF Friidrett gjorde seg gjeldende med mange deltakere, og utøverne våre oppnådde fine resultater. Klikk på [Mer] for å lese mer om våre unge aktives bravader.
[Mer]
Per Inge 05.09.2016

I Drammensmaraton 2016 deltok åtte løpere fra Bøler IF Friidrett, vi hadde med fire på 10 km og fire på halvmaraton. Bøler gjorde en god figur, samtlige gjorde en fin innsats. Heidi Dietrichson Pharo var raskest av alle damene som deltok, mens Hermann Bruun vant klasse M50-54. Klikk [Mer] for resultater og fotografier. Bildene er denne gang tatt av Sylvain Cavatz.

[Mer]
Per Inge 05.09.2016

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Under fine løpsforhold var det  42 som fullførte dagens løp. Rasket av alle var 15-åringen Jacob Olsson fra Rustad IL, som løp på den gode tiden 10.54. Raskeste jente var jevngamle Ane Sofie Krogh fra samme klubb, med tiden 12,53. Klassevise resultater under "Mer".

Resultatene fra 5. løp vist fra vår unike løpsdatabase (klikk på et navn og få opp vedkommendes historikk i Bøler IF Friidretts arrangementer)

Bildene er kommet, og her kan du se alle sammen!

[Mer]
Trond Olav 01.09.2016

Heidi Dietrichson Pharo vant Årungen Rundt og slo
sin egen løyperekord med 25 sekunder i det 10,5 km
lange løpet. Klikk mer for å se bilder.

 

 

 

[Mer]
Hermann 29.08.2016
Nasjonalt stevne KFUM-kameratene, Bislett 23.8.2016
800 m nr. 6 MS Tobias Rivedal Hylleseth Bøler IF - Friidrett 2,00,34 
800 m nr. 10 MS Marcus Solheim Bøler IF - Friidrett 2,05,10

Groruddalslekene 21.8.2016
Aleksandrs Jakovlevs (06) Bøler IF - Friidrett 60 meter 9,70, lengde 3,68
Magnus Sandaas Gill (01) Bøler IF - Friidrett 100 meter 14,16, kule 7,27m, lengde 4,68m
Ella Margrethe Gangnes (00) Bøler IF - Friidrett 800 meter 2,39,91
Hermann 29.08.2016
Jon og Trond Olav møtte opp ved Skullerudstua lørdag 20. august kl. 9 og ble fraktet i buss til Skøyen gård ved Øyeren. Starten for Flyktningeløpet / Østmarka Trial Challenge - som i år ble arrangert for tredje gang - var nede ved vannkanten, og målgang var ved Skullerudstua. Mellom disse punktene ventet 37 km med utfordrende Østmarkaterreng, med rikelige innslag av stupbratte bakker, steinte stier og gjørmehull Stiene i reservatet er kjent for å være spesielt krevende, men også avslutningen fra Bjønnebete, via Sør-Skytten, Smørhølet og Østmarkkapellet - er knallhard. 
Jon disponerte som vanlig sine krefter på en fornuftig måte, fikk til en god avslutning, og var fornøyd med innsatsen - 3.51 og 8. plass totalt. Trond Olav klarte som vanlig ikke å motså fristelsen til å kjøre på for offensivt i midtpartiet mot Vangen, gikk på en helsprekk, forsterket av et fall og en "lårhøne" i Smørhølet, og kreket seg til mål 4.06 og 14. plass.
[Mer]
Trond Olav 22.08.2016

Heidi Dietrichson Pharo har deltatt i Christian Frederik-løpet. Det gjorde Bøler-løpersken med bravur, og med tiden 35:45 var Heidi ikke bare suveren vinner blant damene, hun ble nr. 5 totalt slik at bare fire menn løp de ti kilometrene raskere. Løpet samlet i alt 356 deltakere.

Vi gratulerer med det sterke resultatet, og vi har to store bilder tatt av Heidis mann Sylvain Cavatz i tillegg til en peker til samtlige resultater fra løpet og også til reportasje på kondis.no. Dette kan du se ved å klikke [Mer].

[Mer]
Per Inge 20.08.2016

Bildene fra Ulsrudvann Rundt den 18.08 er nå kommet, og du finner dem ved å klikke her.

[Mer]
Per Inge 19.08.2016
Ulsrudvann rundt, 4. løp, 18.08.2016

Løpsleder Arfinn oppsummerer:

Tross flotte løpsforhold var det kun 30 løpere som stilte opp i dagens løp. Årsaken er nok en kombinasjon av ferie og kollisjon med andre arrangementer. Fredrik Smith og Lina Eikenes Hvamstad var de raskeste denne gangen også.

Resultater under "Mer".

Vår unike løpsdatabase er oppdatert med dagens resultater

[Mer]
Trond Olav 18.08.2016

Ella Gangnes, Tobias Hylleseth og Knut Såmund Kåsi har deltatt i årets Tjalveleker.

Ella deltok på 800 meter, hvor hun oppnådde tiden 2:38:59 og tok en syvendeplass i J16. Tobias løp også 800 meter, det gjorde han på 2:01:17 og fikk dermed en 22. plass i menn senior. Han deltok også på 1500 meter, og innkasserte der en 10. plass med tiden 4:18:18. Knut Såmund løp 600 meter i klasse G11, og han fikk en syvendeplass på distansen med 1:55:83.

Fullstendige resultater kan dere se fra første dag her og andre dag her.
Per Inge 18.08.2016

Richard Smitt-Ingebretsen og Knut Harald Hylleseth har deltatt i NM for veteraner. Resultatene finner du under [Mer].
[Mer]
Per Inge 18.08.2016


Hermann Bruun og Keino Valstad deltok i Skåla Opp 2016 den 13. august.

Hermann er eldst, og løp raskest. Han løp på 52:38:00, og det resulterte i seier i klasse M50-54. Vi gratulerer med klasseseieren og et meget godt løp.

Keino løp også respektabelt, på tiden 57:38:00, som innbrakte en 16. plass i klasse M40-44.

Klikk [Mer] for å se stort bilde av våre to løpere, samt alle resultater i Skåla Opp 2016.

[Mer]
Per Inge 17.08.2016
Sommerløpet 13.08:
Trond Olav sesongdebuterte i Sommerløpet i Kristiansand lørdag 13. august, og fullførte der halvmaratondistansen på den moderate tiden 1.28.20. Det holdt til klasseseier i 55-59-årsklassen. Det var nokså varmt, noe vind og ikke spesielt lettløpt løype, og han tapte minuttet på å løpe feil i et kryss uten løypevakt.
[Mer]
Trond Olav 16.08.2016

Vegard Brox fra Bøler IF Friidrett deltok i Kongsvinger Maraton 2016, hvor han løp på 3:24:13. Tiden ga en 5. plass i løpet totalt, og en tredjeplass i klasse M40-44. Klikk Mer for å besøke løpets hjemmeside.
[Mer]
Per Inge 07.08.2016

Heidi Dietrichson Pharo fra Bøler IF Friidrett løp aller raskest av damene i Hytteplantesten på Eggemoen, med den sterke tiden 17:19 på distansen som var fem kilometer. Vi gratulerer med det solide resultatet i regnværet.

I tillegg deltok Ingrid og Ole Kristian Brastad. De løp på henholdsvis 25:21 i K45-49 og 23:41 i M50-54.

For link til reportasje på kondis.no med flere resultater kan du klikke [Mer].
[Mer]
Per Inge 06.08.2016

Vår toppløper Heidi Dietrichson Pharo løp i NM i friidrett på Askøy 10 000 meter for kvinner senior. Tiden ble 34:54:63, og denne tiden innbragte Heidi en fjerdeplass litt over et sekund etter Karoline Egeland Skatteboe på tredjeplass. Det ble ikke premiepallen denne gang, men Heidi er inne i en meget god utvikling og vi gratulerer med deltakelsen og resultatet. Se bilder på kondis.no
Klikk [Mer] for å se resultater på 10 000 meter og samtlige resultater fra alle øvelser.
[Mer]
Per Inge 31.07.2016
Det ble seier til Askild Vatnbakk Larsen, og Jon Ilseng ble nr. 10 i ultraløpet Blefjells beste, 57 km på sti og i myr og total stigning på 2000 meter. Se reportasje og bilder på kondis.no
Hermann 31.07.2016

Under OFIK-stevnet på Bislett 20. juli løp Eldar Thomassen Fagerbakke en meget sterk 3000-meter som ga ham en sjetteplass i konkurransen, og Tuva Thomassen Fagerbakke og Sivert Eggen oppnådde gode tider i sine respektive løp. Klikk [Mer] for å se resultatene.
[Mer]
Per Inge 26.07.2016

Vår gode og allsidige veteranløper Hermann Bruun har deltatt i Vetten opp. Hans løp ga seier i klasse M50-59, og en sterk 5. plass totalt. Klikk [Mer] for kondis.no-reportasje og alle resultater.
[Mer]
Per Inge 25.07.2016
Resultater fra banestevner finner man i statistikken til Norsk Friidrett. Her er Bøler IF Friidretts resultater fra utendørs stevner i 2016. Oversikten oppdateres fortløpende!  Klikk her

Resultater for alle stevner med mulighet for utøversøk osv. er her:
Hermann 11.07.2016
Østlandsmesterskapet i friidrett ble arrangert på Sportsplassen i Oslo. Eldar Thomassen Fagerbakke deltok på 5000 meter der han løp på ny personlig rekord 15.30.51 og ble nr. 2 i løpet og var beste løper for en Østlandsklubb og dermed vant han Østlandsmesterskapet. Klikk Mer for å se resultatene. [Mer]
Hermann 11.07.2016

Fire Bøler-løpere har løpt Strømstadmilen, som ble
arrangert den 09.07. Heidi Dietrichson Pharo oppnådde det sterkeste resultatet av dem, med en 4. plass blant damene. Klikk på "Mer" for våre resultater samt pekere til kondis.no-reportasje og til samtlige resultater.

[Mer]
Per Inge 10.07.2016
Åneskøl Opp er et 4,3 km langt motbakkeløp som går fra Feiringklinikken ved Mjøsa til Årneskollen og det er 500 høydemeter. Hermann Bruun vant sin klasse og nr. 7 totalt. Alle resultater her: Hjemmesiden til løpet er her.
Hermann 26.06.2016
Heidi Dietrichson Pharo vant 8.5 km i St. Hansgaloppen og Harald Skarpeteig ble nr. 5 på 14 km.

Reportasje og resultater på kondis.no
Hermann 26.06.2016
Eldar Thomassen Fagerbakke løp 3000 meter på Veidekkelekene og ble nr. 4 med tiden 8.53.57 som er ny personlig rekord. Reportasje og bilder på kondis.no
Hermann 20.06.2016
Heidi vant halvmaraton
Karlstad Stadslopp er kjent for flat trasé. I år var det imidlertid varmt og lummert, og dermed tunge forhold, spesielt på halvmaraton. Heidi Pharo vant halvmaraton på 1.20.47. De øvrige for Bøler lF Friidrett løp 10 km med Askild Vatnbakk Larsen på 35.17, Sivert Eggen på 35.56, Jon Ilseng 36.05, Ina Høie 42.32 og Marie Harstveit 47.32.

Reportasje på kondis.no her
Hermann 20.06.2016
3. løp Ulsrudvann Rundt 16.6.2016

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:
Årets tredje løp samlet 44 deltagere. Fredrik Smith fra Rustad IL var raskest blant guttene med tiden 10,46, mens Lina Hvamstad Eikenes fra SK Vidar var raskeste jente med tiden 11,33. Hun ble nr 9 totalt. Hermann Bruun fra arrangørklubben fullførte sitt løp nr 100 i Ulsrudvann Rundt.

Klassevise resultater under Mer.

Resultatene fra UVR-3-2016 er også lagt inn i løpsdatabasen
- med klikkbare navn for å se hver utøvers løpshistorikk (kjønnsvise lister).
Løpsdatabasens hovedside.

Bilder er også kommet, og du kan se dem ved å klikke her. Oppdatert fredag 17.06 kl. 21:56 med 28 nye bilder i tillegg til de 14 som kom på løpskvelden.

[Mer]
Trond Olav 16.06.2016
Tony Gjerde har løpt Helsinki Halvmarathon på 1.20.11.5 og ble nr. 15 totalt. Resultater her:
Hermann 12.06.2016
Vi har hatt mange deltakere på Tyrvinglekene i helgen og med gode resultater. På fredag vant Eldar Thomassen Fagerbakke 3000 m i G 18/19 og på lørdag vant Tobias Rivedal Hylleseth 800 m i G 18/19. Klikk Mer for å se resultatene for våre utøvere [Mer]
Hermann 12.06.2016
I Birkebeinerløpet deltok Inge Hasund som ble nr. 2 i M35-39 og Stig Pettersen. Sivert Eggen ble nr. 2 i Ungdomsbirken G16. Klikk Mer for å se bilder [Mer]
Hermann 12.06.2016

Bøler IF Friidrett gjorde det som tidligere rapportert meget bra i KM på Lambertseter den 31. mai, og nå kan du se fotografier fra arrangementet ved å klikke her.

Resultatene er her, og har blitt publisert tidligere.
Per Inge 06.06.2016

Friidrettsgruppa hadde dugnad på Haraløkka den 5. juni 2016. I strålende solskinn og varmt vær hadde ni stykker møtt opp for å gjøre den søndre delen av garasjen funksjonell for friidretten. Oppgavene besto i å kaste mengder av søppel og ubrukelige gjenstander i en beholder som var leid for anledningen, og rengjøre betonggulvet for første gang på flere tiår.

Begge oppgavene ble i god Bøler-ånd gjennomført på mesterlig vis, og det ble etter utført arbeid også tid til en god samtale om kommende løpsdeltakelser, treningsprinsipper og kostholdsteorier.

Takk til alle som deltok, etter denne innsatsen har friidrettsgruppa godt med lagerplass til alt utstyr som tåler å være utendørs.

Bildene av dugnadsgjengen kan dere se her.
Per Inge 06.06.2016
4.6.2016 Elveløpet i Drammen
Heidi Dietrichson Pharo vant Elveløpet i Drammen med tiden 36.23. Det var varmt med over 20 grader under løpet. Se reportasje og bilder på kondis.no her
Hermann 05.06.2016

Keino Valstad og Ole Kristian Brastad har løpt Oppegårdmila.

Keinos resultat:

Oppnådd tid: 41,04
Distanse: 10,25
Klasse: M40-44
Plass totalt: 11
Plass klasse: 5

Ole Kristians resultat:

Oppnådd tid: 51:09
Distanse: 10km
Klasse: M 50 -54
Plass totalt: 77
Plass klasse: 8
Per Inge 04.06.2016
Bøler IF Friidrett stilte med 13 lag på KM stafetter på Lambertseterbanen. Bøler vant klasse 4x100 G12 og 3x800 i klassene J16/17, G16/17 og G18/19. Resultater og lagoppstillinger her
Hermann 01.06.2016
Sterke resultater på Romerikslekene. Tobias Hylleseth vant 800m G18/19. Klikk Mer for resultater og bilder [Mer]
Hermann 29.05.2016

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Under flotte forhold ble årets andre løp avviklet. 52 gutter/menn og 34 jenter/kvinner gjennomførte løpet. Best av gutta ble Leif-André Trøhaugen på den gode tiden 10,10, mens beste jente ble 14 år gamle Nora Tretli med tiden 12,41.

Resultater under Mer. Bilder tatt av Per Inge er kommet, og hele fotoalbumet fra UVR 26. mai er på plass. Klikk her for å se bildene.

Resultatene er lagt inn i vår unike løpsdatabase, der man kan klikke på hvert enkelt navn og se vedkommendes løpshistorikk i Bøler IF Friidretts arrangementer. Her kan man eksempelvis se dagens vinner Leif Trøhaugens imponerende samling med tider på 10-tallet i Ulsrudvannet Rundt fra hans debut i 2002, via første gang han virkelig viste tenner og løp på 10.13 i 2003 og fram til dagens sterke 10.10. For en jevnhet over tid! Persen til mannen som kunne tatt doktorgrad i Ulsrudvannet rundt-løping er for øvrig på 9.55 (merket i rødt i løpsdatabasen), fra 30.06.2004...

Adelskalenderen for UVR finnes her.

Løpsdatabasens hovedside.

[Mer]
Trond Olav 26.05.2016
Heidi nr. 2 på 5 km

Det ble mange gode plasseringer for Bøler
i Fornebuløpet. Heidi Dietrichson Pharo vant sin
klasse og nr. 2 totalt på 5 km.Sivert Eggen nr. 3
i sin klasse. Klikk Mer for å se bilder og resultater.

[Mer]
Hermann 25.05.2016

Askild Vatnbakk Larsen og Jon Ilseng løp 80km og 18km under Ecotrail lørdag 21.mai. Begge var meget fornøyde med både plassering og resultat.

Jon Ilseng kom på tredjeplass sammenlagt med 1.11.26, og ble med det beste Nordmann på 18km.

Askild Vatnbakk Larsen imponerte også med en sterk 6. plass sammenlagt på den lengste distansen og sluttiden 7.14.47 Dette var 15 minutter raskere enn målsetningen.

Les mer på kondis.no

[Mer]
Jon 22.05.2016

Alle bildene fra klubbmesterskapet 2016 er nå kommet, og du kan se dem ved å klikke her.
Per Inge 20.05.2016
Klubbmesterskapet i terrengløp 19.05.16

Klubbmesterskapet i terrengløp ble arrangert fra p-plassen ved Haraløkka og gikk i likhet med foregående år i "Blindeløypa", fra en avkortet runde for de aller yngste, og opp til 2 runder for de eldste, dvs. ca. 3400 m. Løpsforholdene var perfekte, og deltagelsen god.

Dagens sportslige høydepunkt ble uten tvil duellen mellom friidrettsgruppas to sterkeste mannlige løpere - unge og lovende Eldar, og gjennomtrente og erfarne Inge. De fulgte hverandre som skygger, og passerte likt etter en runde. Spenningen var stor blant tilskuerne da innspurten nærmet seg. Eldar viste seg sterkest, og hadde full kontroll da han passert mållinjen i elegant stil etter en sterk avslutning, med Inge hakk i hæl, begge på meget gode tider. Heidi ble klubbmester for kvinner.

Komplette resultater under "Mer". Bilder tatt av Per Inge er kommet, og du ser dem her!

[Mer]
Trond Olav 19.05.2016
Tidsskjema
Arrangør Arnfinn er tilstede i startområdet ved parkeringsplassen på Haraløkka fra kl. 1730
Etteranmelding: Kl. 1730-1815
Startnummerutdeling: Fra kl. 1730 til kl. 1825.
Født 2006 og senere: Start kl. 1830 løper 1 runde på ca. 800 meter
Født 2002-2005: Start kl. 1840, løper 1 runde på 1,7 km
Født 2001 og tidligere: Start kl. 1840, løper 2 runder, til sammen 3,4 km.
Hyggelig om alle de som har benytter Bøler singlet/T-shirt
[Mer]
Per Inge 19.05.2016

Friidrettsgruppa har fått mer lagerplass - vi har blitt tildelt hele den søndre delen av garasjen ved siden av klubbhuset på Haraløkka etter at tennisgruppa har fått bedre lagerplass på sitt område. Denne ekstra lagringsplassen vi har fått gir oss en velkommen mulighet til å lagre diverse utstyr som skilt mm. i garasjen.

Det er imidlertid behov for en skikkelig omgang med vask og rydding der i søndre garasje. Derfor har vi i styret besluttet å gjennomføre en dugnad på søndag 5. juni fra klokken 11:00. Vi trenger da anslagsvis 5-6 villige hender som kan hjelpe til med vask, rydding og bæring av kassable gjenstander til container (som vi formodentlig vil leie for anledningen).

Hvis du har tid og lyst til å være med på dugnad søndag 5. juni kan du svare på denne meldingen, og senere møte opp foran klubbhuset kl. 11:00.

NB.! Det er viktig at dere som kommer på dugnaden melder fra, slik at vi vet hvem og hvor mange som stiller. Meld fra til post@bif-friidrett.no.

Takk for hjelpen!
Per Inge 18.05.2016
Video fra Bølerstafetten er nå lagt ut på YouTube og kan sees her
Hermann 16.05.2016

Årets Bølerstafett er vel gjennomført, og løperfesten vår på Haraløkka den 11. mai fikk den best tenkelige ramme med nydelig vær og sol. 

Selv om vi nok fikk god "drahjelp" av værgudene, så ville det ikke være mulig å gjennomføre denne stafettfesten uten engasjerte frivillige. En stor og velfortjent takk må derfor rettes til alle dere som sto på med det praktiske og bidro til å hale arrangementet i land på beste måte. En særlig takk går til dere som sto i kafetériaen og sørget for å gi deltakere og tilskuere noe å bite i, og som etterhvert flyttet salget utendørs i det fine været. 

Hilsen fra styret i friidrettsgruppa
Per Inge 13.05.2016

Sesongens første løp i UVR-serien er gjennomført under gode værforhold og bra løpsunderlag.

Løpsleder Arnfinn melder at i alt 21 jenter/kvinner og 79 gutter/menn fullførte løpet. De raskeste løperne var Lars Sørensen (født 1998) fra Rustad IL med 10,09 og Cornelia Usler (født 2003) fra Bækkelagets SK med 12,44.

Du kommer til resultatene ved å klikke på "Mer."

Fotografiene fra Ulsrudvann Rundt den 12.05.2016 kan du se når du klikker her. - Oppdatert mandag, og flere bilder kommer.

[Mer]
Per Inge 12.05.2016

Flere bilder fra Bølerstafetten er kommet her, og du kan klikke for å se dem.

Bildegalleriet er oppdatert i dag (fredag), og flere bilder kommer.
Per Inge 12.05.2016

Her er noen bilder fra Bølerstafetten, fra etappe 1 og etappe 4.

Klikk her

Foto: Yuanjie Ding

Hermann 11.05.2016
Det var flotte forhold under Bølerstafetten i kveld. Det var 44 lag som fullførte årets stafett. Her er resultatene:
Resultatliste
Resultatliste med etappetider
Lagoppstillinger
Hermann 11.05.2016

Det er påmeldt 45 lag til Bølerstafetten.

Startlister er her

Hermann 10.05.2016

Les mer om Bølerstafetten med informasjon om etappelengder, løyper, og se fortløpende hvilke lag som er påmeldt. Klikk her

Påmelding er mandag 9. mai. Etteranmelding ved startnummerutdeling på onsdag 11. mai.

Startlister blir lagt ut tirsdag 10. mai

Hermann 08.05.2016

Her er video på YouTube som viser Bøler IF Friidrett i Holmenkollstafetten 2016

Klikk her

Hermann 08.05.2016

Bøler IF Friidrett stilte med to lag i Holmenkollstafetten 2016. Lagene løp i de følgende klassene:

- Klasse A1 Andre lag mix flertall menn

- Klasse F2 Menn senior

I klasse A1 løp våre utøvere på tiden 1:03:30, noe som ga en 17. plass av i alt 1152 fullførende lag. Laget var 7:10 minutter etter det vinnende laget Team Flaxvatn 1.

I klasse F2 løp våre herrer i seniorklassen på 57:59, tiden ga en 7. plass blant 31 lag i klassen. Vi var med denne tiden 1:47 etter vinnerlaget Jølster IL.

Det deltok i alle klasser sammenlagt 2364 lag i Holmenkollstafetten 2016.

Vi gratulerer våre utøvere med den fine innsatsen i årets Holmenkollstafett!

Fotografier med flotte lagbilder, og bilder av start og innkomst, kan du se ved å klikke her.
Per Inge 08.05.2016
Vi stiller med et lag i klasse F2 Menn senior start kl. 1430 og et lag i klasse Mix A1 sammensatt flest menn start kl. 1500 Klikk Mer for å se lagoppstillingen. [Mer]
Hermann 07.05.2016

Etter en lang vinter er konkurransesesongen i full gang igjen. Vår uhøytidelige og populære karusell rundt Ulsrudvannet starter den 12. mai kl 18:00.  Det forventes fine løpsforhold, selv om traseen foreløpig er nokså våt etter mye regnvær.

Vel møtt til Ulsrudvann Rundt torsdag 12. mai!

Hilsen Arnfinn, løpsansvarlig
Per Inge 04.05.2016

Ole Kristian Brastad har løpt halvmaraton i Danmark den 1. mai.

Arrangementet var BT Halvmarathon, og resultatet var 1:52:25.

Tiden ga plass nr. 1340 totalt, og plass 150 i klasse M 50-54.
Per Inge 03.05.2016

Bøler friidrett stilte med 3 lag på Ekebergstafettten i aldersklasser
9-10 år miks, 11-12 år miks og 13-14 år miks i helgen 30.04.16.

Det var vått og kaldt, men alle lagene gjorde en strålende innsats. Det ble 2. plass på vår yngste gruppe 9-10 års miks og 4.plass på våre ungdomslag 11-12 og 13-14 miks.

Det lover bra for vår egen stafett på onsdag 11.05.16.

Klikk Mer for å se bilde

 

[Mer]
02.05.2016

Bøler IF Friidrett holder idrettsmerkeprøver i mai 2016, på de følgende datoer og tidspunkter:

- Onsdag 25. mai 2016, kl. 18:00 med oppmøte foran klubbhuset på Haraløkka.

- Torsdag 26. mai 2016, kl 18:30 med oppmøte foran klubbhuset på Haraløkka.

Vel møtt til idrettsmerkeprøvene på Bøler!
Per Inge 26.04.2016

I uke 17 endrer vi treningen.

På mandag 25.4 er det siste dag med vintertrening på Nøklevann skole.

Fra onsdag 27.4 er det sommertrening og treningen flyttes til Trasopbanen ved Oppsal Arena.

Fra mandag 2.5 er det trening på Trasopbanen både mandager og onsdager.

Les om treningen her

Hermann 25.04.2016
Video er lagt ut på YouTube og viser alle løpere ved passering 8.6 km, fra teten og 19 min.

Klikk her
Hermann 25.04.2016

Bøler IF Friidrett stilte som vanlig med en gjeng utøvere i Sentrumsløpet.

De som deltok var de følgende:

10 km:

- Silje Borkhus Otnes, K23-34, 50:42

- Inge Hasund, M40-44, 33:40
- Askild Vatnbakk Larsen, M23-34, 34:23
- Jon Ilseng, M40-44, 34:44
- Tony Gjerde, M23-34, 35:37
- Bjørnar Andersen, M50-54, 35:50
- Keino Valstad, M40-44, 38:03
- Jon Grunnan, M23-34, 39:46
- Patrick Ranheim, M23-34, 40:35
- Theodor Deichmann Raaberg, M16-17, 42:44
- Ole-Christian Andersen, M40-44, 45:02

5 km:

Joachim Qvale, M20-22, 19:10

Vi gratulerer våre løpere med vel gjennomført Sentrumsløp.

Fotografiene kan ses når du klikker her.
Per Inge 24.04.2016
Video fra Fjellhamarstafetten er lagt ut på YouTube her
Hermann 22.04.2016
Fjellhamarstafetten ble arrangert for 70. gang. Bøler IF Friidrett deltok med fire lag, et lag i ungdomsstafetten, et lag i menn senior, et lag i kvinner junior og et lag i menn junior.

Se resultater, bilder og video ved å klikke Mer
[Mer]
Hermann 21.04.2016

Alle medlemmer av Bøler IF Friidrett får i uke 16, mellom 18-23. april, 25% rabatt på løpesko og løpsbekledning ved kjøp hos Oslo Sportslager, og 15% på løpeklokker. Rabatten gis på veiledende utsalgspris. Benytt anledningen nå, og gjør gode kjøp hos Oslo Sportslager!
Per Inge 14.04.2016
Inge Hasund løp meget sterkt og disponerte meget bra og fikk
tiden 2.36.48 og det er ny pers. Inge ble nr. 29 av menn, 32
totalt. Resultater på arrangørens side her.

Nytt 13.04.2016
Her er video

Klikk Mer for å se bilder
[Mer]
Hermann 10.04.2016
Harald Skarpeteig ble nr. 3 på maraton med ny pers 2.48.32, Tony Gjerde løp halvmaraton på ny pers. 1.17.06 og Jon Ilseng løp 10 km på 35.14. Reportasje og bilder på kondis.no
Hermann 10.04.2016

Fredrikstadløpet ble arrangert under gode løpsforhold, ca. 8-9 grader oppholdsvær og lite vind. Traséen er relativt flat og løpes i 4 like runder for halvmaraton og en litt kortere runde på 5 km.

Det ble gode resultater for våre 8 deltagere og 5 personlige rekorder.

Kjersti Lerkerød ble nr. 2 på halvmaraton og klasseseire til Jon og Eldar.

Klikk Mer for å se resultater og bilder.

[Mer]
Hermann 04.04.2016
Det var tre fra Bøler IF Friidrett som løp halvmaraton i Drammen. Keino Valstad løp på 1.26.15, Per Morten Rennan debuterte for Bøler med ny pers. 1.26.44 og Jon Grunnan debuterte for Bøler med ny pers. 1.28.47. Tidligere Bøler-løper, Øystein Mørk, vant med 1.10.43.

Reportasje og bilder på kondis.no

Alle resultater hos Topptid her
Hermann 28.03.2016

Bølerstafetten arrangeres for 55. gang onsdag 11. mai 2016.

Informasjon om Bølerstafetten er her

Hermann 16.03.2016
Leif-André Trøhaugen var vår eneste deltager i Nes arena og løp 800m på 2.11.49 og det ble gull i klasse M35-39 år. Alle resultater klikk her.
Hermann 13.03.2016
Inge nr. 2 med ny pers, Kjersti nr. 5 Inge Hasund ble nr. 2 på Bislett 50 km med tiden 3.14.40. Kjersti Lerkerød ble nr. 5 med tiden 4.03.23.


Resultater, bilder og reportasje på kondis.no.

Klikk mer for å se bilde
[Mer]
Hermann 20.02.2016

Bøler IF Friidett hadde tre deltakere med i Oslo Winterrun 2016. Distansen var 10 kilometer.

De tre var Kjersti Lerkerød, som løp på 40:58, Silje Borkhus Otnes som løp på 55:12 og Askild Vatnbakk Larsen som løp på 35:08.

Vi gratulerer samtlige med den gode innsatsen og særlig gratulerer vi Askild, fordi han løp raskest av alle og vant hele løpet.

Per Inge 09.02.2016

1. Det var 10 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet.

2. Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

3. Per Inge Østmoen ble valgt til møteleder. Arnfinn Skjervold ble valgt til referent. Tore Olav Moe og Ann Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsberetningen for 2015 ble godkjent med merknad om at det skal angis hvem som har skrevet de forskjellige delene.

5. Årsregnskap for 2015 med revisors beretning ble godkjent uten merknader.

6. Årsmøtet hadde ingen innkomne forslag til behandling.

7. Styrets forslag til trenings- og gruppeavgifter ble godkjent uten merknader.

8. Styrets forslag til endringer i retningslinjene ble godkjent.

9. Styrets forslag til budsjett for 2016 ble godkjent.

10. Valgene ga følgende resultat:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Ann Johnsen, Igors Jakovlevs 
Varamedlem: Ingrid Brastad
Varamedlem: Tore Olav Moe
Revisor: Jarle Lome
Valgkomite: Trond Olav Berg, Jon Ilseng 

Bøler, 02.02.2016

Tore O. Moe Ann Johnsen
Sign.           Sign. 
Per Inge 02.02.2016

Det har nå blitt gjort noen endringer i oppmøtetidspunkt ved at barnegruppe 9-11 år og ungdomsgruppe 12-14 år er slått sammen.

Alle treningstider kan ses her

Hermann 27.01.2016
Det ble 4. plass til Keino Valstad i det 6. løpet i Romerikes vinterkarusell. Reportasje og resultater på kondis.no
Hermann 24.01.2016

Det innkalles til årsmøte i Bøler IF Friidrett.

Dato: Tirsdag 02.02.2016
Klokkeslett: 19:00

Sted: Klubbhuset, Haraløkka

Annet:

Alle medlemmer har rett til å få tilsendt årsmøtedokumentene - Bøler IF Friidretts årsberetning samt årets regnskap - forut for årsmøtet.

Husk på at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet må sendes styret senest to - 2 - uker før årsmøtedatoen. Forslag kan sendes med e-post til post@bif-friidrett.no

Styret i friidrettsgruppa ønsker dere hjertelig velkommen.

Per Inge 10.01.2016

Med dette ønsker styret i Bøler IF Friidrett å takke våre medlemmer, foresatte, trenere og tillitsvalgte, foreldre, støttespillere og sponsorer for det gamle året, og å ønske dere en riktig God Jul og et Gledelig Nytt Friidrettsår!

Det gir stor og ekte tilfredsstillelse for oss å arbeide med og støtte opp om friidrettstilbudet på Bøler, og vi kan slå fast at mange særlig barn og unge har glede av friidrettens aktivitetstilbud og miljøskapende funksjon i lokalmiljøet. Vennskap og samhold er hele veien stikkordene. Alle dere som støtter opp om Bøler IF Friidrett er viktige for at friidrettsgruppa skal kunne fortsette å gi et verdifullt tilbud til både unge og voksne.

Nå som alltid er barna og de unge høyt prioritert, og vi er glade for å se at motivasjonen uansett nivå er god blant de aktive medlemmene. På samme måte er trenerne våre imponerende dyktige og engasjerte i det viktige arbeidet de utfører, og vi kan mot årets avslutning nok en gang konstatere at våre medlemmer og aktive i alle aldre trives i et harmonisk miljø som byr på fellesskap som også inkluderer spennende konkurranser for den som liker å kappes med sine idrettskamerater og -venninner.

Det store Bøler-prosjektet Haraløkka 2020 holder på å realiseres skritt for skritt. Den gamle og hederskronede grusbanen som har vært arena for både friidrett, fotball og andre aktiviteter i mange tiår, er når dette skrives i ferd å erstattes av en helt ny kunstgressbane. Det er ikke uten et visst vemod hos enkelte at vi ser den gamle grusbanen vår bli til historie. Til gjengjeld vil det komme et spennende friidrettsanlegg i form av "Friplassen" som blant annet inkluderer en 200-meters rund løpebane slik at de unge utøverne våre kan få enda bedre treningsforhold - som dertil vil befinne seg midt i hjertet av vårt eget Haraløkka.

Til slutt vil vi oppfordre dere alle til å benytte de gamle og velkjente treningsrutene i Østensjødistriktet og i Østmarka. Nå som før er skogen, den tradisjonsrike Kusletta, traséen rundt Nøklevann og veiene i lokalmiljøet der for de som liker å løpe, gå på ski eller sykle. Mange Bøler-utøvere har gjennom årene lagt grunnlaget for spennende konkurranser og sunn livsstil i vårt nærmiljø. Slik skal det fortsatt være, og Bøler IF Friidrett akter å fortsette med å legge til rette for friidretten i vårt lokalmiljø. 

Takk for det gode friidrettsåret 2015 - vel møtt til neste år og ha en riktig God Jul i mellomtiden!
Per Inge 23.12.2015
Inge Hasund løp Firenze Marathon på 2:40:15. I følge kondis.no
var det 4 grader ved start. Inge var godt fornøyd med løpet som var ny pers med 5 minutter. Klikk mer for å se bilder og resultater
[Mer]
Hermann 29.11.2015

OBOS har en stor vervekampanje på gang med flotte premier, både til den som verver og de son som blir vervet som medlem i OBOS.

Det er fri innmelding ut 2015. Du betaler kun 300 i en engangsavgift, men slipper årskontingenten på 200 kroner. Alle som gir gavemedlemskap og alle som får gavemedlemskap er med i trekningen av fine premier - bl.a. reisegavekort. Klikk på bildet nedenfor, og få mer informasjon.Gi et OBOS-medlemskap i gave, og bli med i trekningen av 5 reisegavekort fra Apollo på kr 10.000.

Per Inge 25.11.2015
Trond Olav deltok på halvmaratondistansen på Jessheim Vintermaraton søndag 15. november. Det ble klasseseier og årsbeste på distansen i den tunge og kuperte løypa, med tiden 1.21.13. Det var behagelig temperatur og vindstille, men stedvis rimbelagt og glatt asfalt. [Mer]
Trond Olav 16.11.2015
Heidi Dietrichson Pharo løp på det norske landslaget i nordisk mesterskap i terrengløp i Göteborg, hjemmeside klikk her.

Kvinnene løp 7,5 km i en rundløype som var 1,5 km lang. Resultatene viser at Heidi ble nr. 9. Vi gratulerer med flott innsats!

Plass S.nr Navn Nasjon Klubb Tid Diff
1  37 Peiponen Johanna    FIN Finland 25:06.0  0:00.0  
2  41 Glad Simone    DNK Danmark 26:05.0  0:59.0  
3  31 Holmgren Sara    SWE Sverige 26:15.0  1:09.0  
4  43 Møller-Alm Maja    DNK Danmark 26:23.0  1:17.0  
5  39 Sandell Anne-Mari    FIN Finland 26:36.0  1:30.0  
6  27 Dvergsdal Eli Anne    NOR Norge 26:40.0  1:34.0  
7  32 Nilsson Linn    SWE Sverige 26:48.0  1:42.0  
8  29 Melkevik Kirsten Maraton    NOR Norge 26:55.0  1:49.0  
9  30 Pharo Heidi    NOR Norge 26:56.0  1:50.0  
10  35 Bångman Hedda    SWE Sverige 27:04.0  1:58.0 
Alle resultater her:
Hermann 07.11.2015

Bøler IF Fotball har en avtale om å få dugnadsinntekter som servicevakter på Ullevaal Stadion under landskamper.

Bøler IF Fotball pleier da å stille med ca 50 foreldre på hver kamp, noe som gir gode inntekter.
Nå har Bøler fått en ekstra kamp pga play-off mellom Norge og Ungarn torsdag den 12.11. Denne uventede dugnaden kom uventet på fotballen, fordi årets dugnader allerede var planlagt.

Derfor får vi i friidrettsgruppa et tilbud fra fotballen: Vi får 500 kroner pr. vakt fra oss som stiller. Som vakt har man enkle oppgaver som alle kan utføre, og de består hovedsakelige i å stå på tribunen og vise publikum til plassene sine, samt vise vei til toaletter og kiosk. Det vil bli gitt instruksjon før kampstart. Det dreier seg altså ikke om sikkerhetsvakttjeneste.

Det er oppmøte ved Ullevaal stadion kl 18.15 den 12.11, og vakten varer til kampslutt kl 22.30. Alle som skal være vakter må være fylt 18 år.

Styret i friidrettsgruppa oppfordrer medlemmene til å stille. Du som vil stille, kan sende e-post til post[at]bif-friidrett.no så snart som mulig, og send navn, e-post og mobilnummer. Vi sender videre til fotballgruppa, som da kan kontakte dere på stedet. Fotballgruppa må vite hvem som stiller snarest - senest søndag 1 november.
Per Inge 29.10.2015
Jon Ilseng debuterte på maraton da han løp Frankfurt marathon. Jon satte pers på 10 km for en uke siden på Hytteplanmila og var godt forberedt for distansen. Målet i Frankfurt var å løpe under 2.50 og det gikk veldig bra til litt over 35 km, men da kom krampene og etter to korte stopp ble sluttiden 2.51.38. Vi gratulerer med sterk debut-tid.
Se video av Jon ved 30, 35 og 40 km og de siste metrene til mål. Fantastisk med så mange kamera. NB! Først noe reklame. Klikk her
Hermann 26.10.2015

Halvmaraton og KM
M 35 - 39 Harald Skarpteig 1:20:59 - Oslo gull
M 40 - 44 Keino Valstad 1:24:16
M 45 - 49 Ole Kristian Brastad 1:44:34 - Oslo bronse
M 50 - 54 Arvid Mathiesen 1:45:42

5,9 KM
K 45 - 49 Ingrid Brastad 31:12

Ole Kristian 26.10.2015
Det var optimale forhold under Hytteplanmila i år, og det benyttet mange av Bølers løpere til å sette personlige rekorder og årsbeste. Heidi Dietrichson Pharo ble nr. 3 totalt med tiden 34.28, og er dermed også nr. 2 på norgesstatistikken i 2015 i følge kondis.no. Det ble klasseseire til Jon Ilseng i M45-49 og til Trond Olav Berg i M55-59 og mange flotte prestasjoner og plasseringer. Se artikkel med omtale av Heidi i Sportsmanden

Klikk mer for å se resultater
[Mer]
Hermann 17.10.2015
Tony Gjerde løp Malmø halvmarathon på 1.18.24, ny pers. Resultater her
Hermann 04.10.2015
Arild Hagesveen løp Oslos Bratteste på 18.45 og ble nr. 4 i sin klasse. Theodor Raaberg løp på 23.34 og ble nr. 31 i sin klasse. Resultater her
Hermann 04.10.2015
Det ble klasseseier til Hermann Bruun i Stoltzekleiven Opp i Bergen med tiden 10.28. Resultater her Video her
Hermann 04.10.2015

Vi minner om idrettsmerkeprøvene som holdes på Haraløkka ved Bøler kl. 18:00 tirsdag 22.9.

Det er oppmøte foran klubbhuset.

På grunn av påbegynte arbeider med omlegging til kunstgress på den tidligere grusbanen, vil 60 meters løp måtte foregå på grusveien på andre siden av rundingen.

Vel møtt!
Per Inge 21.09.2015
Oslo Maraton 19.9

Oslo Maraton ble avviklet i strålende sol, men for enkelte ble det nok i varmeste laget til å prestere optimalt.

Heidi Pharo gjennomførte et glimrende løp, og ble norgesmester på halvmaraton på den sterke tiden 1.16.43 (foto: Sportsmanden). Også gjennomtrente Inge Hasund traff med formen, og imponerte med 1.13.25 i det varme været i den relativt tungløpte løypa, noe som holdt til 27. plass totalt. Vi har også bilder av de to på våre sider, og de kan dere se her - klikk.

Bøler IF Friidrett hadde mange løpere i aksjon denne solvarme lørdagen.

[Mer]
Trond Olav 19.09.2015

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Årets siste UVR var en stund truet av ekstremværet Petra, men selv om løypa var svært bløt ble løpet gjennomført uten problemer. I alt 44 løpere deltok,og alle fullførte. Halvparten av disse var 20 gutter og 2 trenere fra Bøler Fotball 2005. Flott innsats!

Også denne gangen var 15-åringen Joakim Eriksrud Karlsen fra Rustad IL raskest blant gutta med tiden 11,26. Raskeste jente var Dina Lund , 14 år; fra Rustad IL med tiden 15,23.
Klassevise resultater under "Mer"
[Mer]
Trond Olav 17.09.2015
Trond Olav deltok i Hafjell opp lørdag 12. september, et 8 km langt motbakkeløp fra Hafjell alpinsenter i Øyer og til Pellestova. Løpet starter i bunnen av alpinanlegget, passerer Mosetra og Hafjelltoppen før det følger stien videre til målgang ved Pellestova. Trond Olav ble raskeste mann over 40, og var med tiden 48.41 54 sekunder bak den olympiske mesteren Maiken Caspersen Falla. [Mer]
Trond Olav 16.09.2015
Det ble flere personlige rekorder under UM på Lillestrøm i helgen. Våre deltagere var Tobias Rivedal Hylleseth, Marcus Solheim og Sivert A. Eggen. Klikk Mer for å se resultater og bilder. [Mer]
Hermann 13.09.2015
Dominic Hoff løp på tiden 1.19.28 og ble nr. 30 av 1968 i klasse M40-44. Det var mange som hadde stilt seg opp for langt fram i startfeltet så det ble mye sikksakk løping fram til 10 km. Alle resultater her
Hermann 13.09.2015
Tony nr. 4 totalt
Tony Gjerde løp halvmaraton på tiden 1.19.08 og ble med det nr. 4 totalt og nr. 3 i klassen. Alle resultater her . Løpets hjemmeside er her
Hermann 13.09.2015

Theodore Einar Fremstad-Waldron (13) representerte Oslo friidrettskrets under helgens Benditleker på Jessheim. Han løp 60 meter på 9.19 og 200m på 29.55, begge løp i kraftig motvind. I tillegg hoppet han 4.63 i lengde.

[Mer]
Per Thomas 07.09.2015
Trond Olav fullførte Flyktningeruta over 37 km i krevende terreng på tvers av Østmarka fra Øyeren til Skullerudstua 22. august og fikk sin fyldige beretning fra løpet publisert på sportsmanden.no.
Han deltok i Skiløpet 5. september og der ble det klasseseier på 10 km på tiden 37.19 i en relativt langsom løype.
[Mer]
Trond Olav 06.09.2015

Fotografiene fra sommerens 5. løp i Ulsrudvann Rundt er nå kommet, og du kan se dem ved å klikke her.
Per Inge 04.09.2015

Løpsleder Arnfinn oppsummerer:

Det var en våt og krevende løype som møtte de 48 løperne som stilte opp i dag. 29 menn/gutter og 17 jenter/kvinner fullførte løpet.

Oda Laforce fra IF Frøy, født 2003, var raskeste jente, mens Joakim E. Karlsen fra Rustad IL, født i 2001, var raskest av guttene.

Klassevise resultater under "Mer"

Løpsdatabasen er oppdatert med dagens løp.

[Mer]
Trond Olav 03.09.2015

Bøler IF Friidrett stilte med seks løpere i årets Drammensmaraton.

Vi oppnådde også flotte resultater. Ikke uventet hentet Heidi D. Pharo hjem totalseieren blant damene, med en så god tid på 10 km gateløp som 35:18. Bare tre norske kvinner har løpt denne øvelsen raskere i år. Men Øyvind M. Sjursens klasseseier var også en meget god prestasjon. Samtlige av våre deltakere på halvmaraton kom under 1:25, og vi gratulerer løperne våre med den innsatsen. 

Vi bringer kommentarer fra to av løperne, Heidi og Dominic.

[Mer]
Per Inge 02.09.2015

Det ble gull til Sivert Eggen og sølv til Marcus Solheim på 2000m i G15, sølv til Marcus Solheim på 800m, diskos og spyd i G15, gull til Tobias Hylleseth på 400m i G17 og gull til Ina Høie på 800m i J17 i KM 15-19 år for Oslo.

KM ble arrangert på Sentralidrettsanlegget i Nittedal. Klikk Mer for resultater og bilde.

[Mer]
Hermann 27.08.2015

Inge Hasund vant Vegårshei halvmaraton. Løpet ble arrangert for første gang i pent og varmt vær. Tiden ble 1.17.18 i den kuperte traseen på sti, asfalt og grus.

Inge melder om løpet: Fikk det litt mot slutten. Litt høy fart i noen bakker før 10km samt et stiparti mot slutten som føltes hardt. Et fint lite løp.

Reportasje på kondis.no: klikk her
Arrangørens side: klikk her

Hermann 25.08.2015
Dominic Hoff løp Sommerløpet i Kristiansand 21,1K. Slutttiden ble 1.18.21 og det ble nr 9 totaltog nr 2 i klassen M40-44.

Løpet består av to runder rundt Kristiansand sentrum og er for det meste flat og på asfalt, men det er lagt inn totalt 2km med grus samt at man skal opp 2 bakker på hver av rundene, totalt 4 stigninger. Disse bakkene er små, den ene 100m og den andre 150m men til gjengjeld er de bratte, den bratteste er drøyt 15% i snitt.


[Mer]
Hermann 21.08.2015
Jessheimløpet 15. august 2015

Trond Olav Berg, Øyvind Mehus Sjursen og Heidi Dietrichson Pharo var Bølers representanter på 10 km under Jessheimløpet 2015. Heidi vant dameklassen på 36.14, Øyvind tok 5. plass totalt og ble nr. 2 i sin klasse med tiden 35.31, og Trond Olav løp inn til 37.28, noe som holdt til å vinne sin klasse og til å bli nr. 14 totalt.

Ingen av Bøler-løperne var vel spesielt fornøyd med tiden sin, men samtlige deltagere var etter målgang enige om at dette var en svært tung dag.

[Mer]
Trond Olav 21.08.2015

Det var 67 som fullførte dagens løp. Raskest var Inge Hasund blant gutta, som løp på den sterke tiden 10.04, og Lina Eikenes Hvamstad blant jentene, som kom i mål på 11.48. Klassevise resultater under "Mer".

Løpsdatabasen er oppdatert med dagens løp.

Fotografiene finner du ved å klikke her.

[Mer]
Per Inge 20.08.2015

Bøler IF Friidrett arrangerte klubbstevne på Trasop den 8. juni, og her har vi lagt ut fotografier.

Du finner bildene fra barnestevnet ved å klikke her.

Resultatene er tidligere publisert, og de finnes her.

Flere bilder kommer de nærmeste dagene, så følg med!
Per Inge 18.08.2015

Friidrettstreningen starter opp igjen på Trasop i dag kl 17:30

 

[Mer]
Per Thomas 17.08.2015

Hermann Bruun vant klassen M50-54 med tiden 1.28.30 under årets Skåla Opp
i Loen på Vestlandet. Den sterke tiden holdt til 41. plass sammenlagt blant de 756 fullførende i konkurranseklassen. Jon Ilseng deltok også og tok en fin 8.plass i klassen M45-49 med tiden 1.33.44.
[Mer]
Jon 17.08.2015

Dessverre har styret i Bøler IF Friidrett sett seg nødt til å avlyse Bølers barneleker 2015, som skulle vært avholdt lørdag 5. september.

Årsaken til avlysningen er forestående anleggsarbeider på Haraløkka i forbindelse med omlegging fra grusbane til kunstgressbane.
Per Inge 08.08.2015
Det ble en flott 4. plass til Heidi Dietrichson Pharo på 10 000m i NM i
dag. Tiden ble 35,42,67 etter et sterkt løp der hun var offensiv og var i tet både ved 4000m og 5000m. Ved ca. 7000m økte Live Solheimdal farten og Heidi måtte slippe tettrioen. Heidi løp første 5000m på 17,50 og andre 5000m på 17,52 og det er meget bra. Klikk Mer for resultater[Mer]
Hermann 02.08.2015
Heidi Pharo vant 10 km i Kristinaløpet på den sterke tiden 36.41. Jon Ilseng løp på 36.55, Dominic Hoff 38.10, Trond Olav Berg 38.16 og Marius Strandseter 41.19. Reportasje og bilder på kondis.no
Hermann 28.06.2015

Inge Hasund fra Bøler IF Friidrett har løpt Nordmarka skogsmaraton i

helgen, og da tok han like godt seieren. Tiden ble 2:47:14.7

Alle resultater fra Nordmarka skogsmaraton 2015 kan dere se her.

En meget god prestasjon, og vi gratulerer!

Reportasje på kondis.no

Nå med bilder. Klikk Mer for å se bilder

[Mer]
Per Inge 21.06.2015

Vi gratulerer Eldar Thomassen Fagerbakke, som har løpt 3000 meter under Veidekkelekene på 8.54.73. Det er ny personlig rekord for Eldar.

Resultatene fra løpet kan dere se her.
Per Inge 21.06.2015

De første bildene fra Ulsrudvann Rundt 18.06 er kommet, og du kan se dem her.

Det kommer mange flere bilder i løpet av helgen, så følg med. Vi ses til neste Ulsrudvann Rundt den 20.08!
Per Inge 19.06.2015

I dag stilte 56 løpere opp og alle fullførte. Raskest var Eldar Thomassen Fagerbakke på 10,16. Blant jentene var Marte Tangen best med 12,43. Klassevise resultater under "Mer".

Eldar er inne i en rivende utvikling som løper, og begynner nå å få betalt for mange år med god trening. Med 10.16 løp han 12 sekunder raskere enn sin tidligere bestenotering fra 15. mai i år, og rykket opp til 16. plass på adelskalenderen over samtlige noteringer rundt Ulsrudvannet gjennom alle tider. Han plasserer seg dermed en plass og et sekund bak sin far! Men det er kun et tidsspørsmål før den sterke familierekorden til Per Thomas fra 13.08.2001 ryker. Også Ulsrudvann Rundt-spesialist Leif, som topper 2015-lista med 10.09, som kunne tatt doktorgrad i UVR, og har skrevet følgende flotte og leseverdige UVR-artikkel - må nok passe seg for Eldar når det bygger seg opp til superduell mellom nr. 1 og 2 på årsstatistikken den kommende høstsesongen...

Resultatene fra UVR 3 2015 er lagt inn i løpsdatabasen.

Fotografiene kan du se hvis du klikker her. (Hilsen Per Inge)

[Mer]
Trond Olav 18.06.2015

Jon Ilseng og Tony Gjerde løp i helgen 10km i Karlstad. Jon satte pers med 35.32, mens Tony løp på 36.07.

[Mer]
Jon 15.06.2015
De 66. Tyrvinglekene har vært arrangert i helgen og mange gode resultater av Bølers utøvere.
Eldar klarte kravet til junior NM på 3000m mens Tobias klarte kravet til junior NM på 400m. Marcus klarte kravet til ungdomsmesterskapet (UM) på 800m. Vi gratulerer.

Klikk Mer for å se resultatene.
[Mer]
Hermann 14.06.2015

Birkebeinerløpet 2015 ble avviklet under strålende flotte værforhold.

Sivert og Marie deltok i Ungdomsbirken, som er et løp over 4.5 km med sterk deltagelse fra hele Østlandsområdet. I den knallharde konkurransen ble Sivert nr. 7 (av 90 fullførende) på den gode tiden 16.23, og var kun 18 sekunder fra annenplassen i klasse Gutter 15 år.

Trond Olav og Marius fullførte selve Birkebeinerløpet, som har lengden av en halvmaratondistanse og som har veldig mye stigning i første halvdel og tilsvarende mye utfor mot slutten, for det meste på sti. Marius ble nr. 92 i klasse 30-34 år på tiden 1.35.32. Trond Olav kjempet seg inn til en 5. plass i klasse 55-59 år, på tiden 1.29.08, i tynne sko og med etter hvert vonde tær.

Trond Olav 14.06.2015

Bøler IF Friidrett arrangerte den 08.06. et klubbstevne for de yngste på Trasop. Det var i alt 33 deltakere med fødselsår mellom 2005-2009.

Resultatene fra klubbstevnet kan du se ved å klikke her.(PDF)

Det ble også tatt fotografier, og de er i dette bildegalleriet.
Per Inge 08.06.2015
Keino Valstad nr. 3
Keino Valstad ble nr. 3 på Spitsbergen marathon med tiden 3.12.19. Det var endel vind under løpet. Alle resultater her
Hermann 07.06.2015
Ina Høie ble nr. 3 i sin klasse og nr. 7 totalt på Fjellbukken under Fjellmaraton på Beitostølen. Reportasje på kondis.no Resultater her
Hermann 07.06.2015

Sivert Eggen løp lørdag 06.06 5,129 meter i Oppegårdmila på 18:35 i klasse M14-15, og innkasserte med det både totalseier og klasseseier på distansen. Vi gratulerer.

Bilde fra premieutdelingen her (Foto ved Johnny Syversen/Oppegårdmila).

Reportasje på kondis.no
Per Inge 06.06.2015

Det ble bronse på 3x800 m på KM stafett på Lambertseter i klasse
G16/17 etter en spennende innspurt. På laget løp Tobias Hylleseth, Marcus Solheim og Sivert Eggen. Klikk Mer for å se bilde og resultater


[Mer]
Hermann 05.06.2015

Under Innmelding/Medlemskap har vi nå utdypet mer om innmelding og representasjon.

Om man har deltatt i terrengløp, stafetter, banestevner eller mosjonsløp for en annen klubb må man melde representasjonsovergang før man kan representere Bøler IF Friidrett. Normalt gjelder representasjonsoverganger fra nyttår og man melder representasjonsovergang innen 31.12. Det er noen unntak. Les mer om dette her

Vi minner også om at utmelding skal meldes skriftlig innen 31.12, e-post går fint. Dette gjelder også barn og ungdom som kun deltar på barne- og ungdomstrening.

Hermann 05.06.2015
I dag startet 54 jenter/kvinner og 50 gutter/menn. I alt 101 fullførte løpet. Lina Eikenes Hvamstad ble raskeste dame med tiden 12.01. Inge Hasund ble beste herre. Han løp på 10.28, og var 9 sekunder foran Rustads Atle Smenes (bildet). Atle, som ikke er redd for å legge ut på de riktig lange treningsturene, sommer som vinter, er inne i en framgangsperiode som både løper og skiløper, og vår løpsdatabase kan fortelle at han satte ny personlig rekord i UVR med 7 sekunder, under langt fra optimale forhold.
Resultater under Mer. Løpsdatabasen er oppdatert med dagens resultater. Her kan alle utøverne klikke på seg selv og sjekke sin historikk. Løpsdatabasens hjemmeside her.

Fotografier kan du se her
[Mer]
Trond Olav 04.06.2015

Fotografiene fra klubbmesterskapet 2015 er nå ferdige, og kan sees når du klikker her.

Resultatene fra løpet og en omtale ved Trond Olav er publisert tidligere, og er her.
Per Inge 01.06.2015
I desember 2012 begynte Leif-André Trøhaugen å skrive om "Prosjekt Ulsrudvann Rundt" og sin treningsfilosofi. I dag er del 6 lagt ut. 
Du kan lese alle delene om du klikker her
Hermann 31.05.2015
Romerikslekene arrangeres på Lillestrøm i helgen. Våre deltagere første dag var Theodore Einar Fremstad-Waldron, Aleksandrs Jakovlevs, Marcus Solheim og Richard Smitt-Ingebretsen. Alle resultater her:
På andre dag deltok Marcus Solheim i spyd og slegge. Alle resultater her:
Hermann 31.05.2015
Klubbmesterskap i terrengløp 28. mai 2015

Det er i ferd med å bli en tradisjon at klubbmesterskapet i terrengløp blir avviklet i Blindeløypa på forsommeren. I år fullførte hele 29 deltagere, født mellom 1953 og 2008. Etter å ha regnet det meste av dagen var det opphold og fine forhold da startskuddet gikk for de yngste 18.30.

Herreklassen ble vunnet av Leif etter meget solid løping. Med tiden 11.30 forbedret han Øystein Mørks løyperekord fra 2012 med 8 sekunder. På andreplass, 19 sekunder etter Leif, fulgte Eldar, som er inne i flott utviklingsperiode. Vår unge og lovende utøver slo sterke Øyvind med 4 sekunder. Øyvind er godt i gang med sin første sesong i Bøler IF Friidrett, og løp Sentrumsløpet på 33.58. I dameklassen fikk vi et hyggelig gjensyn med Heidi, som foretok sin sesongdebut i klubbmesterskapet. Hun er nå skadefri og i god gang med treningen, under veiledning av Ingrid Kristiansen, og har nå blikket rettet mot høstsesongen.

Startbildene var klare samme kveld. Mange flotte bilder fra Per Inge er her.

Resultater og bilder fra startstreken under "Mer"

[Mer]
Trond Olav 28.05.2015

Video fra løpet finner du her: https://youtu.be/5SHigtp0dHs

 

[Mer]
Per Thomas 27.05.2015
Sivert vant sin klasse etter sterkt løp
I kveld var det tid for det 5 km lange Ryeløpet på Bygdøy og Sivert Eggen vant sin klasse med den sterke tiden 17.41,2. Alle resultater her
Hermann 26.05.2015

Bøler IF Friidrett minner med dette om klubbmesterskapet i terrengløp torsdag 28. mai kl 1830. Løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 2000 og tidligere løper 2 runder (ca 3400 m), mens de som er født i 2001-2004 løper 1 runde (ca 1700 m). Vi har laget en trasé på ca 800 m for de som er under 11 år (født 2005 og senere).

Alle betalende medlemmer i Bøler IF Friidrett kan delta i mesterskapet. Det kåres klubbmestre i alle ordinære aldersklasser. Det er ingen startkontingent, og alle vil bli premiert. Premieutdelingen skjer senere. Påmelding sendes til post@bif-friidrett.no så snart som mulig, og senest tirsdag 26. mai. Etteranmelding godtas, men vi ønsker at flest mulig melder seg på på forhånd.

Det er nå totalt 23 som er påmeldt, relativt få seniorer/veteraner.

Tidsskjema:
Kl. 1800: Startnummerutdeling
Kl. 1830: Født 2005 og senere, ca. 800 meter
Ca. kl. 1845: Øvrige klasser fellesstart, 1700 m og 3400 m.

Hermann 26.05.2015

Ungdomstreningen 12-18 år onsdager fra Bøler T. Nytt tidspunkt kl. 1830

Hermann 26.05.2015

Det var 103 som fullførte årets første løp i Ulsrudvann Rundt. Vinnere ble Leif-André Trøhaugen med 10.09 og Line Eikenes Hvamstad med 11.51. Klikk Mer for å se resultater.

Resultatene er lagt inn i løpsdatabasen: klikk her.

[Mer]
Hermann 21.05.2015
Fornebuløpet ble avviklet under fine forhold, i sol og passe temperatur, men med noe vind. Inge, Jon og Trond Olav løp 5-kilometeren, som er lettløpt og rask. Tony valgte 10-kilometersdistansen, som går i en mer tungløpt løype.
Inge passerte mållinjen inne i Telenor arena på sterke 15.50, og ble nr. 3 i klasse 23-39 år. Jon leverte et nytt solid løp, og med 16.50 og 5. plass i klasse 45-49 år satte han sesongens andre personlige rekord, den første kom i Fredrikstad i april på halvmaraton. Trond Olav var også fornøyd med innsatsen, og satte årsbeste med 17.48, som ga klasseseier i 55-59-årsklassen.

[Mer]
Trond Olav 20.05.2015

Bildene - både lagbilder og noen løpebilder - fra Bølers deltakelse i Holmenkollstafetten 2015 har nå kommet og kan ses hvis du klikker her.
Per Inge 19.05.2015
Video fra Bølerstafetten er nå lagt ut her: https://youtu.be/kpIyT9TrD38
Hermann 16.05.2015
Video er lastet opp på YouTube, og den komme her når den er ferdig behandlet: http://youtu.be/1gj8PwQAg1k
Hermann 10.05.2015

Bøler IF Friidrett stilte med et lag i Menn senior og med et lag i klasse "Mix flest menn". Man kan med glede konstatere at rekrutteringen i gruppa er kommet inn i en god fase, og det var hyggelig å at gjengen i gult og blått som møtte opp til fotografering utenfor Bislett bestod av så mange unge utøvere.

Seniorlaget ble nr. 12, på tiden 58.11. Laget var nok preget av flere forfall fra noen av våre beste kort. Men vi stilte med et jevnt lag som var bra besatt på de tøffeste etappene. Inge på "Berg og dal "og Leif opp til Besserud imponerte. Også ungguttene, med Eldar, Tobias og Sivert i spissen, leverte bra løp og viser lovende takter.

Bøler IF Friidrett ble slått med klar margin av erkekonkurrent Rustad i år, som kan gratuleres med en 6.plass på den sterke tiden 56:43.

[Mer]
Trond Olav 09.05.2015

Fotografier fra Bølerstafetten 2015 kan dere se ved å klikke her. Det vil komme flere bilder fra stafetten senere.

Resultatene er ute med etappetider, og alle resultater kan dere finne her.
Per Inge 07.05.2015

Resultatene fra Bølerstafetten er lagt ut her. Nå (torsdag 07.05) oppdatert med etappetider.
Hermann 06.05.2015

Startlister kan lastes ned her Oppdatert kl. 2035 tirsdag kveld.

Kl. 1730: Startnummerutdeling og etteranmelding ved klubbhus Haraløkka åpner
Kl. 1900: Jenter og mix-klasse 10-13 år 
Kl. 1915: Gutter og mix-klasse 10-13 år
Kl. 1930: Gutter, jenter og mix-klasse 14-16 år og 15-19 år
Kl. 1950: Premieutdeling


Hermann 05.05.2015
Det er påmeldt 47 lag til Bølerstafetten 6. mai 2015. Startlister og tidsskjema vil bli lagt ut her tirsdag 5. mai.

Informasjon finnes her. Påmeldte lag her.
Hermann 05.05.2015

Jon Ilseng har løpt Schjongs5ern på Hønefoss på 17.06. Dette ga 11.plass sammenlagt og seier i klassen M 45-50. 341 løpere deltok på 5km. Av disse var tidligere Bølerløper Øystein Mørk aller raskest.
[Mer]
Jon 04.05.2015

Bøler IF Friidrett inviterer med dette til klubbmesterskap i terrengløp torsdag 28. mai kl 1830. Løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 2000 og tidligere løper 2 runder (ca 3400 m), mens de som er født i 2001 og senere løper 1 runde (ca 1700 m). Vi vil lage en enda kortere trasé for de under 11 år (født 2005 og senere).

 

[Mer]
Jon 29.04.2015
Fra 27. april trener både yngste og eldste ungdomsgruppe på Trasopbanen ved Oppsal Arena kl. 1730-1900.
Hermann 27.04.2015
For mange utøvere er Sentrumsløpet et av sesongens aboslutte høydepunkter. Man får testet formen etter en lang vinter, deltagelsen er fantastisk og værforholdene i slutten av april kan være gunstige for løping. Men de senere årene har det ved gjentatte anledninger vært i varmeste laget for enkelte, ikke minst i fjor, da mange slet. I år var forholdene helt optimale, med en temperatur på rundt 10 grader. Det var det mange som satte pris på, og utnyttet til å gjennomføre solide løp. Bøler IF Friidrett stilte med hele 15 utøvere, hvorav 9 løp under 40, 4 under 36 og 2 under 34. Inge Hasund var raskest, med sterke 33.21. Førsteårs Bøler-utøver Øyvind Mehus Sjursen løp fort sist helg i Fredrikstad, og imponerte på nytt nå, med 33.58. Vår raskeste dame ble unge Ina Høie, med 42.03. [Mer]
Trond Olav 26.04.2015

Våre løpere har gjennomført Sentrumsløpet på en glimrende måte. Fotografiene kan du se ved å klikke her.
Per Inge 25.04.2015

Fotografier som viser Bølers gode løpere i Fjellhamarstafetten 2015 er nå kommet, og du kan se bildene ved å klikke her.
Per Inge 23.04.2015

Vi deltok med 3 lag i Fjellhamarstafetten og 1 lag i Ungdomsstafetten. Alle resultater her.

Video fra stafetten finner du på YouTube her

Hermann 23.04.2015
Sivert, Eldar og Inge deltok på årets NM. Sivert ble nr. 10 i G15 2 KM med tiden 7.11. Eldar ble nr. 17 i M Junior 2 KM med tiden 6.36. Inge ble nr. 2 i menn veteran 35-39 3 KM med tiden 9.36, 3 sekunder bak klassevinneren.

Nytt 23.4.2015: Klikk Mer for å se bilder og resultater
[Mer]
Per Thomas 23.04.2015
Øyvind Mehus Sjursen løp 5 km på 16:47 og det ble klasseseier i M40-44, mens Trond Olav Berg ble nr. 2 i M55-59 med tiden 17:53. Ingrid Brastad ble nr. 3 i K45-49 med 25:05.

Jon Ilseng løp halvmaraton på 1:18:09, ny pers med over 2 minutter og ble nr. 2 i M45-49. Dominic Hoff debuterte for Bøler og ble nr. 3 i M40-44 med 1:18:57. Alle resultater hos ToppTid
[Mer]
Hermann 19.04.2015
Den yngste gruppen 6-11 år som trenes av Tore Moe flytter treningen til Trasopbanen ved Oppsal Arena fra mandag 13. april. Treningen er kl. 1730-1900.
Hermann 12.04.2015
Oslo Sportslager er ny sponsor for Nøklevann Rundt 2015, og i uke 16 fra 13. april tom. 18. april får vi 25% rabatt på løpesko og løpsbekledning og 15% på løpeklokker. Alle medlemmer i Bøler IF Friidrett har fått e-post med mer informasjon om dette tilbudet.
Hermann 12.04.2015

Øyvind Mehus Sjursen debuterte for Bøler med ny pers på halvmaraton i Berlin, det ble 4. plass i klasse M40-44 med tiden 1.14.52 og nestbeste nordmann klikk her. Reportasje på kondis.no , bilde av Øyvind her.

Keino Valstad har løpt Bratislava Marathon på 3.09.45, mellomtider her

Tony Gjerde har løpt London Easter 10 km på 36:17, nr. 3 totalt.

Ingrid og Ole Kristian Brastad har løpt Premiärmilen, Ingrid fikk 55:11, Ole Kristian fikk 51:13.

Hermann 12.04.2015

De som deltar i banestevner i friidrett må på forhånd kjøpe helårslisens. Grunnlisensen koster kr 375,- og kan kjøpes her: http://mosjon.friidrett.no/lisens2015. De som deltar i mosjonsløp og ikke har helårslisens må kjøpe engangslisens i forbindelse med påmeldingen.
[Mer]
Jon 25.03.2015

Medlemskontingent og treningsavgift er i år fakturert via sendregning.no. Fakturaene er nå forfalt. Purring medfører merutgifter, så alle som ennå ikke har betalt, anbefales å gjøre dette snarest.

Hilsen Arnfinn,
økonomiansvarlig
[Mer]
Jon 18.03.2015

Følgende datoer vil det bli holdt idrettsmerkeprøver på Haraløkka, med oppmøte foran klubbhuset:

Tirsdag 19.05.2015 kl. 18:00

Torsdag 21.05.2015 kl. 18:30

Tirsdag 01.09.2015 kl. 18:00

Torsdag 03.09.2015 kl. 18:30

Tirsdag 22.09.2015 kl. 18:00

Torsdag 24.09.2015 kl. 18:00
Per Inge 17.03.2015
Bølerstafetten arrangeres for 54. gang onsdag 6. mai. Les mer om Bølerstafetten på egne sider her.
Hermann 15.03.2015

Jon Ilseng fra Bøler IF Friidrett har løpt City Pier City Halvmaraton i Haag. Tiden ble 1:20:20 (nettotid), og med dette ble han nummer 17 i klasse M40.

Vi gratulerer med innsatsen!


Flere enn 10.000 løp den flate og raske løypa i Haag. Etter 3 km er det fremdeles ganske tette mellom løperne. Foto: Turid Grøtli Aalholm.
Per Inge 09.03.2015

Sivert Eggen fra Bøler IF Friidrett har løpt Vinterkarusell i Lørenskog den 07.03.2015. Distansen var kontrollmålt 5 km, og han løp sine fem kilometer på på 18:10. Dette er en meget god tid tatt i betraktning av at Sivert løper i klasse Menn 14-15 år, og han innkasserte da også en klar klasseseier på distansen.

Vi gratulerer Sivert med det flotte resultatet og seieren!
Per Inge 09.03.2015
Alle årsmøter i Bøler IF er nå avholdt og medlemskontingenter og gruppeavgifter er bestemt for 2015 og de er uforandret fra 2014. Faktura sendes nå ut på e-post fortløpende fra i dag til den e-post som er oppgitt ved innmelding. Dersom du ikke har mottatt e-post innen 2. mars, vennligst send e-post til post@bif-friidrett.no Mer informasjon om medlemskap finnes her.
Hermann 27.02.2015
Mandag 16. februar og onsdg 18. februar er det ikke trening for barne- og ungdomsgruppen pga vinterferie. [Mer]
Per Thomas 16.02.2015

Den 14.02.2015 løp Inge Hasund fra Bøler IF Friidrett 50 kilometer. Denne strekningen tilbakela han på 03:18:54.

Hva mer er, maratondistansen passerte Inge på 02:45:55. Dette er 16 sekunder raskere enn Inges tidligere bestenotering på distansen.

I denne konkurransen over 50 kilometer fikk Inge en 4. plass blant herrene. Vi gratulerer med det gode resultatet, det går fort når fem mil skal løpes på tre timer og et kvarter.

Klikk her og se Inge Hasund i 50 km-løpet
Per Inge 15.02.2015

1. Det var 7 stemmeberettigede medlemmer til stede på årsmøtet.

2. Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden.

3. Per Inge Østmoen ble valgt til møteleder. Arnfinn Skjervold ble valgt til referert. Ingrid Brastad og Harald Skarpeteig ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Årsmeldingen for 2014 ble godkjent uten merknader.

5. Årsregnskap for 2014 med revisors beretning ble godkjent uten merknader.

6. Årsmøtet hadde ingen innkomne forslag til behandling.

7. Styrets forslag til trenings- og gruppeavgift ble godkjent uten merknader.

8. Styrets forslag til endringer i retningslinjene ble godkjent, med merknad om at refusjonssatsene tas ut, med henvisning til oppdatert hjemmeside.

9. Styrets forslag til budsjett for 2015 ble godkjent.

10. Valgene ga følgende resultat:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Jon Ilseng, Ingrid Brastad
Varamedlem: Tore Olav Moe
Revisor: Jarle Lome
Valgkomite: Birgit Engelsen, Trond Olav Berg
Representanter på tinget 2015: Per Inge Østmoen, Ingrid Brastad

Bøler, 03.02.2015
Per Inge 04.02.2015

Årsmøtet i Bøler IF Friidrett den 03.02.2015 har fastsatt de følgende refusjonssatser:

Startkontingent

Medlemmene kan delta gratis i egne arrangementer. Utøvere under 18 år får dekket startkontingent i alle konkurranser. Satsningsgruppen får dekket inntil kr 350,- pr mosjonsløp og får dekket hele startkontingenten i baneløp, Sentrumsløpet og Oslo Maraton. Mosjonsgruppen får dekket startkontingent med inntil kr 1.500,- i året, inkludert baneløp, Sentrumsløpet og Oslo Maraton. Klubben dekker startkontingenten i norske og internasjonale mesterskap.

Om økonomien tillater det kan styret utvide refusjonsordningen.

Reise og opphold

- Hovedmesterskapet på bane refunderes 100 %. Det er kvalifiseringskrav til deltakelse i hovedmesterskapet, og slik deltakelse gir viktig PR til klubben. Reisen skal skje på en rimelig måte og bør planlegges i god tid.

- Ungdomsmesterskap og juniormesterskap på bane refunderes 75-100 %. Søknad til styret på forhånd. Reisen skal skje på en rimelig måte og bør planlegges i god tid. For utøvere under 18 år kan klubben på samme vilkår dekke reise- og oppholdsutgifter for trener/lagleder.

- NM i terrengløp, kort og lang løype. Refunderes 25-100 %. Søknad til styret på forhånd. Reisen skal skje på en rimelig måte og bør planlegges i god tid.

- Veteranmesterskap på bane og utvalgte mosjonsløp som anbefales av klubben, refunderes inntil 25 %. Søknad til styret på forhånd. Reisen skal skje på en rimelig måte og bør planlegges i god tid.

- Ved deltakelse i andre mosjonsløp refunderes ikke reise- og oppholdsutgifter. Samkjøring og spleising av bilutgifter anbefales.
Per Inge 04.02.2015
Marius Strandseter har meldt seg inn i friidrettsgruppa igjen etter to sesonger i Undheim IL og gjorde comeback med 10 km i Spiritløpet. Det var kraftig vind som ga store utslag på tidene. Marius løp på 40:39 og melder at det var 13 sekundmeter vind og løpet var en bra gjennomkjøring. Reportasje på kondis.no og resultater her.
Hermann 18.01.2015

Informasjon om årsmøter i Bøler IF

Bøler Idrettsforening er et fleridrettslag bestående av flere grupper, og det er nå planlagt årsmøter i de ulike gruppene i Bøler IF på følgende datoer:

 

Bøler Tennis: 30. januar 2015 - Haraløkka

Bøler Friidrett: 3. februar 2015 - Haraløkka

Bøler Håndball: 3. februar 2014 - Bølerhallen

Bøler Fotball: 6. februar 2015 - Haraløkka

Bøler IF: 25. februar 2015 - Haraløkka

 

Årsmøtet behandler saker i henhold til vedtektene, herunder årsmelding, regnskap, budsjett, medlemskontingent og valg. For gruppene behandles disse sakene i egne årsmøter, og vedtak på disse årsmøtene er å anse som en innstilling til årsmøtet i Bøler IF (hovedforeningen).

I henhold til idrettens regelverk er det slik at man må være medlem av idrettslaget for å delta på årsmøtet med stemmerett. Det er også slik at barn under 15 år, som er medlemmer og aktive i idrettslaget, likevel ikke har stemmerett på årsmøtet.

Bøler IF oppfordrer derfor alle foresatte som har barn under 15 år som er medlemmer i Bøler IF, om å melde seg inn som ikke-aktive medlemmer i klubben. På denne måten vil foresatte ha anledning til å møte på årsmøtet og være med på å bestemme hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er årsmøtet som vedtar budsjett og prioriteringer, og som velger representanter inn i de styrende organer i klubben.

For å kunne delta på årsmøtet i februar 2015, må du altså ha betalt årskontingent for 2014 til Bøler IF og vært medlem av Bøler IF i minst en måned. Årskontingent for ikke aktive medlemmer er kr 200,- og beløpet innbetales til Bøler IFs konto, kontonummer 9365.20.23531. Husk å oppgi at innbetalingen gjelder årskontingent 2014, og ditt navn.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg, og kom gjerne med forslag på kandidater til de ulike styrene i Bøler IF. Forslag til medlemmer i de ulike styrer kan sendes til følgende kontaktpersoner:

Bøler Fotball: fotball@bolerif.no

Bøler Friidrett: post@bif-friidrett.no

Bøler Håndball: kontakt@boler-handball.no

Bøler Tennis: rune.lang@utdanningsforbundet.no

Bøler IF: post@bolerif.no

Vennlig hilsen

Bøler IF, Hovedstyret

Per Inge 04.01.2015

Styret i Bøler IF Friidrett kunngjør at friidrettsgruppas årsmøte 2015 avholdes:

03.02.2015 kl. 19:00 i kafeteriaen på klubbhuset.

Eventuelle forslag til årsmøtet kan sendes til post[at]bif-friidrett.no innen 21.01.2015. De medlemmer som ønsker å få friidrettsgruppas årsberetning og regnskap  tilsendt i forkant av møtet, kan sende e-post til samme adresse.

Velkommen!

Per Inge 29.12.2014
I 2015 arrangeres Bølerstafetten onsdag 6. mai og Bølers barneleker lørdag 5. sept.
Hermann 28.12.2014

Styret i Bøler IF Friidrett ønsker å takke alle våre medlemmer, alle ildsjeler, trenere og tillitsvalgte, foresatte, tilhengere og samarbeidspartnere en riktig God Jul og et gledelig Nytt Friidrettsår!

Friidretten på Bøler er en stor og viktig miljøskaper og den gir mange en vei til meningsfylt aktivitet, spennende opplevelser og godt vennskap. Takket være dere som støtter opp om Bøler IF Friidrett kan friidrettsgruppa fortsette det gode tilbudet til både voksne og unge.

Særlig barna og de unge er viktige for oss, og med motiverte foreldre, flinke og samvittighetsfulle trenere og bedre treningsforhold - fra i år med utvidede treningstider i vinterhalvåret på Nøklevann skole - er vi stolte av å kunne tilby et miljø hvor mange kan få oppleve gleden ved friidrett. Vi gleder oss over at utøvere på ulike nivåer helt tydelig trives og at miljøet er meget godt og trivelig.

I Bøler IF har vi planer om å oppruste anlegget på Haraløkka med både nytt kunstgress på eksisterende bane, en kunstgressbane i tillegg - og ikke minst en såkalt "friplass" med blant annet en 200-metersbane for løping og andre fasiliteter for friidrett. Dette ligger litt frem i tid, men det kan komme før vi aner og vi jobber mot å få et slikt anlegg.

De "gamle" og velkjente treningsrutene i Østmarka, over den tradisjonsrike Kusletta, rundt Nøklevann og i Østensjødistriktet er like aktuelle som før, og de som liker å løpe legger grunnlaget for både spennende konkurranser og personlig velvære i vårt nærmiljø. Og dét er nok noe av det mest karakteristiske for idrettsmiljøet på Bøler.

Takk for dette året - vel møtt til neste år og God Jul i mellomtiden!
Per Inge 20.12.2014
BUL har arrangert julestevne i Rudhallen. Per Tinius løp 60 m på 7.75 i G14 og ble nr. 2. Eldar løp 600 m på 1.37.15 i G17.
Hermann 15.12.2014
Friidrettsgruppa har løpstøy fra Trimtex. Det vil bli tatt opp bestillinger på nytt tøy før jul. Alle registrerte medlemmer vil få en e-post om dette. 

Gå til menypunktet Kleskolleksjon for å se oversikt over vår kleskolleksjon.
Hermann 07.12.2014
Vegard Brox har løpt 21.1 km på Jessheim Vintermaraton og det ble klasseseier i M 35-39 med tiden 1.23.32 som er ny pers. Vi gratulerer! Alle resultater her
Hermann 16.11.2014
Det var regn og vind på Sørum der det var en kontrollmålt 5 km i det 2. løpet i Vinterkarusellen. Det ble klasseseier til Sivert og Vegard. Ingrid og Ole Kristian deltok også. Se reportasje på kondis.no med alle resultater og bilder av Sivert og Vegard. Klikk her
Hermann 09.11.2014

Løp mot kreft


Nina Alette Eggerud fikk for en tid tilbake kreft, og har gått gjennom en vellykket behandling. Hun er nå igang med et innsamlingsløp der hun lørdag 29.11 skal løpe fra Ås sentrum til Manglerud. Målet er å samle penger til Aktiv mot kreft.

Hun lurer nå på om det er noen løpsglade personer som vil følge henne et stykke på veien. Vi i Ås IL satser på å bli en fin gjeng som starter sammen med henne og følger henne til Ski, der håper vi noen fra Skiløperne tar utfordringen og blir med videre på hennes ferd mot Manglerud. Da får vi kombinert en fin løpetur med et meningsfullt bidrag til en viktig kampanje. Farten blir nok ganske bedagelig siden Nina skal løpe langt (ca maraton distanse så ca 60 min per mil) Når hun kommer inn i deres område så vil hun trenge mer støtte.

Er det noen fra Bøler som kan møte henne og løpe med henne den siste biten til Manglerud? Spre også veldig gjerne budskapet om prosjektet, viktig å få masse blest om et såpass bra tiltak.
Nina blir glad for en mail der du sier fra om du har planer om å stille, ninaalette(at)gmail.com
Start på Ås kl 10, forventet målgang Manglerud kl 15.
Løpshilsen fra Harald Schytz

PS. dere må gjerne løpe hele distansen med henne hvis dere ønsker det! Løypa er: Ås. Holstad, langs E18, inn i boligområdet rett før Da vinci broa, nordbyveien til Ski, så videre mot Oppegård, Sofiemyr, Tårnåsen, Hauketo, Nordstrand, Lambertseter, Abildsø, Bøler, Manglerud.
Per Inge 03.11.2014
Inge Hasund har løpt Venezia Marathon på 2:46:11 og ble beste nordmann og nr. 33 totalt. Se video med mange passeringspunkter fra 30 km til mål, klikk her. NB! Video starter med reklame, velg kameraposisjoner oppe til venstre.

Se reportasje på kondis.no, bilde av Inge.
Hermann 27.10.2014

Fire Bøler-løpere tok medalje under KM i halvmaraton på lørdag. Trond Olav Berg, (1.29.59 i klasse M50-54) Vegard Brox (1.24.31 i M35-39 år), Arvid Mathiesen, (1.47.28 i M50-54 år) og Jon Ilseng, (1.20.40 i M40-44 år). For de tre sistnevnte ble det i tillegg personlig rekorder. Vi gratulerer![Mer]
Jon 27.10.2014

Bøler IF Friidrett arrangerte i sesongen 2014 i alt 8 løp i treningskarusellen Ulsrudvann Rundt. Datoene i 2015 er 21. mai, 4. juni, 18. juni, 20. august, 3. september og 17. september.

[Mer]
Jon 22.10.2014

Det blir avholdt idrettsmerkeprøver på Haraløkka i høst. Dette vil bli årets siste idrettsmerkeprøver, så det er viktig at de som ønsker å ta idrettsmerket i 2014 på Bøler kommer.

Dato: Søndag 26.10.2014 
Tidspunkt:     15:00

Oppmøte foran klubbhuset på Haraløkka.

Per Inge 21.10.2014
Det var gode forhold i den 10. utgaven av Hytteplanmila. Traséen er relativt flat og har et meget sterkt felt. Man får mye for startkontingenten, sokker, T-skjorte, boller, muffins, kaffe, solbærtoddy. Heidi ble nr. 5 totalt på den sterke tiden 34.59 (34.57 netto) som var ny pers. Inge løp på 33.22 og det var også ny pers. Klikk Mer for reportasjer og resultater. [Mer]
Hermann 19.10.2014
Tony Gjerde har løpt halvmaraton i Malmö på tiden 1:18:38 og det er ny personlig rekord. Resultat her.
Tony forteller om sitt løp her:

Å løpe for Bøler i Sverige er gøy. På grunn av klubbfargene blir man heiet ekstra mye på fordi de tror man er svensk. Ellers, flat og fin løype. Fint vær, 16 C og sol, men litt vind. Ny pers med nesten 1 minutt.

Hermann 04.10.2014
Trond Olav vant sin klasse i det 16 km lange Montebelloløpet. Løpets hjemmeside her
Hermann 30.09.2014
Hermann har løpt Stoltzekleiven Opp. Det var regnbyger og overskyet i Bergen. Resultatet var 10.28 og det ble 2. plass i klassen. Bilder og resultater her. Video her.
Hermann 30.09.2014
Keino Valstad har løpt Loch Ness Maraton på 3:14:56. Traseen er relativt kupert til å være en maraton. Bilder av Keino kan ses her:  Resultater her
Hermann 30.09.2014

Heidi Dietrichson Pharo vant 10 km for damer på Eggemoen med tiden 37:31. Hun var hele 3:32 foran nummer to. (Foto Balder Brastad)

Øvrige resultater:

10 km menn: Ole Kristian Brastad 47:14

5 km damer: Ingrid Brastad 25:06

5 km damer: Amanda Brastad 29:28

Ole Kristian 27.09.2014
I forhold til tidligere år var det få deltagere fra Bøler IF Friidrett i Oslo Maraton. Det var imponerende løpt av Heidi, se egen artikkel om hennes løp. Inge løp en sterk halvmaraton med pers på 1:13:56. Klikk Mer for å se resultater. [Mer]
Hermann 21.09.2014
Heidi vant halvmaraton med tiden 1:17:18 og det var samtidig ny personlig rekord med mer enn 1 minutt. Vi gratulerer!

Reportasje på kondis.no Se hele løpet på nrk.no her (Se siste 2 km fra 1:18:13 i opptaket, intervju fra 1:29:00). Se premieutdelingen her (fra 07:20 i opptaket)
Hermann 21.09.2014

Løpsleder Arnfinn oppsummerer årets 8. og siste løp i Ulsrudvann rundt-serien:
52 fullførte dagens løp. De  raskeste var Steffen Sæterhagen Paulsen fra  Team Oslo Sportslager blant  gutta, med tiden 10,15. Blant jentene var  Lina Eikenes Hvamstad fra  Rustad IL raskest med tiden 11,52.
Alle deltagerne fikk i dag en buff fra Dagens Næringsliv. Takk til Elisabeth Berger.

Resultatene er lagt ut fredag kl. 1530 som totalliste, ikke klassevis.

Løpet er lagt in i løpsdatabasen

[Mer]
Trond Olav 18.09.2014

Marcus Solheim ble nr. 12 på 600 meter med tiden 1.41.64,  nr 10 på 1500 meter med 4.56.65 og nr. 8 i spyd med et lengstekast på 27.90. Per Tinius Fremstad-Waldron ble nr. 2 både på 60 meter og 200 meter der han løp på henholdsvis 7.77 og 25.37. Han var også med å vinne 8x200 meter for Oslo. Vi gratulerer begge med innsatsen. Klikk Mer for å se større bilder og resultater

 

 

 

[Mer]
Per Thomas 17.09.2014

I Bøler IF Friidretts historie har vi hatt en rekke gode løpere, og mange av dagens utøvere kan også løpe bra, spesielt gjelder det de som tilhører de yngre årsklassene. Imidlertid har vi ikke hatt noen egentlig toppløper på langdistansene siden Yngvar Christiansens beste dager først på 1980-tallet.

Dette har nå endret seg.

I høst har vi nemlig fått Heidi Dietrichson Pharo som medlem hos oss. Heidi sier om seg selv at hun i flere år har vært supermosjonistløper, men fortsatt hobbyløper. Hun har ikke trent mer enn en økt om dagen, men har prestert på et nivå som tilsier at hun er på vei til å ta steget inn i den nasjonale langdistanseeliten. Vi kan blant annet nevne at Heidi har vunnet dameklassen i Råskinnet både i 2013 og 2014, og i vårt eget Nøklevann Rundt ble hun nummer to i 2011 før hun seiret i dameklassen 2012. Samme år vant hun også Nordmarkstravern. I 2014 har Heidi Pharo dessuten blitt fjerde raskeste dame i Sentrumsløpet, oppnådd andreplass i Nordmarka halvmaraton, tatt andreplass i Hytteplantesten i tillegg til å kapre førsteplassen i Christian Fredrik-løpet i Moss. Senere vant hun også dameklassen i Drammen halvmaraton på 1:18:26 og over fem minutter foran neste dame. Som en foreløpig topp på dette årets meget respektable merittliste, har Heidi tatt seieren i Årungen rundt 10,5 kilometer på 38:03 og ny løyperekord.

Vi skal overlate til Heidi å selv bestemme sin videre løpsutvikling som hun forøvrig styrer med Ingrid Kristiansen som trener, men etter at hun nå flere ganger på kort tid har markert seg skikkelig i Bøler-drakten benytter vi anledningen til å ønske Heidi Pharo velkommen i Bøler IF Friidrett og fortelle at vi alle sammen er glade for at hun valgte å bidra til løpsmiljøet i Bøler.
Per Inge 16.09.2014
Heidi Pharo vant 10,5 km på ny løyperekord 38:03. Alle resultater her:
Heidi forteller om løpet: 

Veldig fornøyd med godt disponert løp. Hold jevnt, høyt trøkk hele veien. Relativt kupert løype i fine omgivelser rundt Årungen. Følte jeg fikk tatt ut det jeg hadde inne i dag. Ble ny løyperekord for kvinner med 10 sekunders margin, så fornøyd med det. :)
Hermann 14.09.2014
Ingrid og Ole Kristian har deltatt på Stockholm halvmaraton. Ingrid løp på tiden 1:55:54 og Ole Kristian løp på 1:42:58. Ole Kristian har skrevet om løpet på sin blogg veteranrunner.com
Hermann 14.09.2014
Jon ble nr. 3 totalt på 5 km med tiden 17:06.1 og var brukbart fornøyd med løpet. Reportasje på kondis.no her
Hermann 14.09.2014

Fotografier fra det syvende og nest siste løp i sesongens åtte Ulsrudvann Rundt er nå kommet, og du kan se bildegalleriet med bilder fra start og innkomst ved å klikke her.

Søndag 14.09: Oppdatert med 24 nye bilder.

Merk at det åttende og siste løp denne sesongen går torsdag 18.09.
Per Inge 12.09.2014

Løpsleder Arnfinn oppsummerer: Under meget gode forhold i sesongens nest siste løp deltok i alt 64 løpere. Igjen var det Inge Hasund og Lina Eikenes Hvamstad som var de raskeste. I alt 7 løpere kom under 11 minutter, noe som er svært bra.

Klassevise resultater under "Mer".

Resultat vist fra løpsdatabasen

[Mer]
Trond Olav 11.09.2014

Heidi Pharo knuste konkurrentene og vant halvmaraton i Drammen på 1:18:26, hele 5:22 foran neste kvinne.

[Mer]
Jon 08.09.2014

Tobias, Tuva og Eldar deltok i helgen i UM i friidrett i Haugesund.

[Mer]
Per Thomas 08.09.2014

Mange bilder fra Bølers barneleker 2014 er nå kommet, og du kan se dem ved å klikke her.

Startnummere og resultater kan du se her.

Per Inge 07.09.2014

Jon Ilseng vant klassen sin og kom på andreplass sammenlagt på Skiløpets 5 km. 17.24 var drøyt 45 sekunder bak vinneren Helge Dolsvåg, og neste like langt foran Jan Billy Aas på tredjeplass.

Resultater finner du her:

Sak i kondis finner du her:

Sak i Sportsmanden finner du her:

[Mer]
Jon 07.09.2014

Bølers barneleker 2014 er nå gjennomført i sol og mange varmegrader på vårt kjære Haraløkka, til glede for 40 barn, samt foreldre og tilskuere.

De som var med, kan se sine resultater her. (PDF)

Det kommer også mange bilder i løpet av søndag.

Per Inge 06.09.2014

Vi minner om at Bøler IF Friidrett holder idrettsmerkeprøver både tirsdag 09.09 og torsdag 11.09 2014 på Haraløkka.

Tidspunktene

Tirsdag 09.09.: Kl. 18:00

Torsdag 11.09: Kl. 19:00

Vel møtt til idrettsmerkeprøvene!
Per Inge 05.09.2014
Heidi Pharo inn på adelskalenderen og Tony Gjerde med aldersrekord under Sognsvann Rundt Medsols. [Mer]
Jon 04.09.2014

49:11 på det 11 km lange terrengløpet ga en 6.plass i klassen og 46.plass sammenlagt.

[Mer]
Jon 04.09.2014

KM terrengløp Skullerudstua. Gull til Inge og Knut Harald, sølv til Jon og bronse til Tuva og Eldar.

[Mer]
Jon 29.08.2014

Løpsleder Arnfinn oppsummerer: 58 løpere deltok i dagens løp, som gikk under flotte forhold. Raskeste løpere var Steffen Sæterhagen Paulsen og Lina Eikenes Hvamstad.

Klassevise resultater under "Mer".

Resultatene er lagt inn i vår løpsdatabase, hvorfra man kan klikke på hvert enkelt navn og studere vedkommendes historikk i våre arrangementer Ulsrudvann rundt og Nøklevann rundt.

[Mer]
Trond Olav 28.08.2014
Koboltgruvene Opp er et 4.4 km langt motbakkeløp med høydeforskjell på ca. 350 meter. Det ble klasseseier til Hermann. Reportasje på kondis.no og bilder og resultater hos arrangøren.
Hermann 24.08.2014
Ole Kristian har løpt Jessheimmila, et nytt løp rundt Jessheim. Tiden ble 46.46. Ole Kristian har reportasje fra løpet på sin egen blogg veteranrunner.com
Hermann 24.08.2014
Arvid løp 6. løp i Follotrimmen, det var en 5.4 km på Langhus. Arvid har skrevet en reportasje fra løpet på sin egen blogg turogtrening.
Hermann 24.08.2014

Til PEAB-lekene på Jessheim den 13. og 14. september er Per Tinius Fremstad-Waldron og Marcus Solheim fra Bøler IF Friidrett tatt ut som deltakere, og vi gratulerer.
Per Inge 19.08.2014
Treningen starter på Trasopbanen ved Oppsal arena kl. 1730 og varer til kl. 1900. Ingen forhåndspåmelding. 
Vi har en gruppe for 6-10 år og en gruppe for 11-18 år.  Les mer her
Hermann 17.08.2014
Vegard har løpt Helsinki City Marathon på 3.30.54, se bilder her

Ingrid har løpt på 51:48 og Ole Kristian har løpt på 46:47 på 10 km i Christian Frederik løpet
Hermann 17.08.2014

I helgens Tjalveleker stilte vi med en liten men eksklusiv tropp som vartet opp med mange gode resultater og personlige rekorder. Eldar og Tuva klarte helgens mål som var å kvalifisere seg til UM i Haugesund i begynnelsen av september.

På fredag perset Marie Synnøve på 3000 meter med 10.34.21 (tidligere 10.34.80)


På lørdagen ble Per Tinius nr. 3 på 60 meter med 7.75 i forsøket og 7.83 i finalen. Adrian løp 60 meter på 9.04

På 800 meter hadde vi følgende resultater:

Marcus Solheim på 2.23.33 (sterk debut?)
Tobias 2.03.19 (pers – tidligere 2.03.76)
Sigurd 2.23.35 (pers – tidligere 2.29.62)
Tuva 2.28.80 (pers – tidligere 2.34.97)

Marcus Solheim kastet 34.33 i spyd som er solid forbedring fra i fjor.

Richard kastet 31.93 med 2 kilos diskosen. Søndagen støtte han 9.00 meter med den 7.26 kilo tunge kulen.

Søndag løp Felix 600 meter på  2.10.64. Eldar løp 3000 meter på 9.29.58  (pers - tidligere 9.44.31)

Alle resultater her:

Hermann 17.08.2014
AGR Kraftløpet 10.5 km er et meget kupert løp som går på asfalt, grus og sti og med en høydeforskjell på 240 meter og total stigning ca. 340 meter. Inge ble nr. 2 totalt og fikk klasseseier i 35-39 år og Hermann ble nr. 8 totalt og fikk klasseseier. Bilder her og resultater her:
Hermann 17.08.2014

Årets femte løp i Ulsrudvann Rundt er gjennomført, og det totale deltakerantallet var 37, av disse var 14 kvinner/jenter. Forholdene var ganske gode. Beste herre var Inge Hasund, som løp på 10:08. Beste kvinne var Xeni Dimakos på tiden 14:33. Klikk på "Mer" for å se alle resultatene.

Se resultatet vist fra løpsdatabasen


[Mer]
Per Inge 14.08.2014
Pers av Eldar og Tuva på 800 meter [Mer]
Per Thomas 04.08.2014
Marie Synnøve Qvale løp 3000 meter og ble nr. 2 på 10:34.80 som er ny pers. Richard Smitt-Ingebretsen ble nr. 2 i diskos med 29.12. Alle resultater her:
Hermann 26.07.2014
Teno er det finske navnet på Tana og løpet gikk i Utsjoki i Finland. Tony vant kvartmaraton (10,5 km). Klikk Mer for å se bilder og video. [Mer]
Hermann 23.07.2014
Kvasshovden Opp er et motbakkeløp som starter 10 moh i Ulvik sentrum og med mål på Kvasshovden 1030 moh. Årets løp ble arrangert i sterk varme, ca. 25 grader ved start og noe kjøligere ved mål. Hermann ble nr. 2 i klasse M50-54 og nr. 13 totalt for menn. Klikk Mer for å se bilder og resultater. [Mer]
Hermann 23.07.2014

Arild Hagesveen og Jon Ilseng deltok i den 5. utgaven av Nordmarka Halvmaraton. Løpet går på grus i et terreng som ligner på det man finner rundt Nøklevann. Det ble både løype og- deltagerrekord under årets løp.

Hagesveen løp inn til en fin 5.plass og Ilseng til en 16. plass blant gutta, med henholdsvis 01:19:18 og 01:25:38. Ingen rekordløp for noen av Bølerløperne, men begge virket greit fornøyd med gjennomført løp.

Lenke til sak i Kondis.no

[Mer]
Jon 30.06.2014
Det har vært mange gode resultater. Arild vant Birkebeinerløpet i sin klasse. Klikk Mer for å se resultater [Mer]
Hermann 23.06.2014
Mange gode resultater på Tyrvinglekene. Klikk Mer for å se resultater. [Mer]
Hermann 23.06.2014

Sesongens fjerde Ulsrudvann Rundt har blitt gjennomført med sedvanlig god deltakelse.

Løpsleder Arnfinn kommenterer slik: "Fine løpsforhold, men knotten gjorde det etter hvert litt plagsomt for arrangøren. 55 deltagere fullførte årets 4. løp i Bøler IF Friidretts populære treningskarusell. Kjente vinnere på gode tider, Leif-Andre Trøhaugen på 10,18 og Lina Eikenes Hvamstad på 11,44."

Du kan se bilder fra løpet ved å klikke her.

Løpsdatabasen er oppdatert med 4. løp 2014


[Mer]
Per Inge 19.06.2014

I dag ble klubbmesterskapet i terrengløp gjennomført, med ni fullførende deltakere av i alt 13 påmeldte. Trond Olav Berg kunne blitt den tiende, men han måtte bryte tidlig i løpet på grunn av skade. Raskest av alle i lang løype var Leif-André Trøhaugen med 11:55. Ingen jenter løp lang løype. I kort løype var Sille Hustvedt raskest blant jentene mens Adrian Nasir Fauske var den kjappeste blant guttene. Det var litt overraskende at så få deltok i den fine og varme maikvelden.

Vi gratulerer alle som fullførte med vel gjennomført løp. Resultater og bilder er ute.

Bildene kan sees ved å klikke her.
[Mer]
Per Inge 12.06.2014
Leif har delt flere av sine tanker om trening og del 5 er nå lagt ut. I del 5 skriver han om overskudd og motivasjon. Du kan lese det her.
Hermann 11.06.2014
Åtte friidrettskretser slo i helgen sammen sine tidligere KM, og dermed ble det duket for et nytt konsept - Østlandsmesterskapet. Bøler IF Friidrett deltok med tre utøvere - Tobias Hylleseth, Marie Synnøve Qvale og Knut Harald Hylleseth [Mer]
09.06.2014

Barnetreningen - for de yngste med Tore - legger siste treningsdag før skoleferien, mandag 16.6, til barnestevnet på Sportsplassen på Bækkelaget. De som ønsker å være med på 60 m, lengde m/tilløp og kast av liten ball, sender meg en epost med navn, alder og øvelse(r) innen torsdag 12.6. Det koster kr 50 pr hode uavhengig om man velger en eller tre øvelser. Påmelding til toreomoe@online.no.

Samtlige møter på Sportsplassen kl 1700 for avhenting av startnummer. Medlemmer av Bøler IF Friidrett får dekket startkontingenten og slipper å betale for sitt startnummer.

Da håper vi på stor oppslutning om dette stevnet. Det blir ingen trening på Trasopp denne mandagen. Til de som ikke legger turen til Sportsplassen ønsker jeg en riktig god sommer.

Mvh
Tore O Moe
Barnetrener, Bøler IF Friidrett

Per Inge 08.06.2014

Løpsleder Arnfinn oppsummerer: Været letnet, men det kraftige regnværet på ettermiddagen skremte kanskje noen av de faste deltagerne. Likevel var det 53 spreke løpere som trosset regnet og den bløte løypa. Inge Hasund var i særklasse den raskeste av gutta, mens unge Lina Hvamstad nok en gang var raskeste jente.

Klassevise resultater under "Mer".
Resultatene vist fra vår løpsdatabase her

[Mer]
Trond Olav 05.06.2014
Vi deltok med tre lag på KM i stafetter. Klikk Mer for å se bilde og resultater. [Mer]
Hermann 05.06.2014
Som tidligere annonsert vil klubbmesterskap i terrengløp arrangeres torsdag 12. juni kl 1830. Løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka.

Påmelding sendes til post@bif-friidrett.no så snart som mulig, og senest mandag 10. juni.

Vi håper at flest mulig, i alle aldre, stiller opp i klubbmesterskapet.
[Mer]
Jon 04.06.2014

Jon Ilseng var Bølers eneste deltager i Ryeløpet på Bygdøy tirsdag 27. mai. I praktfullt sommervær løp Ilseng inn til tiden 17.55 og en 15.plass totalt i det 5 km lange løpet.[Mer]
Jon 02.06.2014
Ole Kristian Brastad og Arild Hagesveen deltok på Grefsenkollen opp. Arild ble nr. 7 totalt og nr. 2 i klasse 40-44 på tiden 18.26. Reportasje og resultater på kondis.no
Hermann 25.05.2014
Mange av våre utøvere har deltatt på Romerikslekene. Klikk Mer for å se resultater [Mer]
Hermann 25.05.2014

Løpsleder Arnfinn oppsummerer UVR løp 2 2014: På årets hittil varmeste dag ble det ikke deltagerrekord, men vi er fornøyd med 55 jenter/kvinner og 61 gutter/menn, til sammen 116 deltagere. Hjemmeløperen Leif-Andre Trøhaugen var raskeste gutt med tiden 10,07, mens Lina Eikenes Hvamstad fra Rustad IL var raskeste jente med 12,13.
Klassevise resultater under Mer
Løp 2 i løpsdatabasen

Oppdatert søndag: Bilder av de to startfeltene - klikk her

[Mer]
Trond Olav 22.05.2014

Onsdag 21. mai var flere Bølerløpere i aksjon under årets ugave av Fornebuløpet. Med gode løpsforhold oppnådde flere av løperne gode tider.

[Mer]
Jon 22.05.2014

https://www.youtube.com/watch?v=D4nx9-OxPh8

[Mer]
Per Thomas 16.05.2014

Stemningsbilder tatt av Arvid Mathiesen. Klikk Mer for å se

Video vil komme senere

[Mer]
Hermann 16.05.2014

Det ble rekorddeltagelse med 79 gutter/menn og 57 jenter/kvinner, til sammen 136. Raskest var Inge Hasund og Lina Hvamstad. Klikk Mer for å se resultatene

Resultatene er også tilgjengelige fra vår unike løpsdatabase. Herfra kan man også sjekke hver enkelt løpers historikk, samt se adelskalenderen. Resultater 15.05.14. Adelskalender.

[Mer]
Hermann 15.05.2014
Video er nå lastet opp på YouTube her: http://youtu.be/dg0PMJrm02E
Hermann 11.05.2014

Vi minner om årets idrettsmerkeprøver på Haraløkka.

Prøvene avholdes på fire - 4 - tidspunkter i løpet av sesongen og man kan forsøke seg på hvilken av disse man ønsker. For de som forsøker seg på en av tre første prøvedagene og eventuelt ikke lykkes, er det mulig å ta prøven på ny en av de resterende dagene. Er man usikker, er det derfor en fordel å møte opp på en av de tre første prøvedagene.

Tidspunktene i 2014 er:

Mandag 12.05 kl. 18:30 - Onsdag 14.05 kl. 18:30

Mandag 08.09 kl. 18:30 - Onsdag 10.09 kl. 18:30

Oppmøte skjer hver gang utenfor klubbhuset på Haraløkka.

Påmelding ikke nødvendig, det er bare å møte opp.
Per Inge 11.05.2014

Bildene av våre to lag under årets Holmenkollstafett er nå kommet, og kan ses når du klikker her.
Per Inge 11.05.2014
Vi deltar med to lag i år, i klasse F2 Menn senior og klasse A1 Sammensatte lag, flest menn. Klikk Mer for å se lagoppstillingene. [Mer]
Hermann 09.05.2014

Årets klubbmesterskap i terrengløp blir den 12. juni. Vi tar sikte på å bruke Blindeløypa med start på parkeringsplassen ved Haraløkka. Vi vil lage en kort løype for de aller yngste.

[Mer]
Jon 09.05.2014

Det var 44 lag som deltok i årets Bølerstafett. 

Resultater finnes her

Etappetider finnes her

Nytt 8.5 kl. 2300: Etappetider med navn finnes her

Bilder og video legges ut senere.

Hermann 08.05.2014

Bilder fra Bølerstafetten er kommet, og du kan se dem ved å klikke her.

Flere bilder kommer senere.
Per Inge 08.05.2014

Tidsskjema er:

Kl. 1730: Startnummerutdeling og kafeteria åpner

 

Kl. 1900: Jenter, mix og gutter 10-13 år
Kl. 1915: Jenter, mix og gutter 14-16 år og 15-19 år.

Kl. 1935: Premieutdeling

Det er påmeldt 46 lag
Startlister kan lastes ned her: Startlister

 

Hermann 06.05.2014
Se video på YouTube her: http://youtu.be/BgavsT7m2J8 Passering etter ca. 1 km og etter ca. 6km.
Hermann 27.04.2014

Flotte resultater av Bølers utøvere. Klikk Mer for å se resultatene.

Det vil komme en video senere

[Mer]
Hermann 27.04.2014

Til alle barn, ungdom og foreldre: Treningen vår foregår fra mandag den 28.04. utendørs, på Trasop. Tidspunkt kl. 17:30-19:00.
Per Inge 25.04.2014
Resultater på arrangørens side her:

MENN SENIOR: 1. IL i Bul 16:45 2. OSI IL 17:10 3. Bøler IF Friidrett 17:41 4. IL i Bul 17:59 
KVINNER JUNIOR: 1. Bøler IF Friidrett 20:52 
MENN JUNIOR: 1. Bøler IF Friidrett 18:13 
MIXKLASSE Ungdom: 1. Lambertseter IF 08:44 2. Bøler IF Friidrett 08:45 3. Skedsmo Skiklubb 3.lag 09:03
Hermann 23.04.2014
Bøler deltok med 4 lag, et mix-lag i ungdomsstafetten, to lag i junior
og et lag i senior. For første gang på svært mange år, og sannsynligvis for første gang stilte vi med et lag i kvinner junior og de vant klassen. Vårt lag i menn junior vant også sin klasse og det var nok første gang siden 80-tallet at vi deltok med et juniorlag for menn. Det var også flotte prestasjoner av vårt mix lag i ungdomsstafetten og vårt lag for menn senior. Det blir lagt ut video om noen dager. Klikk Mer for å se bilder av juniorene.
[Mer]
Hermann 23.04.2014
Vi stiller med et lag i Mix ungdom, et lag i Menn senior, et lag i Kvinner junior og et lag i Menn junior. Klikk Mer for å se lagoppstillingene [Mer]
Hermann 23.04.2014

Det nærmer seg tiden for oppstart av vår terrengløpskarusell Ulsrudvann Rundt, og alle som liker terrengløpet vårt kan nå starte med å forberede seg.

Allerede den 15.05 går det første løpet, så ikke gå glipp av starten.

Her er datoene for alle UVR-løpene i 2014:

Torsdag 15.05 - 1. løp
Torsdag 22.05 - 2. løp
Torsdag 05.06 - 3. løp
Torsdag 19.06 - 4. løp
Torsdag 14.08-  5. løp
Torsdag 28.08 - 6. løp
Torsdag 11.09 - 7. løp
Torsdag 18.09 - 8. løp

Kart over Ulsrudvann og mer informasjon finner dere her. Merk at alle løpene starter 18:00.

Per Inge 14.04.2014

Flere Bølerløpere har vært i aksjon i helgen: På lørdagvar det Holmestrand Maraton.Der løp Tony Gjerde 35.26 på 10 km og Vegard Brox 1.25.29 på halvmaraton.

På søndag var fire Bølerløpere i aksjon i Fredrikstadløpet. Tuva Thomassen Fagerbakke 11.43 på 3 km, Jon Ilseng 17.04 på 5km og Eldar Thomassen Fagerbakke 17.19 på 5 km samt Thomas Haug 1.28.06 på halvmaraton.

[Mer]
Jon 07.04.2014

Krav om betaling av trenings- og gruppeavgift for 2014 ble sendt medlemmer og foresatte på e-post den 19. februar. Etter 5 uker er det kun 62 % av medlemmene som har betalt. For å opprettholde aktiviteten er Bøler IF Friidrett avhengig av at alle medlemmer betaler denne avgiften.

 

[Mer]
Jon 28.03.2014

Det ble nye perser på Tobias og Felix Rivedal Hylleseth på 600 meter i dag. Tobias (G16) løp på 1.29.37 og Felix (G10) løp på 2.14.14. Klikk Mer for å se bilde og resultater

[Mer]
Hermann 22.03.2014
Mange gode resultater fra våre unge som deltok i Ekeberghallen. Alle resultater se her

200 m G14 Adrian Nasir Fauske 29,12
60 m G14 Adrian Nasir Fauske 9,03
600 m G17 Eldar Thomassen Fagerbakke 1,37,77
600 m G15 Sigurd Berre 1,45,76
200 m J14 Ella Margrethe Gangnes 32,96
200 m J15 Tuva Thomassen Fagerbakke 30,23
Hermann 18.03.2014
Jason Matthews har deltatt i to stevner i Toronto, Canada. Han har løpt 3000 meter innendørs. I det første stevnet løp han på 9:44.02 og i det andre på  9:40.29 og vant sin klasse 40-44 år i begge stevner.
Hermann 18.03.2014

Bøler IF Friidrett har også i 2014 et samarbeid med Löplabbet når det gjelder Nøklevann Rundt. Avtalen omfatter blant annet at våre betalende medlemmer får 15 % rabatt på alle kjøp i butikken i Pilestredet. Løplabbet har fått oversikt over medlemmene.

[Mer]
Jon 11.03.2014

Norges Friidrettsforbund har fra i år innført en lisens for deltagelse i arrangementer i regi av forbundet. Lisenskravet gjelder fra det året utøveren fyller 13 år. Her finner du mer informasjon om lisens.

[Mer]
Jon 10.03.2014
Siste løp i Vinterkarusellen var en kontrollmålt 5 km i området ved Lørenskoghallen. Jon løp på 17.52 og Stig løp på 18.48. Resultater og video finner du her
Hermann 09.03.2014

Bøler IF Friidrett arrangerer i 2014 idrettsmerkeprøver på Haraløkka

For at de som vil skal få mulighet, skjer prøvene på fire - 4 - tidspunkter i løpet av sesongen og man kan forsøke seg på hvilken av disse man ønsker. For de som forsøker seg på en av tre første prøvedagene og eventuelt ikke lykkes, er det mulig å ta prøven på ny en av de resterende dagene. Er man usikker, er det derfor en fordel å møte opp på en av de tre første prøvedagene.

Tidspunktene for idrettsmerkeprøvene på Haraløkka i 2014 er:

Mandag 12.05 kl. 18:30 - Onsdag 14.05 kl. 18:30

Mandag 08.09 kl. 18:30 - Onsdag 10.09 kl. 18:30

Oppmøte skjer hver gang utenfor klubbhuset på Haraløkka.

Påmelding ikke nødvendig, det er bare å møte opp på et av tidspunktene.
Per Inge 28.02.2014
Bølerstafetten 2014 arrangeres onsdag 7. mai kl 19.00. [Mer]
Jon 28.02.2014

Kretsmesterskap i hopp uten tilløp arrangeres tirsdag 25. februar og torsdag 13. mars i Ekeberg Idrettshall.

[Mer]
Jon 20.02.2014
Det blir som vanlig ingen trening i Nøklevann skoles gymsal i vinterferieuken, som er 17-21.02.
Per Inge 10.02.2014
På Bøler IF Friidretts årsmøte den 03.02.2014 var 10 stemmeberettigede møtt frem.

Valgene ga følgende resultat:

Leder: Per Inge Østmoen
Nestleder: Arnfinn Skjervold
Styremedlemmer: Hermann Bruun, Ingrid Brastad, Jon Ilseng
Vararepresentant: Tore Olav Moe
Revisor: Jarle Lome
Valgkomite: Birgit Engelsen, Trond Olav Berg

Det ble ikke gjort endringer i trenings- og gruppeavgiften, men refusjonsordningene er forbedret. Disse satsene gjelder i 2014 (se også oppdaterte retningslinjer under eget menypunkt her på nettsiden):

Utøvere til og med 10 år: avgift kr 300,-. Får dekket startkontingent i alle konkurranser.

Utøvere fra 11 år til og med 14 år: avgift kr 500,- Får dekket startkontingent i alle konkurranser.

Utøvere fra 15 år til og med 17 år: avgift kr 700,- Får dekket startkontingent i alle konkurranser.

Ikke aktiv/støttemedlem: avgift kr 100,-. Fri deltagelse i Nøklevann Rundt og i stafetter.

Mosjonsgruppe: avgift kr 500,- Fri deltagelse i Nøklevann Rundt og i stafetter. Dekning av trening i Ekeberghallen. Inntil kr 1.500,- pr år i refusjon av startkontingent i baneløp og mosjonsløp, inkludert Sentrumsløpet og Oslo Maraton.

Satsningsgruppe: avgift kr 750,- Fri deltagelse i Nøklevann Rundt og i stafetter. Dekning av trening i Ekeberghallen. Inntil kr 300,- i refusjon for startkontingent pr. mosjonsløp samt fri deltagelse i Sentrumsløpet og Oslo Maraton. Full dekning av startkontingent i banestevner og mesterskap.

Barn og ungdom under 18 år samt satsningsgruppen får dekket helårslisensen til friidrettsforbundet dersom de deltar i banestevner og derfor må kjøpe slik lisens.

Fri deltagelse i fellestreninger er inkludert for alle betalende medlemmer.

Det er fortsatt dugnadsplikt i forbindelse med egne arrangementer.
Per Inge 04.02.2014
Styret i friidrettsgruppa minner om årsmøtet i Bøler IF Friidrett, som finner sted den 03.02.2014 kl. 19:00 i kafeteriaen på klubbhuset.

Forslag til årsmøtet kan sendes til post[at]bif-friidrett.no snarest og helst innen 21.01.2014.

De medlemmer som ønsker friidrettsgruppas årsberetning og regnskap tilsendt i forkant av møtet, kan sende e-post til samme adresse.

Velkommen!
Per Inge 20.01.2014
Alle medlemmene i Bøler IF Friidrett betalte treningsavgiften/gruppeavgiften i 2013. Som styret i friidrettsgruppa tidligere har opplyst ville medlemskontingenten til klubben for 2013 bli innkrevd av hovedstyret ved bruk av et nytt regnskapssystem. Disse fakturaene ble sendt ut ca. 9 desember i en e-post. 

Dessverre er det mange av friidrettsgruppas medlemmer som ennå ikke har betalt medlemskontingenten for 2013. Klubben av avhengig av disse midlene for å kunne drive klubben på en forsvarlig måte. Vi ber derfor om at alle benytter tilsendt faktura og betaler så snart som mulig. For å kunne delta i klubbens aktiviteter og ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingent være betalt. Vennligst kontakt Arnfinn Skjervold om du ikke har mottatt faktura.
Hermann 19.01.2014
Bølerdeltagelse på stevne i Ekeberghallen 11.januar: 
G10: Sjur Berntsen 60m (11,10), 600m (2,43,52), lengde (3,02) 
G14: Adrian Nasir Fauske 200m (30,88), 60m (9,39) 
G15: Sigurd Berre 600m (1,49,49) 
J12: Hild Berntsen 60m (9,31), lengde (4,08) 
J14: Ella Margrethe Gangnes 200m (32,85), 60m (9,63)
For fullstendige resultater og plasseringer - se http://www.friidrett.no/nyheter/akershus/Sider/Full-fart-i-Ekeberghallen.aspx
Flott innsats av våre yngste konkurrerende utøvere
Hermann 19.01.2014
Treningen for barn og ungdom starter opp igjen mandag 6. januar kl 17:00 på Nøklevann skole. Vel møtt! [Mer]
Per Thomas 05.01.2014

Når dette skrives er det årets korteste dag, men samtidig er det også dagen da våren, varmen og friidrettssesongen igjen nærmer seg. Vi har mye å glede oss til, og i mellomtiden kan vi nyte vinteren når den endelig kommer.

Men først skal vi ha noen fine jul- og nyttårsdager på Bøler.

Styret i Bøler IF Friidrett ønsker alle våre medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
Per Inge 21.12.2013

Informasjon om årsmøter i Bøler IF

Bøler Idrettsforening er et fleridrettslag bestående av flere grupper, og det er nå fastsatt tidspunkter for årsmøter i de ulike gruppene i Bøler IF på følgende datoer:

Bøler Innebandy: 14. januar 2014 - Nøklevann skole
Bøler Tennis: 31. januar 2014 - Haraløkka
Bøler Friidrett: 3. februar 2014 - Haraløkka
Bøler Håndball: 4. februar 2014 - Bølerhallen
Bøler Fotball: 5. februar 2014 - Haraløkka
Bøler IF: 13. februar 2014 - Haraløkka

Årsmøte behandler saker i henhold til vedtektene, herunder årsmelding, regnskap, budsjett, medlemskontingent og valg. For gruppene behandles disse sakene i egne årsmøter, og vedtak på disse årsmøtene er å anse som en innstilling til årsmøtet i Bøler IF (hovedforeningen).

I henhold til idrettens regelverk er det slik at man må være medlem av idrettslaget for å delta på årsmøtet med stemmerett. Det er også slik at barn under 15 år, som er medlemmer og aktive i idrettslaget, likevel ikke har stemmerett på årsmøtet.

Bøler IF oppfordrer derfor alle foresatte som har barn under 15 år som er medlemmer i Bøler IF, om å melde seg inn som ikke-aktive medlemmer i klubben. På denne måten vil foresatte ha anledning til å møte på årsmøtet og være med på å bestemme hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er årsmøtet som vedtar budsjett og prioriteringer, og som velger representanter inn i de styrende organer i klubben. For å kunne delta på årsmøtet i februar 2014, må du altså ha betalt årskontingent for 2013 til Bøler IF og vært medlem av Bøler IF i minst en måned. Årskontingent for ikke aktive medlemmer er kr 200,- og beløpet innbetales til Bøler IFs konto, kontonummer 9365.20.23531. Husk å oppgi at innbetalingen gjelder årskontingent 2013, og ditt navn.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg, og kom gjerne med forslag på kandidater til de ulike styrene i Bøler IF. Forslag til medlemmer i de ulike styrer kan sendes til følgende kontaktpersoner:

Bøler Fotball: fotball(at)bolerif.no
Bøler Friidrett: post(at)bif-friidrett.no
Bøler Håndball: kontakt(at)boler-handball.no
Bøler Innebandy: pellebruun(at)getmail.no
Bøler Tennis: rune.lang(at)utdanningsforbundet.no
Bøler IF sentralt: post(at)bolerif.no

Per Inge 16.12.2013
Video er lagt ut på YouTube: http://youtu.be/3Y8ilB5XgkE
Hermann 08.12.2013
Det var bra deltagelse av våre yngste utøvere i IL i BULs stevne i Ekeberghallen.

Klikk Mer for å se resultater.
[Mer]
Hermann 08.12.2013
Stig Pettersen og Ingrid og Ole Kristian Brastad har deltatt på 3. løp i Vinterkarusellen på Romerike. Det er et motbakkeløp på Løvenstad. Resultater og bilder på kondis.no
Hermann 30.11.2013
Bølerstafetten arrangeres onsdag 7. mai og Nøklevann rundt arrangeres lørdag 11. oktober
Hermann 28.11.2013
Tobias og Felix løp 600 m. Flott ny pers av Tobias med 1.30.93 og Felix løp for første gang, tiden ble 2.21.47. Alle resultater her http://tyrving.idrett.no/10/f/files/2013/11/Resultater-161113-B%C3%A6rum-Idrettspark-2.pdf
Hermann 17.11.2013

Styret i friidrettsgruppa minner om vår sesongavslutning fredag 15.11. kl. 18:00 å klubbhuset, og vi oppfordrer så mange som mulig til å komme til en hyggelig kveld.

Alle våre medlemmer som er 15 år eller eldre er invitert. De helt unge har egen avslutning.

Program for kvelden

1. Servering - pizza og mineralvann
2. Premieutdeling for klubbmesterskapet i terrengløp. Alle som har deltatt får premie!
3. Sportslig gjennomgang av sesongen 2013
4. Sosialt samvær i hyggelig lag, med diskusjon og meningsutvekslinger og planlegging av neste sesong

Påmelding

Påmelding sendes til arnfinnskjervold[at]hotmail.com så snart som mulig, og senest 12. november.

Per Inge 11.11.2013
Fem Bølerutøvere fullførte Hytteplanmila. Jon, Hermann og Trond Olav holdt følge helt til den siste kilometeren, og kun elleve sekunder skilte disse tre i mål, etter jevn og hard løping hele veien. Alle tre kom i mål under 36 minutter: Trond Olav 35.48, Jon 35.52, Hermann 35.58. De øvrige Bølerløperne var Ole Kristian (41.39) og Amanda Christina Brastad (53.30).
Det var fine løpsforhold i et tørt, kjølig  og vindstille høstvær.
[Mer]
Trond Olav 20.10.2013

Vår løpsdatabase viser samtlige deltagere i samtlige løpsarrangementer Bøler IF Friidrett står bak. Ved å klikke på et navn kommer vedkommendes løpshistorikk fram.

Løpsdatabasen er oppdatert med resultatene fra 2013-utgaven av Nøklevann rundt, der tilsammen 956 løpere fullførte de to distansene, fordelt på 776 på 10-kilometeren og 180 på 5-kilometeren.

Direkte linker: 10 km 20135 km 2013Adelskalenderen

Trond Olav 16.10.2013
Fotografier fra starten og etter løpet kan dere se ved å klikke her.
Per Inge 09.10.2013
Klubbmesterskapet ble arrangert i dag. Det var oppholdsvær og ca. 13 grader og gode forhold til tross for regn siste døgn. Klubbmestre for voksne ble Knut Harald Hylleseth og Katarina Sørhøy. Klikk Mer for å se resultater.

[Mer]
Hermann 08.10.2013

Ulsrudvann Rundt stadig mer populær

Vi har også i år arrangert 8 løp i treningskarusellen Ulsrudvann Rundt. Allerede i første løp fikk vi deltagerrekord med 98 spreke løpere. Dette var et klart signal om Ulsrudvann Rundt er blitt et arrangement som vi må ta på alvor. I andre løp fikk vi nok en rekord, med 131 startende og 128 som fullførte. Også i tredje løp var det over 100 deltagere, mens det som i tidligere år var en markert nedgang i antallet i de siste løpene.

Vi var svært heldige med været i år. Løypa var riktignok både våt og glatt på våren, men vi slapp unna regn. Dette var nok litt av årsaken til at vi kun så glade løpere, selv om både hold og overtråkk inntraff.

Det er en fornøyelse å arrangere Ulsrudvann Rundt, og jeg takker både løperne og ikke minst alle gode hjelpere som bidro til at alt gikk bra.

Noen er sikkert spent hvordan det blir neste år. Skal vi fortsette som før, eller er det tid for endringer/forbedringer? Vi får svaret når styret har evaluert årets karusell.

Arnfinn
løpsleder
Per Inge 02.10.2013

Hermann har gjennomført nok et kjempeløp. Stoltzeklevien på 10:16, nr 3 i klasse M 50-54 år, og bare 8 sekunder bak vinneren.

Stoltzestatistikk for Hermann her

Hermanns resultat og mellomtider her

Kondisreportasje fra løpet her

Øvrige resultater kan søkes opp her

29.09.2013

Ina kom nr 3 i klasse J14-15 i Oslos Bratteste. Hun løp på tiden 21:20, og kom i mål 14 sek bak vinneren i klassen Martine Engebretsen fra IL Heming.

Bilde av Ina på pallen, på Oslos Brattestes Facebookside her

Andre stemningsbilder fra løpet her

Resultater her

29.09.2013
En stor takk til Jays som stilte opp og gav
våre unge utøvere en inspirerende
treningsøkt på slutten av sesongen. Klikk Mer
for å se bilder


[Mer]
Per Thomas 23.09.2013

Arild var klart raskeste Bølerløper i Oslo Halvmaraton lørdag 21. september. 43-åringen kom i mål på den sterke tiden 1.14.17, og ble med det nr. 4 i klasse 40-44 år, rundt 2 minutter bak klassevinner Odd-Bjørn Hjelmeseth.

Det var som vanlig en rekke Bølerutøvere som deltok i dette arrangementet: Keino 1.21.09, Kjetil 1.21.31, Trond Olav 1.21.55, Bjørnar 1.22.49, Kurth Asle 1.28.14, Ole Kristian 1.46.06, Ingrid 1.55.20.

Komplette resultatlister fra Oslo Maraton 2013 finnes fra denne siden.

Trond Olav 22.09.2013
Video finner du her
Hermann 22.09.2013
Årets siste løp ble avviklet i strålende høstvær, med i alt 56 deltagere. 17-åringen Endre Wigaard var raskest blant gutta, mens 12-åringen Lina Hvamstad (avbildet) nok en gang var raskeste jente.
Allsidige Endre representerer BUL i friidrett og Rustad i langrenn. Han satte ny personlig rekord med 10.28, forbedret fjorårets bestenotering med 17 sekunder, og løp seg inn til en 21. plass på adelskalenderen. Lina, som løper for Bøler IF Friidrett og går på ski for Rustad IL, løp seg opp til annenplass på adelskalenderen i forrige løp, og var denne gang 17 sekunder bak persen, på et adskillig fuktigere underlag enn sist.

Klassevise resultater under Mer.

Dagens resultater er lagt inn i løpsdatabasen. Herfra kan man klikke på hvert enkelt navn og se vedkommendes løpshistorikk! Adelskalender er også lett tilgjengelig.

Bilder her!

 

NB - etter innkomst ble innlevert et armbåndsur. Henvendelse til vår e-postadresse post@bif-friidrett.no

[Mer]
Trond Olav 19.09.2013

Joshua ble i går kretsmester på 200m (G14). Gratulerer med flott innsats!

Resultater (vind +0,8)

1 Joshua Jaunsen Bøler IF 25,58
2 William Sømnes Rodahl Lambertseter IF 25,66
3 Hadrien Barc IL i BUL 26,56
4 Matias Fjeldstad Bækkelagets SK 26,71
5 Kasper Skattebøl Karlsen IL i BUL 27,73
6 Vetle Solodden Lier IL Koll 28,72

17.09.2013

På grunn av at Bøler IF Friidrett har et arrangøransvar på et stevne på Bislett den 25. september, må klubbmesterskapet i terrengløp flyttes. Siden vi også ønsket å unngå å legge klubbmesterskapet til høstferien, valgte vi å legge det til oktober måned.

Ny dato for klubbmesterskapet er: Tirsdag 8. oktober, samme tid og sted.

Tid kl. 18:30, og løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 1999 og senere løper 1 runde (ca 1700 m), mens de som er født i 1998 og tidligere løper 2 runder (ca 3400 m). Alle betalende medlemmer i Bøler IF Friidrett kan delta. Det kåres klubbmestre i alle ordinære aldersklasser. Premieutdelingene vil skje på de respektive sesongavslutningene.
Per Inge 17.09.2013

Ingrid og Ole Kristian deltok lørdag 14. september på Stockholm halvmaraton. Ingrid løp på tiden 1:54:58, og Ole Kristian på 1:43:51. Et sporty ektepar, som med sin deltagelse på løp i inn- og utland, gjør at mange legger merke til Bøler IF Friidrett. Flott innsats.

Løpets hjemmeside her

Bilder av Ingrid og Ole Kristian her

15.09.2013

Søndag 08.09. ble en riktig fin septemberdag, og den varme høstsolen mot gulnende løv skapte en nydelig ramme for Bølers barneleker. Du ser bilder fra barnelekene ved å klikke her. Oppdatert 13.09. med mange flere.

Alle resultater er også kommet, og de får du opp ved å klikke her.
Per Inge 09.09.2013
Det er trening i dag. [Mer]
Per Thomas 09.09.2013

Da har fire av våre utøvere deltatt på årets UM, som ble arrangert på Lillehammer. Stevnet har vært fint gjennomført, men manglet kanskje noe av høytidligheten som man forventer ved et Norgesmesterskap. Ingen fanfarer ved medaljeutdelingene, og noe uorganisert innmars. Fredag hadde arrangøren helt glemt at det skulle være innmars. Føltes litt som et helt vanlig stevne, og ikke et mesterskap.

Likevel var det mange flotte idrettsprestasjoner på Stampesletta denne helgen, og dere kan lese om våre utøvere ved å trykke på mer

[Mer]
08.09.2013

Mange bilder fra Ulsrudvann Rundt torsdag 5. september er nå ute, og du kan se dem ved å klikke her.

Flere bilder kommer i morgen.
Per Inge 06.09.2013

73 deltagere fullførte sesongens nest siste løp i Ulsrudvann Rundt-serien, som ble avviklet under nær perfekte forhold, med tørr trasé og behagelig temperatur. Langløps- og Vasaloppspesialist Steffen Sæterhagen Paulsen ble dagens klart raskeste mann, på tiden 10.07, som er ny personlig rekord.

12-årige Lina Eikenes Hvamstad vakte oppsikt sist uke, da hun løp på 11.42. I dag løp hun enda mer offensivt, og med 11.30 inntok hun andreplassen på kvinnenes adelskalender gjennom alle tider, kun 20 sekunder bak Runa Bostads løyperekord fra 2005.

Klassevise resultater under Mer.
Løpsdatabasen er oppdatert med resultater fra 7. løp, og oppdatert adelskalender.

Video:http://youtu.be/luaNOgeu1TQ

[Mer]
Trond Olav 05.09.2013
Bøler IF Friidrett inviterer til klubbmesterskap i terrengløp onsdag 25. september kl 1830. Løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 1999 og senere løper 1 runde (ca 1700 m), mens de som er født i 1998 og tidligere løper 2 runder (ca 3400 m).

Alle betalende medlemmer i Bøler IF Friidrett kan delta. Det kåres klubbmestre i alle ordinære aldersklasser. Premieutdelingen blir foretatt på de respektive sesongavslutningene.

Påmelding sendes til post@bif-friidrett.no senest søndag 22. september.
KLUBBMESTERSKAP I TERRENGLØP
 
Bøler IF Friidrett inviterer til klubbmesterskap i terrengløp onsdag 25. september kl 1830. Løpet går i blindeløypa med start og mål ved parkeringsplassen på Haraløkka. De som er født i 1999 og senere løper 1 runde (ca 1700 m), mens de som er født i 1998 og tidligere løper 2 runder (ca 3400 m).
 
Alle betalende medlemmer i Bøler IF Friidrett kan delta. Det kåres klubbmestre i alle ordinære aldersklasser. Premieutdelingen blir foretatt på de respektive sesongavslutningene.
 
Påmelding sendes til post@bif-friidrett.no senest søndag 22. september.
Trond Olav 05.09.2013

Vi ber dere alle om å la "jungeltelegrafen" gå i forbindelse med våre tradisjonsrike barneleker som avholdes nå førstkommende søndag. Barnelekene er for alle barn mellom 1-5 klasse, og hvis du, noen i familien eller noen av dine venner har barn i den aktuelle alderen - få dem med!

Øvelsesutvalget er 60 meter, liten ball og lengdehopp. Det koster 40 kroner for enkeltøvelser, 100 kroner for alle øvelsene hvis dere forhåndspåmelder via vårt påmeldingsskjema (Klikk her) eller fyller ut de skjemaene som er delt ut på Bøler, Nøklevann og Rustad skoler.

Det er også mulig å møte direkte frem, og da vil prisen ved etteranmeldingen være 150 kroner for alle øvelsene, 50 kroner for enkeltøvelser.

Tidspunktet for start er Søndag 08.09.2013, kl. 13:00. Men møt opp i god tid! Dette gjelder spesielt dersom dere etteranmelder, da vil vi på det sterkeste oppfordre at dere møter opp fra 11:30 og ikke senere enn 12:30.

Etter at alle de ordinære øvelsene er unnagjort, blir det et uhøytidelig løp rundt hele Haraløkka med start og mål ved klubbhuset, og så får alle deltakerne hver sin medalje.

Velkommen til Bølers barneleker 2013!
Per Inge 03.09.2013

Sigurd Hernes Berre (G 14) og Per Tinius Fremstad-Waldron (G 13) har denne helgen deltatt på Peab-lekene som er en konkurranse mellom alle friidrettskretsene i Norge. Stevnet arrangeres på tre ulike steder - Jessheim, Osterøy og Stjørdal.

Oslo Friidrettskrets fikk 3. plass etter helgens arrangement på Jessheim. Sigurd og Per Tinius bidrog begge til poeng, gjennom sine prestasjoner under lekene.

Resultater her

Peabs hjemmesider her

[Mer]
01.09.2013

Fotografier fra Ulsrudvann Rundt den 29.08.2013, det sjette løpet i årets serie, er nå lagt ut.

Bildene kan du som vanlig se ved å klikke her.
Per Inge 30.08.2013

Tørre fine forhold i årets 6. Ulsrudvannet Rundt. Behagelig temperatur, litt i varmeste laget for enkelte. Det var 59 startende og 58 som fullførte. Vinner i herreklassen ble triatlet og klatrer Harald Skarpeteig med 10.47. Den suverent raskeste i dameklassen ble 12-årige Lina Eikenes Hvamstad, som fra start plasserte seg respektløst midt i blant de sprekeste av herrene og holdt en imponerende fart og flyt hele veien. Hun kom i mål på den meget sterke tiden 11.42, en klar ny personlig rekord. Med dette er hun nr. 3 på adelskalenderen, kun 3 sekunder bak Hilde Henriksen og 32 sekunder bak Runa Bostads løyperekord fra 2005.
Resultater finnes under "Mer". De er også lagt inn i vår unike løpsdatabase.

Video fra start og innkomst

Flotte bilder

[Mer]
Trond Olav 29.08.2013

Felix (8-9), Mathias (12), Marcus S. (13), Ina (14), Tobias (15) og Eldar (16) deltok under KM i terrengløp. Det ble sølv til Ina og Tobias.

Video:http://youtu.be/MQkAPJym7Fo

[Mer]
Per Thomas 29.08.2013

Flere av våre ungdommer deltok på KM dag 1. Bøler IF Friidrett fikk flere kretsmestere, og alle gjorde en god innsats på Bislet denne tirsdagskvelden

Resultater her

[Mer]
28.08.2013

Arvid Mathiesen har deltatt på Follotrimmen i Siggerud. Løpet var 6km, på terreng og vei. Tiden ble 33,55.

Dere kan lese om løpet samt se resultater og bilder i Sportsmanden her

Resultater her

Bilde av Arvid her

Arvids egen blogg her

26.08.2013

Flott løpt av Hermann, som vant klasse 50-54 år, på tiden 20:30. Han ble nr 4 for senior over 23 år, og nr 10 totalt. I følge Kondis sto han med dette for et av løpets beste prestasjoner.

Se omtale og bilde av Hermann i Kondis her

Resultater her

Løpets hjemmeside her

25.08.2013
Jon Ilseng løp 5 runder på 1.04.23 og det er aldersrekord i M43. Joachim Qvale løp 1 runde på 11.53
Hermann 23.08.2013
Leif gjorde comeback på 800m på Stovnerbanen i dag. Det ble seier på tiden 2.07.8.

Video er lagt ut på YouTube Klikk Mer for å se bilde
[Mer]
Hermann 21.08.2013
Barne- og ungdomstreningen på mandager starter mandag 19. august. Treningen er på friidrettsbanen på Trasop som ligger ved Oppsal arena. Treningstid er 17:30-19:00. 

Her er det først en kort oppvarming før man utfører diverse øvelser på banen. Møt fram uten forhåndspåmelding og ta kontakt med våre trenere. Denne treningen passer for barn og ungdom 6 - 16 år, det er inndeling i grupper for 6-10 år og 11-16 år.
Hermann 18.08.2013

Fin stemning på Bislett, under Tjalvelekene 15.-18. august. Hele 9 deltagere fra Bøler IF Friidrett i aksjon (12 øvelser), i aldersgruppen 10(9)-18/19 år.

Det ble seier til yngstemann Arion Skårhaug på 60m. Han er 9 år, men løp i klasse 10 år.

[Mer]
18.08.2013

Lørdag 17.august løp Ingrid og Ole Kristian Christian Fredrik-løpet i Moss. De løp begge løype 1, som er 10km. Ingrid ble nr 6 i klasse 45-49, på tiden 56:17. Ole Kristian ble nr 13 i klasse 45-49, på tiden 48:55.

Alle resultater fra Christian Fredrik-løpet her

10.august deltok Ole Kristian på Hytteplantesten. Løpet er på 5 km. Han ble nr 8 i klassen 45-49 år, og nr 88 totalt, med tiden 22:05. Tidligere i sommer (15.juni) løp Ole Kristian Nibbeløpet, som er 21 km, på tiden 2:52:50.

18.08.2013

Bilder er nå kommet og kan ses når du klikker her.
Nå oppdatert med mange flere bilder - søndag 18.08. kl. 19:35.
Per Inge 17.08.2013
Høstsesongen for Ulsrudvann Rundt ble innledet torsdag 15. august, med meget fine løpsforhold. I alt 66 løpsglade gutter og jenter stilte opp. Skisprinteren Anders Gløersen ble best av gutta med den meget sterke tiden 9,44. Dette var ny bestenotering for Anders. Han forbedret sin tidligere pers fra 2004 med 7 sekunder, og er nå kun 4 sekunder fra Øystein Mørks løyperekord! Ida Bergsløkken var raskeste jente med tiden 12,45. Alle startet samtidig denne gangen. Resultater under "Mer". Resultatene er også lagt inn i vår unike løpsdatabase, der man finner årets 5. løp her, og oppdatert adelskalender her.  Flotte bilder kommer etter hvert! [Mer]
Trond Olav 15.08.2013
Richard Smitt-Ingebretsen har deltatt på nordisk og NM for veteraner. Her er en oppsummering. Klikk Mer for å lese den [Mer]
Hermann 15.08.2013
Knut Harald og Tobias har deltatt på terrengløp i Miami. Les reportasje og se video ved å klikke på Mer [Mer]
Hermann 08.08.2013

Hild Berntsen, Jan-Eirik Berntsen, Eldar Fagerbakke og Per Thomas Thomassen har deltatt på Etape Bornholm.

Hild i barneklassen, løp tre løp på fem dager, og fikk en totaltid på 0:53:42.
Eldar i ungdomsklassen, løp også tre løp på fem dager, og fikk en totaltid på 1:28:50.

Jan-Eirik løp hovedløpet, som er fem løp på fem dager, og fikk en totaltid på 2:48:43, og
Per Thomas fikk en totalttid på  2:46:53.

[Mer]
27.07.2013

Marie Synnøve og Sondre Aksel har deltatt på Sommerstevner på Bislett.

Sommerstevne II - 18.07.13
Marie Synnøve, 1500m, tid: 5:06,58

Sommerstevne III -  25.07.13
Marie Synnøve, 800m, tid: 2:25,19
Sondre Aksel, 800m, tid: 2:07,99

Bilder Resultater Sommerstevne II Resultater Sommerstevne III

27.07.2013

Keino Valstad nr 2 på 3-rundern, på tiden 37:06 - og det er årsbeste for Keino

Hermann Bruun nr 2 på 4-rundern, på tiden 49:14 - som er aldersrekord i år for M50. En sprek sportslig leder vi har i Bøler IF Friidrett.

Hermann følte seg i bra form i 2.5 runde og så merket han at det var ganske varmt, men klarte å holde farten brukbart til mål.

Hermanns resultater: Her

Keinos resultater: Her

Alle løpere kan søkes opp: Her

25.07.2013

Fra friidrettsgruppa deltar Eldar, Hild, Per Thomas og Jan-Eirik. Alle etappene kan følges direkte på nett-tv her: http://www.tv2bornholm.dk/nettv/live-tv.aspx Resultater vil bli lagt ut her: http://etape-bornholm.dk/

Hermann 21.07.2013


Kurth Magnussen løp 2 runder og ble nr 6 på tiden 26:17. På 3-rundern ble Hermann Bruun nr 3 på tiden 37:04, og Keino Valstad ble nr 5 på tiden 37:24

resultater her

18.07.2013

Ina Høie er aktiv også i ferien. Hun har nå løpt et terrengløp i Bovallstrand i Sverige. Ina vant etappen på 2 km og hun løp på tiden 7:48.

Gratulerer Ina :)

Løpets hjemmeside her

17.07.2013
Resultater/bestenoteringer fra banestevner utendørs i 2013 [Mer]
12.07.2013

Hermann, Jon og Keino har løpt SRM. De tre Bølergutta tok 2,3 og 4.plass på 3.runder´n (9,774km)

Hermann Bruun - Tid: 36.54
Jon Ilseng - Tid:36.58
Keino Valstad - Tid: 37:26

Flott omtale under bilde av de tre gutta her

11.07.2013

Strömstadmila 6.juli

Ina Høie løp idag Strömstadmila på tiden 42:38. Hun ble nr 11 totalt av alle kvinner. Flott innsats av Ina. Reportasje på kondis.no.

Nordmarka Halvmaraton 29.juni

Arild Hagesveen løp på tiden 1:17:51. Han ble nr 2 i sin klasse 40-44år, og nr 7 totalt

Maraton Du Mont Blanc 2013

Jon Ilseng kom i mål på tiden 2:34:43, på distansen 24km. Han ble nr 18 i sin klasse 40-44år, og nr 69 totalt

06.07.2013

Marie Synnøve (19 år) og Sondre Aksel (16 år) har vært i Göteborg og løpt i Världsungdomsspelen. Et meget stort stevne, med utøvere fra 20 forskjellige nasjoner. Det var i år 3500 deltager, i aldersgruppen 12 år og opp til senior. Sondre Aksel satte pers på 800m, med tiden 2:03,33, og ble nr 31 av 52 i klassen 16 og 17 år. På 1500m kom han inn på tiden 4:17,31, og ble nr 18 av 42 i klassen 16 og 17 år. Marie Synnøve kom inn på tiden 4:58,49 på 1500m, og ble nr 6 av 11 i klassen 18 og 19 år. (Marie Synnøve sto over 800m som går sent søndag kveld)

Bilder med omtale i Kondis av Marie Synnøves 1500m her

Omtaler av alle mellomdistansene i VU i Kondis her

Bilder her

30.06.2013

Seks utøvere deltok på årets utgave av Veidekkelekene på Lillehammer. Fint å se at ungdommene trives og har det gøy på friidrettsbanen. Imponerende var det også at vår eldste utøver som deltok, Knut Harald, kom inn på en tid på 800m som lett matcher de beste veteraner i landet.

Resultater for Bølers utøvere:

Knut Harald, MS, 800m: 2:06,13 (38)
Sondre Aksel, G16, 800m: 2:04,02 (5)
Tobias, G15, 800m: 2:07,30 (5)
Marie Synnøve, J18/19: 2:26,20 (12)
Sigurd, G14, 800m: 2:30,68 (12)
Sigurd, G14, spyd: 28,65m (6)
Fabian, G15, 100m: 12:44

Alle resultater her

Bilder på Bøler IF Friidretts Facebook-side her

23.06.2013

Thomas Haug og John Ilseng løp St. Hansgaloppen som er på 14,5 kilometer fredag kveld.

Thomas Haug løp på 1:00:47 og ble nummer 5 i klassen M 40 - 44 og nr. 21 totalt.

John Ilseng løp på 1:00:54 og ble nummer 6 i klassen M 40 - 44 og nr. 22 totalt.

Ole Kristian 23.06.2013

Sondre Aksel og Marie Synnøve deltok torsdag kveld på Veidekkelekene på Lillehammer. Begge løp 1500 meter. Sondre Aksel viser stadig fremgang, og perset med tiden 4:15,37. Marie Synnøve har ikke helt funnet formen enda, men kom inn på tiden 4:59,53, og følte at bena var litt bedre idag enn på Tyrvinglekene.

Resultater G16 trykk her

Resultater J 18/19 trykk her

21.06.2013


Det fjerde UIsrudvann Rundt i sesongen 2013 er gjennomført, og du ser alle resultatene når du klikker på "Mer."

Leif tok nok en seier, på den sterke tiden 10:08. Ina ble beste dame - på ny pers 12:18. Meget sterke løp av begge to Bøler-utøvere!

Løpsdatabasen er oppdatert - se resultatvisningen fra Ulsrudvannet rundt, 4. løp her! Man kan herfra klikke på hvert enkelt navn og få en oversikt over samtlige av vedkommendes løp i våre arrangementer Ulsrudvannet rundt og Nøklevann rundt.

[Mer]
Per Inge 20.06.2013
Keino Valstad har løpt Blomstermila i Drøbak og ble nr. 4 i 40-44 med tiden 38.01. Bislettmila ble arrangert i dag og Thomas Haug nr. 3 i 40-44 med 38.33 og Jon Ilseng nr. 4 i 40-44 med 38.48.
Hermann 15.06.2013
I dag var det 800 m og Tobias (G-15) løp på 2.07.79 pers, Sondre Aksel (G-16) 2.03.84 pers og Marie Synnøve (J-18/19) 2.26.70.

Bilder er lagt ut her:
Hermann 15.06.2013

Flott innsats i Tyrvinglekene. G-16 Eldar nr. 10 på 3000 m med 9,44,31. G-15 Tobias nr. 9 på 2000 m med 6,24,61. G-14 Sigurd nr. 33 på 600 m med 1,47,81 pers. G-14 Joshua nr. 5 på 200 m med 25,39. Alle resultater klikk her:

Hermann 14.06.2013

11.juni deltok Bøler IF Friidrett med et stafettlag på Røde Kors' arrangement i kampen mot Malaria. Ungdommene var så heldig å få hilse på Henrik Ingebrigtsen, som er et stort friidrettsidol for mange. Et annet enda større trekkplaster var Usain Bolt, som også var tilstede for å sette glans på arrangementet. Bøler ble nr 3 i stafetten.

Bilder er lagt ut på vår nye Facebook-side som dere finner her

PS: Fint om flere av dere som er på Facebook går inn å liker vår nye side. Da vil dere motta nyheter fra Bøler IF friidrett på nyhetsoppdateringen.

12.06.2013

Leif vant HalvBirken på tiden 43:48. Det var totalt 760 som fullførte løpet. Trond Olav ble nr 6 på tiden 48:11. Kjetil løp Birken, 21km, på tiden 1:21,49, og ble der nr 9 i sin klasse. Ina løp 5km på 18:06, og ble nr 7 i sin klasse Jenter 15

Link til resultater klikk her:

Link til reportasje og bilder fra HalvBirken i Kondis klikk her:

09.06.2013

Nå har bildegalleriet fra sesongens tredje Ulsrudvann Rundt kommet. Klikk her og se.

Oppdatering søndag 14:56: Nå er 25 nye bilder lagt til, og flere kommer på mandag.
Per Inge 07.06.2013
Den store oppslutningen fortsetter. I dag var det 107 deltagere i det fine været. Beste jente ble 12-åringen Line Hvamstad, som løp på den meget gode tiden 12,30. Med tiden 10.23 forsvarte Inge Hasund forsvarte seieren fra forrige torsdag.
Resultatene under "Mer". Bilder og video kommer.
Løpdatabasen er oppdatert med resultatene fra årets 3. løp!
[Mer]
Trond Olav 06.06.2013
Arion, Sigurd og Ella deltok. [Mer]
Per Thomas 06.06.2013

Gull, sølv og bronsje til Bøler IF friidrett.

[Mer]
Per Thomas 05.06.2013
Videoen finner du her: http://www.youtube.com/watch?v=RUbvYz4r7B0 [Mer]
Per Thomas 03.06.2013

Askerlekene ble arrangert på Føyka stadion
i dag. Sondre Aksel Qvale ble nr. 2 på 1500 m i G16 på 4,19,87 og Marie Synnøve Qvale løp 1500 m på 4.56.00. Alle resultater her
Klikk her for å se bilder. Bildene er tatt av Bente.
Hermann 01.06.2013
Leif forteller videre om sin treningsfilosofi og er nå kommet til del 4 som handler om restitusjon. Gå til treningsfilosofien her og del 4 finner du her.
Hermann 01.06.2013

Mange bilder fra det 2. løpet i Ulsrudvann Rundt i 2013 er nå lagt ut, og du kan se dem ved å klikke her.
Per Inge 31.05.2013
Resultatene fra Ulsrudvann Rundt 2. løp er også lagt inn i løpsdatabasen.
Hermann 31.05.2013

Årets andre løp ble meget vellykket. Dette var samtidig et jubileum siden det var løp nr. 100 siden løpet ble gjenopptatt i 1994. Det stilte 65 jenter/kvinner og 66 gutter/menn, og i alt 128 løpere fullførte. Det ble således ny deltagerrekord for andre uke på rad, og en økning fra 98 som var tidligere rekord. Totalvinnere ble Inge Hasund fra Rustad IL med tiden 10,20 og Ina Høie fra Bøler IF Friidrett med tiden 12,23. Klikk Mer for å se resultatene.

Det ble også tatt mange bilder og video som legges ut så snart de er klare.

[Mer]
Hermann 30.05.2013
Sterke resultater på første dag av Romerikslekene på Lillestrøm. Joshua Jaunsen vant 100 m og mange gode plasseringer. På andre dag av Romerikslekene var det fire som løp 3000 m.

Klikk Mer for å se bilder, video og resultater
[Mer]
Hermann 25.05.2013

Sesongens første løp ga oss deltagerrekord med 55 gutter/menn og 43 jenter/kvinner, i alt 98 deltagere, som ble sendt avgårde i 2 puljer, herrene 5 minutter før damene.

Etter dager med mye nedbør startet årets første Ulsrudvann rundt i oppholdsvær, som var gått over til strålende solskinn da de siste gikk i mål. Traséens skyggefulle partier var våte og gjørmete, og sjelden har løypa vært mer tungløpt. Likevel klarte løpets soleklare vinner Leif Trøhaugen å løpe på 10.27 i et særdeles solid gjennomført sololøp. Unge Ina Høie løp også sterkt, og vant dameklassen 8 sekunder foran 12 år gamle Lina Hvamstad som løp på utrolige 12.40.

Klikk "Mer" for resultatlister. Resultatene er også importert til vår unike løpsdatabase.

Video finner du her: http://www.youtube.com/watch?v=yeLyKI_7nHk

[Mer]
Trond Olav 23.05.2013

Fire deltok fra Bøler IF friidrett i Ryeløpet tirsdag kveld.

Ina Høie vant klassen K 14 - 15 med tiden 20:34,6

[Mer]
Ole Kristian 22.05.2013

Det er igjen klart for treningskarusellen Ulsrudvann Rundt. Som vanlig blir det 4 løp før sommerferien og 4 løp etter ferien. Årets første løp arrangeres torsdag 23. mai kl 1800.
For ytterligere informasjon, se menypunktet Ulsrudvann Rundt.
I år har vinteren vært lang, og på grunn av sen snøsmelting og en del sykling i deler av løypa er det fortsatt nokså bløtt enkelte steder. Det varme pinseværet har imidlertid vært til god hjelp.
Vi minner om at Ulsrudvann Rundt er et uformelt treningsløp uten startkontingent og premiering. Det er imidlertid tidtaking, og vi gjør vårt beste for å lage korrekte resultatlister.
De som har deltatt de siste 2 årene står på våre foreløpige startlister. Nye deltagere anbefales å sende navn, fødselsår og klubb/bedrift til arnfinnskjervold@hotmail.com innen kl 1400 på løpsdagen. Dette vil forenkle registreringen og utleveringen av startnummer. Etter innkomst bes alle om å innlevere startnummeret.

Vel møtt til årets Ulsrudvann Rundt ! 
Arnfinn Skjervold løpsleder

Trond Olav 20.05.2013
Bjørnar og Tobias ble intervjuet i Nordstrands Blad, les artikkel her
Hermann 19.05.2013

De tradisjonelle lagbildene med alle våre løpere i Holmenkollstafetten er nå kommet ut, og kan ses når du klikker her.

Det er også to store versjoner for utskrifter, disse er optimalisert for utskrift og kan derfor se litt rare ut når du ser dem på skjermen. Skrives de ut, blir de imidlertid fine.


Per Inge 13.05.2013
Treningen for barn og unge vil være på Trasopbanen ved Oppsal Arena med start kl. 1730. [Mer]
Per Thomas 12.05.2013

Det ble 6. plass i klasse Menn senior og 6. plass i klasse A1 mosjonslag og bedriftslag. Vi var med og kjempet om opprykk til eliteklassen helt til mål og var kun 5 sekunder bak 4. plass som gir opprykk. Klikk Mer for å se resultatene

[Mer]
Hermann 12.05.2013
finner du her:http://youtu.be/DD89Nf0-bCI [Mer]
Per Thomas 12.05.2013

I år deltar vi med to lag i Holmenkollstafetten. Det er i klasse F2, menn senior med start kl. 1420 og startnr. 54 og i klasse A1, bedrift-/mosjonslag med flest menn med start kl. 1650 og startnr. 3205. Klikk Mer for å se lagene.

[Mer]
Hermann 10.05.2013

Hermann Bruun løp Sognsvann Rundt Medsols onsdag 1. mai på 11:33 og ble nummer 8 totalt av 94 deltakere som løp en runde.

Stig Pettersen løp Råskinnet lørdag 4. mai på tiden 50:38 og ble nummer 13 av 124 i klassen menn 40 - 45 år.

Ole Kristian 06.05.2013

Nå er bildene fra Bølerstafetten ute, og mange av disse bildene er riktig fine. Du kan se dem ved å klikke her.
Per Inge 03.05.2013

Det var flotte forhold på Bølerstafetten i kveld. 47 lag deltok i år.

Video finner du her:

http://youtu.be/iCDa5vKLCGQ

Det kommer bilder senere.

Resultater med etappetider er lagt ut her.

Hermann 02.05.2013

Det er påmeldt 47 lag, dette er en klar økning fra i fjor da det var 38 lag påmeldt og 37 lag fullførte.

Kjelsås IL er etteranmeldt

Startliste er lagt ut her (den viser ikke etteranmeldte lag)

Med forbehold om etteranmeldte lag vil tidsskjema bli:

Kl. 1900 Jenter 10-13 år og Mix 10-13 år
Kl. 1915 Gutter 10-13 år og Mix 10-13 år
Kl. 1930 Jenter, gutter, mix 14-16 år og 15-19 år
Kl. 1945 Premieutdeling

Hermann 30.04.2013

Ved påmeldingsfristens utløp var det påmeldt 46 lag, og i fjor fullførte 37 lag.

Påmeldte lag kan ses her

All informasjon om påmelding osv. til Bølerstafetten, se Bølerstafetten i menyen til venstre.

Etteranmelding er mulig ved startnummerutdelingen torsdag 2. mai fra kl. 1730-1830, husk ferdig utfylt lagoppstilling. Startkontingent ved etteranmelding er kr. 600,- pr. lag.

Hermann 28.04.2013

Det ble mange gode resultater av friidrettsgruppas løpere i årets
Sentrumsløp. Det var som alltid oppholdsvær, og greie forhold. Det ble pallen på Ina og Bjørnar. Klikk Mer for å se bilder og resultater.

Bildene til Per Inge er nå lagt til

Resultatet til Eldar er nå lagt til

[Mer]
Hermann 27.04.2013

Bøler IF Friidrett stilte med hele fem lag i årets Fjellhamarstafett. Vi hadde i alt to seniorlag, ett mix sammensatt senior, og to lag i mixklasse ungdom.

Det endte med to klasseseire, en i mix sammensatt og en i mixklasse ungdom. Vi gratulerer med fin innsats, og takker deltakere, støtteapparat og foreldre for å ha vært med på å lage en ekte stafettfest.

Resultatene finner du under "Mer."

Fotografier fra Fjellhamarstafetten 2013 kan du se ved å klikke her.

[Mer]
Per Inge 24.04.2013
Som kjent har Bøler Lions i mange år hatt et godt samarbeid med både Bøler IF og undergruppen Bøler IF Friidrett. Da friidrettsgruppa arrangerte terreng-NM lang løype i 2008, var syv medlemmer fra Bøler Lions med som funksjonærer.

Bøler Lions har åpenbart ikke glemt oss, og de må åpenbart sette pris på vår virksomhet, ettersom de har bestemt seg for at Bøler IF Friidrett skal tildeles Bøler Lions' ungdomsstipend for 2013.

Dette stipendiet er på 20 000 kroner, og forutsettes brukt til aktiviteter spesielt for barn og unge. Akkurat den forutsetningen har vi få problemer med å oppfylle, ettersom idrettsaktiviteter for barn og unge er vårt store satsningsområde. Vi takker hjerteligst Bøler Lions for støtten!
Per Inge 15.04.2013
Kurth-Asle Magnussen har deltatt i Wien maraton og fullført på 3:29:47, resultat her:
Hermann 14.04.2013
Klubbtøy skal påføres logo for Skullerud Sport Senter. De som ikke leverer tøy til Per Thomas i dag må påføre logo selv. Kontakt Arnfinn for å få tilsendt logoer.

Plassering av logo er vist her. http://www.bif-friidrett.no/index.php/om-boler-if/klubbtoy

Logo skal også påføres de som har eldre modeller av jakken http://www.bif-friidrett.no/uploads/images/bif-drakter/_c0e9252_exp_800.jpg
Hermann 14.04.2013
Friidrettsgruppa stilte med Sondre Aksel (G16) og Joachim Qvale (junior) i NM terrengløp kort på Hønefoss. Traseen bar fortsatt preg av vinter med snø og is, og det var kjølig vær. Klikk Mer for å lese reportasje og se bilder og video. [Mer]
Hermann 14.04.2013
Påmelding til Bølerstafetten er nå åpnet. Les mer om Bølerstafetten under menypunktet Bølerstafetten. Last ned innbydelsen her
Hermann 09.04.2013
Bøler stilte med fire løpere under Fredrikstadsløpet. [Mer]
Per Thomas 07.04.2013
Leif har nå lagt ut del 3 i sin treningsfilosofi, og den finner du her
Hermann 28.03.2013

I påskeferien er gymsalen på Nøklevann skole stengt uke 13 og mandag 01.04.

Mandagstreningen på Nøklevann skole starter opp igjen etter påske på mandag 08.04.

Per Inge 21.03.2013

Gymsalen på Nøklevann skole er stengt 18. mars.

Det er trening for eldste barne-/ungdomsparti fra Bøler T kl. 1800-1900.
Det er ingen trening for yngste barneparti som vanligvis trener inne kl. 1700-1800.

Hermann 18.03.2013

Det var tre deltagere på Bamselekene, Joshua, Fabian og Marie Synnøve. Vi har fått en rapport fra Bente Qvale.

[Mer]
Hermann 17.03.2013
Marie Synnøve og Sondre Aksel Qvale deltok i helgen i UM innendørs i Steinkjer på distansene 800m og 1500m. Klikk Mer for å se bilder og resultater og rapport fra UM ved Geir Aksel. [Mer]
Hermann 12.03.2013

Mange sterke resultater og personlige rekorder på stevne i Ekeberghallen. Klikk Mer for å se bilder og resultater.

Resultater finner du her

[Mer]
Hermann 06.03.2013

Årsmøtet i Bøler IF Friidrett er gjennomført. Vi har oppdatert våre retningslinjer, justert våre trenings/gruppeavgifter slik at de bedre skiller mellom ulike ambisjonsnivåer. For seniorene har vi da innført en mosjonsgruppe og en satsningsgruppe. Avgiften som skal betales for de respektive gruppene reflekterer at den som betaler for å være med i satsningsgruppen får flere noen flere ytelser. Mer informasjon kan leses i de nye retningslinjene.

I tillegg har vi som vanlig avholdt valg. Det nye styret består etter årsmøtet av de følgende:

Leder:                                     Per Inge Østmoen
Økonomiansvarlig og nestleder: Arnfinn Skjervold
Sportslig leder:                        Hermann Bruun
Nettsideansvarlig:                    Trond Olav Berg
Varamedlem med møterett:      Birgit Engelsen

Per Inge 13.02.2013

Styret i Bøler IF Friidrett minner om årsmøtet, som finner sted i klubbhuset på Haraløkka.

Tidspunktet er mandag 11. februar kl. 19:30.

Følgende saker står på dagsorden:

* Behandling av årsmeldingen for 2012
* Behandling av revidert regnskap
* Behandling av innkomne forslag til årsmøtet
* Fastsette gruppeavgift/treningsavgift for 2013
* Oppdatere Bøler IF Friidretts retningslinjer
* Vedta budsjett for 2013

Vi oppfordrer til at alle møter presis.

Per Inge 05.02.2013
Marie Synnøve Qvale løp 1500m og innendørs NM i Haugesund. Resultatet ble 4.55.99 og ga en 8. plass, reportasje fra 1500m på kondis.no. Marie Synnøve var ikke fornøyd med egen prestasjon, følte hun ble litt passiv. Hun trakk seg fra 3000m pga. skade i leggen.
Hermann 03.02.2013
Nyinnmeldte Steffen Sæterhagen Paulsen vant Sørfjellrunden, reportasje på kondis.no. Steffen konkurrerer mye i langrenn og deltar da for Magnor UL og skal delta i NM på ski på Gåsbu til helgen. Vi ønsker Steffen velkommen til oss. I høst løp Steffen Nøklevann Rundt og ble nr. 4, klikk Mer for å se bilde. [Mer]
Hermann 20.01.2013

Bøler IF Friidrett og Skullerud Sport Senter inngikk i desember en samarbeidsavtale. Avtalen innebærer at vi har fått et antall gratisplasser til benyttelse hos Skullerud Sport Senter for våre beste utøvere, og alle øvrige medlemmer i Bøler IF Friidrett får 15% rabatt. Våre utøvere skal benytte konkurranse- og overtrekkstøy med Skullerud Sport Senter logo. Avtalen vil gi våre beste utøvere gode muligheter til allsidig styrketrening og benytte tredemøller og sykler når det er vanskelige løpsforhold utendørs. Avtalen har en varighet på tre år.

Hermann 18.01.2013

Våre unge deltok på stevne i Ekeberghallen.

Oppdatert 16.01.2013 med offisielle resultater, klikk Mer

Rapport fra Per Thomas:
Arion vant 60 m G10 på 9.68. Fredrik satte personlig rekord på 60 meter og nærmer seg 9-tallet. Det samme gjorde Sigurd som nå nærmer seg 8-tallet. Joshua vant 60-meterfinalen G14 på 8.19. Fabian kvalifiserte seg til finalen på 60 meter G15 (7.99), men fikk merke overgangen til 15-årsklassen da han ble disket i finalen pga tyvstart. Våre utøvere trakk seg fra 200 meter som følge av at det ikke var mulig å få til doserte svinger i Ekeberghallen i går. Mathias satte personlig rekord i lengde (3.62?) På 600 meter G12 brøt Mathias 2-minuttersgrensen for første gang da han løp på 1.59.  På samme distanse viste Herman og Sigurd i G14 at de har bevart formen, og begge løp rundt pers. I G15 satte Tobias pers med 1.35 etter en svært hard førsterunde. I G16 satte Eldar pers på 800m med 2.22. Marie Synnøve vant 800m på 2.26. Ella, Tuva og Sondre Aksel stod over som følge av sykdom eller skader.

Klikk Mer for å se bilder

[Mer]
Hermann 12.01.2013

Vi minner alle friidrettsgruppas medlemmer om vårt årsmøte.

Dato: Mandag 11.02.2013

Klokkeslett: 19:30

Sted: Klubbhuset, Haraløkka

Husk at forslag som skal kunne behandles på årsmøtet må sendes styret senest to - 2 - uker før årsmøtedatoen.

Styret i friidrettsgruppa ønsker dere hjertelig velkommen.

Per Inge 10.01.2013

Nå er andre del om Leifs treningsfilosofi lagt ut, og det handler om vintertrening.

Vi er så heldige at vi har utøvere i Bøler IF Friidrett som gjerne deler med andre hvordan de trener og hvilke mål de har for framtiden. Leif har tidligere lagt ut "Tanker om trening" og her kan du lese en presentasjon av hans filosofi og første del om hans tanker om trening og hvordan han skal sette ny personlig rekord i sin favorittrasé Ulsrudvann Rundt.


Vi oppfordrer flere til å presentere sine mål, og hvordan de har tenkt å trene for å nå målene.

Hermann 08.01.2013

Første fellestrening er onsdag 2. januar kl. 18 fra Bøler T for den eldste gruppen 11-15 år, mens første fellestrening på Nøklevann skole blir mandag 7. januar. Les mer om trening her

Hermann 29.12.2012
Marcus Mauricio Knudsen har valgt å melde overgang til SK Vidar. Takk for innsatsen i Bøler IF Friidrett og lykke til i SK Vidar.
Hermann 29.12.2012
Nok en gang stunder det mot jul, og da er også det nye året like om hjørnet. Som dere vet har Bøler IF Friidrett hatt en meget god utvikling i flere år, med betydelig vekst i barne- og ungdomsklassene både når det gjelder medlemmer og aktivitet. Det trenes mer og bedre enn før, og stevnedeltakelsen øker markant.

Æren for denne utviklingen av vårt miljø og vår sportslige virksomhet deler alle dere medlemmer av friidrettsgruppa som gjennom deres medlemskap, gjennom dugnader og på andre måter bidrar til idrettslig aktivitet i godt miljø, men spesielt må våre motiverte og flinke trenere og naturligvis først og fremst de aktive roses for beundringsverdig innsats gjennom året som har gått. Vi takker trenerne våre, som står på bokstavelig talt hver uke året rundt for å ivareta både det sportslig/faglige ved treningen og miljøet på beste måte. For oss i styret for friidrettsgruppa er det en glede å organisatorisk legge til rette for all denne gode aktiviteten.

Også blant seniorene opplever vi økning av aktivitet med tilvekst av nye aktive samtidig som "eldre" utøvere lover fornyet satsning slik at vi har lov å se optimistisk på både de yngres og de voksnes aktivitet i 2013. Den hyggelige utviklingen blant talentfulle og treningsglade barn og unge gjør at vi nå ser en tilvekst fra egne rekker, noe som bærer bud om gode ting som kommer både med tanke på løpsstafetter og individuelle konkurranser. Men også i dag har vi mye å være stolte over. Med mange svært respektable prestasjoner inkluderende seier i norgesmesterskap kan vi alle gratulere hverandre med et godt gjennomført år 2012.

Styret i Bøler IF Friidrett vil gratulere og takke dere alle, ettersom samtlige av dere er delaktige i ovennevnte, og vi ønsker dere en riktig Gledelig Jul og et Godt Nytt År!
Per Inge 22.12.2012

Treningen for gruppe 11-15 år blir en rolig løpetur med innlagte stigningsløp og sprunglauf halvveis - om føret tillater det.  Oppmøte ved Bøler T kl 17:00, tilbake ved Bøler T kl 18:00

For de yngste (6-10 år) som trenes av Tore er det ingen trening mandag 17. desember, første trening mandag 7. januar.

Hermann 15.12.2012

Treningen for 11-15 år mandag 10. og onsdag 12. desember blir på Bislett. Det er felles avreise fra Bøler T-bane klokken 16:48 mandag 10. desember og klokken 17:03 onsdag 12. desember. Per Thomas har sendt ut e-post til alle registrerte medlemmer.

For de yngste (6-10 år) som trenes av Tore er det ingen trening mandag 10. desember eller 17. desember, første trening mandag 7. januar.

Per Inge 08.12.2012

Det var mange som deltok i BULs julestevne i Ekeberghallen. Klikk Mer for å lese Leifs rapport.
Resultater:
http://www.bul.no/resources/13/files/2072/Julestevne12Resultatliste-forelXpig.pdf 

http://www.bul.no/resources/13/files/2072/Juelstevne12-_Stafett.pdf

[Mer]
Hermann 02.12.2012
Vi har til nå i høst fått tre innmeldinger og de er alle med på våre intervalltreninger og er motiverte for å få framgang i løping. Vi ønsker Jon Ilseng, Thomas Haug og Jason Matthews velkommen i Bøler IF Friidrett og vi ser fram til gode resultater på stevner, i løp og i stafetter.
Hermann 23.11.2012
Øystein har løpt for Bøler IF Friidrett i syv sesonger. Nå har han bestemt seg for å løpe for en ny klubb og vi ønsker deg lykke til i SK Kraft. Vi har mange minner fra Øysteins prestasjoner i disse årene og vi vil her nevne noen av dem. [Mer]
Hermann 23.11.2012
Fem mann deltok på tirsdagens fellestrening på Bislett. Tre av dem er ferske Bøler-medlemmer. [Mer]
21.11.2012
Richard Smitt-Ingebretsen har vært ivrig i år, og har oppnådd en rekke resultater i forskjellige banestevner. (Se dem ved å klikke på "Mer")
[Mer]
Per Inge 14.11.2012
Ole Kristian har løpt Vinterkarusellen på Sørum lørdag den 10.11, og da løp han 5 km på 22:09 minutter i klasse M 45-49. Det ga en 13. plass i denne klassen.

Men Ole Kristian løp også Hytteplanmila den 20.10, som ble gjennomført på
43:46 minutter. Totalt ble han nr. 332 av samtlige  løperne, og plass 52 i M 45-49.

Dette var i det hele tatt en pen senhøst-trippel fra Ole Kristian, som startet under Nøklevann Rundt den 06.10,
hvor han løp på 46:50 og ble nr. 191 totalt, nr. 20 i  M 45-49. Flott innsats!
Per Inge 11.11.2012

Marcus Mauricio Knudsen løp Vestfold Ultra Challenge den 03.11.2012. Distansen var 54 km, og Marcus løp denne distansen på 7.57.40 og ble dermed nr. 13. Vi gratulerer med gjennomføringen av det svært lange løpet.

Per Inge 05.11.2012
Tirsdag 6. september starter seniorene opp fellestreninger i Ekeberghallen. Treningene vil bli gjennomført sammen med juniorgruppa. 6 x 1500 meter står på programmet i morgen kl. 18.00 [Mer]
05.11.2012

Klubbmesterskapet i terrengløp ble arrangert fra parkeringsplassen på Haraløkka den 2. november.
Arrangør var Arnfinn som har følgende rapport:
I en mørk og mild høstkveld deltok i alt 15 løpere. Småskadde og småsyke, men lojale medlemmer hjalp til slik at arrangementet ble vellykket. Øystein Mørk og Marie Synnøve Qvale ble som ventet klubbmestre. Klikk Mer for å se resultater

[Mer]
Hermann 03.11.2012

Hytteplanmila ble arrangert for 8. gang og det var et meget sterkt startfelt. Øystein Mørk ble nr. 14 totalt (nr. 13 for menn) med tiden 32.01. Trond Olav Berg tok klasseseier i 50-54 år med tiden 35.22. Marie Synnøve Qvale ble nr. 3 i 18-19 år med ny pers. 39.45. Ina Høie ble nr. 3 i 14-15 år med tiden 42.15. Klikk Mer for å se alle Bølers resultater

Video er lagt ut her.  Bildegalleri her

[Mer]
Hermann 20.10.2012

Jason Matthews debuterte for Bøler IF Friidrett med å løpe det 16 km lange Ivar Formos minneløp og bli nr. 6 i 30-39 år. Alle resultater hos Emit

Hermann 20.10.2012
Øystein Mørk ble nr. 3 i motbakkeløpet Landfallhytta opp i Drammen. Øystein deltok for 5. gang i løpet som er 3,4 km og har 335 høydemeter. Det ble ny personlig rekord med 16.28 etter følgende serie tidligere år: 16.54, 16.52, 16.52 og 17.03. Neste løp for Øystein blir Hytteplanmila.
Hermann 14.10.2012
Et stort bildegalleri fra årets Nøklevann Rundt - med i alt 170 fotografier - har nå blitt lagt ut her på sidene. Du kommer til bildene ved å klikke her.
Per Inge 07.10.2012
Ella Margrethe Gangnes (J12) 60m 9.92, 600m 2.08 (pers.). Tuva Thomassen Fagerbakke (J13) 600m 1.46.42 (pers.)
Klikk Mer for å se bilde
[Mer]
Hermann 27.09.2012
Det var perfekt løpstemperatur, med rundt 10 grader på årets Oslo Maraton, som hadde start og mål på Rådhusplassen. Regnet uteble, og bare litt tidvis vind og våt asfalt gjorde at forholdene ikke var 100% optimale. Bøler IF Friidrett stilte med 10 deltagere fordelt på 10 km (3), halvmaraton (6) og maraton (1).
Våre raskeste menn satset tradisjonen tro på halvmaratondistansen. Her imponerte Øystein (35-39) mer enn noen gang med den sterke tiden 1.09.36, noe som ga ham 8. plass av samtlige fullførende. Han var fjerde beste nordmann og slo Karoline B. Grøvdal med 5 sekunder.
Også Arild (40-44) demonstrerte bunnsolid form, med 1.15.13 og annenplass i klassen. Kjetil (35-39) løp på 1.17.08, Knut Harald (40-44) 1.19.07, Trond Olav (50-54) 1.19.20 og Trond Knapper (45-49) 1.20.42.
[Mer]
Trond Olav 23.09.2012
Mange flotte resultater i Oslo maraton. Øystein i mål på 1.09.36 og nr. 8 totalt. Utførlig artikkel kommer, se video her: http://youtu.be/NSLUN9xJ6Q0
Hermann 22.09.2012
10 utøvere fra vår barne og ungdomsgruppe er i Bergen i helgen og deltar i Bergenslekene. Bergenslekene har vært blant Vestlandets største barne- og ungdomsstevner, og arrangeres på Fana stadion. Vi får fortløpende rapporter fra Per. Søndag: 200m (G13): Gull til Joshua med 28.14 i kraftig motvind, Herman 32.09, Sigurd 32.87. Gull til Herman (G13) på 60m hekk med 11.66. Per Tinius gull 80m 11.79, 600m 2.00. Ella (J12) 60 m hekk 14.18 og bronse på 600m med ny pers. 2.11. 200m G14: Fabian sølv 26.04, Maximilian 34.10. Eldar 2000m 6.45.62.  Klikk Mer for å se bilder lørdag og søndag, og resultater for lørdag [Mer]
Hermann 16.09.2012
Gode resultater for Bølers løpere [Mer]
Hermann 15.09.2012
Det var 11 deltagere fra barne- og ungdomsgruppa med i KM i friidrett på Bislett. Det ble mange medaljer. Klikk Mer for å se resultater [Mer]
Hermann 15.09.2012
Fotografiene fra dette åttende og avsluttende løpet i sesongen er nå kommet, og kan ses når du klikker her.
Per Inge 13.09.2012

Klikk her

Hermann 13.09.2012

Det åttende og avsluttende løpet i årets Ulsrudvann Rundt-serie er nå avholdt, og det var 50 deltakere. Jonas Kolderup Lund (15 år) var raskest av samtlige, mens 11-årige Lina Hvamstad var raskeste jente.

Resultatene kan dere se ved å klikke på "Mer."

Mange bilder ser du her.

[Mer]
Per Inge 13.09.2012

Video fra Bølers barneleker vil komme her: Youtube

Hermann 09.09.2012
Øystein imponerte med et nytt sterkt løp, 3. plass totalt i motbakkeløpet Eggekollen opp.
Video klikk her, reportasje, bilder og resultater klikk her
Hermann 09.09.2012

Fire av friidrettsgruppas utøvere er tatt ut til å delta i årets NCC-leker for Oslo. Det er Joshua Jaunsen, Fabian Kaufmann, Herman Fossum Riise og Tuva Thomassen Fagerbakke.

Klikke Mer for å se resultatene.

[Mer]
Hermann 09.09.2012

Også i år fikk barna, foreldre, søsken, venner og klassekamerater strålende vær med mye sol og mye varme. Vi gratulerer alle barna med fin innsats, og takker samtlige fremmøtte for at de var med og laget fest for barna. Alle funksjonærene fra Bøler IF Friidrett fortjener også en stor takk for at de som vanlig stilte opp og foresto alle de praktiske tingene som må være på plass når barnelekene våre skal avvikles på beste måte.

Takk for at dere bidro til flotte barneleker, og på gjensyn!

Resultatene fra Bølers barneleker 2012 finner du i en PDF-fil, ved å klikke her.

Fotografier fra Bølers barneleker 2012 kan du se ved å klikke her.

Per Inge 08.09.2012

Bølers barneleker arrangeres lørdag 8. september på Haraløkka. Les mer om arrangementet ved å velge Bølers barneleker i menyen på venstre side eller klikk her.

Det er påmeldt 31 barn når online påmelding ble stengt. 

Etteranmelding ved startnummerutdelingen er kr. 50 pr. øvelse og kr. 150 for alle tre øvelser.

Etteranmelding åpen kl. 1130-1230.

Hermann 08.09.2012
Fotografier fra løpet er nå oppdatert, kl 00:48 den 8. september. Bildegalleriet fra det 7. Ulsrudvann Rundt finner du ved å klikke her.
Per Inge 07.09.2012
Det var 60 fullførende deltagere i dagens løp i lett regnvær. Det ble seire til Knut Harald Hylleseth og Ina Høie. Klikk Mer for å se resultater.

Bilder kommer senere. Video på YouTube her: http://youtu.be/wbeX6CHD5Nc
[Mer]
Hermann 06.09.2012
Oppmerksomhet på kondis.no og i Nordstrand Blad

Marie Synnøve Qvale vant 3000 meter i UM klasse J18-19 på Askøy fredag 31. august.

Reportasje med bilder fra løp og premieutdeling på kondis.no. Du kan se resultater og bilde av dagens vinner her.

Nå (6.9) også med flott reportasje i Nordstrand Blad /Ditt Oslo, med tittelen "Qvale satte Bøler på friidrettskartet" - klikk her!

[Mer]
Per Inge 05.09.2012

Nordmarkstraver'n ble arrangert for 40. gang 1. september. Værforholdene var optimale, og det var rekorddeltagelse. Bøler stilte med tre løpere fordelt på de to ulike startstrekene denne lørdagen: Kjetil og Birgit løp Halvtraver'n, som startet fra Skar, mens Trond Olav satt seg på bussen til Stryken og løp den hele distansen - 30 km gjennom Nordmarka med målgang på Kringsjå skole.
Både Kjetil og Birgit oppnådde annenplasser i sine klasser. Kjetil fikk 8. beste tid totalt. Birgit løp i følge med sin veloppdragne hund Missi.
Trond Olav vant sin aldersklasse og ble nr. 16 totalt av dem som fullførte den lange løypa.

[Mer]
Trond Olav 02.09.2012

Marie Synnøve ble nr. 5 på 800m med tiden 2,18,43 i J18/19. Vi har fått rapport: "Feltet var samlet frem til det var 300m igjen, da Thorsås og Unseth dro ifra. Løp opp på 5. plass da det var 150m igjen og holdt plassen min frem til mål. Perset med tiden 2:18,43. Hadde overraskende mye krefter igjen etter passering 400m, og stivnet ikke så formen er der. Var veldig gøy å løpe, og er godt fornøyd med egen prestasjon i mesterskapet." Resultater her

Eldar Thomassen Fagerbakke (G15) ble nr. 18 på 2000m med tiden 6.33.22, kun 28 hundredeler bak pers. Åpnet hardt, fornøyd med løpet. Resultater her

Hermann 02.09.2012

Ina Høie løp 10 km på en meget god tid, 41.29, i Stavanger maraton

og vant klasse K12-14 og ble nr. 6 totalt.
Marcus Mauricio Knudsen løp halvmaraton på ny personlig rekord 1.21.39 og ble nr. 7 i M20-39.
Resultater her

Klikk Mer for å se stort bilde

[Mer]
Hermann 01.09.2012

De fleste av friidrettsgruppas resultater fra årets konkurranser ser du en fortløpende oversikt over på vår resultatside. Alle er ikke like flinke til å legge inn sine resultater som Ingrid og Ole Kristian. Oversikten finner du under menypunktet Resultatoversikt 2012 i venstremenyen. Innlegging av resultater gjøres under menypunktet Meld inn ditt resultat ! Vi forsøker også å legge ut nyhetsartikler fra alle løp der våre medlemmer deltar, men det krever at du legger sender inn informasjon via resultatskjemaet eller e-post til post@bif-friidrett.no

Hermann 01.09.2012

Bøler IF Friidrett stilte med 10 deltagere i årets KM i terrengløp, som tradisjonen tro ble arrangert av Rustad ILs langrennsgruppe fra Skullerudstua. Løypa gikk på gress, med innslag av gjørme, i publikumsvennlige sløyfer på og rundt skistadion. Forholdene var fine denne augustkvelden, der deltagerlista var dominert av langrennsløpere.

Av friidrettsgruppas utøvere var det to spreke jenter som utmerket seg spesielt. Tuva Thomassen Fagerbakke ble nr. 2 i J13, 1 sekund fra seieren, på en sterk tid. Ina Høie gikk helt til topps i den store J14-klassen, som hadde hele 15 fullførende. Av Bølers to voksne utøvere var Knut Harald Hylleseth den raskeste, og han ble kretsmester i 40-44-klassen etter et jevnt og solid løp.

[Mer]
Trond Olav 29.08.2012
Øystein ble nr. 3 i Koboltgruvene opp med tiden 18.30 som er ny pers. Les mer her
Hermann 27.08.2012
Øystein vant 5 km i Elveløpet i Drammen med tiden 16.27. Se reportasjer, bilde og intervju i Lierposten og Drammens Tidende .
Hermann 24.08.2012
Det var 80 deltagere i årets 6. løp. Traseen hadde enkelte bløte partier, men det var fine løpsvær. Vinner ble Inge Hasund for menn og Ina Høie for kvinner. Video av løpet i HD kan ses her: http://youtu.be/hH4TUFGbATM . Klikk Mer for å se resultater [Mer]
Hermann 23.08.2012
Øystein vant det første Kraftløpet på Tranby i Lier i dag. Dette er på Øysteins hjemmebane. Reportasje med bilder og intervju av Øystein på Liernett. Alle resultater her
Hermann 19.08.2012
Det femte løpet i årets UVR-serie har blitt gjennomført, med 40 deltakere hvorav 14 var jenter/kvinner. Nå kan du se både resultatene og bildene. Resultatene kan du se ved å klikke på "Mer." Bildene ser du ved å klikke her.
Nytt 18.08: Reportasje med bilder på kondis.no, klikk her
[Mer]
Per Inge 16.08.2012
Mandager er det treninger på friidrettsbanen på Trasop som ligger ved Oppsal arena. Treningstid er 17:30-19:00. Første trening høsten 2012 er mandag 20. august. Her er det først en kort oppvarming før man utfører diverse øvelser på banen. Møt fram uten forhåndspåmelding og ta kontakt med vår trener. Denne treningen passer for barn og ungdom 7 - 16 år. Les mer under Trening barn/ungdom eller klikk her
Hermann 14.08.2012
Tre konkurranser på tre dager for Marie Synnøve
Marie Synnøve Qvale har deltatt i tre konkurranser på tre dager. Lørdag var det 800 m på 2.23.31 på DNB Skilekene , søndag var det 1500 m på 4.57.50 på TrioVing-lekene i Moss og i kveld var det 1500 m på 4.45.55 i KM Oslo-Akershus på Bislett og det er pers med tre sekunder. Førstkommende helg er det 800 m i Norway Games.
Hermann 13.08.2012
Kjetil Ask ble nr. 2 totalt og vant sin klasse på halvmaraton under Kongsvinger maraton med tiden 1.22.26. Kurth Asle Magnussen løp maraton på 4.11.45 og har som mål å løpe 5 maraton på norsk jord i år. Resultater og reportasje på kondis.no
Hermann 06.08.2012

Bøler IF Friidrett starter opp med fellestreninger to ganger i uka.

Disse er åpne for alle som liker å løpe og som ønsker noen å trene samme med.

Vi forsøker å tilpasse treningene slik at alle får et utbytte av å delta. Oppstart blir torsdag 9. august.

Klikk Mer for å lese mer om treningen

[Mer]
Hermann 02.08.2012
Marie Synnøve Qvale deltok på 800m og 1500m i junior NM i Sigdal og kvalifiserte seg til finalen på 1500m der hun ble nr. 8 med 4.52.24. Alle resultater her
Hermann 29.07.2012

Øystein ble nr. 5 sammenlagt for menn og Tuva ble nr. 5 i jenter 12-14 år. Se bilde på sportsfotobornholm.dk av Øystein og Tuva. Alle bilder her

Klikk Mer for å lese mer om Etape Bornholm og se direktelink til resultatene for Bølers løpere og lagbilde.

Nytt: 01.08 Lagbilde etter siste løp i Rønne

[Mer]
Hermann 27.07.2012
Marie Synnøve Qvale løp 800m. Hun ble nr. 10 med tiden 2.20.43. Klikk Mer for å se resultater [Mer]
Hermann 08.07.2012
Fabian Kaufmann (G14) ble nr. 5 på 100m med 12.74 (12.68 i forsøk) og nr. 9 i lengde med 4.98m. Marie Synnøve Qvale (J18/19) ble nr. 6 på 800m med 2.23.73. Alle resultater